Menu Content/Inhalt

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
Artykuły naukowe
Spis treści
Artykuły naukowe
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

 191.Mistagogia jako metoda w liturgii.Collectanea Theologica, Tom 65, Numer 3 (1995) s. 101-112.

 190.Przewodnie zasady biblijno liturgiczne budowania i kształtowania przestzreni sprawowania służby Bogu i dla Boga w:Przed obliczem Boga człowiek we wnętrzu świątyni.V.Międzynarodowa Konferencjao Architekturze iSztuce Sakralnej Kielce-Sacroexpo 2006.69-80.

189.Obecny i działający w liturgii Chrystus- Głowa Mistycznego Ciała Chrystusa.w:Fundamentalne Rzeczywistosci liturgii I. Zawichost 2012,119-134.

188.  Christus heri, hodie et in saecula saeculorum. Uobecniają pamięć misterium paschalnego. Etos 25 (2012), nr 3, s. 21-36.

187.Człowiek w modlitwach księznej Gertrudy,w:Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt,wWarszawa 2001,68-909.

186.Misterium świata w liturgii."Paedogogia Christiana" 2(28)2011s.117-131.

 185.Świecenia absolutne i święcenia zakonników.Studia liturgiczne. T.7,Lublin 2011,s71-83.

 184."Katecheza" eucharystyczna monstrancji z kościoła farnego w Poznaniu.w:A.Kramiszewska (red)Fides imaginem quaerens.Lublin 2011,s129-139.

183.Niektóre symbole w przestrzeni liturgicznej(wieczna lampka,paschał,zacheuszki,wieniec adwentowy."Anamnesis"64. R.XVII (211) nr.1.s.70-79.

 

182.W trosce o jakość przestrzeni sprawowania liturgii.W: M.Olczyk,W.Radecki (red). Memoriale Domini.Gniezno 2010,s 325-335.

181.Zaslubiny Chrystusa i Kościoła  jako motyw homilii ślubnej."Przegląd Homiletyczny" 12:2010,s.85-93.

 180.Ewangeliarz symbolem ordo episcopalis.w:Praedicamus Christumm Cruciifixum.Księga jubileuszowa dedykowana Ks. Arcybp.Damianowi Zimoniowi.Katowice 2010, s.340-349.

179. Sacrum ołtarza,miejsca czytania słowa Bożego i przewodniczenia liturgii."Anamnesis" XVI(2010)nr,1,s.40-53.

178. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, w:In Persona Christi, Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, Tom 1 Lublin 2009, s. 961-969.

177.  Człowiek szukający samego siebie (homo quaerens se ipsum), w: Projekcie oficjum na rocznice chrztu z 1737 r., w: Tajemnice rozwoju. Materiały z konferencji 10-12 maja 2008, Łódź 2009, s. 371-385.

176. Akt żalu w Eucharystii i jego stosunek do sakramentu pokuty. Księga pamiatklowa ku czci ks. prof. Helmuta Sobeczki, Opole2009,s.417-425.

175. Auctoritas Episcopi w liturgii. Liturgia Sacra 14 (2008) 4, s.267-278.

174. Sakrament szczególnej bliskości Boga przy chorym człowieku (wymiar antropologiczny i eklezjalny), Przegląd  Homiletyczny 13(2009),33-41.

173.    Diakonalny wymiar liturgii, czyli otwartość na problemy świata FS- Lublin,Roczniki Liturgiczne, Księga pamiatkowa ku czci ks.prof.Czesława Krakowiaka.Lublin 2009,s.297-308.

172. Celebracje sakramentu pokuty i niesakramentalnych nabożeństw pokutnych- ich teologiczny sens i formy, Przegląd homiletyczny 12 (2008), s. 35-47.

171.    „Ważne cele formacji liturgicznej”, w: Introibo ad altare Dei, Kraków 2008, s. 363-373.

170.   Auctoritas episcopi w liturgii, Liturgia Sacra 14 (2008) 2, 267-278.

169.    „Pobłogosław Panie nas i te dary”, czy „Chwalimy Cię, Panie”, Liturgia Sacra 13 (2008) 2, s. 381-391.

168.    Tradycja liturgiczna, Księga pamiatkowa ku czci ks. A.Duraka, w:Confitemini Domino quoniam bomus, Warszawa 2007, s. 15-23.

167.    Nabożeństwo czterdziestogodzinne, adoracja Najświętszego sakramentu oraz rekolekcje parafialne okazją do katechezy eucharystycznej, Przegląd Homiletyczny 11 (2007), s. 79-95.

166.    Kulturotwórczy wymiar chrześcijańskiego świętowania, Liturgia Sacra 13 (2007) 1, s. 35-45.

165.    Przewodnie zasady biblijno- liturgiczne budowania i kształtowania przestrzeni sprawowania służby Boga i dla Boga”, w: Przed obliczem Boga człowiek we wnętrzu świątyni, Międzynarodowa Konferencja o architekturze i sztuce sakralnej. Kielce-Sacroexpo 2006, Kielce 2006, s. 69-81.

164.    Jedna duchowość chrześcijańska czy wiele duchowości, Anamnesis 12 (2006) 2, s. 71-78.

163.    Co oznacza uznanie pełnej ważności anafory Addai Mari?, Liturgia Sacra 12 (2006) 2, s. 237-245.

162.    Ciekawa inicjatywa Konferencji Episkopatu Austrii w sprawie DNIA Walentynek, Anamnesis 12 (2006) 2, s. 112.

161.    Adoracja- Fenomen współczesnej adoracji, Anamnesis 12 (2006) 2, s. 100-106.


 

Gościmy