Korespondencja

Strony Towarzystwa

Kalendarium

Od 9 06 '99  

Ostatnia modyfikacja:  25.10.2000

Kalendarium
Domu Głównego Chrystusowców w Poznaniu

Wiadomość specjalna:
Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego
o. Ignacego Posadzego
w Katedrze Poznańskiej 17.02.2001 r

Kalendarium 20001


1.01.2001 - W Imię Pańskie rozpoczynamy Nowy Rok, Nowe Stulecie i Nowe Milenium


24 - 25.12.2000   Wielki Jubileusz Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

21.12.2000   Tradycyjna Wigilia seminaryjna. Następnego dnia klerycy wyjeżdżają do domów rodzinnych. Księża do pomocy duszpasterskiej ...

26.11.2000   UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - święto patronalne Towarzystwa Chrystusowego. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił Nuncjusz Apostopski, Abp Józef KOWALCZYK. Msza św. o godz. 13.00 w Kaplicy Domu Głównego Towarzystwa będzie transmitowana przez telewizję - TVPolonia.

17/18.11.2000 Jasnogórska Noc Czuwania w intencji Polonii i jej duszpasterzy. Prosimy o włączenie się wzorem lat ubiegłych w tę wielka modlitwę i czuwanie przed Jasnogórską Panią w intencji tych co z dala żyją od Ojczyzny.

10.11.2000   Sympozjum poświęcone 10-leciu pracy Chrystusowców na Wschodzie.

08.11.2000   Zmarła Matka ks. Zbigniewa Andrzejewskiego, pogrzeb śp. Genowefy Andrzejewskiej w piatek o godz. 12.00 w Stargardzie Szcz., przy parafii Chrystusa Króla Wszechświata.

25.10.2000   Dziś zmarła Matka ks. Bernarda Kołodzieja, śp. Berta Kołodziej (85 lat), pogrzeb w piątek o godz. 14.00 w Tychach, w parafii pw. św. Jana Chrzcicela.

22.10.2000   Rocznica śmieci ZAŁOŻYCIELA Sługi Bożego, kard. Augusta HLONDA. W Seminarium na Mszy św. kazanie wygłosil ks.Witold Stańczak, wspominając początki naszego Zakonu i osobiste kontakty z Załozucielem. Po południu odbyła sie akademia, na której klerycy czytali wyjątki tekstów Założyciela. Na zakonczenie ks. Witold Stańczak dał recytatorski "popis", przytaczając z "głowy" bardzo długi passus z Quo Vadis - śmierć św. Piotra.

20.10.2000   Pielgrzymka Jubileuszowa Towarzystwa do Katedry Gnieźnieńskiej, do Relikwii św. Wojciecha i Serca naszego Założyciela Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. Początek o godz. 10.00, o 12.00 Msza św. koncelebrowana.

17.10.2000   Komisja Wyborcza delegatów do X Kapityły Generalnej podliczyła głosy z trzech okregów. Delegatami do Kapituły z  kraju zostali: ks. Andrzej Orczykowski, ks. Krzysztof Antoń, ks. Karol Kozłowski, ks. Jarosław Staszewski, ks. Leszek Kryża, ks. Franciszek Gałdyś, ks. Paweł Bortkiewicz i ks. Bernard Kołodziej oraz br. Marian Wiśniewski i br. Andrzej Pater.

16.10.2000   Ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski w czasie inauguracji roku akademickiegi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskigo otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiądnięcia na polu dydaktyczno-naukowym.

13.10.2000   W kraju wybory delegatów do Kapituły Generlanej.

07.10.2000   Uroczysta Inauguracja roku akademickiego WSD TChr z udziałem przedstawicieli Władz Lokalnych Mista Poznania, Wyższych Uczelni Poznania i Rektorów Seminariuów Duchownych. W naszym Seminarium jest 50 naszych kleryków oraz 4 kleryków ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli.

03.10.2000   Rozpoczęcie wykładów na Wydziale Teologicznym UAM

28.09.2000   W Nowicjacie pierwsze śluby. Składało je 13 nowicjuszy, w tym ks. Bogdan Molenda

now2000bm.jpg (29030 bytes)

"Połączone siły" nowicjatu i aspirandatu
sierpień 2000 r.

now2000m.jpg (22443 bytes)

Przełożony Generalny wśród 15 nowicjuszy
Mórkowo 7.09.2000 r.

22 - 29.10.2000   Rekolekcje przed I profesją w Nowicjacie i przed odnowieniem ślubów w Seminariium. Prosimy o modlitwę

18 - 23.09.2000   Doroczne rekolekcje Braci Towarzystwa w na Świętej Górze w Gostyniu u Ojców Filipinów. Rekolekcje głosi ks. Michał Kamiński TChr. Prosimy o modlitewne memento.

12.09.2000   Przełożony Generalny wylatuje do Prowincji Północno Amerykańskiej na wizytacje generalną.

7.09.2000   Przełożony Generalny przyjmuje 15 naszych aspirantów do Nowicjatu, 5  pozostało w rocznym aspirandacie.

27.08.2000   Zmarl śp. Stanisław KACZÓWKA, ojciec naszych współbraci, ks. Juliana i br. Piotra. Pogrzeb 30 sierpnia w Tarnowie.

26.08.2000   Ks. Marek Ogorzały został przeniesiony z Władysławowa do Stargardu Szcz. par. Św. Józefa.

1.08.2000   Zgłosiło się 20 kandydatów do Towarzystwa - 15 już dojechało, a 5 jest w drodze. Dziekujmy Panu za dar powołania i módlmy się o wytrwałość. W najbliższą sobotę oficjalne rozpoczęcie aspirandatu.

1.08.2000   W Częstochowie w naszym domu obowiązki przełożonego domu przejął ks. Piotr KURZAJ.
Ks. Zenon GĄSIOROWSKI
przeszedł do duszpasterstwa we Władysławowie. W Częstochowie trwają prace wykończeniowe nowego domu,  zakończenie budowy jest planowane na koniec roku kalendarzowego.

24.07 - 2.08.2000   Ks. Superior Krzysztof JACKOWIAK z Braćmi Towarzystwa bracia02.jpg (18967 bytes)
jest na pielgrzymce jubileuszowej w Rzymie. Bracia z Księdzem Superiorem modlili się w intencji Kapituły Generalnej i całego Towarzystwa. Byli też na Mszy św. z Papieżem w Castel Gandolfo.

19.07.2000   Proście Pana źniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje ....
Po II turze naboru do Towarzystwa pozytywnie zostało zaopiniowanych 18 kandydatów. W tym roku kandydaci przyjeżdżają do nowicjatu 1 sierpnia.

15.07.2000   Ukazała się nowa ksiązka ks. Pawła Bortkiewicza - TANATOLOGIA - Zarys problematyki moralnej, Poznań 2000
W naszej księgarni u Brata Mariana jest do nabycia księga jubileuszowa - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej - Na progu trzeciego tysiąclecia.

2.07.2000   Ojciec Święty Jan Pawel II odznaczył zlotym krzyżem PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
ks. Mariana BURNIAKA.
Dokument nadajacy to odznaczenie nosi datę 11 marca 2000 r. Uroczystego wręczenia krzyża dokona J. E. Ksiadz Arcybiskup Szczepan Wesoły w niedzielę, dnia 2 lipca 2000 r., w kościele pw. w. Stanisława BP. i M. przy Via Botteghe Oscure 15 w Rzymie.

27.06 - 29.06.2000   Wielki Jubileusz 2000 Archidiecezji Poznańskiej.
ks. Edward Szymenk głosi referat n.t.
ROLA  POZNANIA W JEDNOCZENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI

26.06 - 1.07.2000   Rekolekcje kapłańskie w Poznaniu - prosimy o modlitewne memento.

25.06.2000   W Częstochowie jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Delimata

24.06.2000   Rozesłanie Neoprezbiterów na placówki duszpasterskie: ks. Ryszard CZERNIAK - Dobrzany, ks. Grzegorz GAWEŁ - Władysławowo, ks. Józef OKONEK - Szczecin NSPJ, ks. Tomasz SAŁAPATA - Szczecin Zdroje, ks. Tomasz TOBYS - Szczecin Żydowce, ks. Andrzej TOTZKE - Stargard Szcz. par. Chrystusa Króla, ks. Pawel URBANEK - Płoty, ks. Robert WOJSŁAW - Szczecin Zdroje.
Przeniesienia: ks. Bogusław Kozioł - Poznan - Umultowo, ks. Rafał Dyguła - Wladysławowo, ks. Leszek Zagórowski - Potulice, ks. Antoni Labuda - Szczecin NSPJ.
Na studia zostali skierowani: ks. Jan Hadalski i ks. Sebastian Sosnowski

7 - 14.06.2000   Jubileuszowa pielgrzymka Zarządu Towarzystwa, Ksieży Prowincjałów, Superiora Domu Głownego i Rektora Semiarium do Ziemi Świętej.

6.06.2000   Jublileusz 40-lecia kapłaństwa w Poznaniu ksieży: ks. Stanisław Brzostek -Ojciec Duchowny Seminarium, ks. Józef Kosobucki - Bielice,  ks. Władysław Lisik - Australia, ks. Edward Maciejewski - Brazylia, ks. Aleksander Melbruda - Holandia, ks. Janusz Mękarski - Szczecin Żydowce, ks. Grzegorz Okroy - Puszczykowo, ks. Antoni Regulski - Puszczykowo, ks. Alfons Skomorowski - Mirków, koncelebrze przewodniczyl i homilię wygłosił: ks. bp. Stanisław Stefanek

5 - 6.06.2000   Spotkanie Przełozonego Generalnego i Rady Generalnej z Księżmi Prowincjałami.

26.05.2000   W Starachowicach zmarł ojciec ks. Andrzeja Galanta - śp. Mieczysław Galant. Pogrzeb w Starachowicach
w kościele Świętej Trójcy w niedzielę o godz. 14.00.

25.05.2000   Dziś w Szczecinie zmarł ks. Wacław PERZ w wieku lat 91. Pogrzeb we wtorek 30 maja w Szczecinie NSPJ
o godz. 12.00

23.05.2000   We wtorek 23 maja br. Arcybiskup Juliusz Paetz udzielił w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu święceń kapłańskich 8 naszym diakonom. święcenia otrzymali: ks. Ryszard CZERNIAK, ks. Grzegorz GAWEŁ, ks. Józef OKONEK, ks. Tomasz SAŁAPATA, ks. Tomasz TOBYS, ks. Andrzej TOTZKE, ks. Pawel URBANEK, ks. Robert WOJSŁAW.
Święcenia diakonatu otrzymało 3 alumnów: dk. Krzysztof OLEJNIK, dk. Piotr REDLIŃSKI, dk. Robert TYMCZAK.

3.05.2000   W Nowicjacie Mórkowie Jubileusz 60-lecia kapłaństwa obchodził ks. prof. Piotr Biolik i ks. dziekan Stefan Kaczmaek. W jubileuszu wziął udział Przełożony Generalny, ks. Tadeusz Winnicki, jubilat ks. Czesław Kamiński, współbracia z Poznania, Puszczykowa, z Ziębic i z Pomorza Zachdniego. Homilię wygłosil ks. Bernard Kołodziej.

30.04.2000   Przełożony Generalny jest na uroczystości kanonizacji s. Marii Faustyny Kowalskiej
w Rzymie.
     Poznaniu profesja wieczysta trzech alumnów: Krzysztof Olejnik, Piotr Redliński
i Robert Tymczak.
    W Gnieźnie w czasie głównych uroczystości ku czci św. Wojciecha Nuncjusz Apostolski, Abp Józef Kowalczyk, wręcza krzyże misyjne 50-ciu misjonarzom i misjonarkom duchownym i świeckim a wśród nich krzyże otrzymali czterej chrystusowcy: ks. Marek Ciesielski (RFN), ks. Krzysztof Kościółek (W. Brytania), ks. Mariusz Pluta (Australia), ks. Andrzej Sałapata (USA).

29.04.2000   Na VI Targach Wydawnictw Katolickich organizowanych w Warszawie odbyła się promocja książki ks. Pawła Bortkiewicza: Wiara szukająca, o kryzysie wiary młodego człowieka, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.

26 - 27.04.2000   W Poznaniu Spotkanie Przełożonych, Wychowawców i Proboszczów TChr. Referaty głoszą: ks. prof. Towasz Węcławski - Wiek XX - jaki był i jaki wyrasta z niego wiek XXI,
o. Leon Knabit - Aktualny stan życia zakonnego - wizjaterażniejszosci i przyszłości.
Wieczorem dnia 26.04 - Spotkanie Rady Fundacji im Kard. Augusta Hlonda.

20 - 24.04.2000   Triduum i Wielkanoc; klerycy i księża wyjeżdżają na parafie do pomocy duszpasterskiej na Pomorze Zachodnie, na Wschód i na Zachód....

19.03.2000   Jubileusz 50-lecia profesji zakonnej brata Zygmunta Mizernego w Poznaniu.

10.03.2000   Zmarła Helena Malczewska, matka dwóch naszych kapanłanów - ks. Stanisława, proboszcza z Bożnowic koło Ziębic i ks. Zdzisława, prowincjała prowincji południowoąmerykańskiej. Pogrzeb - we wtorek, 14 marca w Nowym Brzesku. Niech zmarła Helena żyje w Panu.

7.03.2000   Na studia został skierowany: ks. Sebastian Sosnowski i ks. Jan Hadalski; do pracy duszpasterskiej na emigracji: ks. Marek Ciesielski do RFN, ks. Krzysztof Kościółek - do W. Brytanii, ks. Mariusz Pluta - do Australii, ks. Andrzej Sałapata - do USA. Mozliwe są jeszcze dalsze skierowania do pracy emigracyjnej.

1.03.2000   Episkopat Polski wyraził nihil obstat wobec rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Ojca Ignacego Posadzego. Cieszymy się z tego powodu. Potrzebna jest jeszcze zgoda Stolicy Apostolskiej.

26.02.2000   Zmarł Józef Rusnak, ojciec naszego kapłana Tadeusza, pracującego w Kanadzie. Pogrzeb 1 marca w Oleśnicy Śląskiej. Niech Pan da mu życie wieczne.

11.02.2000   Ks. Krzysztof Antoń został zamianowany Wicerektorem w naszym  Seminarium.

2 lutego - Środa - Święto Ofiarowania Pańskiego - 4 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

10.00     - Msza Święta w Katedrze pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa

              - Jubileusz zakonów i zgromadzeń zakonnych  męskich i żeńskich

1 lutego - Wtorek
godz. 18.00     - nabożeństwo eucharystyczne
przewodniczy Ks. Rektor

31 stycznia - Poniedziałek
godz. 19.00     - nabożeństwo pokutne, adoracja, okazja do spowiedzi
godz. 20.45     - kompleta, zakończenie adoracji - przewodniczy Ks. Superior

30.01.2000    Niedziela
godz. 18.00     - nieszpory dziękczynne za dar powołania i życia konsekrowanego
- przewodniczy ks. Generał

TRIDUUM  PRZED  JUBILEUSZEM  ŻYCIA   KONSEKROWANEGO

25.01.2000   W Chociwlu Przełożony Generalny święci odbudowaną plebanię. Dzięki ofiarności Współbraci, wielu dobrych ludzi i parafian oraz sprawnej ekipie remontowej, odbudowa plebanii została zakończona przed Świętami Bożego Narodzenia.
Ks. Janusz Lis został przeniesiony z Wołoczysk (Ukraina) na wikarego do Ziębic.
Ks. Grzegorz Kozieński z Ziębic skierowany do pracy w Brazylii.

18.01.2000    Ks. Zbigniew Olbryś udaje się do Grodna na Białoruś do pomocy duszpasterskiej.

5.01.2000    Nowym Rektorem Seminarium zostaje ks. Andrzej GLANC. Gratulujemy!!!

4.01.2000    Umiera w Ziebicach ks. Franciszek Wlodarczyk (89 l.), wieloletni duszpasterz emigracyjny w Brazylii. Pogrzeb 8 stycznia w Ziebicach.

    jub03.JPG (3687 bytes)   1.01.2000    W imie Boze wchodzimy w XXI wiek !

Kalendarium 1999 r.

 

Uwagi