„DUCH ŚWIĘTY PRZEWODNIKIEM EMIGRACYJNYCH DRÓG”
MODLITEWNE CZUWANIE NA JASNEJ GÓRZE W INTENCJI POLONII I JEJ DUSZPASTERZY
(13/14 listopada 1998 r.)

Tak jak co roku w nocy z piątku na sobotę (13-14 listopada) przed Niedzielą Emigranta u stóp Jasnogórskiej Pani odbyło się czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy. Tę modlitewną adorację rozpoczął rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego ks. dr hab. Paweł Bortkiewicz.

We wstępie Ks. Rektor zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy za wszystkich, którzy z różnych motywów przebywają na obczyźnie. Przypomniał, że dzisiejsze czuwanie odbywa się w kontekście kolejnego roku przygotowania Kościoła do obchodów milenijnych - obecny rok poświęcony jest Duchowi Świętemu. Dlatego też Jego szczególnej asystencji zawierzył owoce tego nocnego czuwania. Na zakończenie Ks. Rektor powitał licznie zgromadzonych uczestników tegorocznego spotkania modlitewnego. Obecni byli: przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Winnicki, prokurator generalny Towarzystwa ks. Marian Burniak. Wśród licznie przybyłych pielgrzymów z polskich parafii prowadzonych przez księży chrystusowców w Polsce wymienić należy: Katolickie Lic. Ogóln. w Stargardzie Szczecińskim z prefektami - ks. Rafałem Hoczkiem i ks. Mariuszem Plutą, wiernych z parafii pw. NSPJ w Szczecinie wraz ze scholą akademicką i duszpasterzami: ks. Ryszardem Szymanikiem i ks. Krzysztofem Dziduchem, grupę młodzieży z Pyrzyc z ks. Markiem Jarząbkiem, Młodzieżowe Koło Żywego Różańca z Chociwla z ks. Jerzym Senderkiem, grupę młodzieży z parafii Szczecin-Zdroje z ks. Krzysztofem Obiedzińskim, wiernych z parafii we Władysławowie z ks. Romanem Wrocławskim, grupę z parafii Św. Jadwigi z Różanego Potoku z diakonami. Obecny był również nowicjat z Ks. Magistrem i Socjuszem oraz Ojcem Duchownym. W tym roku nie zabrakło również duszpasterzy polonijnych z zagranicy. Wraz z przedstawicielami swoich parafii byli: ks. Leszek Wedziuk i ks. Tadeusz Kozieński z grupą Polaków z Niemiec, ks. Zbigniew Czerniak z grupą młodzieży z Budapesztu, ks. Włodzimierz Dziduch z delegacją młodzieży z Doniecka, ks. Paweł Witek z grupą parafian z Kamieńca Podolskiego, ks. Janusz Lis z Mikołajewa.

Modlitwę za Polonię i jej duszpasterzy ofiarowały również licznie przybyłe siostry misjonarki Chrystusa Króla z przełożoną generalną matką Teresą Ambroży oraz wikarią generalną matką Marią Armatys. Obecne były również postulantki i nowicjuszki z mistrzynią nowicjatu oraz licznie przybyłe siostry z parafii polonijnych i z Polski.

O godz. 20:20 modlitwą różańcową, pierwszą częścią różańca św., prowadzoną przez siostry misjonarki, rozpoczęliśmy nasze modlitewne czuwanie. Modlitwę tę zakończył Apel Jasnogórski, do którego wprowadził nas magister nowicjatu ks. Adam Staszczak. Apel prowadził przełożony generalny ks. Tadeusz Winnicki. Modląc się, Ksiądz Generał zawierzył Pani Jasnogórskiej całą Polonię, jej duszpasterzy oraz problemy, z którymi nasi rodacy borykają się na obczyźnie. Za pośrednictwem Radia Maryja w modlitwie tej mogli uczestniczyć również radiosłuchacze. Wziął w niej udział również ks. abp Józef Michalik, delegat ds. emigracji przy Episkopacie Polski. Poprzez nadesłane telegramy i depesze o swojej łączności duchowej zapewnili nas ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, abp Szczepan Wesoły, delegat Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu ks. prałat Stanisław Jeż. Następnie zostały przeczytane wszystkie intencje nadesłane na dzisiejsze czuwanie z Polski i z zagranicy. Wszystkie one są wyrazem łączności Polaków na całym świecie z Kościołem oraz wyrazem trosk, problemów i zagrożeń współczesnej emigracji. W dzisiejszą noc zostały złożone u stóp Maryi Matki i oddane Jej wstawiennictwu. Misja naszego Zgromadzenia obejmuje wiele krajów, dlatego przejawem naszej jedności ze wszystkimi było uroczyste wniesienie flag państw, w których nasi współbracia sprawują posługę. O godz. 22 rozpoczęliśmy nabożeństwo do Ducha Świętego z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych narodu polskiego. Rozpoczęło się ono symbolicznym wniesieniem zapalonego Paschału. Przyjęcie światła, które rozbłysło w tę noc czuwania, winno prowadzić nas do wdzięczności i do uwielbienia Boga za wielkie dzieła dokonane w historii zbawienia. W tym momencie prosiliśmy Chrystusa-Światło, aby swoją mocą oczyścił i wzmocnił naszą wiarę, rozpalił miłość, umocnił nadzieję i pouczył, jak być prawdziwymi dziećmi Światłości. Na zakończenie nabożeństwa zostaliśmy pokropieni wodą poświęconą na znak odnowienia naszej świadomości chrzcielnej. Znak ten przypomina nam nasz chrzest oraz chrzest przyjęty przed ponad tysiącem lat przez naszych ojców i umacnia nas do dawania świadectwa o Chrystusie gdziekolwiek będziemy, w kraju czy też poza jego granicami. Nabożeństwo przygotowali diakoni WSD Towarzystwa Chrystusowego, a prowadził je ks. prefekt Roman Darrell.

