Kalendarium Towarzystwa Chrystusowego roku 2007  
24.12.2007 - Pożar w Sterling Heights
Wczoraj (23 grudnia) w godzinach popołudniowych w Sterling Heights (Michigan, USA) pożar zniszczył część pomieszczeń plebanii naszej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Alarm wszczęto, gdy w kościele kończyła się Msza św. o godz. 14.00. Wypalona została kuchnia i przyległe pomieszczenie gospodarcze; inne pomieszczenia uległy zabrudzeniu i okopceniu, a całość budynku nie nadaje się chwilowo do zamieszkania. W czasie akcji gaszenia strażacy wyprowadzili z budynku ks. Konrada Urbanowskiego (90 lat). Wszyscy mieszkańcy przenieśli się do pomieszczeń w byłym domu prowincjalnym, obecnie Domu Seniora, którego stali mieszkańcy (ks. ks. Drzał i Nawrocki) wyjechali do świątecznej pomocy kapłańskiej.
Według pierwotnych planów w wieczerzy wigilijnej w Sterling Heights obok mieszkańców domu i sióstr misjonarek mieli wziąć udział współbracia z parafii św. Floriana w Hamtramck wraz z przybyłym tu z Francji ks. generałem Tomaszem Sielickim. Wobec zaistniałej sytuacji ks. proboszcz Mirosław Frankowski skierował do poszkodowanych współbraci zaproszenie do urządzenia Wigilii na plebanii w Hamtramck.
Niech będą dzięki Panu Bogu, że w pożarze nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Łączymy się w solidarnej modlitwie z byłym przełożonym generalnym ks. Tadeuszem Winnickim, dotkniętym u początków swojej posługi proboszczowskiej w Sterling Heghts takim dramatycznym wydarzeniem i z całą lokalną wspólnotą Towarzystwa. Niech miłość przychodzącego w Betlejem na świat Zbawiciela będzie źródłem siły i niezłomnej ufności w Bożą Opatrzność.24.12.2007 - Kolejna nowa strona www
Ks. Wojciech Rożdżeński SChr, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ilford (północno-wschodni Londyn) zaprasza na nową stronę swojej parafii: www.parafiailford.co.uk22.12.2007 - Nowa strona www parafii w Goleniowie
Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie ma nową stronę internetową: www.swkatarzyna.goleniow.pl Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin tej wspólnoty.21.12.2007 - Adwentowe dni skupienia w Poznaniu
W dniach 14-16 grudnia 2007 w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyły się Adwentowe dni skupienia dla młodzieży męskiej, które prowadził promotor powołań, ks. Piotr Lizoń SChr. Do 25 osobowego grona uczestników konferencje wygłosili m. in. ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski SChr i ks. dr Bogusław Kozioł SChr. Zdjęcia.19.12.2007 - Wizyta ks. Generała we Francji
W niedzielę 16 grudnia do Francji przybył Przełożony Generalny TChr ks. Tomasz Sielicki. Przyjął go w Sartrouville ks. prowincjał Jan Ciągło. We wtorek 18 grudnia w Bruay la Buissiere ks. Generał prowadził dzień skupienia dla chrystusowców z całej Francji - przewodniczył Eucharystii i wygłosił konferencję ascetyczną. Temu skupieniu przyświecało motto: „Panie, przyjdź, cały jestem oczekiwaniem. Panie, przyjdź, napełnij sobą mnie…” Ks. Generał w konferencji wskazał na różnorodność pracy chrystusowców na całym świecie. Mocno podkreślił, że pracy jest dużo i wołanie Założyciela „na wychodźstwie polskie dusze giną” wciąż jest aktualne. Wielokrotnie wracając do patrymonium, jakie pozostawił nam kard. August Hlond podkreślił słowa wypowiedziane przez Założyciela na łożu śmierci: „Un unum sittis” (abyście byli jedno). "Tej jedności bardzo nam potrzeba, abyśmy mogli jak najlepiej realizować misję i charyzmat Towarzystwa" - mówił. Po Eucharystii uczestnicy zgromadzili się w sali parafialnej, gdzie połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Następnie wszyscy zasiedli do stołu - podano tradycyjne polskie wigilijne potrawy. Po południu ks. Generał i ks. Prowincjał udali się do Roubaix, by zapoznać się z sytuacją naszego domu w tym mieście. Przełożony Generalny kończy swoja krótką wizytęwe Francji w czwartek 20 grudnia.17.12.2007 - Nowa strona www parafii w Southampton
Ks. Krzysztof Kościółek SChr, proboszcz wspólnoty polskiej w Southampton i Bournemouth zaprasza na nowe strony internetowe swojej parafii: www.naszaparafia.co.uk17.12.2007 - Życzenia Księdza Prymasa
Poniżej zamieszczamy list - życzenia na Boże Narodzenie, jakie Ksiądz Prymas za naszym pośrednictwem przekazuje wszystkim rodakom żyjącym i przebywającym za granicą.17.12.2007 - Rekolekcje dla młodzieży w Australii
W dniach 7-9 grudnia na zaproszenie ks. Artura Botura SChr grupa młodzieży z ośrodków duszpasterskich z Melbourne i Sydney przyjechała - w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Sydney 2008 - na rekolekcje adwentowe do Canberry. Obok konferencji, Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu pojednania, nie zabrakło spotkań przy filmie, śpiewie, zwiedzania stolicy i okolic. Był także mecz piłkarski. Kilka zdjęć z tego spotkania. Wiecej informacji w kronice prowincji australijskiej: http://www.tchr.org/australia/Schr/Schr1pl.htm13.12.2007 - Uroczystości w Mediolanie
W ubiegłą niedzielę 9 grudnia wspólnota polska w Mediolanie świętowała niecodzienne wydarzenie. Podczas uroczystej Eucharystii ks. bp Stanisław Stefanek nałożył złotą koronę i różaniec na figurę Niepokalanej znajdującą się w głównym ołtarzu kościoła Santa Maria alla Porta, który od ponad roku został oddany do wyłącznej dyspozycji Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem Królowej Różańca Świętego. Po Mszy św. Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki odsłonił marmurową tablicę informującą w dwu językach o duszpasterstwie polskim w tym kościele. Ponadto w odnowionych pomieszczeniach przy kościele zainaugurowana została wystawa fotograficzna „Papież Jan Paweł II w tajemnicach Różańca św.” W uroczystości wzięli udział nasi rodacy z Mediolanu, Bresci, Turynu i Bolonii, którym towarzyszyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Wielką niespodzianką dla wszystkich był popołudniowy spektakl słowno-muzyczny „Tajemnice Światła” w wykonaniu ponad 20 osobowej grupy aktorów-amatorów. Na zakończenie ksiądz biskup wyraził uznanie dla zaangażowania całej wspólnoty a szczególnie miejscowego duszpasterza ks. Tomasza Klimczaka TChr, nazywając mediolańską placówkę „modelową”. Zdjęcia z uroczystości.12.12.2007 - Wieści z Anglii
W dniach 8 – 9 grudnia w Ryedale Folk Museum, Hutton le Hole odbył się Weekend Kultury i Tradycji Angielskiej i Wschodnioeuropejskiej. Najliczniejsza była wspólnota Polaków zamieszkujących tereny wschodniego Yorkshire z Yorku, Hull, Scarborough i Malton. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę o godz. 10:00 powitaniem przez Mera miasta Malton p. Natalie Wariner. Lokalny duszpasterz ks. Wojciech Stachyra SChr odprawił polsko-angielską Mszę św. Dla uczestników przewidziano szereg atrakcji: zwiedzanie historycznych obiektów przedstawiających codzienne życie Anglików sprzed kilkuset lat uzupełnione o historie i legendy wschodniego Yorkshire. Następnie odbyły się wspólne śpiewy polskich pieśni przygotowane przez zespół muzyczny działający przy polskim duszpasterstwie w Yorku. Ciekawym wydarzeniem zarówno dla Anglików, jak i Polaków był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Tatry” działającego przy Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym w Londynie. Nie zabrakło bigosu i innych wiktuałów kuchni polskiej. Kilka zdjęć.05.12.2007 - Chrystusowcy dla Polaków w Irlandii
W tygodniku „The Irish News" z 8 listopada 2007 r., ukazującym się na terenie Irlandii Północnej, opublikowano artykuł ks. biskupa John'a Mc Areavey zatytułowany „Two Polish priests take up ministry in the Diocese of Dromore”. Zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem w tłumaczeniu ks. Grzegorza Kozieńskiego SChr pracującego w Irlandii.05.12.2007 - Kolejny jubileusz PMK
Polska Misja Katolicka w Kolonii świętowała jubileusz 30-lecia istnienia. Główne obchody odbyły się 25 listopada w uroczystość Chrystusa Króla. Mszy św. jubileuszowej w kolońskim kościele St. Paul przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Heiner Koch, odpowiedzialny za duszpasterstwo obcojęzyczne w archidiecezji kolońskiej. Więcej informacji znajdziesz tutaj. I kilka zdjęć.04.12.2007 - Internetowe rekolekcje adwentowe
Jak co roku Polska Misja Katolicka w Amsterdamie organizuje Internetowe rekolekcje adwentowe dla Polonii i nie tylko. W tym roku prowadzi je ks. Andrzej Szułczyński z Kirkcaldy (Szkocja). Motto przewodnie tegorocznych rozważań to zdanie św. Pawła „Rozumiejcie chwilę obecną” (Rz 13,11a).
Zapraszamy do uczestnictwa: www.pmkamsterdam.nl/PL/Rekolekcje/2007/Rekol07.htm30.11.2007 - Wieści z Białorusi
W poniedziałek 26 listopada z okazji uroczystości Chrystusa Króla wszechświata oraz zbliżających się imienin ks. Andrzeja Szody i ks. Andrzeja Łysego chrystusowcy pracujący na Białorusi spotkali się w Gieranionach. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., w czasie której homilię wygłosił ks. senior Władysław Lisik. Po wspólnej celebracji Eucharystii wszyscy spotkali się na obiedzie na plebanii. Przy tej okazji ks. Maciej Szmytowski podzielił się radością, że został mianowany przez ks. Generała przełożonym regionalnym na Białorusi na kolejną kadencję. Przy kawie i ciastku współbracia dzielili się przeżyciami i spostrzeżeniami duszpasterskimi ze swoich środowisk parafialnych. W godzinach popołudniowych księża rozjechali się do swoich domów.
Zapraszamy na stronę chrystusowców pracujących na Wschodzie: www.tchr.org/wschod30.11.2007 - Wyniki konkursu wiedzy o kard. Hlondzie
W sobotę 17 listopada 2007 w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie III Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”. Konkurs został zorganizowany przez Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i oddział parafialny Akcji Katolickiej im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda działający przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Nasze zgromadzenie, które objęło patronat nad konkursem reprezentował Sekretarz Generalny ks. Andrzej Orczykowski. Wyniki konkursu w imieniu członków jury ogłosiła prezes Akcji Katolickiej w Rumi Joanna M. Olbert.
W I Kategorii, miejsce III zajęła Klaudia Szefer z Piekar Śląskich za pracę pt. „Listy Pasterskie Prymasa Polski – O katolickie zasady moralne (1936), Na 950-lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha (1947) ich aktualność i znaczenie”.
W II kategorii miejsce I zajął kleryk Towarzystwa Chrystusowego Jakub Jeleń za pracę: „Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda”, miejsce II również kleryk chrystusowiec Robert Ozimkiewicz za pracę „Prymas Polski kard. August Hlond – w trosce o polskie małżeństwa”, miejsce III exequo Janina Szymczyk ze Starej Wsi za pracę „Obowiązki Polaków względem Ojczyzny w nauczaniu Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda” i Anita Wereska z Lublina za pracę „Idea Królestwa Chrystusowego w nauczaniu kard. Augusta Hlonda”. Laureatom wręczono nagrody.
Warto w tym miejscu dodać, że w poprzednich dwóch edycjach konkursu I miejsce zdobył również kleryk Towarzystwa Chrystusowego, a dziś już diakon Marcin Stefanik.

W drugiej części spotkania odbyła się konferencja naukowa: „... by żaden Polak nie zagubił się na Obczyźnie” (cyt. kard. August Hlond). Jako pierwszy głos zabrał ks. dr Jan Niewęgłowski SDB, który przedstawił temat: „Prymas Polski kard. August Hlond - w trosce o dobro Ojczyzny”. Następnie ks. dr Józef Kubicki TChr wygłosił referat „Pomoc Kościoła w Polsce odradzającemu się Kościołowi katolickiemu na Wschodzie”. Kolejny odczyt, pt. „Emigracja Polaków do Europy Zachodniej wyzwaniem dla Kościoła” wygłosił ks. dr hab. Wojciech Necel TChr.
Więcej informacji tutaj. Zdjęcia wkrótce30.11.2007 - Potrójny jubileusz TChr w Brazylii
W dniach 27-28 listopada współbracia pracujący w Brazylii świętowali potrójny jubileusz: 75-lecia powstania Towarzystwa Chrystusowego, 30-lecia erygowania prowincji w Ameryce Południowej i 50-lecia pracy apostolskiej i polonijnej na tamtym terenie. W domu prowincjalnym w Kurytybie odbyło się poświecenie tablicy upamiętniającej ten jubileusz, a następnie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity Kurytyby abpa Moacyra José Vitti. W uroczystościach wziął udział Przełożony Generalny naszego zgromadzenia ks. Tomasz Sielicki i wielu znamienitych gości. Więcej informacji o tym wydarzeniu i kilka zdjęć.26.11.2007 - Chrystusowcy w Irlandii Północnej
Z Irlandii Północnej napłynęły wiadomości od naszych współbraci, którzy niedawno tam rozpoczęli posługę duszpasterską wśród Polonii. Nasi pionierzy na „Zielonej Wyspie” to księża Stanisław Hajkowski i Grzegorz Kozieński. Więcej informacji o początkach ich pracy oraz kilka zdjęć. Zapraszamy także na stronę duszpasterstwa chrystusowców w Irlandii Północnej
Ks. Grzegorz prawie od początku pobytu w Irlandii prowadzi internetowy dziennik „Z Zielonej Wyspy”. Warto poczytać...26.11.2007 - Nowi proboszczowie na Pomorzu Zachodnim
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim urząd proboszcza objął ks. Tadeusz Kłapkowski. Swoje urzędowanie rozpoczął więc w dniu parafialnego odpustu. Nowego proboszcza w parafii przedstawił Wikariusz Generalny Towarzystwa ks. Krzysztof Grzelak na Mszy św. o godz. 10.00. Z kolei podczas uroczystej Mszy odpustowej o godz. 18.00 oficjalnego wprowadzenia w urząd dokonał dziekan dekanatu Stargard Wschód ks. prałat Henryk Ozga, a nowego proboszcza przywitali przedstawiciele wspólnoty parafialnej. Ks. Tadeusz jest trzecim proboszczem tej parafii. Wcześniej przez 8 lat był proboszczem w Szczecinie w parafii pw. Świętego Ducha. Kilka zdjęć z uroczystości.

