Menu Content/Inhalt
Start arrow Zainteresowania Naukowe

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
Zainteresowania Naukowe

Koncentruję się na teologicznych wymiarach liturgii, traktowaniu jej jako „miejsce teologiczne - locus teologicus”, co stanowi novum w stosunku do dotychczasowego sposobu eklezjologii, a także od strony antropologicznej, relacji do kultury, zakorzenieniu liturgiki w kulturze. Szczególnym problemem jest misterium Eucharystii w rozwoju historyczno-teologicznym, a także sakrament pokuty i pojednania.

 Kierowanie pracami badawczymi: prace magisterskie i doktorskie podejmują zgodnie z kierunkiem badań Katedry.

 Dotychczas byłem promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich; 15 prac doktorskich, dalszych 5 jest w przygotowaniu; recenzowałem 11 rozpraw habilitacyjnych; 20 dysertacji doktorskich na KUL-u, ATK, PAT, CHAT, Olsztyn oraz w 10 przypadkach opracowywałem ocenę dorobku naukowego do uzyskania stopnia naukowego profesora, a także nadzwyczajnego recenzenta dla potrzeb Centralnej Komisji Kadr Naukowych.

 Doświadczenia w zakresie dydaktycznym:

 Prowadzę wykłady z liturgiki jak również seminaria magisterskie i doktoranckie, wygłaszałem liczne referaty.

 

Gościmy