Edyta Stein - praca magisterska

Uwaga! Pracę magisterską publikuję bez wykazu skrótów, bibliografii i przypisów!


"PROBLEM OFIARY EKSPIACYJNEJ EDYTY STEIN W ŚWIETLE OFIAR STAREGO I NOWEGO PRZYMIERZA"

Praca magisterska napisana
Na Sekcji Teologii Fundamentalnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Pod kierunkiem
Ks. Prof. Dra hab. Mariana Ruseckiego
Lublin 1996

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ZADOŚĆUCZYNIENIE W OFIARACH STAREGO PRZYMIERZA
§1. Pojęcie ofiary w Starym Przymierzu
§2. Ofiary Starego Przymierza w kontekście ekspiacji
§3. Wielki Dzień Ekspiacji – Dzień Pojednania

ROZDZIAŁ II. ZBAWCZY CHARAKTER OFIARY JEZUSA CHRYSTUSA
§1. Nowość ofiary Jezusa Chrystusa
§2. Pełnia ekspiacyjna ofiary Jezusa Chrystusa

ROZDZIAŁ III. PRÓBA INTERPRETACJI ŻYCIA I ŚMIERCI EDYTY STEIN W ASPEKCIE EKSPIACJI
§1. Ofiara w życiu Edyty Stein
§2. Pojednawcza ofiara ekspiacyjna za naród niemiecki i żydowski
A. Ofiara za naród niemiecki
B. Ofiara za naród żydowski

ZAKOŃCZENIE


Przejdź do strony: