Kalendarium Towarzystwa Chrystusowego roku 2006  
24.12.2006 - Wigilia Bożego Narodzenia
Niech Przyjście Pana Jezusa będzie prawdziwym Świętem w sercach, niech stanie się Nowym Początkiem i Nadzieją, a Radość niech pozostanie w nas wszystkich jak najdłużej, dłużej niż przez cały Nowy Rok!

redakcja Kalendarium
21.12.2006 - Wigilia dla pracowników Domu Głównego
Dziś o godz. 10.00 w Poznaniu została odprawiona Msza św. dla wszystkich świeckich, pracujących w różnych agendach Domu Głównego. Zebrani pracownicy Seminarium, Wydawnictwa Hlondianum, „Miłujcie się”, Księgi Dobrodziejów, pracownicy księgowości, pralni, kuchni z Poznania i Puszczykowa, Fundacji itp. uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w intencji ich samych i ich rodzin. Z Wikariuszem Generalnym koncelebrowali księża: Ekonom Generalny, Superior, Rektor oraz Dyrektor Archiwum. W homilii ks. Zbigniew Rakiej, Wikariusz Generalny, starał się rozpalić serca uczestników Spotkania, by wszyscy, podobnie jak Maryja i św. Elzbieta (bohaterki dzisiejszej perykopy ewangelijnej), z radością ogromną włączyli się w proklamację przychodzącego Mesjasza. Następnie w refektarzu ks. Wikariusz złożył zebranym życzenia, a wszyscy połamali się opłatkiem.17.12.2006 - Adwentowe dni skupienia dla młodzieży
W Domu Głównym Zgromadzenia w Poznaniu zakończyło się dziś trzydniowe adwentowe skupienie, organizowane przez referenta powołań ks. Piotra Lizonia TChr, pod hasłem: \"Oczekujemy z radością Twojego przyjścia\". Uczestnikami byli głównie przedstawiciele naszych parafii (Płoty, Potulice, Stargard, Szczecin-Zdroje, Władysławowo), którzy zgromadzili się w liczbie blisko 40 osób.15.12.2006 - Wieści z Hiszpanii
Ks. Andrzej Glanc SChr otrzymał dekret na koordynatora duszpasterstwa polskiego w Hiszpanii. Dokument podpisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Jozef Michalik. Konferencja Episkopatu Hiszpanii wyraziła zgodę na tę nominację na okres próbny dwóch lat. Gratulujemy! Przełożony Prowincji, ks. Zygmunt Stefański jednocześnie przypomina, że więcej bieżących informacji o chrystusowcach we Francji i Hiszpanii znaleźć w kalendarium na stronach prowincji.11.12.2006 - Wieści z Mińska na Białorusi
Wielka radość i łzy w oczach – tak Polacy w Mińsku na Białorusi przeżywali uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W małym kościółku pod wezwaniem św. Rocha na Złotej Górce, oddanym przed 6 laty katolikom, uroczystą Mszę Świętą w języku polskim po raz pierwszy od 1917 roku odprawił ks. Wiesław Wójcik TChr. Na Eucharystii zgromadziło się kilkadziesiąt osób wraz z p. Franciszkiem Stefaniukiem, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Konsulem Generalnym RP w Mińsku Krzysztofem Świderkiem. Ta niezwykła, historyczna Msza Święta w tej właśnie świątyni rozpoczęła stałą liturgię w języku polskim w niedziele i święta. Świątynia będzie służyła pięciu utworzonym w tej części dwumilionowej stolicy Białorusi parafiom katolickim. Po spotkaniu z grupą Polaków ks. Wiesław Wójcik TChr, zaproszony przez Konsula Generalnego RP w Mińsku wraz z delegacją Senatu RP, udał się do Mohylewa na uroczystą Eucharystię zamykającą obchody Roku Jana Pawła II na Białorusi. Msza Święta celebrowana po polsku przez kardynała Zenona Grocholewskiego z Watykanu, biskupa Antoniego Dziemiankę, biskupa Władysława Blina z okazji obchodów 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny pracujących na Białorusi i w tej parafii, była połączona z koncertem „W hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu\". Przełożona Delegatury Wschodniej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, s. Fabiana Potrząsaj, uhonorowała kard. Z. Grocholewskiego, biskupów z Białorusi, marszałka Senatu RP, Konsula Generalnego RP w Mińsku oraz ks. Wiesława Wójcika TChr jubileuszowym medalem za pomoc Kościołowi i Polakom na Wschodzie.07.12.2006 - Medal Zwycięstwa dla ks. Jana Sobieraja
Prowincja południowoamerykańska dzieli się radością z przyznania "Medalu Zwycięstwa", ks. Janowi Sobierajowi SChr, pracującemu w Polskiej Kapelanii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Rio de Janeiro. To wysokie odznaczenie przyznane zostało ks. Janowi z inicjatywy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Kondekoracja odbyła się w Konsulacie Generalnym RP w Rio de Janeiro.
Księdzu Janowi Sobierajowi gratulujemy tego kolejnego już odznaczenia wysokiej rangi.

ks. Zbigniew Minta SChr, Prowincjał06.12.2006 - Wieści z Brazylii
Podczas jednego z comiesięcznych spotkań księży chrystusowców pracujących w diecezji Uniao da Vitoria (Brazylia) powstał projekt organizacji wspólnych pikników dla ministrantów i grup młodzieżowych z naszych parafii. Ustaliliśmy, ze doskonałą datą na realizację tego pomysłu jest 15 listopada, kiedy to w Brazylii świętuje się ogłoszenie republiki. Dzień ten przypada w połowie naszej wiosny, więc i pogoda sprzyja. Tegoroczny piknik zgromadził ponad 150 osób z parafii w Santana, Cruz Machado oraz Mallet.
Niestety z przyczyn niezależnych nie mogli przybyć ministranci z parafii w Rio Claro. Grupa młodzieżowa z Mallet zadbała o zabawy i konkursy, które wypełniły cały dzień.
Do obejrzenia zdjęć zapraszam na stronę http://py5zhp.multiply.com/photos/album/14

