"... by braciom naszym za granicą 
nie zabrakło dobrych pasterzy"

Dziękując za 70 lat posługi wśród Polonii
CHRYSTUSOWCY MODLĄ SIĘ Z PIELGRZYMAMI
NA JASNEJ GÓRZE
15/16 listopada 2002 r.

Program czuwania


Intencje modlitewne można wysyłać

"Czuwanie Jasnogórskie"
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

lub pocztą elektroniczną na adres:
slawek@tchr.org

lub wpisać bezpośrednio do Księgi Intencji

zostaną one odczytane i "omodlone" w Noc Czuwania


        W nocy 15/16 listopada (z piątku na sobotę) odbędzie się całonocne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji Polonii Zagranicznej i jej Duszpasterzy. Organizatorem tego czuwania jest Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, które już od kilkunastu lat, na tydzień przed patronalną uroczystością Zgromadzenia, niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata, gromadzi pielgrzymów z całej Polski na Jasnej Górze. W tym roku jest to spotkanie szczególne, ze względu jubileusz 70-lecia istnienia Towarzystwa. Obecni więc będą wszyscy Przełożeni Prowincji Zgromadzenia z całego świata. Zaproszeni są również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sejmowej Komisji Konsularnej i Polaków za Granicą, senackiej Komisji do Spraw Polonii, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a także przedstawiciele ambasad Niemiec, Brazylii i USA, gdzie mieszka najwięcej Polaków i pracuje najwięcej chrystusowców. Cenną obecnością są zawsze polonijne pielgrzymki z sąsiednich krajów, jak Białoruś, Ukraina, Niemcy, czy nawet Węgry.

        Czuwanie rozpocznie się o godzinie 17.00 częścią powitalną (z przemówieniami zaproszonych Gości) i koncertem Magdy Anioł w auli o. Kordeckiego, po czym o 20.00 modlitwę rozpocznie i dalej Apel Jasnogórski poprowadzi ks. Tadeusz Winnicki SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. On również będzie przewodniczył Mszy św. o północy i wygłosi homilię.

Nabożeństwa New_rol.gif (26402 bytes)
do wykorzystania w czuwaniach parafialnych

Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II
na Dzień Migranta 2002r.

Raport    
o stanie duszpasterstwa polonijnego w świecie

 

Patronat medialny nad czuwaniem sprawuje  

Czuwanie1998

Czuwanie1999

Czuwanie2000

Czuwanie2001