Menu Content/Inhalt
Start arrow Dorobek Naukowy arrow Książki, podręczniki arrow 63. Chwała na wysokosci Bogu i aklamacja Kyrie eleison.Kraków-Salwator 2016, s.199. wspólautor.Miros

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
63. Chwała na wysokosci Bogu i aklamacja Kyrie eleison.Kraków-Salwator 2016, s.199. wspólautor.Miros

 

 66.Nasz kochany Ojcze ABBA,Kraków-Salwator 2017,s.214.

 65,Idzie i głoście, Kraków Petrus 20117, 162.

 64.Gwiazda morza.Kraków-Petrus 2016,s.168.

63. Hymn Chwała na wysokości Bogu i aklamacja Kyrie eleson, wydawnictwo Kraków-Salwator 2016, s. 199, współautor M. Rucki  

 62.Aklamacje i wezwanie módlmy się,,Krakow-Salwator 2016,s.121.

61 Na Anioł Pański bija dzwony, Kraków Petrus 2016,s.200 

60.Chrystus posród was- nadzieja naszej chwały, Krakow Salwator 2015,s.90 

59. Otwórzmy serca i drzwi pielgrzymom,Kraków2015. (wspólautor- ks. Robert Nęcek.)

 58.Liturgika Fundamentalna, wyd.II poszerzone,Poznań 2014.s.372.

57. Msza święta, Kraków 2013

56. Chrzest włączeniem w rzeczywistość zbawienia, Poznań 2014

55. Liturgia i czas. wyd.2,uzupełnione. Poznań 2013.

54. W trosce o piękno w liturgii, Poznań 2013.

53. W kierunku antropologicznego wymiaru Eucharystii. Lublin KUL 2012.

52. Poetyka znaku krzyża, Poznań 2012, s.96.

51. Eucharystia komunią z Chrystusem i między nami. Kraków Salwator 20012, s.118.

50. Miejsce kapłana w sprawowaniu Eucharystii. Kraków, Salwator 2011,ss.76.

49. Kompleta czyli Liturgiczna Modlitwa na zakończenie dnia. Krakoów, Petrus, s.137.

48. Liturgika T.IV Eucharystia (wyd. II poszerzone) Pallottinum 2011. s.454.

47. Leksykon symboli liturgicznych. Kraków 2010,s.403.

46. Co robić, by rodzina była krainą miłości? Kraków 2010,s.116.

45. Niedziela, historia, znaczenie, symbolika, Kraków 2010, s. 98.

44. Osiemnastowieczny projekt Liturgii Godzin na rocznicę chrztu świętego,Poznań 2009, s. 223.

43. Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków Salvator 2009, s. 139.

42. Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków, Salwator 2009, s. 325.

41. Ambona, Kraków, Petrus 2008. ss. 114.

40. Św. Paweł Wielki Apostoł, Kraków, Petrus 2008. ss. 93.

39. Eucharystia Darem Boga dla życia świata, Poznań, Pallottinum 2008, ss. 101

38. Święto po Eucharystii (Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Quebeku 2008),    Legnica, Kuria Biskupia 2008, ss. 48.

37. Imieniny i urodziny w kulturze chrześcijańskiej Europy, Poznań, Św. Wojciecha 2007.

ss. 267.

36. Homilie o sakramencie pokuty i pojednania, Kraków, WAM 2006.

35. Aklamacja Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam, Katowice,Św. Jacka 2006.

34. Homilie o Dniu Pańskim, Kraków, WAM 2006.

33. Leksykon liturgii, Poznań, Pallottinum 2006.

32. Eucharystia Jej miejsce i rola w życiu chrześcijanina, Kraków, WAM 2006.

31. Adoracja eucharystyczna, Poznań, Pallottinum 2005.

30. Komunia święta na rękę, Kraków, WAM 2005.

29. 101 pytań o Mszę świętą, Kraków, WAM 2004.

28. Bóg w szczególnych wydarzeniach życia, Kraków, WAM 2004, ss. 120.

27. Słowo Boże w sakramencie małżeństwa Homilie, Kraków, WAM 2004, ss. 96.

26. Pan idzie z nieba - homilie, Kraków, WAM 2004, ss. 88.

25. Wprowadzenie do Liturgii, Kraków, WAM 2004.

24. Homilie chrzcielne, Kraków, WAM 2003, s. 112.

23. Msza święta, Kraków, WAM 2003, s. 116.

22. Zmartwychwstaniesz homilie pogrzebowe, Kraków, WAM 2002, ss. 69

21. Najważniejsze dni. Rozważania na święte Triduum paschalne, Kraków, WAM 2002,

ss. 140.

20. Ewangeliarz – więcej niż księga święta, Poznań, Pallotinum 2000, ss. 40.

19. Chwała Ojcu, Poznań, Pallotinum 1999, ss. 127.

18. W drodze do liturgii, Poznań, Pallottinum 1998, ss. 101.

17. Kocham niedzielę, Poznań, Pallottinum 1997, ss. 54.

16. Ciągle uczę się Ciebie, Eucharystio, Poznań, Pallottinum 1997, ss. 62.

15. Pochwała święta, Poznań, Pallottinum 1997, ss. 93.

14. Homilie Rok B, Poznań, Hlondianum 1996, ss. 116.

13. Liturgika I. III Sakramenty, Sakramentalia, Błogosławieństwa, Poznań, Pallottinum 1993, ss. 319.wyd. II uzupełnione 2012

12. Homilie Rok A, Poznań, Hlondianum 1992, ss. 127.

11. Liturgika T.IV Eucharystia, Poznań, Pallottinum 1992, ss. 335.Wydanie II uzupełnione 2011

10. Liturgika T.II Liturgia i czas, Poznań, Pallottinum 1991, ss. 278.

09. Liturgika T.I Liturgika Fundamentalna, Poznań, Pallottinum 1989, ss. 184.

08. Droga Krzyżowa, (broszura) Poznań, Wyd. Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum 1989, s. 32.

07. Homilie Rok C, Warszawa, Michalineum 1988, ss. 151.

06. Święto Eucharystii, Warszawa, Michalineum 1987, ss. 110.

05. Chwalić Boga, znaczy chcieć być do Niego podobnym, (broszura) Poznań. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej 1986, ss. 16.

04. Ukochać Mszę świętą, Poznań, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej 1983, ss. 189, Wyd. 2 poszerzone. Warszawa, Wyd. Sióstr Loretanek 1987, ss. 200.

03. Sakrament a młodziepokuty ż, (broszura) Poznań, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej 1982, ss. 16.

02. Dar czasu, Poznań, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii      Zagranicznej 1982, ss. 111.

01. Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II, Poznań, Towarzystwo Chrystusowe   dla Polonii Zagranicznej 1981, ss. 183.

 


 

Gościmy