Z kolei w Szczecinie, w parafii pw. Świętego Ducha proboszczem został ks. Ryszard Szymanik, były rektor naszego seminarium duchownego. Kanoniczne objęcie parafii miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 12.00 w obecności Wikariusza Generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka oraz ks. dziekana Józefa Filipka. Nowego proboszcza przywitali przedstawiciele różnych grup parafialnych.26.11.2007 - Uroczystość Chrystusa Króla w Poznaniu
Jak co roku przeżywanie w Domu Generalnym tytularnej uroczystości naszego zgromadzenia poprzedziło triduum, podczas którego w modlitwie i refleksji pochylaliśmy się nad tajemnicą królowania Chrystusa. Rozważania wygłosili: prefekt seminarium ks. Bogusław Burgat oraz wykładowca biblistyki ks. dr hab. Stanisław Ormanty.
Uroczystej Eucharystii w przeddzień święta przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek. W koncelebrze wzięło udział ponad 60 kapłanów – zaproszonych gości i naszych współbraci. We Mszy św. licznie uczestniczyły siostry zakonne, dobrodzieje i przyjaciele Towarzystwa oraz pracownicy różnych agend działających przy Domu Generalnym. Po Mszy św. wszyscy przeszli do refektarza na obiad. Radości przy wspólnym stole towarzyszył występ seminaryjnego zespołu Gaudeamus.
Zapraszamy do posłuchania homilii(17 Mb, mp3) ks. bpa Stefanka oraz obejrzenia zdjęć z uroczystości . Galeria zdjęć także na stronie seminarium.22.11.2007 - Wieści z Doniecka
17 listopada parafia św.Józefa w Doniecku (Ukraina) przeżyła podniosłe wydarzenie, jakim było pobłogosławienie organów, które katolicy z Donbasu otrzymali dzięki życzliwości katolickiej organizacji „Arbeitskreis Donezk” z Bochum (Niemcy). Było to zwieńczenie wielu wysiłków związanych z instalacją instrumentu w nowej świątyni.
Uroczystości przewodniczył ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej ks. bp Stanisław Padewski. Na zakończenie odbył się pierwszy w świątyni koncertorganowy w wykonaniu pani Natalii Czesnokowej, profesor Donieckiej Państwowej Filharmonii.
Więcej.22.11.2007 - Jubileusz PMK w Amsterdamie
W niedzielę 18 listopada Polska Misja Katolicka Amsterdam przeżywała jubileusz 60-lecia powstania. Od 1987 roku duszpasterzami w tej Misji są księża chrystusowcy. Obecnie proboszczem jest ks. Krzysztof Obiedziński. Uroczystej Mszy św. jubileuszowej w Amsterdamie przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. W koncelebrze wzięli udział: przełożony prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej ks. Stefan Ochalski TChr, ks. Leszek Wedziuk TChr (ekonom prowincji), ks. Jerzy Grynia TChr z Leverkusen, a także ks. Sławomir Trypuć TChr i Aleksander Melbruda TChr z Holandii, oraz proboszcz ks. Krzysztof Obiedziński TChr. Podczas Mszy św. grał i śpiewał zespół seminaryjny Gaudeamus z Poznania. Po Eucharystii zespół zagrał krótki koncert. We Mszy św. wziął udział Ambasador RP w Hadze pan dr Janusz Stańczyk, a także księża z parafii Holenderskich. Po poczęstunku w sali parafialnej księża udali się do innych ośrodków tej Misji (Hillegom i ‘t Zand) na kolejne Msze św. Zdjęcia z uroczystości.20.11.2007 - Formacyjne spotkanie księży wikariuszów
W naszym Domu Generalnym w Poznaniu w dniach 20-21.11. odbywa się coroczne formacyjne spotkanie księży wikariuszów i katechetów. Biorą w nim udział także diakoni. Tegoroczny temat spotkania to „media relations”. Warsztaty z zakresu kontaktów z mediami poprowadzili znani dziennikarze: Piotr Czyszkowski (TVP) i Małgorzata Wosion (kierownik krakowskiego oddziału PAP) oraz o. Jan Maria Szewek OFMConv. (dyrektor Centrum Informacyjnego Zakonów). Jutro natomiast „zajęcia” pastoralne. Wykład na temat „Wybrane zagadnienia w posłudze spowiednika w dobie współczesnych wyzwań” wygłosi o. Wojciech Ciak OCD.19.11.2007 - Ważne spotkanie polonijne w Rzymie
W Rzymie, W Domu Polskim im. Jana Pawła II w dniach 16-18 listopada odbyło się doroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Brał w nim udział Przełożony Generalny Towarzystwa, który wygłosił wiodący referat. Tekst wystąpienia ks. Generała wkrótce w naszym kalendarium.

Tymczasem za KAI zamieszczamy garść informacji na temat spotkania:
W tym roku obradom przyświecało hasło "Ośrodki Polskich Misji Katolickich jako podstawowe centra zachowania wiary i tożsamości narodowej w warunkach emigracji".
Spotkanie rozpoczęła wspólna Msza św., której przewodniczył bp Ryszard Karpiński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. W wystąpieniu otwierającym obrady przypomniał postać Jana Pawła II, a nawiązując do przypadającego 16 listopada wspomnienia Matki Bożej Ostrobramskiej mówił o sytuacji naszych rodaków na Wschodzie.
Główny referat nt. funkcji, roli i znaczeniu duszpasterza emigracyjnego wygłosił Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasz Sielicki TChr. Następnie uczestnicy obrad w trzech grupach dyskusyjnych omawiali podstawowe tezy referatu w dostosowaniu do warunków lokalnych poszczególnych krajów europejskich. Mieli oni również okazję do wymienienia doświadczeń i poznania nowych sytuacji w poszczególnych misjach, np. w Szwajcarii, we Włoszech, w Irlandii i Hiszpanii.
W czasie spotkania Polska Misja Katolicka we Francji przedstawiła propozycję zorganizowania Europejskiej Pielgrzymki Polaków do Lourdes w dniach 7-11 maja 2008 r. z okazji 150-lecia tamtejszych objawień Matki Bożej. Przedstawiono też zaproszenie na IV międzynarodową konferencję "Rodzina polska poza granicami kraju", która odbędzie się w dniach 23-24 listopada br. w Warszawie pod hasłem "Najnowsza migracja Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej, i jej konsekwencje dla rodziny". Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej jest współorganizatorem tej konferencji.
W sobotę 17 bm. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył emerytowany delegat prymasa Polski do opieki duszpasterskiej nad Polakami na emigracji abp Szczepan Wesoły. W homilii podzielił się z wiernymi własnymi spostrzeżeniami na temat duszpasterstwa wśród nowej fali emigracji polskiej w Europie Zachodniej. W sobotnim zebraniu wziął również udział nowy rektor kościoła polskiego pw. św. Stanisława w Rzymie ks. prałat Paweł Ptasznik, odpowiedzialny za duszpasterstwo polskie w Wiecznym Mieście.
KAI (kg//mam)19.11.2007 - Święto w prowincji brazylijskiej
Prowincja południowoamerykańska naszego Zgromadzenia ma wyjątkowy tytuł do świętowania. W tym roku przypada bowiem 75-lecie istnienia Towarzystwa Chrystusowego, 50 lat obecności chrystusowców w Ameryce Południowej i 30 lat od chwili założenia prowincji Towarzystwa w Ameryce Południowej pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Główne uroczystości jubileuszowe, którym będzie przewodniczył arcybiskup Kurytyby Moacyr Jose Vitti odbędą się 28 listopada. W obchodach weźmie udział Przełożony Generalny naszego Zgromadzenia.
W związku z tym jubileuszem zachęcamy do zapoznania się z historią prowincji i obecności chrystusowców na kontynencie południowoamerykańskim, którą przesłał ks. dr Zdzisław Malczewski TChr.
