kontakt
          HOME     AKTUALNOŚCI     ZARZĄD     PLACÓWKI  NIEMCY  HOLANDIA  WŁOCHY  WĘGRY                                      LINKI

   
   
 
   
   
Chrystusowcy dla Polonii - Prowincja św. Józefa
 

Niederrhein

NIEDERRHEIN

Polska Misja Katolicka pw. Chrystusa Króla


 

In den Bremmen 78
D-47179 DUISBURG-Wehofen
www.pmkniederrhein.deO istnieniu polonijnego duszpasterstwa w dolnoreńskiej części diecezji monastyrskiej (Münster), która słynie z tego, iż wydała w historii wiele osób zasłużonych dla Kościoła, można mówić od 1956 r., kiedy to przeprowadzono naszych rodaków z obozów przejściowych do osiedli we Vluyn oraz Kaldenhausen.

Początkowo duszpastersko udzielali się tutaj księża chrystusowcy: Jan Kubica (z Düsseldorfu), Zygmunt Szwajkiewicz (z Essen) oraz Władysław Przybylski (z Essen, od 1963 r.), którzy w miarę możliwości przybywali na te tereny. Pierwszym kapłanem, który oficjalnie nosił miano duszpasterza katolików posługujących się językiem polskim i prowadził systematyczne duszpasterstwo był w latach 1967-1983, ks. Czesław Kiek SChr. Po jego śmierci duszpasterzem Polaków w regionie Xanten został ks. Wiesław Zglinnicki SChr (1983 r.).

Przez długie lata duszpasterstwo polonijne koncentrowłao się wokół kościoła św. Klary w Duisburgu (Rumeln-Kaldenhausen) oraz kościoła św. Antoniego w Neukirchen-Vluyn. Ze względu na rosnącą gwałtownie liczbę osób korzy­stających z duszpasterstwa w języku polskim, decyzją bpa Reinharda Lettmanna z 22 marca 1988 r., utworzono Missio cum cura animarum dla polskojęzycznych katolików w dolnoreńskiej części biskupstwa monastyrskiego z siedzibą w Duis­burgu-Rheinhausen.

W latach 1992-2001 wspierał duszpastersko kolejnych proboszczów ks. Zygmunt Supieta. We wrześniu 1994 r. główny ciężar duszpasterskiej troski o naszych rodaków spoczął na ks. Tomaszu Klimczaku, który oficjalnie proboszczem misji został mianowany w lutym 1995 r. W tym czasie misja posiadała swój ośrodek w Moers. Obecnie (od września 2000 r.) proboszczem jest ks. Henryk Wieczorek.

Wikariuszem od września 2004 r. jest ks._Jacek_Staniek, który zastąpił pracu­jącego w tej parafii w latach 2001-2004 ks. Ryszarda Saksona. Od lipca 2008 r. ks._Staniek pełni funkcję wiceprowincjała.

Od 2001 r. misja dysponuje nowym ośrodkiem przy kościele św. Juliany w Duisburgu-Wehofen. Życie polonijne kwitnie na tym terenie, m.in. dzięki działalności Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Obecnie msze św. są sprawowane w: Duisburgu-Wehofen, Kevelaer (znane sanktuarium maryjne), Kleve, Moers i Neukirchen-Vluyn oraz kilka razy w roku (głównie z myślą o pracownikach sezonowych) w Walbeck. W niedzielnych mszach św. bierze udział 1300-1400 osób. Wśród grup działających aktywnie w naszej misji należy wymienić: chór „Cantate Deo”, Żywy Różaniec, grupę lektorów i kantorów, scholę dziecięcą. Znakiem charakterystycznym tej wspólnoty parafialnej jest szczególna troska o duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Wyrazem tego jest istnienie bardzo licznej Służby Liturgicznej Ołtarza (ok. 170 osób). Przy misji prowadzone są zajęcia katechetyczne oraz nauka języka polskiego. Regularnie wydawany jest biuletyn „Okruchy”. Wielką pomoc w prowadzeniu działalności misji stanowi s. Janina Koszyk MChR.

 
   
       
 

© TCHR Prowincja św. Józefa      Projekt i prowadzenie: Studio perbene

 

 

 

 DOM PROWINCJALNY

 AACHEN

 BOCHUM

 BONN

 BRAUNSCHWEIG

 DÜSSELDORF

 DUISBURG

 ESSEN

 GÖTTINGEN

 KOBLENZ

 KÖLN

 LEVERKUSEN

 MÖNCHENGLADBACH

 NIEDERRHEIN

 WUPPERTAL