Ks. Kazimierz Dlugosz S.Chr06.12.2006 - Kolejne przedstawienie w Lombard
Przedstawienie teatralne w Misji Bożego Miłosierdzia w Lombard - 18 listopada odbyła się premiera sztuki Antoine de Saint Exupery "Mały Książę". Sztukę wystawiła grupa teatralna "Proscenium", założona przez ks. Jacka Wesołowskiego w styczniu 2005 r. Na premierę, która się odbyła w Montini High School w Lombard przybyło ponad 300 osób. Sztuka będzie jeszcze wystawiona kilka razy nie tylko w Montini High School ale również w Chicago. Na zakończenie aktorzy, reżyser i wszyscy organizatorzy otrzymali owacje na stojąco za przygotowanie wspaniałego przedstawienia. Jest to już czwarte przedstawienie teatralne grupy. Wcześniej były to: Misterium Męki Pańskiej w 2005 i w 2006 roku oraz dramat Gabrieli Zapolskiej "Panna Maliczewska" w październiku 2005. Wszystkie spektakle reżyserował Bogdan Łańko, znany w Chicago aktor, który opiekuje się grupą, dzieląc się swoim doświadczeniem i profesjonalną wiedzą. Grupę stanowią osoby związane z Misja Bożego Miłosierdzia w Lombard, zafascynowane teatrem i żywym słowem. Dzieląc się z innymi swoja pasją pragną przekazywać uniwersalne wartości dobra, miłości i przyjaźni.
Więcej można znaleźć na stronie http://terrafelix.net/teatr.aspx05.12.2006 - Internetowe rekolekcje adwentowe
Na stronie www.pkmamsterdam.nl jak co roku ruszyły internetowe rekolekcje adwentowe, prowadzi je ks. Jacek Staniek z Duisburga.
27.11.2006 - Informacja dla najmłodszych księży
Ks. Wikariusz Generalny informuje, że Współbracia święceni w latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 zaproszeni są do udziału w rekolekcjach, które odbędą się dla nich w klasztorze oo. Paulinów w Łukęcinie (zachodniopomorskie) w dniach od 05 do 10 lutego 2007 roku (w ramach II tygodnia ferii zimowych na Pomorzu Zachodnim).27.11.2006 - Uroczystość Chrystusa Króla w Poznaniu
Świętowanie naszej tytularnej uroczystości Chrystusa Króla rozpoczęło się przygotowawczym triduum z Liturgią Godzin o Chrystusie Królu oraz konferencjami ks. prof. B. Nadolskiego. W wigilię uroczystości Mszę św. odprawił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W homilii podkreślił istotne elementy uczestnictwa w królowaniu Chrystusa, zauważył też ważną rolę chrystusowców w duszpasterstwie polonijnym. Mszę św. koncelebrowało prawie 60 księży, a uczestniczyli w niej bardzo licznie Dobrodzieje, Przyjaciele i Pracownicy Domu Głównego. Na wzmiankę zasługuje również przedstawienie teatralne o tematyce emigracyjnej, przygotowane przez alumnów z dużą starannością i wyczuciem tematu. (zdjęcia)25.11.2006 - Kolokwium habilitacyjne
20 listopada 2006 r. na PWT we Wrocławiu odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra Wojciecha NECLA SChr. Podstawą przewodu habilitacyjnego była rozprawa: „Prawo własne instytutu życia konsekrowanego jako funkcja charyzmatycznego obdarowania Kościoła. Studium teologiczno-prawne\" (Hlondianum Poznań 2006, ss. 287). Kolokwium przewodniczył ks. prof. PWT dr hab. Józef PATER, Rektor Wydziału, zaś w charakterze recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej wystąpili: ks. prof. PWT dr hab. Wiesław WENZ (PWT - Wrocław), ks. prof. dr hab. Ryszard SZTYCHMILER (UWM – Olsztyn) oraz z ramienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI (UKSW – Warszawa), ks. prof. dr hab. Jerzy MYSZOR (UŚ – Katowice). Biorąc pod uwagę ocenę rozprawy habilitacyjnej, całego dorobku naukowego i pozytywną ocenę kolokwium habilitacyjnego, Rada Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – w tajnym głosowaniu - podjęła uchwałę o nadaniu ks. Neclowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii prawa. Po kolokwium odbył się uroczysty obiad, w którym wraz z Członkami Rady Wydziału i Recenzentami uczestniczyli: ks. Karol KOZŁOWSKI – ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszard SZYMANIK – rektor naszego Seminarium, ks. Zbigniew KUTNIK – przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Ziębicach oraz piszący te słowa. (ks. Andrzej Orczykowski SChr)25.11.2006 - Prywatne strony internetowe
Ks. Marek Ciesielski SChr ((USA) zachęca do odwiedzenia swojej witryny internetowej pod adresem www.tchr.org/ciesielski .20.11.2006 - Zjazd wikarych w Poznaniu
W Domu Głównym Towarzystwa rozpoczęło się dziś dwudniowe spotkanie formacyjne naszych najmłodszych duszpasterzy. Do grona uczestników dołączyli także diakoni. Tematem spotkania jest \"Rola pomocy w przygotowywaniu homilii i kazań\". Stroną merytoryczną spotkania zajmuje się ks. prof. Wiesław Przyczyna (UJ Kraków) wraz ze swymi współpracownikami z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.20.11.2006 - Pozdrowienia z Koblencji
Polska Misja Katolicka w Koblencji, którą chrystusowcy przejęli 1 kwietnia 2005, od kilku dni ma swoją stronę w internecie: www.pmk-koblenz.de - ks. Sławomir Nadobny SChr serdecznie zaprasza w wirtualne odwiedziny.15.11.2006 - Wieści z Chicago
Z Trójcowa w Chicago napłyneły do nas wieści o życiu parafii (więcej...)11.11.2006 - Parafia w Baltimore
Duszpasterze parafii w Baltimore, ks. Richard Philiposki i ks. Rafal Dygula SChr, zapraszaja na wirtualne odwiedziny10.11.2006 - Wybory
List ks. Generała o wyborach na Kapitułę Generalną.09.11.2006 - Wieści z Calgary
30 października na cmentarzu St. Mary's, w Calgary, Alberta został ponownie pochowany ks. Józef Smyczyk SChr, po przeniesieniu jego ciała z Prince Albert, Saskatchewan.
09.11.2006 - Pop oratorium w Szczecinie
Duszpasterstwo Akademickie przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na pop oratorium "MIŁOSIERDZIE BOŻE"
- tekst: św. Siostra Faustyna, muzyka Zbigniew Małkowicz, wykonanie zespół Lumen oraz siedem zespołów i chórów szczecińskich wraz z solistami i instrumentalistami szczecińskimi.
Niedziela, 12 listopada, godz. 20.30 - Sanktuarium NSPJ w Szczecinie.
Więcej informacji08.11.2006 - Czuwanie w Internecie
Radio Jasna Góra będzie transmitowało Czuwanie w intencji Polonii od godz. 20.00 do 01.15 i słuchać go będzie można w Sieci pod adresem www.radiojasnagora.pl - zapraszamy!07.11.2006 - Jasnogórskie Czuwanie w intencji Polonii
Z najnowszych ustaleń wynika, że transmisja Czuwania w TV Trwam obejmie Przywitanie, Różaniec i Apel Jasnogórski (od godz. 20.20 do 21.20) oraz Mszę św. o północy. Wciąż można dodawać intencje do modlitwy pod adresem www.tchr.org/czuwanie05.11.2006 - Pogrzeb śp. ks. Jędruszka
Uroczystości pogrzebowe składać się będą z dwóch części. W najbliższą środę odbędzie się pożegnanie w parafii Gosław - o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna połączona z nabożeństwem. Natomiast sam pogrzeb w czwartek rozpocznie się o godz. 11.00 wystawieniem ciała śp. ks. Zdzisława w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach. O godz. 12.00 będzie sprawowana Msza św., a po niej wyruszy procesja na cmentarz. RIP!05.11.2006 - Śmierć ks. Zdzisława Jędruszka SChr
Wczoraj w godzinach południowych zmarł tragicznie ks. Zdzisław Jędruszek SChr (l.58). Był proboszczem w Gosławiu na Pomorzu Zachodnim. Szczegóły dotyczące pogrzebu podamy wkrótce. WIeczny odpoczynek racz mu dać, Panie!02.11.2006 - Jasnogórskie Czuwanie w intencji Polonii
Najnowsza historia pokazuje, że chętnie szukamy szczęścia i powodzenia za granicami Ojczyzny. W ostatnich latach wyjechało już - być może na zawsze - wielu naszych Rodaków.
Przyjedź na Jasną Górę, by modlić się z nami w ich intencjach oraz ich duszpasterzy, którzy pomagają im zachować wiarę ojców i polskość.
Więcej informacji na oficjalnej stronie www.tchr.org/czuwanie26.10.2006 - Pielgrzymka do grobu Założyciela
W minioną niedzielę (22 października), w 58 rocznicę śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, nasze seminarium oraz mieszkańcy Domu Głównego udali się z pielgrzymką do grobu naszego Założyciela. Mszy św. o godz. 11.00 w warszawskiej katedrze przewodniczył Przełożony Generalny, on też poprowadził modlitwy w kaplicy św. Jana Chrzciciela, gdzie złożone są szczątki Sługi Bożego. Homilię wygłosił Wikariusz Generalny. (zdjęcia)22.10.2006 - Poświęcenie kościoła w Doniecku
W niedzielę 15 października br. nuncjusz apostolski Joannes Jurković, poświęcił pierwszy katolicki kościół wybudowany w Doniecku. (więcej...)21.10.2006 - Spotkanie hlondowskie
W Domu Głównym miała wczoraj miejsce sesja naukowa nt. "Wybrane aspekty przesłania Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda". Wśród prelegentów znaleźli się m. in. ks. dr Andrzej Godyń SDB (Poznań), ks. dr Krzysztof Lis SDB (Łódź), ks. dr Wojciech Necel SChr, prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Wrocław), dr Tomasz Serwatka (Wrocław), oraz mgr Joanna Olbert (Gdańsk). Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św. o rychłe wyniesienie naszego Założyciela do chwały ołtarzy. Mszy przewodniczył Przełożony Generalny, któy zarówno w Słowie Wstępnym do Sesji, jak również w czasie Eucharystii podkreślał niezwykłą aktualność nauczania Sługi Bożego. (zdjęcia wkrótce)
17.10.2006 - Żywy pomnik Jana Pawła II w Stargardzie
Obchody VI Dnia Papieskiego w Stargardzie rozpoczęły się 13. października. O godz. 12.00 ks. biskup Błażej M. Kruszyłowicz przewodniczył uroczystej liturgii w kościele św. Jana. Po Mszy św. został otwarty i poświęcony nowy, drugi z kolei, Dom Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, usytuowany na terenie parafii św. Józefa. W budynku tym znajdą bezpieczne miejsce ofiary przemocy domowej oraz bezdomni.

Od 2. listopada rozpocznie tam działalność Centrum Integracji Społecznej, które będzie aktywnie wspomagać bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy. Nowy Dom Caritas jest długo oczekiwanym żywym pomnikiem Jana Pawła II, otrzymał bowiem imię naszego wielkiego Rodaka. zdjęcia17.10.2006 - Wieści ze stolicy Węgier
Z Budapesztu nadeslano sprawozdanie z obchodow tegorocznego Dnia Papieskiego. (więcej...)14.10.2006 - Inauguracja roku akademickiego
11 października miała miejsce w naszym seminarium Inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki SChr, zaś homilię wygłosił Dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego, Sekcji "Bobolanum", o. prof. Jacek Bolewski SI. Wykład inauguracyjny nt. "Ślubowania narodowe kard. Augusta Hlonda, 1946r." wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej SChr. Nowy rok nauki rozpoczęło 63 alumnów chrystusowców (plus jeden ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli), w tym 11 studiuje na pierwszym kursie. ( zdjęcia...)11.10.2006 - Pogrzeb śp. Czesława Wyparta
Dziś o godz. 15 w Szczepanowie (koło Środy Śląskiej) odbędzie się pogrzeb śp. Czesława Wyparta, ojca śp. ks. Jana Wyparta (zmarłego w 1998 roku). RIP !10.10.2006 - Wizyta na Białorusi
Zachęcamy do lektury spawozdania Wikariusza Generalnego z wizyty na Białoruś. (więcej...)05.10.2006 - Nowa placówka chrystusowców w Bolonii
Od 1 października ks. Włodzimierz Dziduch SChr rozpoczyna posługę duszpasterską wśród Polaków w Bolonii w środkowych Włoszech. Od 5 lat nasi rodacy gromadzili się na comiesięcznej Mszy św., którą od grudnia ub. r. dla ok. 200-300 osób odprawiał ks. Tomasz Pyrzycki SChr z Rzymu.
Po rozmowie z miejscowym arcybiskupem kardynałem Carlo Caffarra podjęto uwieńczone sukcesem starania o sprowadzenie stałego duszpasterza.
Przy okazji warto dodać, że Polacy z oddalonej o 100 km Florencji również proszą o stałą opiekę polskiego księdza.05.10.2006 - Stulecie Trójcowa w Chicago
W niedzielę 1 października wspólnota modląca się w kościele Świętej Trójcy w Chicago dziękowała Bogu za setną rocznicę konsekracji swojej świątyni. (więcej...)30.09.2006 - Pierwsza profesja w Mórkowie
Szeregi chrystusowców zasilone zostały o jedenastu młodych alumnów, którzy wczoraj w Mórkowie na ręce Przełożonego Generalnego złożyli swoją pierwszą profesję zakonną. Najmłodsi nasi Współbracia już jutro zamieszkają w Domu Głównym w Poznaniu, gdzie od poniedziałku zaczną wykłady, choć uroczysta inauguracja roku będzie miała miejsce 11. października. Również wczoraj alumni I, II i III roku ponowili swoje śluby czasowe w Poznaniu. (Zdjęcia wkrótce)29.09.2006 - VI Dzień Papieski
Tu .
dostępne są materiały związane z Dniem Papieskim.27.09.2006 - Dzień Skupienia dla Italii
23. września w Domu Generalnym sióstr nazaretanek w Rzymie odbył się Dzień Skupienia dla wszystkich Współbraci pracujących na terenie Italii. Konferencję wygłosił Sekretarz Generalny ks. Edward Strycharz. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej. Po części modlitewnej miało miejsce również spotkanie braterskie.27.09.2006 - Sympozjum w Rzymie
W dniach 20-21 września w Rzymie odbyło się sympozjum nt.: „Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania Jana Pawła II”. Wśród prelegentów byli m.in. o. prof. Leon Dyczewski OFMConv (KUL), ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC (KUL), prof. Krystyna Czuba (UKSW), prof. Bohdan Cywiński (UKSW). Sympozjum zorganizowała Fundacja im. Jana Pawła II w Rzymie, przewodniczył ks. abp Szczepan Wesoły. Naszą wspólnotę reprezentował Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr, Sekretarz Generalny ks. Edward Strycharz SChr i ks. kanclerz Krzysztof Tyliszczak SChr z Anglii.19.09.2006 - List zwołujący Kapitułę XI
Przełożony Generalny zaprasza do zapoznania się z treścią listu, zwołującego XI Kapitułę Generalną w Roku Jubileuszowym naszego zgromadzenia. (więcej)18.09.2006 - Wieści z Holandii
W niedzielę 10 września 2006 wspólnota polonijna z południowej Holandii przeżywała wspaniałą uroczystość inauguracji działalności Polskiej Parafii personalnej pw. św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Na wieczornej Eucharystii, na której obecni byli przedstawiciele biskupstwa Roermond, miejscowi duszpasterze i ks. Stefan Ochalski SChr, Przełożony Prowincji księży chrystusowców, ks. Krzysztof Obiedzinski został mianowany proboszczem tej Parafii.
Po Mszy świętej, która też była dziękczynieniem za tegoroczne plony, odbyła się zabawa parafialna przy muzyce górali i polsko-holenderskiego zespołu.

Parafia będzie swym zasięgiem obejmowała terytorium Prowincji Limburgia i przebywających tu na stałe lub czasowo Polaków.
(więcej po holendersku i zdjęcia)18.09.2006 - Pogrzeb ks. Franciszka Okroya
W piątek 15 września w godzinach wieczornych w szpitalu w Baltimore odszedł do Pana nasz Współbrat ks. Franciszek Okroy (ur. 1914 r). Większość zycia spędził na emigracji, w Rzymie i Stanach Zjednoczonych. Ostatnie ok. 30 lat był duszpasterzem w Baltimore.

Uroczystości żałobne będą sprawowane w kościele parafialnym Matki Bożej Różancowej w Baltimore. W czwartek (21 września) o godz. 19.30 zostaną odprawione nieszpory w intencji śp. ks. Franciszka Okroya SChr. W piątek (22 września) o godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po czym ciało zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym "Holy Rosary Cemetery" w Baltimore. Pamietajmy o Zmarłym w naszych modlitwach. RIP!14.09.2006 - Premier RP w naszej parafii w Trójcowie
Parafia chrystusowców na Trójcowie w Chicago przeżyła niecodzienną wizytę. (więcej)14.09.2006 - Kongres Służby Liturgicznej
W Domu Głównym trwa IV Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza. W zorganizowanym przez ks. Piotra Lizonia spotkaniu bierze udział 50 ministrantów i lektorów z całej Polski. W ciągu sześciu dni mają oni możliwość uczestniczenia w konferencjach i warsztatach formacyjnych prowadzonych przez wykładowców i formatorów WSD TChr oraz diakonów Towarzystwa Chrystusowego. Spotkanie uzupełniają wycieczki po okolicy oraz wspólne rekreacje. Kongres potrwa do 16 września. Galeria09.09.2006 - Inauguracja Jubileuszu w Mórkowie
Wczoraj w Domu Nowicjackim w Mórkowie miała miejsce inauguracja Roku Jubileuszowego naszego Zgromadzenia. (więcej...)09.09.2006 - Dochodowy turniej golfa
Ks. Jacek Wesołowski z Lombard (Illinois) nadesłał mini-reportaż z imprezy zorganizowanej dla wsparcia budowy kościoła parafialnego. (więcej...)08.09.2006 - Administrator katedry
Pracujący od trzech lat w parafii katedralnej Saint Denis pod Paryżem ks. Andrzej Sowowski SChr został mianowany od 1 września 2006 administratorem tejże parafii.
Katedra Saint Denis to pierwszy gotycki kościół we Francji, zbudowany na grobie św. Dionizego, pierwszego biskupa Paryża. To także nekropolia francuskich królów i ich rodzin - taki "francuski Wawel". Nowa funkcja ks. Andrzeja wiąże się z nominacją dotychczasowego proboszcza Saint Denis, ks. Dominika Lebrun na biskupa ordynariusza diecezji Saint Etienne, gdzie pracuje nasz współbrat, ks. Roman Szarzyński SChr.
Galeria07.09.2006 - Dedykacja kościoła w Phoenix
Przełożony Generalny zaprasza do obejrzenia zdjęć z niedawnej uroczystości dedykacji świątyni Polaków w Phoenix (Arizona).
Kilka zdjęć04.09.2006 - Inauguracja Roku Jubileuszowego Zgromadzenia


Szanowni, Drodzy Współbracia!

Najbliższy piątek (08 września) jest dniem szczególnym. Jest to dzień Inauguracji Roku Jubileuszowego naszego Zgromadzenia. Właśnie wtedy chcemy się spotkać w naszym Domu Nowicjackim w Mórkowie, by poczynić refleksję nad tym czego doświadczyliśmy na przestrzeni 75 lat od Opatrzności Bożej i od ludzi. Nad tym czego dokonaliśmy i w czym poczyniliśmy zaniedbania.

Jest to dzień uroczysty dla wszystkich chrystusowców i nie powinno na tym spotkaniu zabraknąć nikogo z nas. Niech nie stoi Księżom Proboszczom na drodze udział w Dniu Katechetycznym w Szczecinie, bowiem usprawiedliwiłem już wszystkich zainteresowanych w Kurii Szczecińskiej. Niech nie stoi na drodze odległość, ani nawet pogoda. To dzień ważny, szczególny. Święto całej naszej Rodziny Zakonnej.

Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam do czynnego udziału w tym spotkaniu. Zróbmy wszystko, by osobiście się włączyć we wspólne przeżywanie tego dnia pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego. W dużych wspólnotach niech zostanie "dyżurny", jeśli to konieczne. W małych wspólnotach można nawet odwołać nabożeństwa, każdy to zrozumie, jeśli podana będzie odpowiednia informacja. Wiele zależy od dobrej woli i pozytywnego nastawienia. Niech te mechanizmy zadziałają. Bardzo o to w imieniu Księdza Generała i swoim proszę!

ks. Zbigniew Rakiej TChr
Wikariusz Generalny
03.09.2006 - Zmiana siedziby Domu Prowincjalnego
Zmiana siedziby Domu Prowincjalnego ze Sterling Heights (Michigan) do Lombard (Illinois) nastąpi w dniu 12 września 2006 roku.
Przełożony Prowincji podaje nowy adres i numery telefoniczne:

Society of Christ
786 W. Sunset Ave.
Lombard, IL 60148

Tel. 001 - 630 - 424-0401
Fax. 001 - 630 - 424-0409
Email - SChprov(at)aol.com
26.08.2006 - Konsekracja Kościoła w Phoenix - Arizona
Historia posługiwania Księży Chrystusowców w Phoenix nie jest długa, bo obejmuje ostatnie 11 lat. Mimo krótkiego czasu, wspólnota w Phoenix dwa razy kupowała kościół od innych wyznań. Pierwszy kościół (około 250 miejsc siedzących) został zakupiony w 1996 r. Szybko okazał się za mały i w marcu bieżącego roku zakupiono większy kościół na ponad 500 miejsc siedzących.
więcej ::.24.08.2006 - Pogrzeb ks. infułata Wawrzyńca Wnuka
W miniony piątek odbył się w Pniewach w Domu Głównym Sióstr Urszulanek pogrzeb ks. infułata Wawrzyńca Wnuka. Był jednym z pionierów organizujących życie duszpasterskie wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. "Bliski sercu i życzliwy wobec wszystkich" - tak wspominają go nasi Współbracia tam pracujący. Stąd wielu z nich uczestniczyło w pierwszej części jego pogrzebu w Windsor (Kanada), gdzie Zmarły pracował i zakończył swoje życie. Na początku lat 60. sprowadził dziesięć sióstr urszulanek do Kanady, a potem przez całe lata był ich duchowym opiekunem. Życzeniem Zmarłego było spocząć po śmierci na cmentarzu Sióstr w Pniewach. Jego wola została wypełniona. Ksiądz W. Wnuk był kapłanem diecezji gnieźnieńskiej. W pogrzebie uczestniczył ks. abp Stanisław Gądecki (przewodniczył Mszy św.), ks. abp Henryk Muszyński (wygłosił homilię), a także ks. abp Marian Przykucki i ks. bp Zbigniew Kiernikowski (prowadził kondukt na cmentarz). W pogrzebie uczestniczyło kilkunastu kapłanów, kolegów Zmarłego. Nasze Zgromadzenie reprezentował Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej i ks. prof. Edward Szymanek.25.08.2006 - Wieści z Budapesztu
Dzień 20 sierpnia to największe święto narodowe Węgier, dzień patrona tego kraju św. .Stefana. Z tej okazji do Budapesztu , na zaproszenie Prymasa Węgier dr. Pétera Erdő, przybył Metropolita krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. W niedzielne popołudnie w Nuncjaturze Apostolskiej Ks. Kardynał poświęcił tablicę upamiętniająca pobyt Papieża Jana Pawła II na Węgrzech przed piętnastu laty. W tej uroczystości uczestniczył również proboszcz Polskiej Parafii w Budapeszcie, ks. Leszek Kryza SChr oraz Siostry Misjonarki. O godz. 17.00 na placu przed Bazyliką, rozpoczęła się uroczysta Msza św. której przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, w obecności episkopatu, duchowieństwa, prezydenta Węgier, przedstawicieli rządu, elit politycznych i kościelnych, dyplomacji akredytowanej w tym kraju, oraz licznie zgromadzonych przybyłych z różnych zakątków Węgier wiernych a także przedstawicieli naszej tutejszej polskiej parafii wraz z ks. Proboszczem i Siostrami.. Po Mszy św. odbyła się procesji z relikwiami św. Stefana, ulicami Budapesztu. Następnego dnia Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wraz z Nuncjuszem Apostolskim na Węgrzech Abp. Juliuszem Januszem wraz z towarzyszącymi im kapłanami, odwiedzili Polska Parafię. Ks. Kardynał przewodniczył porannej Mszy św., spotkał się w Domu Polskim z licznie zgromadzonymi, jak na wczesna porę , Polakami i po śniadaniu ruszył w drogę powrotna do Krakowa. Te dni, były wyjątkowe, dla tutejszej polonii, nie tylko z racji odwiedzin tak zacnego Gościa w Polskim Kościele, ale również dlatego że jego przesłanie skierowane do Węgrów, przyjęte z entuzjazmem, sprawiło, że poczuliśmy się dumni z tego że jesteśmy Polakami. Zapraszamy do galerii

Po godzinie 21.00 przez Budapeszt przeszła straszna nawałnica i to właśnie wtedy, kiedy nad brzegiem Dunaju zebrało się 1,5 miliona osób, aby obejrzeć świąteczny pokaz sztucznych ogni. Na szczęście Polski Kościół nie ucierpiał, spadło jedynie kilkadziesiąt dachówek. W pobliskim parku wiatr powalił kilka drzew.22.08.2006 - Nowi w nowicjacie
Wczorajszy dzień był dniem zjazdu do Mórkowa kandydatow na chrystusowców. Przyjechało ich 21, co z aspirantami z ubiegłego roku daje 25 tegorocznych podopiecznych ks. Jerzego Senderka, Magistra Nowicjatu. 3 z nich czeka jeszcze roczny aspirandat. Wśród 25 kandydatów 5 to aspiranci na braci. Oprócz kandydatów z naszego kraju jest 1 z Brazylii, 2 z Białorusi i aż 4 z USA. Prosimy o modlitwę za tych, którzy rozpoczynają czas próby i za tych, którzy jeszcze się wahają, czy wstąpić w szeregi chrystusowców.14.08.2006 - Probacja przed ślubami wieczystymi
Pod koniec ubiegłego tygodnia Przełożony Generalny odwiedził dom zakonny w Ziębicach, gdzie trwa probacja alumnów przygotowujących się do złożenia wiosną profesji wieczystej. Probację prowadzi Rektor naszego seminarium. Ks. Generał odprawił Mszę św., a także spotkał się z młodzieżą zakonną, również przy grillu.14.08.2006 - Uroczystości u sióstr klarysek
W miniony piątek (11 sierpnia) kaliski klasztor sióstr klarysek świętował uroczystości odpustowe. Siostry te są bliskie chrystusowcom, gdyż szczególnie modlą się o powołania do naszej Wspólnoty. W dniu św. Klary lokalny ordynariusz bp. St. Napierała ogłosił dekret Stolicy Apostolskiej, mianujący s. Elżbietę Raszczyk ksienią klasztoru. W uroczystościach z ramienia Zgromadzenia uczestniczył Wikariusz Generalny.21.07.2006 - Pogrzeb
Zmarł ojciec ks. Stanisława Kowalskiego SChr (Sterling Heights, USA). Pogrzeb śp. Mieczysława Kowalskiego odbył się wczoraj w Pyrzycach. RIP!08.07.2006 - Pogrzeb
We wczesnych godzinach popołudniowych odszedł do Pana Ojciec ks. Jacka Stańka SChr (Niemcy), śp. Franciszek Staniek. Pogrzeb odbędzie się w Koźminie Wlkp. w najbliższą środę, rozpocznie się Mszą św. o godz 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława B. i M. RIP!03.07.2006 - Po wieczną nagrodę
Odszedł do Pana ks. Janusz Luty SChr (l. 60). Msza św. pogrzebowa w Domu Głównym w Poznaniu odprawiona zostanie we wtorek o godz. 17.00, natomiast pogrzeb będzie miał miejsce w najbliższy czwartek w rodzinnej parafii Chęciny, o godz. 15.00.
RIP!29.06.2006 - Probacja
W Poznaniu rozpoczęła się dziś doroczna probacja chrystusowców. W wykładach, rekolekcjach i ćwiczeniach duchowych biorą udział księża święceni w latach 1991-1994 oraz dwaj bracia zakonni. Wśród 18 uczestników probacji są Współbracia pracujący w Niemczech, Holandii, Anglii, Francji, Brazylii, Kanadzie, USA, na Białorusi, Ukrainie oraz w Polsce. Prosimy o modlitwę o owocne przeżycie tego czasu.29.06.2006 - Odszedł do Pana
Dziś nad ranem zmarł w Ziębicach ks. Alojzy Dudek SChr (l.93). Pogrzeb naszego Współbrata odbędzie się w Ziębicach w najbliższą sobotę (1. lipca) o godz. 12.00. Śp. ks. Alojzy był ostatnim chrystusowcem święconym przez Kardynała Założyciela. RIP!29.06.2006 - Relacja z pogrzebu...
Z Brazylii nadeszła relacja z pogrzebu śp. ks. Daniela Niemca SChr.29.06.2006 - Wieści z Budapesztu
Z Budapesztu nadesłano wiadomość o swoistym świecie Węgierskiej Polonii. Więcej ::.29.06.2006 - IV Polonijne Spotkania Młodych
5 lipca br. o godz. 21:00 Telewizja Polonia wyemituje relację z IV Polonijnego Spotkania Młodych, które odbyło się 24 czerwca w ośrodku spotkań "Concordia" w Niemczech. W przygotowanie i przeprowadzenie tego spotkania zaangażowani byli nasi Współbracia z Niemiec. Obecny był również zespół "Gaudeamus".29.06.2006 - Parafiada na Pomorzu
Jak co roku, młodzi Chrystusowcy z Pomorza Zachodniego w połowie czerwca zorganizowali dla dzieci Parafiadę. Więcej szczegółów o spotkaniu i zdjęcia można znaleźć tutaj .24.06.2006 - Modlitwa o zdrowie
Od 22 czerwca bardzo pogorszył się stan zdrowia ks. Alojzego Dudka - jednego z najstarszych współbraci. Stracił przytomność i jego życie jest podtrzymywane dzięki kroplówkom. Wspólnota Ziębicka prosi Współbraci o modlitwę.24.06.2006 - Zmarł ks. Daniel Niemiec z Brazylii
Odszedł do Pana po wieczną nagrodę wieczorem 22. czerwca.
Więcej wiadomości znaleźć można w kalendarium14.06.2006 - UWAGA! Konkurs!
"Akcja Katolicka" w Rumii organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy o Słudze Bożym Kardynale Auguście Hlondzie. Szczegóły i regulamin w załączniku01.06.2006 - Artykuł w Rzeczpospolitej
Rzeczpospolita zamieściła artykuł o ks. R. Karapudzie SChr i jego parafianach z Ukrainy.
http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060531/kraj/kraj_a_12.htm


