Pogrzeb śp. ks. Kazimierza Kotlarza SChr
w dniu 21.06.2019 r.

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że dnia 16 czerwca 2019 r. w domu zakonnym w Puszczykowie odszedł do wieczności śp. ks. Kazimierz Kotlarz, chrystusowiec.
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Kazimierza odbyły się 21 czerwca (piątek) w Stargardzie.
O godz. 9.00 wprowadzono trumnę z ciałem Zmarłego do kościoła Chrystusa Króla Wszechświata.
Msza Święta rozpoczęła się o godz. 12.00.
Bezpośrednio po Eucharystii pożegnanie odbyło się na Starym Cmentarzu Komunalnym.
Ks. Kazimierz Kotlarz SChr, urodził się 1 marca 1952 r. w Starym Sączu.
Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił 15 sierpnia 1971 r., zaś 7 września rozpoczął kanoniczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1972 r. w Poznaniu, zaś dozgonną 17 kwietnia 1977 r. również w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1978 r. w Poznaniu z rąk ks. bpa Mariana Przykuckiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako: wikariusz Parafii pw. św. Józefa w Stargardzie (1978-1984); Referent Powołań i Służby Ołtarza Towarzystwa Chrystusowego (1984-1985); przełożony domu nowicjackiego w Mórkowie (1985-1990); proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (1990-1993); proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie (1993-2002); proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bielicach (2002-2011). W latach 2011-2019 pełnił posługę jako pomoc duszpasterska w Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie. Równocześnie od grudnia 2012 r. był ojcem duchownym chrystusowców na Pomorzu Zachodnim oraz w latach 2015-2018, ojcem duchownym dekanatu Stargard–Wschód.
Zmagając się z chorobą łączył swoje cierpienia z Ofiarą Chrystusa. Dnia 20 maja 2019 r. w trosce o zapewnienie odpowiedniej opieki został przeniesiony do domu zakonnego w Puszczykowie.
+ + + Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! + + +

20190621_sp_ks_kazim001
20190621_sp_ks_kazim002
20190621_sp_ks_kazim003
20190621_sp_ks_kazim004
20190621_sp_ks_kazim005
20190621_sp_ks_kazim006
20190621_sp_ks_kazim007
20190621_sp_ks_kazim008
20190621_sp_ks_kazim009
20190621_sp_ks_kazim010
20190621_sp_ks_kazim011
20190621_sp_ks_kazim012
20190621_sp_ks_kazim013
20190621_sp_ks_kazim014
20190621_sp_ks_kazim015
20190621_sp_ks_kazim016
20190621_sp_ks_kazim017
20190621_sp_ks_kazim018
20190621_sp_ks_kazim019
20190621_sp_ks_kazim020
20190621_sp_ks_kazim021
20190621_sp_ks_kazim022
20190621_sp_ks_kazim023
20190621_sp_ks_kazim024
20190621_sp_ks_kazim025
20190621_sp_ks_kazim026
20190621_sp_ks_kazim027
20190621_sp_ks_kazim028
20190621_sp_ks_kazim029
20190621_sp_ks_kazim030
20190621_sp_ks_kazim031
20190621_sp_ks_kazim032
20190621_sp_ks_kazim033
20190621_sp_ks_kazim034
20190621_sp_ks_kazim035
20190621_sp_ks_kazim036
20190621_sp_ks_kazim037
20190621_sp_ks_kazim038
20190621_sp_ks_kazim039
20190621_sp_ks_kazim040
20190621_sp_ks_kazim041
20190621_sp_ks_kazim042
20190621_sp_ks_kazim043
20190621_sp_ks_kazim044
20190621_sp_ks_kazim045
20190621_sp_ks_kazim046
20190621_sp_ks_kazim047
20190621_sp_ks_kazim048
20190621_sp_ks_kazim049
20190621_sp_ks_kazim050
20190621_sp_ks_kazim051
20190621_sp_ks_kazim052
20190621_sp_ks_kazim053
20190621_sp_ks_kazim054
20190621_sp_ks_kazim055
20190621_sp_ks_kazim056
20190621_sp_ks_kazim057
20190621_sp_ks_kazim058
20190621_sp_ks_kazim059
20190621_sp_ks_kazim060
20190621_sp_ks_kazim061
20190621_sp_ks_kazim062
20190621_sp_ks_kazim063
20190621_sp_ks_kazim064
20190621_sp_ks_kazim065
20190621_sp_ks_kazim066
20190621_sp_ks_kazim067
20190621_sp_ks_kazim068
20190621_sp_ks_kazim069
20190621_sp_ks_kazim070
20190621_sp_ks_kazim071
20190621_sp_ks_kazim072
20190621_sp_ks_kazim073
20190621_sp_ks_kazim074
20190621_sp_ks_kazim075
20190621_sp_ks_kazim076
20190621_sp_ks_kazim077
20190621_sp_ks_kazim078
20190621_sp_ks_kazim079
20190621_sp_ks_kazim080
20190621_sp_ks_kazim081
20190621_sp_ks_kazim082
20190621_sp_ks_kazim083
20190621_sp_ks_kazim084
20190621_sp_ks_kazim085
20190621_sp_ks_kazim086
20190621_sp_ks_kazim087
20190621_sp_ks_kazim088
20190621_sp_ks_kazim089
20190621_sp_ks_kazim090
20190621_sp_ks_kazim091
20190621_sp_ks_kazim092
20190621_sp_ks_kazim093
20190621_sp_ks_kazim094
20190621_sp_ks_kazim095
20190621_sp_ks_kazim096
20190621_sp_ks_kazim097
20190621_sp_ks_kazim098
20190621_sp_ks_kazim099
20190621_sp_ks_kazim100
20190621_sp_ks_kazim101
20190621_sp_ks_kazim102
20190621_sp_ks_kazim103
20190621_sp_ks_kazim104
20190621_sp_ks_kazim105
20190621_sp_ks_kazim106
20190621_sp_ks_kazim107
20190621_sp_ks_kazim108
20190621_sp_ks_kazim109
20190621_sp_ks_kazim110
20190621_sp_ks_kazim111
20190621_sp_ks_kazim112
20190621_sp_ks_kazim113
20190621_sp_ks_kazim114
20190621_sp_ks_kazim115
20190621_sp_ks_kazim116
20190621_sp_ks_kazim117
20190621_sp_ks_kazim118
20190621_sp_ks_kazim119
Powrót do strony głównej Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie