Program Jasnogórskiej Nocy Czuwania
w intencji Polonii i jej duszpasterzy
Jasna Góra  12/13 listopada 1999
  OJCIEC MIŁOSIERNY DLA BĘDĄCYCH W DRODZE

20.00 - 20.20 - powitanie

20.20 - 21.00 - komentarz

- świadectwo nowicjuszy z Brazylii (Jose i Mario)

+ różaniec odmawiany przez przedstawicieli parafii z kraju i zza granicy

- komentarz do Apelu – ks. Magister nowicjatu

21.00 - 21.15 - Apel Jasnogórski – ks. Kryża

21.15 - 21.20 - informacje dla Radia Maryja –

21.20 - 21.30 - wiadomości Radia Maryja/ śpiew kanonów – Siostry MChr

21.30 - 22.15 - Listy – depesze – wprowadzenie teologiczne

22.15 - 23.15 - Nabożeństwo biblijne do Boga Ojca z elementami rachunku sumienia - okazja do spowiedzi - znak pokoju i pojednania – WSD TChr

23.15 - 23.45 - świadectwa i znaki solidarności parafii polskich i polonijnych –

- świadectwo nowicjuszy z Ukrainy

23.40 - 23.58 - Kompleta – ks. Prefekt

23.58 - 01.30 - Msza św. pod przewodnictwem Księdza Wikariusza Generalnego z udziałem tegorocznych neoprezbiterów, homilia - ks. rektor, prof. dr hab. Pawe Bortiewicz - transmisja Radia Maryja

01.35 - 01.40 - wiadomości RM

01.40 - 02.00 - 10-tka różańca z Radia Maryja + kanony [klerycy WSD]

02.00 - wejście radiowe Radia Maryja do Ameryki Północnej

02.05 - 02.28 - skrót wydarzenia nocy dla Radia Maryja - ks. Musiałek

02.28 - pożegnanie słuchaczy pólnocnoamerykańskich przez Radio Maryja

02.30 - wiadomości Radia Maryja

02.40 - 02.58 - 10-tka różańca z Radia

03.00 - zakończenie transmisji Radia Maryja - cd transmitowany przez Radio Jasna Góra

3.00 - 03.45 - Koronka do Miłosierdzia – parafie TChr w Polsce:

03.45 - 04.30 - Adoracja Ikony Jasnogórskiej - Matki Miłosierdzia - Siostry Misjonarki