„CHRYSTUS - PRZEWODNIKIEM NA EMIGRACYJNYCH DROGACH”
JUBILEUSZOWE CZUWANIE W INTENCJI POLONII I JEJ DUSZPASTERZY
17/18 listopada 2000 r.

Już od 15 lat Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej organizują szczególne czuwanie, by wesprzeć duchowo emigrację polską i jej duszpasterzy. Przybywają wraz z wiernymi z parafii prowadzonych przez to zgromadzenie z Polski oraz z parafii polskich emigrantów z różnych stron Europy. Również w tym roku jubileuszowej łaski przybyliśmy przed tron Jasnogórskiej Czarnej Madonny, aby zanosić modły za polską rzesz wychodźczą oraz za wszystkich, którzy otaczają ją duszpasterską opieką. W tę szczególną noc przez transmisję na falach radiowych, łączą się ze swymi intencjami w duchowym sercu Polski, rodacy i jej duszpasterze z całego świata. Hasłem przewodnim tegorocznego czuwania było: Chrystus Przewodnikiem na emigracyjnych drogach.

Tę szczególną, bo jubileuszową noc czuwania rozpoczęło powitalne przemówienie Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tadeusza Winnickiego. Po nim głos zabrał Rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Andrzej Glanc, który wprowadził nas w klimat tej nocy. On także powitał wszystkich uczestników tego modlitewnego czuwania.

Przed Jasnogórskim Wizerunkiem Madonny można było zauważyć wielu ludzi, nie tylko z Polski, lecz także z zagranicy. Na szczególną uwagę zasługuje właśnie obecność przedstawicieli Polonii ze Wschodu i z Zachodu. Przybyły delegacje z białoruskich parafii Iwje i Geraniony z s. Weroniką. Ks. Paweł Witek przyjechał z przedstawicielami parafii w Kamieńcu Podolskim, ks. Zbigniew Czerniak wraz z grupą parafian z Budapesztu. U stóp Jasnogórskiej Matki od wielu lat są przedstawiciele polskich parafii w Niemczech, w tym roku przybyły delegacje z Duisburga, Dü sseldorfu, Essen, Wuppertalu, Bochum, Aachen, Kolonii wraz ze swoimi duszpasterzami: ks. Tadeuszem Kozieńskim, ks. Sławomirem Nadobnym, ks. Janem Urbankiem i ks. Ryszardem Sadeckim. Odnotować należy także obecność delegacji z Holandii z ks. Krzysztofem Obiedzińskim. Z parafii w Polsce przybyły delegacje z Bielic, Płot, obu parafii w Stargardzie Szcz., Pyrzyc, Chociwla, Dobrzan, Goleniowa, Szczecina - NSPJ, Szczecina Podjuch, Szczecina Zdrojów, Ziębic, Władysławowa, Poznania Różanego Potoku z księżmi i siostrami. Wraz z nowicjuszami na czuwanie przybyła grupa parafialna z Lipna. Obecne były grupy Ruchu Apostalatu Emigracyjnego z Warszawy i Rybnika; ruchu, który powstał właśnie podczas takiej nocy czuwania. W czuwaniu uczestniczyła delegacja parafii katedralnej z Tarnowa z siostrami.

Po prezentacji grup Siostry Misjonarki poprowadziły część chwalebną Różańca, a poszczególne dziesiątki odmawiali przedstawiciele Polonii. O godz. 21:00 modlitwie apelowej przewodniczył nasz współbrat zakonny, J.E. ks. bp Stanisław Stefanek - ordynariusz łomżyński, który w rozważaniu zawierzał Czarnej Madonnie bóle, cierpienia i radości polskich emigrantów i ich duszpasterzy, by szlaki emigracyjne dla wszystkich stawały się szkołą duchowości.

Nie wszyscy mogli uczestniczyć z nami w tej szczególnej nocy, ale łączyli się z nami przez fale eteru czy nadsyłane depesze i listy z intencjami. Duchową łączność z nami wyrazili w postaci przesłanych nam pozdrowień ks. Prymas Józef kard. Glemp, ks. abp. Józef Michalik, ks. abp Szczepan Wesoły oraz Marszałek Senatu RP p. prof. Alicja Grześkowiak. Pozdrowienia i intencje przesłali nam nasi współbracia pracujący zagranicą, osoby indywidualne, rodziny, wspólnoty parafialne i organizacje polonijne. Przysłane przez nich intencje na tę noc, stały się intencjami, jakimi my - wierni zgromadzeni u stóp Jasnogórskiej Pani, Królowej Wychodźstwa Polskiego pragnęliśmy przez Jej wstawiennictwo, jak i wstawiennictwo Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda, prosić Boga, aby migracyjne problemy wiary stały się modlitewnym wołaniem Kościoła. W tym też czasie wniesione zostały flagi państw, w których „drugie ojczyzny” znaleźli nasi Rodacy i w których pracują Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki. Wśród nadesłanych listów i depesz szczególnie cenimy sobie skierowane do nas słowa przez trzecioklasistów z Mosiny, którzy w swoim liście zapewniają o modlitwie w intencji tych, którzy pracują na misjach poza granicami Polski.

Kolejnym punktem naszego nocnego czuwania było nabożeństwo ŚWIADKOWIE WIARY przygotowane przez młodzież z parafii w Goleniowie i Szczecinie Podjuchach. W czasie tego nabożeństwa przez wspólny śpiew medytacyjny i modlitwę do Świętych Patronów Polski, prosiliśmy ich o wstawienniczą opiekę nad wychodźstwem i jego duszpasterzami. Ich przykład życia i świadectwo wiary, niech dla nas będzie inspiracją i wzorem do naśladowania.

Kulminacją tej jubileuszowej nocy czuwania była uroczysta Eucharystia o północy, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek TChr. Wraz z nim koncelebrowali wszyscy obecni kapłani, w tym tegoroczni neoprezbiterzy. Na Mszy Św. swoim śpiewem ubogacała nas schola złożona z alumnów Seminarium i Sióstr Misjonarek pod kierunkiem ks. Roberta Nalepki. W homilii ks. Biskup nawiązał do przesłania, jakie niesie ze sobą celebracja Wielkiego Jubileuszu oraz do nauczania Jana Pawła II o emigrantach, w którym wyraża się szacunek dla każdego człowieka i dla różnych kultur.

Po Mszy Św. czuwanie było prowadzone przez grupy z parafii ze Stargardu Szczecińskiego i Pyrzyc oraz Siostry Misjonarki i nowicjuszy Towarzystwa Chrystusowego. O godz. 3:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, w której rozważania osnute były na słowach z Dzienniczka św. Siostry Faustyny, a poszczególne dziesiątki były odmawiane przez przedstawicieli parafii w Polsce: Płot, Władysławowa, Pyrzyc, Poznania Różanego Potoku i Szczecina Zdrojów. Czuwanie zakończyło się odmówieniem części radosnej Różańca przez alumnów Seminarium o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Poszczególne tajemnice różańcowe odmawiali klerycy pochodzący spoza Polski bądź ci, którzy zaznali losu emigranta: Witalij Gouz z Ukrainy, Andrzej Łysy z Białorusi, Mateusz Gardziński z Kanady, Mario Kovalczyk z Brazylii oraz seminaryjny dziekan Robert Domina.

Czuwanie zakończyło się o godz. 4:30 zasłonięciem Ikony Jasnogórskiej. Do domu wracaliśmy z nadzieją, że w przyszłym roku, wieku i tysiącleciu będzie nam znów dane uczestniczyć w Jasnogórskim Czuwaniu.

Przygotowania i przebieg