Muzyka

Najpierw (dzieckiem będąc) chciałem być archeologiem, potem (doroślejąc) chciałem być dziennikarzem muzycznym, a zostałem księdzem. Muzyka jednak towarzyszyła mi niemal zawsze. Zostałem jej wierny do dzisiaj. Muzyka to bardzo szeroki temat i wielka różnorodność. Na temat jej niezwykłego piękna i odkrywania w niej źródła piękna, którym jest Bóg, chciałbym tutaj dzielić się z innymi.