Edyta Stein - praca magisterska

Uwaga! Pracę magisterską publikuję bez wykazu skrótów, bibliografii i przypisów!


WSTĘP

Błogosławiona Edyta Stein – karmelitanka bosa – siostra teresa Benedykta od Krzyża, to postać znana we współczesnym świecie. Beatyfikowana w 1987 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II, stała się symbolem pojednania danym Kościołowi jako wzór do naśladowania. Stała się przede wszystkim symbolem pojednania pomiędzy Żydami i katolikami oraz pojednania pomiędzy narodem żydowskim i niemieckim. Jako „katolicka żydówka” i siostra zakonna świadomie złożyła w czasie II wojny światowej ofiarę ze swego życia. Zginęła dlatego, iż była Żydówką, mimo swego wcześniejszego nawrócenia na katolicyzm.

Problem jej ofiary niestety wciąż wywołuje wiele kontrowersji głównie ze strony środowisk żydowskich. Żydzi kwestionują jej prawo do uważania się za Żydówkę, gdyż w ich mniemaniu przez przyjęcie katolicyzmu zdradziła swój naród. Lecz jej pisma, myśli, a nade wszystko czyny świadczą o głębokim związku z narodem żydowskim do końca, związku, który chrześcijaństwo według samej Stein pogłębiło, a nie zniszczyło. Praca niniejsza pragnie ukazać ofiarę życia Edyty Stein jako akt religijny związany z jednej strony z ofiarami Starego Przymierza, a z drugiej świadomie włączony w jedyną niepowtarzalną ofiarę Jezusa Chrystusa. W ten sposób problem pracy skupi się na połączeniu motywów i realizacji ofiary Edyty Stein z motywami oraz aktami kultycznymi składania ofiar Starego Przymierza. Jednocześnie praca pragnie ukazać problem włączenia tejże ofiary w ofiarę Jezusa Chrystusa.

W związku z tym, tekstami źródłowymi do temtu ofiar Starego i Nowego Przymierza, będzie Księga Kapłańska oraz List do Hebrajczyków. Księga Kapłańska jest bowiem tekstem biblijnym ukazującym w najpełniejszym ujęciu wielośc ofiar oraz obrzędów ich składania w Izraelu za czasów Starego Przymierza. Zwłaszcza istotna dla pracy jest tora ofiar, czyli siedem pierwszych rozdziałów Księgi Kapłańskiej. List do hebrajczyków natomiast jako jedyne pismo Nowego Testamentu ukazuje związek pomiędzy ofiarą Jezusa Chrystusa a Świętem Pojednania, co jest szczególnie ważne dla niniejszej pracy.

Natomiast źródłowymi tekstami traktującymi o ofierze Edyty Stein będą jej dzieła. Pośród nich najistotniejsze dla tego tematu wydają się być przede wszystkim listy pisane przez nią w latach 1916-1942 oraz autobiograficzna powieść nosząca tytuł „Dzieje pewnej żydowskiej rodziny”. Dzieło to napisała Edyta Stein już po wstąpieniu do klasztoru karmelitańskiego w Kolonii.

Spośród opracowań dotyczących życia i ofiary Edyty Stein najbardziej pokaźny zbiór tworzą prace siostry I. Adamskiej. Karmelitanki, która uchodzi za największą propagatorkę postaci Edyty Stein w Polsce. W pracy znajdą się również opracowania religioznawcze oraz biblijne, podejmujące tematykę ofiarniczą Starego Testamentu. Natomiast w części pracy mówiącej o ofierze Chrystusa wykorzystane będą opracowania głównie dogmatyczne na ten temat.

W pracy będzie zastosowana metoda analityczno – porównawcza. Konsekwencją zastosowania tej metody będzie także podział pracy.

Ma być w niej ukazany (poprzez porównanie) problem związku ofiary życia Edyty Stein (w jej aspekcie ekspiacyjnym) z ofiarami starotestamentalnymi oraz przede wszystkim z ofiarą Jezusa Chrystusa. Praca rozpocznie się od przedstawienia samego pojęcia ofiar i ich wątku ekspiacyjnego w Starym Testamencie (rozdział I). Następnie ukazania zostanie ofiara Jezusa Chrystusa jako doskonałe dopełnienie i zarazem wypełnienie wszystkich ofiar Starego Przymierza. Odrębnie ukazany zostanie aspekt ekspiacyjny tej ofiary (rozdział II). W ostatnim rozdziale ukazany zostanie związek Stein z narodem żydowskim i niemieckim oraz ekspiacyjno – pojednawczy charakter jej ofiary złożonej za te narody. Jednocześnie pokazane zostanie zanurzenie tej ofiary w kosmiczną ekspiację Jezusa Chrystusa za wszystkich ludzi, narody i religie świata.


Jesteś na stronie 1.
Przejdź do strony: