kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Lunteren

LUNTEREN / ARNHEM
Parafia pw. MB Częstochowskiej
dla polskich katolików w archidiecezji Utrecht

Kerkoflaan 17
NL-6741 BN LUNTEREN
www.parafiapolska.nlPierwszą mszę św. dla Polaków z regionu Arnhem odprawił w kościele św. Mar­cina w lecie 1948 r. były kapelan polskich robotników przymusowych w Niem­czech, ks. Leon Romała, oratorianin zamieszkały w Utrechcie. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oddelegowało do pracy w rejonie Arnhem-Utrecht ks. Aleksandra Melbrudę, który opiekował się polskim emigrantami latach 1984-2005.

Na uwagę zasługuje fakt mocnego zaangażowania osób świeckich, skupionych przede wszystkim w Polskim Towarzystwie Katolickim. W następstwie napływu w latach 80-tych nowej emigracji okresu stanu wojennego rozszerzono opiekę duszpasterską na kolejne ośrodki.

W latach 90-tych w Holandii pojawiła się nowa fala polonii z paszportami niemie­ckimi. Największa intensyfikacja migracji zarobkowej i rozwój tutejszej parafii nastąpiły w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004. Kard. Adrianus Simonis erygował dnia 25 marca 2005 r. Parafię NMP Częstochowskiej dla katolików polskich w archidiecezji Utrecht. Powstała ona na bazie istniejącej do tej pory Polskiej Misji Katolickiej.

Wraz z przejściem na emeryturę ks. Aleksandra Melbrudy, od 1 lipca 2005 r. proboszczem został ks. Tadeusz Kozieński, który do tej pory pracował w Niem­czech. Początkowo ks. Kozieński sprawował posługę wśród rodaków na bardzo rozległym terenie zarówno archidiecezji Utrecht, jak i biskupstwa Den Bosch oraz Groningen. Sytuacja ta zmieniła się po utworzeniu osobnej misji w Groningen.

Mszę św. w języku polskim sprawuje się na dzień dzisiejszy w następujących ośrodkach: Arnhem, Deventer, Enschede, Nijmegen, Ommen, Putten, Tiel, Utrecht oraz Zwolle. Siedziba parafii znajduje się w Lunteren. Mieszkający w Arnhem ks. senior Aleksander Melbruda wspiera duszpastersko ks. Kozieńskiego.

 
   
       
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 AMSTERDAM

 BREDA

 GRONINGEN

 LUNTEREN/ARNHEM

 METERIK

 ROTTERDAM