APEL JASNOGÓRSKI

Bogurodzica - śpiew

Apel Jasnogórski - śpiew x 3

Rozważanie

Bogurodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo, oto u schyłku wieku i tysiąclecia w roku poświęconym Bogu Ojcu, stajemy przed Tobą pragnąc objąć modlitwą i Tobie powierzyć cały naród Polski a szczególnie jego emigracyjne rzesze. Największy Emigrant naszych czasów Papież Jan Paweł II powiedział " Jest prawdą że Polaków można znaleźć we wszystkich miejscach świata, na wszystkich kontynentach i prawie wszystkich krajach, taki jest już nasz los, można powiedzieć nasze posłannictwo, żebyśmy byli wśród ludów ziemi".

Kierujemy więc swe myśli i serca ku polskim tułaczom, emigrantom, tym którym historia zgotowała tułaczy los i tym szukającym wolności, chleba, zaspokojenia swych pragnień i ambicji za granicami Ojczyzny. Przed Tobą Królowo Polski, wspominamy tych, którzy wyemigrowali po krwawych lecz bohaterskich powstaniach narodowych i tych rzuconych na obczyznę przez twardy wojenny los, także naszych rodaków, którzy już dawno i nie dawno wędrowali lądem i morzem ku ziemi mającej dać pracę i lepsze jutro.

Królowo Wychodźstwa - módl się za nimi.

Dzisiaj już bez obaw możemy też i musimy objąć modlitewną pamięcią i realną pomocą naszych braci i siostry za wschodnią granicą, wiemy jak wyglądała ich historia, wiemy jak jest dzisiaj i Tobie Matko pragniemy polecać ich jutro, ich przyszłość. Trzeba nam dzisiaj pochylić czoła przed nimi za to co przeszli w gułagach, łagrach, stepach Kazachstanu i na swojej ziemi i choć wszystko miało być inaczej to jednak wiary i obyczaju ojców ustrzegli. Ich przedstawiciele i potomkowie są tutaj razem z nami, prosimy więc Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz bramie - módl się za nimi.

Myśląc o polskiej emigracji, pragniemy też oddać należną cześć bratnim narodom, które przygarnęły polskich tułaczy i stworzyły im odpowiednią przestrzeń do rozwoju duchowego i materialnego - Królowo Świata módl się za nimi.

Czuła Matko - zdajemy sobie sprawę i boleśnie tego doświadczamy, że emigracja, to również ludzie zagubieni, uwikłani w nałogi, żyjący na marginesie społeczeństwa, to rozbite rodziny i osierocone dzieci. O nich szczególnie chcemy dzisiaj pamiętać i za nimi prosić.

Opiekunko rodzin módl się za nimi.

Kończy się powoli kolejny wiek, Kończy się drugie tysiąclecie od narodzin Chrystusa Pana. Czas będący darem Boga, wypełniany jest losami narodów i ludzi te narody tworzących. Dla naszego narodu był to czas szczególny, czas wzlotów i upadków, czas utraty wolności i jej odzyskiwania, czas tułaczki, zsyłek i emigrowania czas bohaterów i świętych czas postaci wielkich i znanych z imienia i tych zwyczajnych, których życie naznaczone było uczciwą pracą i niezłomną wiarą, byli też inni. Ale zawsze, poprzez wszystkie zawirowania historyczne mimo ludzkich słabości i narodowych wad żył i żyje duch naszego narodu, którego fundamentem jest wiara, wiara w Boga w Trójcy Jedynego i Twoją Matko cudowną opiekę i pośrednictwo. To właśnie wiara pomagała polskim tułaczom przetrzymywać najtrudniejsze czasy i zachować swoją tożsamość.

Gwiazdo nowej ewangelizacji prowadź nas w nowe wiary tysiąclecie.

Maryjo, Jasnogórska Królowo i Tobie nie obce było życie tułacze, dziękujemy Ci więc za Twoją szczególną opiekę, za to że byłaś i jesteś z polskimi emigrantami, za to że nieustannie doświadczamy twej przedziwnej pomocy i obrony. Dziękujemy Ci za naszych rodaków, którzy pod Twoją opieką, swoją wiarą, życiem i pracą współtworzyli i współtworzą historię i codzienność poszczególnych narodów , przymnażając chwały Rzeczypospolitej.

Rozważając różańcową tajemnicę Nawiedzenia polecamy Ci Matko wszystkich naszych rodaków, mieszkających poza granicami ojczyzny, na Wschodzie i Zachodzie na Północy i Południu, aby świadomi swego posłannictwa godnie reprezentowali nasz naród, polecamy Ci szczególnie młodzież i dzieci, stanowiących przyszłość narodu i Kościoła, prosząc abyś ich wszystkich prowadziła po drogach życia i aby żyjąc na obczyźnie nie utracili tego co najcenniejsze - wiary i swojej tożsamości.

Do tej modlitwy dołączmy osobiste intencje wszystkich pielgrzymów przebywających tutaj na Jasnej Górze i łączących się z nami poprzez fale radiowe, oraz intencje wpisane do księgi apelowej.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi....

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..

Wieczny odpoczynek....

Założyciel naszego Zgromadzenia, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Kardynał August Hlond zatroskany o los polskich emigrantów wołał " na wychodźstwie polskie dusze giną." Chcemy, więc polecić Tobie Święta Boża Rodzicielko, wszystkich, którzy sami doświadczając emigracyjnej tułaczki, trudzą się aby wychodźcze dusze nie zaginęły dla Boga i Ojczyzny. Módlmy się za wszystkich opiekunów i duszpasterzy polonijnych, za biskupów, kapłanów, braci zakonnych i siostry, a szczególnie za Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pod Twoją Obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.....

Błogosławieństwo.

Ks. Leszek Kryża TChr