Artykuły

Moja przygoda z pisaniem zaczęła się w Seminarium. Od początku niemal trafiłem do grupy redagującej seminaryjne pismo "Chajre". Okazało się później, że było to jedyne pismo kleryckie, które swoim zasięgiem obejmowało cały świat (hehe!), gdyż rozsyłaliśmy je do naszych kapłanów pracujących na wszystkich kontynentach. Po latach wstydzę się niektórych z tych tekstów, ale wiem, że była to niezwykle owocna przygoda. Gdy trafiłem na emigrację, zdałem sobie sprawę, jak ważne jest przygotowanie duszpasterza emigrantów do tworzenia własnych tekstów. Każda parafia w USA wydaje swój biuletyn. Każdy proboszcz musi w nim co tydzień pisać. Proszę więc o wyrozumiałość tych, którzy otworzą artykuły z "Chajre". To było kilkanaście lat temu!

Kolejne pismo, w którym miałem przyjemność zamieszczeć swoje teksty, powstało w środowisku emigrantów metropolii Detroit. Pani Alicja Karlic z ogromną odwagą stworzyła pismo "Profile", które miało w swym przekazie łączyć problemy społeczne, kulturalne i religijne emigrantów.

Na koniec kilka tekstów z "Mszy Świętej". To taka krótkotrwała roczna przygoda. Nie są to artykuły, a raczej opracowania, ale zawsze czegoś mnie nauczyły.