kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Amsterdam

AMSTERDAM
Polska Misja Katolicka "Amsterdam"
pw. Ducha Świętego

 

Scarlattilaantje 13
NL-1431 XV AALSMEER
www.pmkamsterdam.nlTam gdzie pojawiają się Polacy, tam rozwija się życie polonijne, którego istotnym elementem jest polskie duszpasterstwo. W Amsterdamie i okolicy duszpasterstwo takie działa od sześćdziesięciu lat (zachowały się też pewne ślady działalności duszpasterskiej nawet sprzed II wojny światowej). Zainicjował je (na szerszą skalę) ks. Leon Romała.

Pierwszym chrystusowcem, który otoczył pastoralną troską mieszkających tu Polaków był, przybyły z Brazylii w 1970 r., ks. Stanisław Nowak. Działał on na tym terenie do 1974 r. W 1987 r. oddelegowany do pracy w Holandii został ks. Stefan Ochalski, który przyczynia się do rozwoju duszpasterstwa na terenie obejmującym całe zachodnie wybrzeże od Den Helder po Vlissingen i Terneuzen. Liczba Polaków w tym regionie sięgała 2/3 całości Polonii w Holandii. Polacy przybyli w latach 80-tych osiągali coraz większą stabilizację bytową a rodziny się powiększały. Wzrastała liczba Polek przybywających do Holandii w celu założenia rodziny. Jedyny dotychczas duszpasterz ks. Stefan Ochalski SChr nie był w stanie sam ogarnąć takiej rzeszy ludzi. Po długich staraniach Episkopat Holenderski zaprasza jeszcze jednego księdza z Polski. W marcu 1990 r. przybył ks. Sławomir Trypuć SChr.

Po półrocznym okresie wspólnej pracy duszpasterskiej, możliwą jest realizacja wcześniejszych zamierzeń - dotychczasowa Misja Amsterdam - Rotterdam, zostaje podzielona na dwie odrębne i samodzielne Misje. Odtąd Polska Misja "Amsterdam" swoim zasięgiem obejmuje północno-zachodni rejon Holandii z ośrodkami Amsterdam, Alkmaar, Hillegom i Leiden. Tak więc w r. 1990 rozpo­czyna się nowy, ważny etap życia tej wspólnoty. Ks. Trypuć pełnił funkcję proboszcza przez 16 lat. W tym okresie misja okrzepła, rozwinęła się i wypra­cowała pewien styl pracy duszpasterskiej. Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie systematycznej, stojącej na wysokim poziomie katechezy oraz zorganizowanie liczącej obecnie ok. 170 dzieci Szkoły Polskiej.

Przy parafii aktywnie działa grupa lektorów, kantorów oraz ministrantów. W wysił­kach duszpasterskich akcent pada na najmłodszych członków rodziny parafialnej. Zaplecze modlitewne stanowią członkowie Róży Żywego Różańca im. Jana Pawła II. Liczne imprezy o charakterze kulturalnym ubogacają rzeczywistość parafialną. Na uwagę zasługuje fakt, iż to właśnie ta misja stała się propagatorem internetowych rekolekcji, stanowiących propozycję pogłębienia życia duchowego dla Polaków w kraju jak i na emigracji. Co roku organizowana jest także piel­grzymka Polaków do sanktuarium maryjnego w Heiloo.

W ostatnich latach znaczenie wzrosła liczba osób korzystających z posługi duszpasterskiej w języku polskim na tym terenie - ze względu na obecność licznych pracowników sezonowych z Polski.

Od grudnia 2006 r. proboszczem tejże wspólnoty jest ks. Krzysztof Obiedziński. Msze św. sprawowane są w następujących ośrodkach: Amsterdam, 't Zand, Aalsmeer oraz Hem. Niedzielne Eucharystie gromadzą 800-1000 osób.

 
   
       
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 AMSTERDAM

 BREDA

 GRONINGEN

 LUNTEREN/ARNHEM

 METERIK

 ROTTERDAM