RUCH APOSTOLATU EMIGRACYJNEGO

JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA
W INTENCJI POLONII I JEJ DUSZPASTERZY

17/18.11.2000 r.

Dzisiejsza Noc Czuwania w intencji Polonii jest okazją, aby na falach Radia MARYJA poinformować naszych Rodaków w Kraju i za granicą o przypadającym w tym Roku Jubileuszowym 15-leciu istnienia i działania Ruchu Apostolatu Emigracyjnego.

Przed 15 laty tu, na Jasnej Górze, zgromadziło się na pierwszym całonocnym czuwaniu modlitewnym w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy ponad 400 sympatyków apostolatu emigracyjnego, reprezentujących różne środowiska kościelne z całej Polski. Tej właśnie nocy (z 21/22 września 1985 r.) narodził się Ruch Apostolatu Emigracyjnego. Tę noc dziś wspominamy i twórczo kontynuujemy jej ideę.

RAE wyrósł z charyzmatu i duchowości Towarzystwa Chrystusowego, Jest więc on ruchem macierzystym Chrystusowców i stanowi dla nich jakby poszerzoną rodzinę duchową. Podobnie można powiedzieć o Siostrach Misjonarkach, które współpracują z Chrystusowcami i przyczyniają się do szerzenia RAE.

Nasz Ruch ma jednak charakter otwarty i uniwersalny. Obejmuje on wiernych różnych stanów: kapłanów, osoby zakonne, a szczególnie ludzi świeckich, i to z różnych grup wiekowych.

Celem RAE jest spełnianie wszelkiego rodzaju apostolstwa wśród lub na rzecz polskich emigrantów. To apostolstwo jest dostępne tu w Kraju i poza jego granicami. Apostolat emigracyjny jest apostolatem bez granic. Każdy i wszędzie może być apostołem polskiej Emigracji.

Głównym zadaniem Ruchu jest modlitwa, którą uznajemy za potęgę bez granic. Nasi członkowie ofiarują Polonii świata dar codziennej modlitwy, a także inne dary duchowe. Modlitwie towarzyszą często różnorodne sposoby apostolstwa czynnego. Konkretne formy pomocy Ruch okazuje zwłaszcza naszym Rodakom na Wschodzie.

Z wszystkimi polskimi emigrantami, których uznajemy za swych Braci i Przyjaciół, Ruch chce współpracować, aby w ten sposób ożywiać duchowe i kulturalne więzi pomiędzy Macierzą oraz Kościołem w Polsce, a rozproszoną w całym świecie Polonią.


Charyzmat naszego Ruchu, który swymi korzeniami sięga wskazań i duchowości Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, porywa wielu ludzi z Kraju i z zagranicy. Rosną rzesze członków - przyjaciół RAE. Jeszcze większa jest liczba sympatyków apostolatu emigracyjnego.

Większość członków Ruchu apostołuje indywidualnie. W Polsce działa też ponad 185 grup RAE. Są to grupy parafialne (115), grupy seniorów (12), grupy młodzieżowe (14), grupy seminaryjne, zakonne, rodzinne, zawodowe, a także grupy dziecięce.

Możemy więc dziś powiedzieć, że duchowa rodzina apostołów emigracyjnych stale rośnie. Polonia i duszpasterze polonijni zdobywają coraz szersze zaplecze i coraz silniejsze wsparcie duchowe w swej Ojczyźnie.

W 15 rocznicę powstania naszego Ruchu dziękujemy gorąco Bogu za naszą misję i charyzmat apostolski. Dziękujemy Chrystusowi Królowi - Patronowi RAE. Dziękujemy Maryi - Matce Częstochowskiej, która jest wierną Opiekunką naszego Ruchu.

Za pośrednictwem Radia MARYJA przesyłamy serdeczne pozdrowienia wszystkim członkom i sympatykom Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Dziękujemy im za codzienną modlitwę i trud apostolski.

Wraz z całym Ruchem przesyłamy też gorące pozdrowienia i wyrazy duchowej łączności naszym zagranicznym Rodakom. Razem z Wami - Drodzy Przyjaciele -pragniemy przyczyniać się do umocnienia, do duchowego odrodzenia i jednoczenia się całej Polonii świata.

Ks. Józef Bakałarz TChr Moderator RAE

Poznań, 7.11.2000 r.