Menu Content/Inhalt

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
Artykuły naukowe
Spis treści
Artykuły naukowe
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

80.        Die liturgische Situation in Polen, BuL 65 (1992) 4, s. 216-217.

79.        Wieniec adwentowy, RBL 44 (1991), s. 141-146.

78.        Liturgia jako proces komunikacji, RBL 42 (1989) 1-6, s. 161-168.

77.        Der Heilige Geist in der Liturgie, Pastoralblatt 41 (1989) 5, s. 130-137.

76.        Das Stundengebet: Gebet fuer die Gemeinde, Gebet mit der Gemeinde, w: M. Kloeckener, H. Rennings (Hg.) Lebendiges Stundengebet, Freiburg 1989, s. 172-180.

75.        Niedziela sakramentem paschy, RBL 41 (1988), s. 407-415.

74.        Duch Święty w liturgii, Communio 8 (1988) 1, s. 104-112.

73.        Współczesne problemy odnowy liturgicznej, AK 79 (1987) z.1, s. 56-64.

72.        Rozwój kultu eucharystycznego po I Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu, W drodze 15 (1987) 10, s. 156-167.

71.        Pobożność ludowa a liturgia, Communio 7 (1987) 6, s. 91-106.

70.        Eucharystia darem miłosierdzia Bożego, w: Wezwani do prawdy i miłosierdzia, Pod red. ks. bpa B. Bejze, T. 17, Wezwani do prawdy i miłosierdzia, Warszawa 1987, wyd. Sióstr Loretanek, s. 119-130.

69.        Nowe wydanie lekcjonarza mszalnego, Homo Dei 55 (1986) 3, s. 180-183.

68.        Elementy wychowania eucharystycznego, RBL 39 (1986), s. 127-133.

67.        Celebracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, RBL 39 (1986) 4, s. 347-352.

66.        69.  Publiczna modlitwa Kościoła, w: W bliskości Boga, Kraków 1986, wyd. O. Karmelitów Bosych, s. 52-59.

65.        „Ja jestem z wami” - Uwielbiony Chrystus w Najświętszym Sakramencie, RBL 39 (1986) 4, s. 298-305.

64.        Z wizytą w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego, CT 55 (1985) 2, s. 71-72.

63.        Z wizytą w Kongregacji do Spraw Kultu Bożego, CT 55 (1985) 1, s. 92-93.

62.        Z problematyki Słowa Bożego w liturgii, STV 23 (1985) 2, s. 279-289.

61.        Recepcja Konstytucji „Sacrosanctum Concilium” w Polsce, RBL 38 (1985), s. 15-20.

60.        Realizacja Konstytucji o liturgii w Kościele powszechnym - stan faktyczny i perspektywy, RBL 38 (1985) 4/5, s. 286-290.

59.        Zusammenkunft der Professoren fuer Liturgie in Polen, Not. 20 (1984) 221.

58.        Wpływ świętowania na kulturę, RBL 37 (1984) 5, s. 401-410.

57.        W trosce o pobożność ludową, PST 5 (1984), s. 171-181.

56.        Liturgia w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, CT 54 (1984) 2, s. 87-89.

55.        Eucharystia a świat. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, Teologia pastoralna, Lublin, Tow. Nauk. KUL-u 1984, T. 31, z. 6, s. 39-45.

54.        „Inaestimabile donum” po polsku odczytane, PST 4 (1984), s. 279-284.

53.        Pastoralny walor Liturgii Godzin, AK 75 (1983), s. 374-379.

52.        Miłosierdzie Boże w rzymskich anaforach eucharystycznych, w: Posłanie Miłosierdzia Bożego, Gorzów Wlkp. 1983, s. 81-97.

51.        Międzynarodowy Kongres Liturgiczny w Rzymie 25-29 maj 1982 r., CT 53 (1983) 3, s. 76-77.

50.        Międzynarodowy Kongres Societas Liturgica, CT 52 (1982) 3, s. 81-83.

49.        Lekcjonarz dla duszpasterstwa z dziećmi, CT 52 (1982) 2, s. 99.

48.        Epikletyczny czy wskazujący?, CT 52 (1982) 1, s. 96-97.

47.        Celebracja liturgiczna, Communio 2 (1982) 3, s. 26-37.

46.        „Ordo Lectionum”. Wydanie typiczne drugie, CT 52 (1982) 2, s. 97-98.

45.        W stronę pobożności eucharystycznej, w: Nurcie zagadnień posoborowych, Pod red. ks. bpa B. Bejze, T. 14, Chrześcijańska duchowość, Warszawa, wyd. Sióstr Loretanek 1981, s. 89-103.

44.        Nowa instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących misterium Eucharystii, CT 51 (1981) 2, s. 86-88.

43.        Niektóre próby horyzontalizmu w liturgii, RBL 34 (1981) 4, s. 233-240.

42.        Liturgia w życiu chrześcijanina, w: Nurcie zagadnień posoborowych, Pod red. ks. bpa B. Bejze, T. 13, Modlitwa i praca. Warszawa, wyd. Sióstr Loretanek 1981, s. 413-447.

41.        Liturgia sprawowana w „świecie”, PST 3 (1981), s. 191-205. 

Gościmy