kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Rotterdam

ROTTERDAM
Rzymskokatolicka parafia polska
pw. NMP Gwiazdy Morza

Beukelsdijk 177
NL- 3022 DG ROTTERDAM
www.parafia.nlPoczątki duszpasterstwa polskojęzycznego w Rotterdamie sięgają 1910 r. W okresie międzywojennym, kiedy port w Rotterdamie ożywiony był masowym ruchem emigracyjnym z całej Europy, opiekę duszpasterską nad Polakami w tym rejonie sprawował ojciec Franciszek Mazurowski. Regularne i zorganizowane duszpasterstwo polskie wśród emigrantów przybyłych z Niemiec i Anglii, rozpo­czął na tym terenie w 1947 roku ks. prałat Roman Kowalczyk. Osiedliwszy się w Amsterdamie przez 23 lata obsługiwał Hagę, Rotterdam i Vlissingen docierając do każdego z tych miast raz w miesiącu.

Od 1970 r. duszpasterstwo przejęli księża chrystusowcy. Pierwszym z nich był, przybyły z Brazylii, ks. Stanisław Nowak, który zamieszkawszy w Hadze, przez 4 lata duszpasterzował na tym terenie. W latach 1974-1987 duszpasterską troską otaczali Polaków księża oblaci (o. Frankow i o. Sztylka) oraz ks. Lewandowski z diecezji włocławskiej. W 1987 r. przybył z Niemiec ks. Stefan Ochalski, który na terenie tej prowincji pracował do grudnia 2000.

Dekretem biskupa Rotterdamu ks. Adriana van Luyn SDB z dniem 1 stycznia 1996 roku utworzona została pierwsza w Holandii polskojęzyczna parafia kategorialna typu misio cum cura animarum. Kolejnym jej proboszczem był w latach 2001-2006 ks. Bartłomiej Małys, który za swą działalność wyróżniony honorowym tytułem „Przyjaciela Polonii 2006” w uznaniu za nowatorskie inicjatywy i przedsięwzięcia szczególnie cenne dla polskiej społeczności w Holandii w dziedzinie integracji, kultury i oświaty.

Obecnie w Rotterdamie, Hadze, Hillegom oraz Leiden duszpasterzuje ks. Sławomir Trypuć. Przy parafii działa Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza oraz zespół młodzieżowy i schola śpiewu gregoriańskiego.

 
   
       
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 AMSTERDAM

 BREDA

 GRONINGEN

 LUNTEREN/ARNHEM

 METERIK

 ROTTERDAM