Wyrazem obecności Ducha Świętego w Kościele jest świadectwo życia. Nie zabrakło w tę noc świadectw życia tych, którzy bezpośrednio doświadczyli losu emigracyjnego, a także duszpasterzy wśród nich pracujących. Wśród składających świadectwa byli nowicjusze: Dair Jurkowski (Brazylia) i Andrzej Łysy (Białoruś), siostry postulantki i nowicjuszki: Miriam Banaszewski (Brazylia) i Natasza Bukowska (Białoruś) oraz klerycy WSD Towarzystwa: Wiktor Ciszewski (Kazachstan), Antonio Polańczyk (Brazylia), Matei Catargiu, Piotr Krupacz (Rumunia), ks. Marian Burniak, wieloletni duszpasterz polonijny z Rzymu, ks. Zbigniew Czerniak z Węgier oraz ks. Jerzy Senderek, duszpasterz z Chociwla. Po złożeniu świadectw zakończyliśmy nasz dzień modlitwą brewiarzową. Kompletę prowadził były duszpasterz Polonii włoskiej ks. Krzysztof Antoń, pełniący obecnie funkcję prefekta w WSD Towarzystwa w Poznaniu.

Kulminacyjnym punktem czuwania była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. abpa Józefa Michalika oraz obecnych duszpasterzy. W homilii Ks. Biskup nawiązał do historii i początków naszego Zgromadzenia, przywołując osobę naszego Założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, oraz Ojca Współzałożyciela, ks. Ignacego Posadzego. Homilą-ta uwrażliwił wszystkich duszpasterzy na wierne wypełnienie dziedzictwa, jakie pozostawili nam nasi Ojcowie. Szczególną uwagę zwrócił Ks. Biskup na potrzebę modlitwy o powołania, aby nie zabrakło tych, którzy zaniosą Chrystusa i polskość do tych wszystkich, których los rzucił na krańce świata. W czasie liturgii eucharystycznej w darach przyniesionych do ołtarza delegaci z poszczególnych parafii złożyli świadectwa wiary i solidarności oraz kielich i ornat od Polonii włoskiej. Po Mszy św. dzięki pośrednictwu Radia Maryja Ksiądz Generał mógł pozdrowić Polonię amerykańską. Szczególną uwagę skierował na fakt, iż tak jak przed dziesiątkami lat praojcowie nasi udając się na emigrację, zabierali ze sobą wizerunek Jasnogórskiej Pani, który był dla nich największym skarbem i który do chwili obecnej z wielką czcią był przekazywany z pokolenia na pokolenie, tak teraz i my gromadzimy się u Jej stóp tu, przed tym cudownym obrazem na Jasnej Górze, wypraszając potrzebne łaski.

Na zakończenie odmówiliśmy drugą częśćżańca św, którą poprowadziły siostry misjonarki. Niezwykle wzruszającym momentem były telefony Polaków z różnych stron świata przeplatane modlitwą różańcową.

O godzinie 2:30 rozpoczęła się Droga krzyżowa prowadzona przez parafian z Polski, wśród których posługę pełnią nasi duszpasterze.

Całość czuwania została zakończona adoracją Ikony Jasnogórskiej przygotowanej przez siostry misjonarki. Po adoracji nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki Bożej.

Niewątpliwie to nocne czuwanie modlitewne jeszcze bardziej ukazało nam aktualną potrzebę modlitewnej łączności z tymi wszystkimi, których los rzucił poza krańce naszej Ojczyzny. Ta noc uświadomiła nam również sens naszej pracy, przypominając, że żywym i aktualnym jest ciągle zawołanie naszego Ojca Założyciela, kard. Augusta Hlonda: Na wychodźstwie polskie dusze giną. Prośmy Matkę Towarzystwa Chrystusowego, aby owoce tego czuwania stały się widocznym znakiem Jej Matczynej opieki. Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego - módl się za nami i braćmi naszymi rozproszonymi po całym świecie.

Przygotowania i przebieg