30.05.2006 - Zmarł ojciec ks. Mirosława Frankowskiego
30 maja br. zmarł w wieku 60 lat ojciec ks. Mirosława Frankowskiego, śp. Jan Frankowski. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 3 czerwca w Phoenix, Arizona.


29.05.2006 - Plan ramowy obchodów Roku Jubileuszowego TChr
Ks. Generał podaje do wiadomości daty poszczególnych wydarzeń Roku Jubileuszowego Zgromadzenia.
- Plan ramowy -


27.05.2006 - Swiecenia
W sobotę po święceniach w Poznaniu miały również miejsce święcenia prezbitera w Brazylii i Kanadzie . Zdjęcia z uroczystości26.05.2006 - Z Islandii
W kwietniu otrzymaliśmy długo oczekiwaną pomoc. Do dwóch Chrystusowców: ks. Wojciecha i ks. Marka dołączył ks. Piotr Gardoń z Englii.

Obowiązki duszpasterskie oraz plan dojazdów do mniejszych miejscowości zostają zmienione i tak: ks. Marek przechodzi do Akureyri ( adres: Peturskirkja, Eyrarlandsvegur W miesiącu maju w naszych ośrodkach odbywały się uroczystości: pierwszych Komunii Św. i Bierzmowania.
Kilka zdjęć

Ks. Wojciech Świątkowski26.05.2006 - Złoty medal "Wspólnoty Polskiej"
Dnia 12-go maja br. w konsulacie generalnym RP w Sao Paulo miała miejsce uroczystość wręczenia księdzu Mirosławowi Stępniowi SChr złotego medalu "Wspólnoty Polskiej" Kilka fotografii


24.05.2006 - Nowe władze Prowincji
Przełożony Generalny mianował dziś nowe władze Prowincji Zgromadzenia obejmującej Anglię, RPA i Islandię: Prowincjałem został ks. Andrzej Zuziak SChr, zaś w skład jego Rady wchodzą ks. Czesław Osika SChr i ks. Roman Werner SChr. Sprawowanie urzędu nowe władze rozpoczną z dniem 1. czerwca br.


24.05.2006 - Gaude Mater Polonia!
Kościół ustanowił wczoraj przez posługę JE abpa Stanisława Gądeckiego siedmiu prezbiterow i dziewięciu diakonów dla Towarzystwa Chrystusowego. Dwóch kolejnych chrystusowców zostanie wyświęconych na prezbiterów w najbliższą sobotę w Kanadzie i Brazylii.
Dziś wieczorem neoprezbiterzy sprawowali w Domu Głównym prymicyjną mszę świętą dla domowników, pracowników i przyjaciół.
Zapraszamy do minigalerii.


23.05.2006 - Dzień skupienia na Pomorzu
9 i 10 czerwca we Władysławowie odbędzie się dzień skupienia dla Wspołbraci pracujących na Pomorzu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem.


17.05.2006 - Rekolekcje przed święceniami
Wczoraj wieczorem rozpoczęły się w Ziębicach rekolekcje dla kandydatów do święceń diakonatu (9 kleryków) i prezbiteriatu (9 diakonów). Ćwiczenia duchowe prowadzi ojciec duchowny - ks. Ryszard Sadecki.
Prosimy o modlitwę w intencji Współbraci.


15.05.2006 - Odeszli do Pana
Zmarł ojciec ks. Marka Zygadły - śp. Longin Zygadło. Pogrzeb przewidywany w najbliższą środę, tj. 17.05. br. w Nysie w tzw. kościele katedralnym.
Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00.
Zmarł również ojciec ks. Wiktora Abelmazowa. Pogrzeb najprawdopodobniej we czwartek w Kamieńcu Podolskim.
Prosimy o modlitwę w intencji zmarłych.


10.05.2006 - Msza z Brazylii w internecie
W każdą niedzielę możesz słuchać na żywo Mszy z kościoła Św. Piotra w Mallet. więcej...


07.05.2006 - Gaudeamus
Seminaryjny zespół muzyczny Gaudeamus zaprasza na swoją stronę www


04.05.2006 - Nowy adres Phoenix
Misja w Phoenix (Arizona) ma nową siedzibę w większym kościele. Adres można znaleźć w naszym Roczniku . Prosimy przy okazji o sprawdzenie swoich danych i przesłanie ewentualnych poprawek.


03.05.2006 - Majówka z Chrystusowcami

2 maja w Poznaniu na polach nad Wartą miała miejsce Majówka Polonijna u Chrystusowców. Klamrą dla rozmaitych występów koncertów i zabaw była modlitwa za Polaków za granicą; o 15.oo wyśpiewano litanię loretańską, a o 21.00 apel jasnogórski zakończył spotkanie. To spotkanie z mieszkańcami Poznania zgromadziło kilkuset uczestników. Na przyszły rok planowana jest kolejna tego typu impreza. Zobacz jak było...


03.05.2006 - LIST NA 75-LECIE ZGROMADZENIA
Przełożony Generalny skierował do wszystkich chrystusowców list w sprawie Jubileuszu 75 -lecia Zgromadzenia


24.04.2006 - Złoty Jubileusz Kapłaństwa
W dniu dzisiejszym trzej nasi współbracia: ks. Antoni Bury, ks. Mieczysław Szwej i ks. Andrzej Woźnicki obchodzili złoty jubileusz kapłaństwa. Więcej w "Wydarzeniach" na stronie prowincji USA/Kanada


23.04.2006 - 50 -lecie kapłaństwa

Ks. Józef Milewski SChr uroczyście obchodził 50-lecie kapłaństwa 23 kwietnia. Oto zdjęcia ze stargardzkich obchodów.

22.04.2006 - Dedykacja Świątyni Boźego Miłosierdzia w Melbourne
22 kwietnia w Australii miała miejsce uroczysta dedykacja Świątyni Bożego Miłosierdzia w Keysborough (Melbourne). Więcej można przeczytać w kronice prowincji australijskiej


20.04.2006 - 20 lat posługi kapłańskiej ks. Ostapowicza
Także ks. Adam Ostapowicz świętował w Bonn swój jubileusz - 20 lat posługi kapłańskiej. Do obejrzenia fotokronika


17.04.2006 - Złoty jubileusz kapłaństwa
W Wielką Sobotę br. dwóch Współbraci z prowincji niemieckiej, ks. Jan Kaluta SChr oraz ks. Władysław Hoffmann SChr, obchodziło złoty jubileusz kapłaństwa. Dzień pamiątki przyjęcia święceń kapłańskich świętowali w Domu Prowincjalnym (zdjecia) , a główne uroczystości Jubileuszu odbędą się podczas najbliższego dnia skupienia 15 maja br. Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia oraz wielu łask Bożych.


17.04.2006 - Pasja w Lombard (Chicago)
Działająca przy Misji Miłosierdzia Bożego w Lombard (Chicago) grupa teatralna pod kierunkiem aktora Bogdana Łańko i ks. Jacka Wesołowskiego SChr wystawiła w tym roku kilkakrotnie w okolicy Wielkiej Nocy Pasję. Premierę obejrzało ok. 350 osób. Zajrzyj do mini-galerii


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Pan Zmartwychwstały to obietnica Życia dla każdego z nas!
To Radość i prawdziwa Nadzieja.
To Miłość, która nigdy sie nie kończy!
Pięknych, najprawdziwszych Świąt!!!


Wielka Sobota ma w sobie ogrom ciszy i spokoju,
ale nie jest to taki zwykły spokój, "spokój grobu",
to Wielkie Przygotowanie...
Tajemnica Wielkiego Piątku dotyka, a nawet ogarnia każdego człowieka.
To tajemnica miłości aż do śmierci i aż przez śmierć
- tajemnica, której przed którą każdy powinien uklęknąć i zamilknąć.
Tajemnica miłości, której każdy powinien się uczyć.Wydarzenia Wielkiego Czwartku
to początek najważniejszych dni w roku liturgicznym.
To święto Eucharystii, Kapłaństwa, służby...
Wszystkim Prezbiterom Towarzystwa Chrystusowego życzymy,
by Pan był ich największą radością
a każdy dzień przybliżaniem się do Nieba.11.04.2006


19 i 20 kwietnia (w środę i czwartek po świętach) odbędzie się w Poznaniu zjazd Przełożonych, Wychowawców i Proboszczów. Można zapoznać się z programem tego spotkania.


10.04.2006


Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr w minioną sobotę wziął udział w sympozjum organizowanym przez PAT (Sekcję św. Jana Chrzciciela) i Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie nt. "Hlond, Wyszyński, Glemp - wielcy mężowie stanu". JE ks. kard. Józef Glemp powiedział tam m.in., że o wielkości kard. Hlonda świadczy założenie Towarzystwa Chrystusowego, które nie tylko na emigracji odegrało i odgrywa ważną rolę w życiu Polaków. Bez udziału księży chrystusowców trudno wyobrazić sobie także duszpasterstwo na ziemiach odzyskanych po wojnie.


06.04.2006


Wiele parafii naszego zgromadzenia uroczyście zaznaczyło rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Dotarły wieści z parafii św. Ottona w Pyrzycach. Także na stronach parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary (Kanada) można znaleźć prezentację komputerową o związkach tamtejszej Polonii z Janem Pawłem II. Prezentację wyświetlano w minioną niedzielę po każdej mszy św.


05.04.2006


W związku z  wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce zmianie ulegnie tradycyjny program zajęć neoprezbiterów Towarzystwa. 23 maja będą miały miejsce święcenia prezbiteratu i diakonatu. Spośród dziewięciu kandydatów na kapłanów siedmiu otrzyma święcenia w poznańskiej katedrze, zaś dwóch nieco później za granicą (w Brazylii i w Kanadzie). Następnego dnia po poznańskiej uroczystości neoprezbiterzy odprawią w kaplicy seminaryjnej prymicyjną mszę św. dla mieszkańców Domu Głównego oraz Przyjaciół i Dobrodziejów, by później można było skupić uwagę na pielgrzymce papieskiej.


05.04.2006


W Poznaniu trwają przygotowania do "Polonijnej majówki u chrystusowców" - festyn ma się odbyć po południu 2 maja nad Wartą przy Domu Głównym. Będzie to świętowanie Dnia Polonii i propagowanie w Poznaniu misji naszego Zgromadzenia. W planach jest nabożeństwo majowe, krótkie przemówienia, występ zespołu "Gaudeamus" i innych zespołów, oraz festiwal z zabawami i konkursami. Już teraz serdecznie zapraszamy!


04.04.2006


W niedzielę 2 kwietnia, podczas Mszy św. w kościele św. Piusa X w Amsterdamie, Polacy, ich holenderskie rodziny, oraz Słowacy, dziękowali Bogu za papieża Jana Pawła II i prosili o rychłą jego beatyfikację i kanonizację. W wypełnionym po brzegi kościele (ponad 650 osób) panowała atmosfera powagi, modlitwy i skupienia. Przy wizerunku wielkiego Polaka składano kwiaty, palono świece i wszystkie sprawy osobiste i parafialne polecano wstawiennictwu Jana Pawła. Każdy otrzymał obrazek z modlitwą za wstawiennictwem Sługi Bożego.


03.04.2006


Powstał nowy serwis internetowy Polaków mieszkających na Long Island (NY), autorzy zapraszają w odwiedziny na www.polonianalongisland.com. Można tam znaleźć m.in. strony www polskich kościołów.


03.04.2006


W pierwsza rocznice odejścia do Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II w Stargardzie poświęcony został pomnik tego wielkiego papieża. Uroczystości przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Zygmunt Kamiński.


22.03.2006


Do Pana po wieczną nagrodę odszedł śp. ks. Alfons Skomorowski SChr. Msza św. pożegnania ks. Alfonsa będzie sprawowana w czwartek o godz. 14.00 w parafii Podzamcze k. Kępna. Pogrzeb odbędzie się w parafii rodzinnej ks. Alfonsa Skomorowskiego, w sobotę o godz. 11.00 w miejscowości Sampława. 


