- RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONYCH -
- MISJONARZY-MĘCZENNIKÓW -
w dniu 16.02.2019 r.

W dniu 16.02.2019 roku podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 zostały wprowadzone do naszej parafii relikwie Błogosławionych Misjonarzy-Męczenników:
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka,
którzy ponieśli męczeńską śmierć z rąk terrorystów z Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak” w dniu 9 sierpnia 1991 r.
w Pariacoto w Peru i zostali beatyfikowani 5 grudnia 2015 r. w Chimbote w Peru.
Homilię wygłosił br. Jan Hruszowiec OFM Conv, promotor ich kultu.
Przybliżył postaci współbraci Męczenników, fakty z ich życia i posługi kapłańskiej. Zwrócił uwagę, że śmierć nie tylko nie zniweczyła dzieła ich kapłaństwa, ale je utrwaliła, a Błogosławieni o. Zbigniew i o. Michał są napomnieniem, że musimy się
modlić o pokonanie terroryzmu - nie tylko tego światowego, ale wszelkiej przemocy, niesprawiedliwości,
której i my sami się dopuszczamy.
Błogosławieni zostali obrani jako szczególni obrońcy przed szerzącym się terroryzmem.
Za ich wstawiennictwem wierni podejmują tzw. Krucjatę różańcową i modlą się o pokój i zgodę na całym świecie.
Po Mszy św. można było otrzymać dla siebie i dla swojej rodziny relikwie drugiego stopnia „ex-indumentis”
(czyli cząstki ich ubrań) oraz zakupić inne pamiątki związane z ich życiem.

20190216_relikw01
20190216_relikw02
20190216_relikw03
20190216_relikw04
20190216_relikw05
20190216_relikw06
20190216_relikw07
20190216_relikw08
20190216_relikw09
20190216_relikw10
20190216_relikw11
20190216_relikw12
20190216_relikw13
20190216_relikw14
20190216_relikw15
20190216_relikw16
20190216_relikw17
20190216_relikw18
20190216_relikw19
20190216_relikw20
20190216_relikw21
20190216_relikw22
20190216_relikw23
20190216_relikw24
20190216_relikw25
20190216_relikw26
20190216_relikw27
20190216_relikw28
20190216_relikw29
20190216_relikw30
20190216_relikw31
20190216_relikw32
20190216_relikw33
20190216_relikw34
20190216_relikw35
20190216_relikw36
20190216_relikw37
20190216_relikw38
20190216_relikw39
20190216_relikw40
20190216_relikw41
20190216_relikw42
20190216_relikw43
20190216_relikw44
Powrót do strony głównej Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie