kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Koeln

KÖLN (KOLONIA)

Polska Misja Katolicka pw. NMP Królowej Polski


 

Vorgebirgstr. 8
D-50677 KÖLN
www.pmk-koeln.deOkres poprzedzający powstanie struktur Polskiej Misji Katolickiej datuje się już od XIX wieku, kiedy to wielu Polaków z powodu braku pracy i trudnych warunków życia opuściło Polskę wyjeżdżając za chlebem w różne części świata, w tym również i do Niemiec.

Już w tym czasie za emigrantami podążali księża. Rzesze tych, którym przypadło opuścić swoją ojczyznę z różnych przyczyn, wzrosły znacznie w czasie i po ostatniej wojnie światowej. W odpowiedzi na wyzwania stojące przed Kościołem w Niemczech, 1 sierpnia 1977 roku, arcybiskup koloński - kardynał Josef Höffner - wydał dekret erygujący Polską Misję Katolicką w Kolonii i Düsseldorfie, mającą za zadanie objąć opieką duszpasterską katolików polskojęzycznych. Parafia ta od samego początku powierzona została Towarzystwu Chrystusowemu. Kolonia jako największe miasto w tej części Niemiec, jako ważny ośrodek życia kościel­nego, a także kulturalnego, naukowego i gospodarczego, ze swoją przebogatą historią - odgrywa w życiu Nadrenii rolę szczególną. Jest wiąc rzeczą zrozumiałą, iż wielu naszych rodaków osiedliło się właśnie tutaj - „w cieniu” katedry kolońskiej.

Jeszcze przed formalnym ustanowieniem tutejszej Misji posługę duszpasterską prowadzili księża chrystusowcy: ks. Jan Kubica, ks. Władysław Przybylski i ks. Zygmunt Supieta. Pierwszym proboszczem misji kolońskiej został ks. Władysław Hoffman.

Kolejnymi proboszczami byli: ks. Ryszard Głowacki, ks. Jan Urbanek, ks. Jan Rusin oraz ks. Edmund Druz. Funkcje wikariuszowskie spełniali kolejno księża: ks. Jan Urbanek, ks. Stanisław Walas, ks. Henryk Ulatowski, ks. Marian Wołek, ks. Leszek Krzyżanek, ks. Leszek Wedziuk, ks. Paweł Kasierski, ks. Bartłomiej Małys, ks. Ryszard Sakson, ks. Marek Ciesielski, ks. Leszek Kryża, ks. Marcin Dereszkiewicz i ks. Sławomir Klim. Obecnie w Kolonii duszpasterzują: ks. Stefan Ochalski oraz ks. Marek Siwicki. W r. 2006 misja otrzymała do własnego użytku przepiękny kościół św. Pawła w centrum miasta. Eucharystia sprawowana jest w kilku punktach w samej Kolonii a także w Kerpen. Przy omawianej parafii rozwijają się następujące grupy: Koło Żywego Różańca, grupa modlitewna, Koło Przyjaciół Radia Maryja, grupa seniorów, kółko taneczne „Stokrotka”, zespół muzyczny „Exodus”, schola liturgiczna, chór parafialny św. Cecylii, grupa szensztacka, itd.

Wszystko co działo się i dzieje w PMK w Kolonii jest przede wszystkim zasługą pracujących tu kolejno księży chrystusowców. Nie można jednak nie wspomnieć o wielkiej rzeszy parafian, którzy przez wszystkie lata istnienia Misji poświęcali i poświęcają swój czas i pracę dla jej dobra, aby to, co z takim trudem zostało osiągnięte, zachować i rozwijać dla następnych pokoleń.

 
   
   

 

 
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 DOM PROWINCJALNY

 AACHEN

 BOCHUM

 BONN

 BRAUNSCHWEIG

 DÜSSELDORF

 DUISBURG

 ESSEN

 GÖTTINGEN

 KOBLENZ

 KÖLN

 LEVERKUSEN

 MÖNCHENGLADBACH

 NIEDERRHEIN

 WUPPERTAL