22.03.2006


Ks. Leszek Wedziuk SChr przesyła wiadomości z Prowincji św. Józefa.


21.03.2006


Ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, Kierownik Zakładu Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM w Poznaniu. Gratulujemy!


10.03.2006


W Domu Głównym rozpoczęły się dwudniowe spotkania wikariuszy naszego Zgromadzenia, pracujących w Polsce. Dziś usłyszeli referat pt. "Psychologia pracy w katechezie", przewidziane są także liczne warsztaty. Do Poznania przyjechało 13 księży.


10.03.2006


Obszerne informacje o niedawnej uroczystości przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożego kard. A. Hlonda można znaleźć tutaj.


10.03.2006


Parafia św. Józefa w Stargardzie ma nową stronę internetową. Proboszcz ks. Jarosław Staszewski SChr serdecznie zaprasza w odwiedziny na www.swjozef.stargard.pl .


08.03.2006


Do Pana odszedł śp. Mieczysław Stępień, Ojciec ks. Mirosława Stępnia SChr (Brazylia). Pogrzeb odbędzie się w sobotę w Szczecinie: o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza żałobna w Sanktuarium Pani Fatimskiej na os. Słonecznym, a po niej ostatnie pożegnanie na cmentarzu w Szczecinie Dąbiu. RIP!


07.03.2006


Uroczysta Msza św. z okazji imienin Wikariusza Generalnego ks. Zbigniewa Rakieja SChr będzie sprawowana w Domu Głównym w tym roku już 16. marca (czwartek) o godz. 17.00. Modlitwą obejmiemy też Solenizantów: Sekretarza Generalnego ks. Edwarda Strycharza SChr i ks. prof. Edwarda Janikowskiego SChr. Wszystkich Współbraci serdecznie zapraszamy.


07.03.2006


Dziesięciu alumnów III roku naszego seminarium zostało dziś wprowadzonych w posługę lektoratu. Uroczystość odbyła się podczas wieczornego nabożeństwa w kaplicy seminaryjnej. Modlitwie przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki SChr.


07.03.2006


W Częstochowie odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla Rodziców naszych Współbraci.


06.03.2006


Dom Główny Towarzystwa miał okazję uczestniczyć dziś w sesji naukowej nt. "Problemy duszpasterskie rodzin migrantów", organizowanej przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego. Wśród omawianych tematów znalazły się: "Aktualne tendencje polityczne w stosunku do rodziny", "Przemiany modelowe małżeństwa i rodziny w środowisku rodzinnym na podstawie Polonii północnych Niemiec", "Wychowanie do tożsamości - tożsamość narodowa jako wartość niezbędna dla człowieka", "Duszpasterstwo rodzin i małżeństw rozdzielonych migracją", "Weryfikacja formacji do małżeństwa i rodziny w warunkach emigracyjnych", "Wspólnota małżeńska polsko-niemiecka wobec wyzwań codzienności", "Rola Eucharystii w życiu polskiej rodziny na emigracji".
Sesja zakończyła się Mszą św. pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Tadeusza Winnickiego SChr. Homilię wygłosił Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr.


05.03.2006


"Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kosciołowi przy stole Pańskim" - te słowa wypowiedział dziś Wikariusz Generalny ks. Zbigniew Rakiej SChr do ośmiu alumnów naszego seminarium, wprowadzając ich w posługę akolitatu. Podczas Eucharystii obecny był także kard. Henryk Gulbinowicz, który od Środy Popielcowej głosił w naszym seminarium rekolekcje.


04.03.2006


Tradycyjnie, w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu (6-10.03), chrystusowcy pracujący w prowincji francusko-hiszpańskiej uczestniczyć będą w dorocznych rekolekcjach. Trzeci rok z rzędu spotkają się w opactwie cystersów w Chimay w Belgii. Tegoroczne nauki rekolekcyjne będzie głosił kapłan diecezji krakowskiej, ks. prof. Bogusław Mielec,  odpowiedzialny za stałą formację kapłanów tej diecezji. Współbracia z Francji i Hiszpanii proszą o modlitwę…


18.02.2006


Serdecznie zapraszamy Rodziców naszych Współbraci na rekolekcje do Częstochowy.


18.02.2006


Zmarł Ojciec diakona Krzysztofa Sandy, śp. Mieczysław Sanda. Pogrzeb odbędzie się w miejscowości Czeremcha (koło Hajnówki) w najbliższy wtorek, rozpocznie się wyprowadzeniem ciała z domu o godz. 13.00.


30.01.2006


Do Pana odeszła Matka ks. Wiktora Abelmazowa SChr (Ukraina). Pogrzeb śp. Weroniki odbędzie się 31 stycznia (wtorek) w Kamieńcu Podolskim. RIP!


24.01.2006


W poniedziałek grupa 23 młodych chrystusowców rozpoczęła w naszym Domu Rekolekcyjnym w Częstochowie ćwiczenia duchowe. Prowadzi je o. Ryszard Bożek, redemptorysta z Tuchowa. Rekolektantom towarzyszy Wikariusz Generalny.


23.01.2006


Ciekawą wiadomość przesłał ks. Jacek Wesołowski SChr (Lombard, USA).


22.01.2006


Ks. Artur Botur SChr (Keysborough-Melbourne, Australia) zaprasza do obejrzenia najnowszych zdjęć z budowy kościoła pw. Bożego Miłosierdzia w Keysborough (link do 13. stycznia) i wyprawy młodzieży z tego ośrodka do Nowej Zelandii (link: 3. stycznia).


21.01.2006


W minioną środę odbyło się spotkanie powołanej przez Przełożonego Generalnego komisji, zajmującej się domem zakonnym w Genzano. W spotkaniu uczestniczył Wikariusz Generalny, Ekonom Generalny, ekonom prowincji niemieckiej, ks. T. Porzycki SChr (przełożony lokalny) oraz domownicy Genzano: ks. M. Burniak SChr i br. G. Krawczyk SChr. Podjęto decyzje usprawniające trwający remont i podział kompetencji poszczególnych osóbh odpowiedzialnych.
W czwartek natomiast o godz. 7.00 Wikariusz Generalny i obaj Ekonomowie uczestniczyli we Mszy św. u grobu Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył kard. A. Maida (Detroit), obecni byli również: abp J. Kowalczyk (nuncjusz apostolski) abp St. Dziwisz (Kraków), abp Sz. Wesoły (Rzym), abp St. Ryłko (Rzym, Papieska Rada ds. Świeckich). We Mszy uczestniczyło ok. 20 kapłanów i 150 wiernych świeckich. Po wspólnej modlitwie była okazja do spotkania i krótkiej rozmowy.


08.01.2006


Po świątecznej przerwie wrócili już do seminarium alumni i w imię Boże rozpoczął się czas regularnych zajęć w Roku Pańskim 2006. Dziś Dom Główny w Poznaniu przeżywa tradycyjną kolędę. Księża Przełożeni z kolędowym orszakiem współbraci proszą o Boże błogosławieństwo w pokojach wszystkich mieszkańców Domu.Niech w NOWY ROK 2006 będzie dla nas wszystkich
czasem prawdziwie BŁOGOSŁAWIONYM!