Katechezy

Papież Benedykt XVI w czasie spotkania ad limina z biskupami polskimi powiedział, że jednym z najważniejszych wyzwań jakie musi podjąć Kościół w Polsce, jest katecheza dla dorosłych. Tak się pięknie składa, że katechizacja dorosłych jest moim udziałem niemal od początku mojej kapłańskiej posługi. Pierwszą katechezę dla dorosłych poprowadziłem w Kolonii, w Polskiej Misji Katolickiej, w której miałem ogromną przyjemność służyć przez niespełna rok (2000/2001). Wspaniały proboszcz – ks. Jan Rusin SChr był zawsze otwarty na każdą moją propozycję. Natychmiast zgodził się i na to. Potem podobnie było w Szczecinie, ale tam byłem Duszpasterzem Akademickim i proboszcz wcale nie interesował się moją pracą (chyba, że w grę wchodziły jakieś pieniądze, które trzeba zainwestować). Rozpocząłem spotkania katechetyczne na Uniwersytecie dzięki zaangażowaniu studentów i kilku pracowników naukowych tej szacownej instytucji. Po roku jednak opuściłem Szczecin, więc spotkań odbyło się zaledwie kilka. Następną placówką było Los Angeles w Kalifornii i tam grupa katechetyczna spotykała się ze mną raz w miesiącu. Zaskoczony byłem ilością i zainteresowaniem ludzi, którzy musieli jechać często ponad godzinę samochodem na spotkanie. Bardzo miłym akcentem tej pracy była grupa straszych parafian, którzy nie poruszali się już wieczorami po zatłoczonych autostradach LA. Zaproponowali, że będą się zbierać w poszczególnych domach i dzielnicach, a ja mógłbym przyjeżdżać z katechezą do nich. To było wspaniałe doświadczenie. Potem Sterling Heights i comiesięczne spotkania, których część została udokumentowana w postaci nagrań na tej stronie. To wszystko dzięki panu Wacławowi Bieniaszowi, który solidnie, co miesiąc przybywał, rozstawiał swój wspaniały sprzęt i nagrywał katechezy wydając je potem na CD, aby ludzie nie mający czasu raz w miesiącu mogli w domu czy samochodzie wysłuchać katechez.

Obecnie, od ponad dwóch lat prowadzę katechezy dla dorosłych w Parafii Św. Floriana w Hamtramck. Mój proboszcz – człowiek niezwykle otwarty na nowe formy duszpasterstwa, od pierwszej naszej rozmowy zgodził się na te spotkania. Tym razem tylko pan Wacław musi pokonać chyba ponad 30 mil, aby w każdy pierwszy piątek nagrać kolejną katechezę dla dorosłych.

Serdecznie zapraszam do korzystania z zasobów tego działu.