kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Rzym

RZYM

kościół św. Stanisława B. i M.

 

 

Via delle Botteghe Oscure 15
I - 00186 ROMA
http://chrystusowcyrzym.interfree.it/Impulsem do starań dla stworzenia polskiego ośrodka duszpasterskiego w Rzymie był napływ pielgrzymów z Polski z okazji Roku Świętego 1575. Inicjatorem stworzenia tego ośrodka był kard. Stanisław Hozjusz, który zwrócił się w tej sprawie do papieża Grzegorza XIII. Papież przychylił się do prośby Kardynała i bullą „Ex supernae dispositionis arbitro” utworzył 8 października 1578 roku hospicjum dla nacji polskiej, jednocześnie przekazał Polakom kościół pw. Najświę­tszego Zbawiciela. W kilka miesięcy po otrzymaniu bulli zmarł kard. Hozjusz, a pieczę nad fundacją przjął zarząd składający się z rektora (ks. Stanisław Reszka) i trzech prowizorów. Za pieniądze pozostawione przez kard. Hozjusza i z pomocą wielu dobroczyńców w lecie 1580 r. przystąpiono do budowy hospicjum, a niebawem nowego kościoła (po rozebraniu dawnego). Uroczysta konsekracja miała miejsce 13 października 1591 r. Dokonał jej biskup krakowski kard. Jerzy Radziwiłł. Odtąd kościół polski nosi imię Najśw. Zbawiciela i św. Stanisława B.i M. Przez minione wieki kościół polski służył rzeszom polskich pątników przybywających do Rzymu.

Po II wojnie św. fundacja stała się centrum duszpasterstwa dla Polaków pozostających poza krajem, a opiekunami duchowymi emigracji byli kolejni jego rektorzy: abp Józef Gawlina (1947-1964), przyszły kard. Władysław Rubin (1964-1979) i abp Szczepan Wesoły. Księża chrystusowcy sprawują opiekę duszpasterską w kościele św. Stanisława od r. 1959, na trwałe wpisując się w pejzaż rzymskiej metropolii. Pracowali tu kolejno: ks. Mieczysław Kowalczyk, ks. Marian Burniak, ks. Andrzej Duczkowski, ks. Artur Migas, ks. Edward Stry­charz, ks. Krzysztof Antoń TChr i obecnie: ks. Grzegorz Ryngwelski oraz ks. Dariusz Lewicki. W działalność duszpasterską włącza się również student Papieskiego Uniwersytetu Gregoriań­skiego, ks. Mate­usz Gar­dziński.

6 mszy św. sprawowanych jest w niedziele w samym kościele św. Stanisława oraz jedna w kościele Santa Maria Della Consolazione, które gromadzą w sumie ok. 1200-1500 osób. Ważnym elementem pracy duszpasterskiej jest katecheza, organizowane pielgrzymki, wydawany cotygodniowy biuletyn, działalność biblio­teczna. Na uwagę zasługują liczne grupy działający przy polskim kościele: zespół dziecięcy, chór, wspólnota AA czy wspólnota charyzmatyczna. Można tutaj także skorzystać z porady psychologa. Funkcję rektora kościoła pełni ks. prałat Paweł Ptasznik.

 
   
       
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 BOLONIA

 GENZANO

 MEDIOLAN

 NEAPOL

 RZYM I

 RZYM II