Menu Content/Inhalt

Logowanie


Zapomniałeś hasła?
Artykuły naukowe
Spis treści
Artykuły naukowe
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
 

40.        In memoriam Dom Bernard Botte (+1980), RBL 34 (1981) 5, s. 311-312.

39.        42. Kongres Eucharystyczny w Lourdes, RBL 34 (1981), s. 233-240.

38.        Sprawozdanie - VII Kongres Międzynarodowy Societas Liturgica (Waszyngton, 13-17 VIII 1979), CT 50 (1980) 3, s. 99-100.

37.        Sakrament pokuty a młodzież, Miesięcznik Diecezjalny Gdański 24 (1980), s. 69-80.

36.        Zasady odnowy błogosławieństw, RBL 32 (1979), s. 222-229.

35.        O jakość celebracji, CT 49 (1979) 2, s. 67-70.

34.        Modlitwy przygotowawcze do Mszy św, CT 49 (1979) 1, s. 64-66.

33.        Mit Ehre hast Du ihn gekront, Licht 66 (1979) 2, s. 17-18.

32.        Liturgia jako uobecnienie zbawienia według Vaticanum II i posoborowej teologii, STV 17 (1979), s. 117-136.

31.        Czy mnożenie Mszy św, CT 49 (1979) 3, s. 88-91.

30.        Weil Glaube Herzenssache ist, Licht 65 (1978) 4, s. 10-11.

29.        Sprawowanie liturgii pod nieobecność kapłana, CT 48 (1978) 2, s. 106-108.

28.        Religijność bez Kościoła, W drodze 6 (1978), s. 96-99.

27.        Okresowe dni modlitw błagalnych, CT 48 (1978) 3, s. 70-72.

26.        Msze tematyczne, RBL 30 (1977), s. 269-273.

25.        Kres „modelowego” sprawowania liturgii, (Wywiad z prof., s. Haüslingerem OSB Maria Laach), W Drodze 5 (1977) 5, s. 95-97.

24.        En marge de la premiere decennie d'application de la constitution liturgique en Pologne, EL 41 (1977), s. 367-369.

23.        50-Lecie „Bibel und Liturgie”, RBL 30 (1977), s. 216.

22.        Spowiedź - problem życiowy chrześcijanina, W drodze 4 (1976) 2, s. 105-108.

21.        Ks. Mariusz Righetti, (pro memoria),  RBL 29 (1976), s. 312-313.

20.        Komunia św. pod dwiema postaciami, W drodze 4 (1976) 2, s. 105-108.

19.        Apologie w celebracji eucharystycznej jako poza sakramentalne formy pokuty, RBL 29 (1976), s. 86-89.

18.        Znak wspólnoty, W drodze 3 (1975), s. 70-74.

17.        Sympozjum liturgiczne w Seggau, RBL 28 (1975), s. 137-138.

16.        Nowe modlitwy eucharystyczne dla synodu Kościoła w Szwajcarii, CT 45 (1975) 4, s. 97-98.

15.        L'evequa Andre Wronka, QL 56 (1975) 1/2, s. 52-54.

14.        In memoriam A. J. Jungmann, RBL 28 (1975), s. 285-286.

13.        Wezwanie do wolności, W drodze 2 (1974) 2, s. 50-58.

12.        Session academique des professeurs de liturgie en Pologne, QL 55 (1974), s. 224-225.

11.        Seminar in liturgy, Not. 10 (1974), s. 112.

10.        Maritainowska koncepcja człowieka, (Fragment pracy doktorskiej), w: Studia Teologiczne KUL, Pod red. ks. E. Kopcia, T.2. Lublin, KUL 1974, s. 9-19.

09.            Wymowa obrzędów przygotowania darów, RBL 26 (1973), s. 205-209.

08.            Spotkania liturgiczne, RBL 26 (1973), s. 48-52.

07.            Offerte vobis pacem (w jęz. franc.), Not. 8 (1972), s. 51-52.

06.            Odnowa liturgii a rodzina, AK 64 (1972), s. 470-481.

05.            Maritainowska koncepcja rozwoju człowieka, w: Colloquium Salutis, T. 4. Wrocław 1972, s. 229-243.

04.            Nadzwyczajny szafarz sakramentu Eucharystii, CT 41 (1971), 2, s. 96-97.

03.            Kontynuacja Mszy św. w życiu, RBL 22 (1969), s. 262-266.

02.            Wewnętrzna struktura liturgii, RBL 20 (1967), s. 361-365; RBL 21 (1968), s. 168-179.

01.            Przygotowanie darów ofiarnych - wspólnota miłości braterskiej, RBL 19 (1966), s. 182-188. 

Gościmy