... ...
- B I E R Z M O W A N I E -
w dniu 28.03.2019 r.

W czwartek w dniu 28.03.2019 roku w naszym kościele z rąk ks. Biskupa Henryka Wejmana
91 młodych ludzi przyjęło SAKRAMENT BIERZMOWANIA...

20190328_bierz01
20190328_bierz02
20190328_bierz03
20190328_bierz04
20190328_bierz05
20190328_bierz06
20190328_bierz07
20190328_bierz08
20190328_bierz09
20190328_bierz10
20190328_bierz11
20190328_bierz12
20190328_bierz13
20190328_bierz14
20190328_bierz15
20190328_bierz16
20190328_bierz17
20190328_bierz18
20190328_bierz19
20190328_bierz20
20190328_bierz21
20190328_bierz22
20190328_bierz23
20190328_bierz24
20190328_bierz25
20190328_bierz26
20190328_bierz27
20190328_bierz28
20190328_bierz29
20190328_bierz30
20190328_bierz31
20190328_bierz32
20190328_bierz33
20190328_bierz34
20190328_bierz35
20190328_bierz36
20190328_bierz37
20190328_bierz38
20190328_bierz39
20190328_bierz40
20190328_bierz41
20190328_bierz42
20190328_bierz43
20190328_bierz44
20190328_bierz45
20190328_bierz46
20190328_bierz47
20190328_bierz48
20190328_bierz49
20190328_bierz50
20190328_bierz51
20190328_bierz52
20190328_bierz53
20190328_bierz54
20190328_bierz55
20190328_bierz56
20190328_bierz57
20190328_bierz58
20190328_bierz59
20190328_bierz60
Powrót do strony głównej Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie