Ostatnia modyfikacja:  

08 stycznia 2006 sm

Kalendarium Towarzystwa Chrystusowego  

Nowe wiadomości do kalendarium można przesyłać na adres: smurawka@tchr.org

 

Poznań, Boże Narodzenie 2005

Drodzy Współbracia!

Zbliżamy się do końca tego roku, tak obfitego w życiu Kościoła i świata w wydarzenia, które poruszyły ludzkie umysły i serca. Jedno z nich to odejście do Pana, Ojca Świętego Jana Pawła II. Były to wielkie rekolekcje, jakich doświadczyli wierzący w Chrystusa a także i ci, którzy poszukują obecności Boga we własnym życiu. Papież nie tylko z urzędu głosił potrzebę przyjęcia i otwarcia serc dla Zbawiciela, ale własnym życiem, zwłaszcza jego końcowym etapem, dał temu świadectwo. Otworzył ludzkie serca i umysły dla Boga.

Raz jeszcze Autor ludzkich dziejów pozwala nam wspominać i przeżywać w życiu Kościoła, a także i Towarzystwa, prawdę o Jego pragnieniu doświadczania ludzkiej drogi życia, która wzięła swój początek w Tajemnicy Wcielenia i Narodzenia Bożego Syna. Jest to świadectwem, jak dalece Bóg umiłował nasze człowieczeństwo, aby je zbawić. Z jednej strony winno to rodzić w nas wdzięczność i zadumę pełną wiary nad tym jedynym w historii człowieka wydarzeniem. Z drugiej zaś strony winno być nieustannym wyzwaniem do świadectwa o tej Miłości. W sposób zwięzły Ojciec Święty Benedykt XVI tak to określił:

„Potrzebujemy ludzi, którzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, ucząc się od Niego prawdziwego człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi, których umysł byłby oświecony światłem Bożym i którym Bóg otwierałby serce, tak, aby ich intelekt mógł przemówić do intelektu innych, a ich serce mogło otworzyć serca innych. Tylko poprzez ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg może zwracać się do ludzi”.

Życzę naszym Aspirantom i Nowicjuszom, Alumnom Seminarium, Braciom i Kapłanom błogosławionych i pełnych łaski świąt Narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Życzę także światła, jako daru Boga, w ciągłym rozpoznawaniu łaski powołania do życia konsekrowanego i kapłaństwa oraz do wdzięczności za realizację tego powołania w misji Towarzystwa. Misja ta, wpisana w powszechny wymiar Kościoła, w troskę o naszych Rodaków, zawiera wezwanie do otwierania ludzkich umysłów i serc na przyjęcie Radosnej Nowiny o przyjściu i zamieszkaniu pośród nas Bożego Syna. Niech Bóg, za przyczyną Bożej Rodzicielki i św. Józefa, pozwoli nam ją wiernie wypełnić. Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt Narodzenia Pana z serca życzę.

   ks. Tadeusz Winnicki TChr

 

21.12.2005 W Poznaniu miało miejsce świąteczne spotkanie pracowników różnych instytucji Domu Głównego naszego Zgromadzenia. We Mszy św. o godz. 10.00 wzięło udział ok. 70 osób, homilię i życzenia wypowiedział ks. Wikariusz Generalny.

21.12.2005 Wczoraj zmarła Matka ks. Wojciecha Necla SChr (Potulice). Pogrzeb śp. Apolonii Necel odbędzie się w piątek we Władysławowie, początek Mszy św. o godz. 11.00. RIP!

21.12.2005 Parafia Szczecin-Podjuchy cieszy się nową stroną www. Duszpasterze zapraszają pod adres www.parafiaapostolow.pl.

09.12.2005 Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr przebywa w Australii. Szczegóły wizyty zamieszcza kronika prowincji.

07.12.2005 Uaktualnione  zostały dane naszego elektronicznego rocznika na hasło. Normalną drogą wejść tam można z naszej strony głównej poprzez zakładkę "O zakonie". Nazwa użytkownika i hasło pozostały niezmienione.

07.12.2005 Parafia św. Ottona w Pyrzycach od niedawna zaistniała w Internecie, a choć strona www jest jeszcze w budowie, gospodarze zapraszają na adres www.tchr.org/pyrzyce.

06.12.2005 Ze  Stargardu dotarło sprawozdanie z pogrzebu śp. br. Edmunda Sobisia SChr.

04.12.2005 W minioną sobotę zmarł br. Edmund Sobiś SChr (l.76). Pogrzeb odbędzie się we wtorek (6. grudnia) w parafii Chrystusa Króla w Stargardzie, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00. RIP!

28.11.2005 Na UKSW w Warszawie obronił dziś pracę doktorską ks. Jarosław Staszewski SChr (Stargard). Tytuł rozprawy brzmi: "Ikonografia cudów eucharystycznych w polskiej sztuce nowożytnej". Gratulacje!

26.11.2005 Dziś ok. godz. 10.00 zmarł nagle br. Bernard Fikus SChr. Pogrzeb śp. br. Bernarda planowany jest na czwartek 1. grudnia, Msza św. w Domu Głównym w Poznaniu o godz. 12.00. RIP!

25.11.2005 Ks. Sławek Murawka SChr obronił wczoraj na UAM w Poznaniu rozprawę doktorską nt. "Możliwość etyki normatywnej w obszarze mediów telewizyjnych".

22.11.2005 PMK Amsterdam tradycyjnie już wprowadza nas w klimat adwentu internetowymi rekolekcjami, prowadzi je ks. Jacek Staniek SChr (Niemcy). Ks. Sławomir Trypuć SChr serdecznie zaprasza na swoją www.

17.11.2005 Kolejne smutne i tragiczne wydarzenie w prowincji francuskiej: w nocy ze środy na czwartek została spalona plebania w Montigny en Ostrevant (departament Nord, 59), gdzie od wielu lat proboszczuje ks. Jan Bojda SChr. Po otrzymaniu w porannych godzinach wiadomości prowincjał, ks. Zygmunt Stefański SChr udał się na miejsce tego zdarzenia. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy należy je łączyć z trwającymi ciągle we Francji zamieszkami.

17.11.2005 Zapraszamy do zapoznania się z kroniką wizytacji Prowincji Północnoamerykańskiej naszego Zgromadzenia, przeprowadzoną przez Przełożonego Generalnego, ks. Tadeusza Winnickiego SChr.

15.11.2005 Ks. Józef Kubicki przysłał materiały z sesji o kard. Hlondzie, która odbyła się 10 listopada br. w Warszawie.

15.11.2005 Informacje o świętowaniu Dnia Niepodległości w Mikołajowie na Ukrainie przesyła ks. Jarosław Giżycki SChr.

15.11.2005 Parafia w Bowen Hills (Australia) zaprasza na swoją stronę www.

14.11.2005 Ks. Andrzej  Sowowski SChr nadesłał z Francji smutną wiadomość.

09.11.2005 W Domu Generalnym miał miejsce zjazd przełożonych poszczególnych Prowincji naszego zgromadzenia. W załączniku krótkie sprawozdanie Przełożonego Generalnego z tego spotkania.

09.11.2005 Trwają przygotowania do corocznego Czuwania w Intencji Polonii, organizowanego na Jasnej Górze przez Towarzystwo Chrystusowe. Zapraszamy na stronę www Czuwania.

25.10.2005 Wikariusz Generalny  ks. Zbigniew Rakiej dzieli się refleksją z pobytu na Ukrainie.

20.10.2005 Sympozjum "Jan Paweł II wobec Polonii" rozpoczęło wczoraj w Domu Generalnym dwudniowe spotkanie wikariuszy z terenu Polski. W sympozjum wzięli też udział przełożeni poszczególnych prowincji naszego zgromadzenia, którzy przyjechali do Poznania na swoje spotkanie. Dziś prowincjałowie pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego sprawowali dla seminarium uroczystą Eucharystię w intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego.

12.10.2005 Wczoraj w Domu Generalnym miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2005-2006. Mszy św. przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr. Kazanie wygłosił ks. Sławek Murawka SChr, zaś wykład inauguracyjny ks. dr Jan Hadalski SChr.
Rok formacji rozpoczyna w naszym seminarium 62 alumnów (61 chrystusowców), w tym 12 na pierwszym roku.

08.10.2005 Zamieszczamy materiały przydatne podczas świętowania w parafii tegorocznego Dnia Papieskiego.

02.10.2005 W wieku 65 lat zmarła śp. Sylvia Roman, Mama ks. Darrella Romana (USA). Pogrzeb odbędzie się 8 października w kościele św. Floriana w Hamtramck, Michigan. RIP!

30.09.2005 W Domu Nowicjatu w Mórkowie dwunastu nowicjuszy (w tym dwóch z Ukrainy oraz po jednym z Brazylii i USA) złożyło wczoraj na ręce Wikariusza Generalnego swoje pierwsze śluby zakonne. W uroczystości prócz chrystusowców z Polski i zagranicy wzięli udział proboszczowie neoprofesów i ich najbliższe rodziny. 1. października wszyscy rozpoczną wykłady, choć uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 11. października. Tego samego dnia rano klerycy drugiego i trzeciego roku seminarium ponowili w Domu Generalnym profesję czasową.

28.09.2005 Do wieczności odszedł dziś śp. ks. Stefan Kaczmarek SChr (l.94). Pracował w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Uroczystości pogrzebowe w Puszczykowie rozpoczną się w piątek (30 września) o godz. 11.30. RIP!

23.09.2005 Wczoraj wieczorem alumni naszego seminarium rozpoczęli rekolekcje przed nowym rokiem formacji. Ćwiczenia duchowe prowadzi sercanin o. Jerzy Wełna, potrwają one do 28 września. Modlitwom Czytelników polecamy Prowadzącego i uczestników rekolekcji.

15.09.2005 W Domu Generalnym trwa do najbliższej soboty Ogólnopolski Kongres Ministrancki, organizowany przez nowego duszpasterza powołań, ks. Piotra Lizonia SChr. Bierze w nim udział ponad 70 ministrantów z 22 parafii z całej Polski. Dziś mszę św. celebrował JE ks. bp Grzegorz Balcerek, krajowy duszpasterz służby liturgicznej.

14.09.2005 Trwa wizytacja placówek Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Północnej. O spotkaniach Przełożonego Generalnego dowiedzieć się można z kroniki internetowej tej prowincji.

06.09.2005 Po wieczną nagrodę odwołał Bóg wczoraj do siebie ks. Adama Thora SChr (l. 75). Pogrzeb śp. ks. Adama rozpocznie się o godz. 11.30 w czwartek (8 września) w Puszczykowie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

27.08.2005 Trwa wizytacja kanoniczna Prowincji Północnoamerykańskiej naszego Zgromadzenia. Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki SChr rozpoczął ją 20 sierpnia w Atlancie i w jej trakcie odwiedzi Współbraci na wszystkich placówkach duszpasterskich. Zakończenie wizytacji przewidziane jest w dniu 14 października. Jej owoce powierzamy modlitwie Czytelników.

25.08.2005 Wczoraj w Mórkowie Wikariusz Generalny podczas Mszy św. uroczyście przyjął do aspirandatu 11 młodych ludzi. Nowicjat rozpocznie prawdopodobnie 18 aspirantów (16 kandydatów na alumnów, w tym 3 ze Wschodu, oraz 2 kandydatów na braci). Tegoroczny nowicjat kończy 12 nowicjuszy.

15.08.2005 Do Pana odszedł Ojciec ks. Tomasza Nowaka SChr (Nowa Zelandia). Pogrzeb śp. Kazimierza Nowaka w środę (17 sierpnia) o godz. 12.00 w Janowcu Wlkp. (trasa m. Gnieznem a Potulicami). RIP!

01.08.2005 Zmarła Matka ks. Waldemara Matusiaka SChr (Szczecin). Pogrzeb w poniedziałek 01. sierpnia w Lubinie (koło Legnicy). Początek Mszy św. o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. RIP!

27.07.2005 W Towarzystwie Polonia w Rio de Janeiro Konsul Generalny RP Michał Zawiła dokonał 18 lipca dekoracji zasłużonych działaczy polonijnych. Wśród odznaczonych znalazł się ks. Jan Sobieraj SChr, który otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawany przez Prezydenta RP.

06.07.2005 Po wieczną nagrodę do Pana odszedł śp. Adam Kret, ojciec ks. Zbigniewa Kreta SChr (Francja). Pogrzeb odbędzie się w piątek (8 lipca) w Radomiu. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Teresy przy ul Wierzbickiej 1. RIP!

05.07.2005 Otrzymaliśmy kilka zdjęć lepiej oddających klimat nowego domu w Łomiankach.

30.06.2005 Z Sekretariatu Zgromadzenia nadeszły informacje o najnowszych zmianach na placówkach w Polsce.

30.06.2005 U końca roku akademickiego w naszym seminarium miało miejsce kilka ważnych wydarzeń.

28.06.2005 Do Domu Generalnego w Poznaniu przyjechało niemal trzydziestu chrystusowców z całego świata. W najbliższy czwartek nasi współbracia rozpoczną swoją probację. Dziś miało miejsce spotkanie z Wikariuszem Generalnym i wspólna Msza święta.

28.06.2005 Hamtramck (USA) cieszy się niecodziennymi gośćmi.

28.06.2005 W Stargardzie miały miejsce uroczystości jubileuszowe 60-lecia pracy chrystusowców.

28.06.2005 Z Mallet (Brazylia) napłynęły wieści o spotkaniu młodzieży.

27.06.2005 Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z dnia skupienia w prowincji angielskiej, który miał miejsce na początku czerwca.

09.06.2005 7 czerwca br. miało miejsce błogosławieństwo naszego nowego domu zakonnego w Łomiankach.

06.06.2005 W minioną sobotę w Iwju na Białorusi miały miejsce święcenia prezbiteratu naszego Współbrata Olega Szpiecia. Władze Zgromadzenia reprezentował ks. Zbigniew Rakiej SChr, Wikariusz Generalny. Szafarzem był ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

06.06.2005 Ks. Jarosław Staszewski SChr zaprasza na uroczystości odpustowe do Stargardu.

03.06.2005 W Kanadzie zmarł śp. ks. Jan Otłowski SChr. Życiorys i szczegóły dotyczące pogrzebu można znaleźć tutaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

03.06.2005 Ks. Sławomir Trypuć SChr dzieli się informacją z Holandii.

03.06.2005 Nową stroną poszczycić się może także Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough-Melbourne w Australii.

03.06.2005 Polska parafia w Los Angeles ma nową stronę www. Ks. Bogdan Molenda SChr, proboszcz, zachęca do zajrzenia.

02.06.2005 Napłynęły materiały z tegorocznej majówki dla dzieci na Pomorzu Zachodnim.

02.06.2005 Na stronach www Delegatury Wschodniej naszego zgromadzenia można znaleźć najnowsze wieści ze zdjęciami z lokalnych uroczystości. Ks. Maciej Szmytowski SChr, przełożony tamtejszej wspólnoty zaprasza w odwiedziny.

20.05.2005 TVPolonia wyemituje dziś o godz. 22.15 reportaż z pierwszomajowych uroczystości w naszej parafii w Budapeszcie (szczegóły poniżej, pod datą 8 maja).

19.05.2005 Przełożony Generalny wyleciał do Rzymu na wizytację oraz spotkanie przełożonych generalnych zgromadzeń zakonnych.

19.05.2005 Wieczorem nasi nowowyświęceni kapłani sprawowali w Domu Generalnym ofiarę Mszy Świętej dla Przyjaciół i Dobrodziejów Zgromadzenia.

18.05.2005 Tradycyjnie neoprezbiterzy odprawili prymicyjną Mszę Świętą dla mieszkańców Domu Głównego w Poznaniu.

17.05.2005 W Towarzystwie Chrystusowym dziś wielkie święto: ks. abp Stanisław Gądecki wyświęcił dziś ośmiu nowych diakonów i pięciu prezbiterów (w tym jednego dla Zgromadzenia Braci Pocieszycieli). W uroczystości uczestniczyło ok. 80 kapłanów z Polski i zza granicy. Gaude Mater Polonia!

13.05.2005 Ks. Maciej Szmytowski SChr, przełożony wspólnoty pracującej na Białorusi, zaprasza do lektury "wieści ze Wschodu".

13.05.2005 Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z jubileuszu 60-lecia chrystusowców na Pomorzu Zachodnim.

10.05.2005 Alumni, mający przyjąć święcenia prezbiteratu i diakonatu, wyjechali dziś z rekolekcjonistą, o. duchownym Sebastianem Sosnowskim, pociągiem do Ziębic na rekolekcje przed święceniami. Modlitwom wszystkich polecamy ich w tym szczególnym dla nich czasie.

09.05.2005 Na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie miała dziś miejsce obrona pracy doktorskiej ks. Jana Hadalskiego SChr. Księdzu Doktorowi - gratulacje! (szczegóły)

08.05.2005 Kilka dni temu, 3 maja br., w uroczystość Królowej Polski abp Stanisław Nowak poświęcił chwalebne stacje różańcowe na Jasnej Górze. Stację Wniebowstąpienia Pańskiego ufundowało Towarzystwo Chrystusowe i polscy emigranci. W uroczystości uczestniczyli: Przełożony Generalny, Wikariusz Generalny, Sekretarz Generalny, Ekonom Generalny, przełożony domu z Łomianek oraz dwóch alumnów naszego Seminarium. Podczas Eucharystii o g. 11.00 modliliśmy się przed Jasnogórską Panią w intencjach Zgromadzenia, Polonii i jej duszpasterzy.

08.05.2005 W niedzielę 1. maja w Budapeszcie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Wincentego Danka, pierwszego duszpasterza tamtejszej polonii. Poświęcenia dokonał bp Leon Mały ze Lwowa (z tej diecezji pochodził ks. Danek) w 100. rocznicę rozpoczęcia pracy Duszpasterza, 75. rocznicę poświęcenia wybudowanego tam kościoła, oraz w 60 rocznicę jego śmierci ks. Wincentego. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Obecni byli m.in.: Ambasador i przedstawiciele ambasady RP w Budapeszcie, a także przedstawiciele wielu organizacji polonijnych. Podczas Mszy św. i pikniku śpiewał seminaryjny zespół Gaudeamus.

07.05.2005 Świętowanie 60-lecia obecności Zgromadzenia miało swoją kulminację w sobotę 7. maja, kiedy w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie zebrali się przedstawiciele wspólnot parafialnych. Uroczystość rozpoczęła się wykładem historycznym dotyczącym pierwszych lat pracy na tych terenach. Po wykładzie ponad 60 księży koncelebrowało Mszę św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego, a okolicznościowe kazanie wygłosił Wikariusz Generalny. Później wszyscy wzięli udział w festynie, a spotkanie zakończyło nabożeństwo majowe.

06.05.2005 W Domu Generalnym rozpoczęło się wczoraj świętowanie jubileuszu 60-lecia pracy chrystusowców na Pomorzu Zachodnim. Odprawiona została wieczorem Msza św. pod przewodnictwem i z kazaniem Wikariusza Generalnego, po niej zaś miał miejsce mecz piłki nożnej Pomorze kontra Reszta Świata (rozstrzygnięty wynikiem 7:1) oraz piknik ze szczecińskimi atrybutami: paprykarzem, śledziami i "Głosem". (zdjęcia)

05.05.2005 Alumni VI roku naszego seminarium zdali egzaminy ex universa i obronili swoje prace magisterskie. Towarzystwo Chrystusowe ma siedmiu nowych magistrów teologii.

28.04.2005 Podczas poniedziałkowych wyborów dziekana Wydziału Teologicznego UAM nastąpiła powtórna elekcja ks. prof. Pawła Bortkiewicza SChr na to stanowisko. Serdeczne gratulacje i życzenia Bożej opieki!

22.04.2005 Wczoraj na PWT w Warszawie (w sekcji Bobolanum) miało miejsce kolokwioum habilitacyjne ks. Stanisława Ormantego SChr. Tytuł rozprawy habilitacyjnej brzmi: "Polscy religioznawcy laiccy wobec wybranych zagadnień badań nad Nowym Testamentem w latach 1963-1989". Ks. dr. hab. Stanisławowi gratulujemy!

22.04.2005 W Stargardzie uroczyście obchodzono Święto Eucharystii.

11.04.2005 Nadeszły wieści od ks. Tomasza Porzyckiego z Rzymu.

10.04.2005 Nasza placówka w Phoenix ma nowy adres internetowy: www.polskamisjaphoenix.org - ks. Eugeniusz Bolda SChr zaprasza w odwiedziny.

10.04.2005 Ks. Mirosław Stępień SChr przesyła z São Paulo informacje i pozdrowienia.

07.04.2005 Przełożeni Zgromadzenia (ks. Generał, ks. Wikariusz Generalny i ks. Dyrektor Generalny) udali się do Rzymu na uroczystości pogrzebowe śp. Jana Pawła II.

03.04.2005 W Domu Generalnym ośmiu alumnów V roku seminarium złożyło na ręce Przełożonego Generalnego śluby wieczyste. Ks. Generał rozpoczął homilię od podkreślenia powszechnego poruszenia w sercach, jakie wywołało odejście Jana Pawła II.

31.03.2005 Dziś w południe zakończył się w Domu Generalnym dwudniowy zjazd przełożonych, proboszczów i wychowawców. Wczorajsze wykłady dotyczyły Tajemnicy Eucharystii. Dzisiejszą część spotkania poświęcono bieżącym sprawom Zgromadzenia: informacja Ekonoma Generalnego dot. wpływów z placówek do Kasy Generalnej, komunikat Wikariusza Generalnego o tegorocznym Jubileuszu 60-lecia pracy na Pomorzu Zachodnim oraz komunikat Przełożonego Generalnego o przygotowaniach do Jubileuszu 75-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego. Po południu spotkała się komisja, przygotowująca ostatnią ze wspomnianych uroczystości.

28.03.2005 Wieczorem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego ośmiu alumnów z V roku naszego seminarium rozpoczęło w Ziębicach rekolekcje przed ślubami wieczystymi. Ćwiczenia duchowe potrwają do najbliższej soboty, prowadzi je o. Sebastian Sosnowski SChr. Polecajmy ich wszystkich w naszych modlitwach.

 

Rozpoczynając w Wielki Czwartek Święte Triduum Paschalne,
wchodzimy w Tajemnicę Święta Świąt...
Poprzez ciszę i ból Wielkiego Piątku
dostrzegamy światło Soboty i nadzieję Poranka Zmartwychwstania.
Niech Pan, który króluje nad śmiercią i nad wszelkim złem,
poprowadzi nas przez życie ku sobie;
tam, gdzie nasze Święto będzie trwać bez końca.

 

26.03.2005 Najwyżsi przełożeni Zgromadzenia pomagają w przeżywaniu tego Świętego Czasu na naszych placówkach: ks. Generał Tadeusz Winnicki sprawował liturgię Wielkiego Piątku w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie, zaś w Niedzielę Zmartwychwstania będzie w nowicjacie w Mórkowie. Ks. Wikariusz Zbigniew Rakiej w Wielki Czwartek był we Władysławowie, w Wielki Piątek w Sarbii, Wielką Sobotę w Gosławiu a na Rezurekcji będzie w Płotach. Ekonom Generalny ks. Karol Kozłowski udziela się w duszpasterstwie w Bochum (Niemcy).

24.03.2005 Ks. Wojciech Świątkowski SChr nadesłał z Islandii nowe informacje.

07.03.2005 W miniony piątek Wikariusz Generalny poprowadził w Ziębicach Dzień Skupienia, obecni byli wszyscy rezydenci i duszpasterze z tego rejonu. Konferencję nt. "Pokuta i nawrócenie w Biblii" wygłosił Sekretarz Generalny ks. Edward Strycharz SChr. Przełożeni odwiedzili też w szpitalu w Strzelinie br. Jana Jamrego SChr, który dzisiaj wrócił do klasztoru. Bóg zapłać za modlitwę.

01.03.2005 Do szpitala w Strzelinie został przewieziony br. Jan Jamry SChr. Współbracia z Ziębic proszą o modlitwę w jego intencji.

01.03.2005 Wczoraj w Domu Generalnym miało miejsce sympozjum nt. "Eucharystia - Tajemnica Światła". Wśród prelegentów byli: p. prof. B. Chrząstowska (Poznań), ks. prof. B. Ferdek (Wrocław), ks. prof. A. Siemieniewski (Wrocław). W sympozjum, prócz alumnów i sióstr zakonnych, wzięli również udział wikarzy z polskich placówek naszego zgromadzenia, którzy dziś kończą dwudniowy zjazd duszpasterski pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego ks. Zbigniewa Rakieja SChr.

23.02.2005 Od poniedziałku w naszym domu w Częstochowie trwają rekolekcje. Rozpoczął je uroczyście Wikariusz Generalny Mszą św. z homilią, dalej ćwiczenia duchowe prowadzi ks. Adam Staszczak SChr. Uczestniczy w nich 17 Współbraci święconych po 2000 roku.

22.02.2005 O zakończonym niedawno zjeździe i rekolekcjach chrystusowców z Francji i Hiszpanii przeczytać można w internetowej kronice tej prowincji.

21.02.2005 Wizytacja Przełożonego Generalnego w Niemczech rozpoczęła się od spotkania w PMK w Essen. Więcej szczegółów na stronach www.pmk-essen.de.

19.02.2005 Wczesnym popołudniem w Domu Głównym odszedł do Pana po wieczną nagrodę śp. br. Zygmunt Mizerny (l. 83). Ceremonie pogrzebowe rozpocznie Msza św. w środę o godz. 12.00, po czym ciało śp. Brata spocznie na cmentarzu miłostowskim. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

19.02.2005 Przełożony Generalny rozpoczął dziś wizytację kanoniczną prowincji niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej, która zakończyła niedawno rekolekcje.

15.02.2005 Również prowincja św. Józefa (Niemcy, Holandia, Włochy i Węgry) rozpoczęła wczoraj swoje wielkopostne rekolekcje w Steyl (Holandia). Prowadzi je ks. prof. B. Częsz z Poznania. Polecamy naszych współbraci modlitwie.

14.02.2005 Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr wprowadził dziś w posługę lektoratu ośmiu współbraci alumnów z III roku Seminarium. Ceremonia odbyła się podczas wieczornego nabożeństwa w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu.

13.02.2005 Dziesięciu alumnów IV roku naszego seminarium zostało dziś ustanowionych akolitami. Uroczystość miała miejsce w kaplicy Domu Generalnego w Poznaniu, przewodniczył jej Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tadeusz Winnicki SChr.

12.02.2005 Prowincja francusko-hiszpańska naszego Zgromadzenia rozpoczyna w poniedziałek 14 lutego swoje rekolekcje. Ćwiczenia duchowe odbędą się w opactwie Notre Dame de Scourmont w Chimay w Belgii. Poprowadzi je ks. Edward Szymanek SChr. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla całej gromadzącej się tam wspólnoty.

10.02.2005 Z przyczyn obiektywnych tegoroczne Czuwanie w Intencji Polonii na Jasnej Górze przesunięte zostało o tydzień i odbędzie się w nocy z 18 na 19 listopada br. W modlitwie pamiętać będziemy w tym roku szczególnie o Polonii niemieckiej i ich duszpasterzach.

23.01.2005 W niedzielę 16 stycznia 2005 roku w wspólnota parafialna w Subotnikach, na Białorusi, której duszpasterzuje ks. Franciszek Gałdyś SChr, obchodziła setną rocznicę śmierci fundatora kościoła, śp. hr. Władysława Umiastowskiego. Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz diecezji grodzieńskiej, J.E. ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, Towarzystwo Chrystusowe reprezentował Wikariusz Generalny, ks. Zbigniew Rakiej SChr. Tego samego dnia ks. Biskup Ordynariusz w towarzystwie ks. Wikariusza i innych czcigodnych Gości dokonał poświęcenia domu i kaplicy sióstr pasjonistek, pracujących w Gieranionach. Nazajutrz, w poniedziałek 17 stycznia 2005, w rocznicę śmierci Współzałożyciela, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, ks. Wikariusz w gościnnych Subotnikach przewodniczył dniu skupienia, w którym wzięli udział prawie wszyscy Współbracia pracujący na Białorusi. Więcej informacji można znaleźć na stronie "Wieści ze Wschodu" - zapraszamy. 

06.01.2005 Promotor Powołań ks. Zbyszek Regucki SChr już zaprasza młodzież na Zimowe Spotkania z Bogiem.

06.01.2005 Kilka parafii naszego Zgromadzenia zaprasza do odwiedzenia żłóbków, przygotowanych na święta Bożego Narodzenia: Szczecin-Zdroje, Władysławowo, na nową stronę www zaprasza też parafia NSPJ w Szczecinie.

06.01.2005 W kronikach prowincji francuskiej i australijskiej a także w kalendarium parafii na Wschodzie można znaleźć informacje dotyczące ostatnich wydarzeń oraz zmian personalnych w tych prowincjach.

Miniony rok był dla każdego z nas szansą, zadaniem.
Staraliśmy się temu zadaniu sprostać.
Niech w NOWYM - 2005 już - ROKU Pan przyniesie nam wszystkim
Radość, Pokój i wszelkie Łaski, których potrzebujemy, by dotrzeć do nieba
Tam zmierzamy. Tam jest nasz dom.

 


Kalendarium 1999

  Kalendarium 2000

 Kalendarium 2001

Kalendarium 2002

Kalendarium 2003

 Kalendarium 2004

Uwagi