Menu Content/Inhalt

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
Artykuły naukowe
Spis treści
Artykuły naukowe
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

120.    Niedziela dniem Kościoła i człowieka, Akcja Katolicka, Niedziela VI Tydzień Społeczny, Warszawa 1999, s. 65-77.

119.    Misterium Boga Ojca w liturgii, RT 46 (1999) 8, s. 23-34.

118.    Liturgia jako serce seminarium, Głos Seminarium Zagranicznego 4 (1999), s. 52-59.

117.    Imitare quod tractabis, w: Diligis Me Pasce, t. I, Sandomierz 1999, s. 461-467.

116.    Celebracja Wielkiego Jubileuszu Roku świętego 2000 w Polsce, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, Te Deum laudamus, Program duszpasterski na Wielki Jubileusz Roku 2000, Katowice 1999, s. 311-324.

115.    Bóg Ojciec a Maryja w Mszale rzymskim Pawła VI, Salvatoris Mater 1 (1999) 3, s. 25-37.

114.    Święto jako afirmacja życia, w: Człowiek – dzieło – sacrum, Opole 1998, s. 157-163.

113.    Sancta Maria Discipula Domini, w: Benedyktyńska praca, Studia Historyczne ofiarowane O. Pawłowi Szczanieckiemu, Kraków 1998, s. 289-297.

112.    Ryt zairski- przykład liturgii kontekstualnej, SThV 36 (1998) 2, s. 169-176.

111.    Pneumatologiczne aspekty liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, w: red. M. Marczewski, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, Lublin, Polihymnia, 1998, s. 319-328.

110.    Nieustająca Pięćdziesiątnica, LS 4 (1998) 1, s. 33-37.

109.    Istota „conditio victimae”, Anamnesis 5/6 (1998/99) 2, numer specjalny: Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych, s. 40-45.

108.    Współczesne problemy odnowy liturgicznej, w: red. ks. A. Durak SDB, Łódzkie Sympozja Liturgiczne, Kraków 1997, Poligrafia Salezjańska, s. 59-69.

107.    W poszukiwaniu istoty święta, CT 67 (1997) 1, s. 131-142.

106.    Modlitwy odmawiane w ciszy przez kapłana i wiernych podczas Mszy świętej, LS 3 (1997) 1, s. 59-69.

105.    Kultyczny wymiar Eucharystii, w: Red. Ks. M. Rusecki, Jezus Eucharystyczny, Lublin 1997.

104.    Inspiracja liturgiczna w modlitewniku księżnej Gertrudy, w: red. G. Habrajska, Tekst sakralny Tekst inspirowany liturgią, Łódź 1997, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 175-180.

103.    Eucharystyczna obecność szczytem obecności Jezusa Chrystusa w liturgii Kościoła, w: red. J.J. Kopeć, Eucharystia - Misterium - Ofiara - Kult. Lublin 1997, s. 125-136.

102.    Zarys dziejów liturgii błogosławieństw w Kościele, CT 65 (1996) 1, s. 112-121.

101.    Sacramentum quadragesimale - czas nawrócenia i pojednania, LS 2 (1996) 1-2, s. 41-45.

100.    Pojednanie z Bogiem i z ludźmi w sprawowaniu Eucharystii, w: Seminare, Poszukiwania naukowo-pastoralne, Wyższe Seminarium. Duchowne Tow. Salezjańskiego, Kraków-Ląd-Łódź 1996, T. 12, s. 59-64.

99.        Liturgia ciągłym zadaniem, AK 88 (1996) 2, T. 127, s. 179-188.

98.        Teologiczne treści w Modlitewniku Gertrudy, STV 33 (1995) 1, s. 43-57.

97.        Sprawa ministrantek, CT 65 (1995) 1, s. 147-148.

96.        Słowo Boże i sakramenty święte, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, Pod red. ks. M. Ruseckiego, ks. E. Pudełko, Lublin, KUL 1995, s. 149-163.

95.        Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Eucharystia, w: J. J. Kopeć, H. Sobeczko, R. Pierskała, Misterium liturgii w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Sympozja 8, Wydział Teologii Uniwersytetu Opolskiego, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1995, s. 93-100.

94.        Nowe spojrzenie na sakramenty w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Więź 38 (1995) 1 (435), s. 112-116.

93.        I zamieszkało między nami, LS 1 (1995) 3-4, s. 121-126.

92.        Felix culpa - szczęśliwa wina, LS 1 (1995) 1-2, s. 55-58.

91.        Śmierć zwarła się z życiem i w Bogu, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Teologiczne treści sekwencji wielkanocnej „Victimae paschali laudes”, w: Studia liturgiczno-pastoralne 2, Wielkanoc i niedziela, Opole 1994, wyd. Św. Krzyża, s. 65-69.

90.        Nowe spojrzenie na liturgię w Katechizmie, Więź 37 (1994) 10, s. 160-164.

89.        Liturgia w naszym życiu, Więź 37 (1994) 3 (425), s. 71-77.

88.        Duch Święty w liturgii, w: Jan Paweł II. Dominum et Vivificantum. Tekst i komentarze, Pod red. ks. A. L. Szafrańskiego, Lublin, KUL 1994, s. 221-232.

87.        W obliczu daru, W drodze 21 (1993) 6 (238), s. 19-22.

86.        Sakramentalia w kościołach protestanckich, RBL 46 (1993) 2, s. 72-78.

85.        Sacrum silentium, STV 31 (1993) 2, s. 197-212.

84.        Obrzęd pogrzebu wiernego świeckiego w okresie paschalnym w liturgii bizantyjskiej, RBL 46 (1993) 3-4, s. 183-187.

83.        Adoracja Boga czyli odkrywanie tożsamości człowieka, Zeszyty Karmelitańskie 3 (1993), s. 75-82.

82.        Actio liturgiczna i modlitwa, Zeszyty Karmelitańskie 1/2 (1993), s. 81-85.

81.        Drugie wydanie typiczne obrzędów święceń (1989), RBL 45 (1992) 2-6, s. 93-98.


 

Gościmy