Czuwanie Jasnogorskie  12/13.11.1999 r.

Poznań, dnia 23 września 1999 r.

L.dz. 3857/99.

 CZCIGODNI WSPÓŁBRACIA,

Każdego już roku Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej organizuje na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlitewne czuwanie za Polonię Zagraniczną. W bieżącym roku czuwanie to przypada z 12 na 13 listopada. Z doświadczenia z ostatnich lat wiemy, że gromadzi ono setki ludzi z Polski, a także i zza granicy. W związku z tym zwracam się z serdeczną prośbą do mieszkańców Domu Głównego: Księży, Braci i Alumnów, jak również do Domu Nowicjackiego i innych domów formacyjnych o liczny udział w tym czuwaniu. Współbracia pracujący na placówkach duszpasterskich niech zmobilizują swoich wiernych, by delegacje z parafii włączyły się w to nasze czuwanie. Współbraci pracujących na różnych kontynentach świata i ich parafialne wspólnoty proszę o duchową łączność i modlitewne wsparcie.

Na początku mojej posługi na stanowisku Przełożonego Generalnego pisałem: "Niniejszy rok stanowi dopełnienie i ukoronowanie całego cyklu jubileuszowego. Podkreślone w nim zosta-je życie jako pielgrzymowanie do domu Ojca, naznaczone wzywającą i bezwarunkową miłością".

Pragnąłbym, by uczestnictwo w tym modlitewnym czuwaniu było naszą jubileuszową pielgrzymką do Sanktuarium Jasnogórskiego, a równocześnie uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polską Emigrację. W Ustawach Towarzystwa zostało to nam wyraźnie powiedziane: "Uświadamiając sobie doniosłość daru powołania do naszej Rodziny Zakonnej i pragnąc naśladować życiem i pracą Chrystusa Króla, którego Królestwo nie jest z tego świata, pielęgnujemy w sobie ducha, którym charakteryzuje się Towarzystwo. Wyraża się on przede wszystkim poprzez: a) bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii Zagranicznej - żyjącej nawet w małych grupach; b) pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii; c) karność wewnętrzna w duchu wiary i poczucie współodpowiedzialności za urzeczywistnianie naszej misji w Kościele (Ustawy p. 6 abc).

"Ten rok jest zarazem kontemplacją Maryi jako przykładu miłości Boga i bliźniego". Niech więc, Drodzy Współbracia, nasza wspólna modlitwa przed Obrazem Jasnogórskiej Pani będzie przede wszystkim wyrazem miłości Boga, miłości naszego Towarzystwa, i "umiłowania sprawy Bożej na Wychodźstwie".

Z braterskim pozdrowieniem

 

Ks. Tadeusz Winnicki TChr

przełożony generalny

 

 


 

Towarzystwo Chrystusowe