Warto też zajrzeć na strony internetowe prowincji: www.tchr.org/braz16.11.2007 - Wiadomości z Chicago
Wzorem lat ubiegłych w łączności z czuwaniem na Jasnej Górze 09 listopada odbyło się czuwanie w Kościele Świętej Trójcy. O godz. 19:30 została odprawiona Msza św. z udziałem dzieci z parafii polonijnych w Chicago. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Ludwicki, duszpasterz z Lombard. Przed i po Mszy św. odbył się koncert dziecięcych zespołów. O godz. 21:00 uroczysty Apel z rozważaniem ks. dyr. Andrzeja Maślejaka oraz Matki Generalnej Sióstr Misjonarek Edyty Rychel. Do godz. 23:00 czas wypełniony był adoracją i odmawianiem różańca - modlitwy prowadziły Siostry Misjonarki licznie zgromadzone na czuwaniu. Mszy św. o godz. 23.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Paweł Bandurski. W koncelebrze brali udział kapłani z kilku parafii polonijnych.
Więcej informacji w dziale „Wydarzenia” na stronie prowincji północnoamerykańskiej Towarzystwa Chrystusowego: www.tchr.org/usa Zapraszamy także na stronę parafii na Trójcowie: www.trojcowo.com14.11.2007 - Jeszcze o czuwaniu na Jasnej Górze
Na stronach internetowych Biura Prasowego Jasnej Góry, w archiwum apelowym można obejrzeć fragmenty Apelu Jasnogórskiego z dnia 9 listopada prowadzonego przez Przełożonego Generalnego w ramach czuwania w intencji Polonii świata: www.jasnagora.com
Film z apelu12.11.2007 - Po jasnogórskim czuwaniu...
Tegoroczne modlitewne spotkanie u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski w intencji polskich emigrantów w nocy 9/10 listopada zgromadziło ok. 1,3 tys. pielgrzymów z Polski i kilku krajów Europy i świata: z Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Francji, Włoch, a nawet dalekiej Australii. Apel Jasnogórski poprowadził Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki. On też przewodniczył uroczystej Eucharystii o północy koncelebrowanej przez ponad 50 kapłanów. Czuwanie w całości było transmitowane przez Radio Jasna Góra. Natomiast Radio Maryja i Telewizja Trwam przekazały Apel Jasnogórski i Mszę św.
Więcej o czuwaniu można przeczytać i zobaczyć na stronie biura prasowego Jasnej Góry www.jasnagora.com. Warto także zajrzeć do galerii zdjęć na stronie naszego seminarium www.tchr.org/seminarium/?p=71.
Zachęcamy również do odsłuchania:
- rozmowy telefonicznej z ks. Generałem (Radio Jasna Góra) (mp3)
- wywiadu Przełożonego Generalnego w Radiu Jasna Góra (wmv)
- rozważania ks. Generała w czasie Apelu Jasnogórskiego (mp3)
- homilii z Mszy św. o północy (wmv).12.11.2007 - Uroczystość na cmentarzu w Stargardzie
W uroczystość Wszystkich Świętych w Stargardzie Szczecińskim proboszcz parafii św. Józefa ks. Jarosław Staszewski pobłogosławił odnowioną kwaterę chrystusowców spoczywających na stargardzkim cmentarzu. W Stargardzie pochowanych jest czterech naszych współbraci: ks. Zdzisław Hackiewicz (zm. 12.06.1991), ks. Edward Wowra (zm. 07.08.1993), br. Eugeniusz Roszak (zm. 31.08.1982) i br. Edmund Sobiś (03.12.2005). Kwatera docelowo przewidziana jest na dziewięć grobów. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu. Zdjęcia10.11.2007 - Rada Generalna w Częstochowie
W dniu 9 listopada w godzinach poprzedzających wieczorne Jasnogórskie Czuwanie w intencji Polonii, odbyło się w częstochowskim domu Towarzystwa Chrystusowego posiedzenie Rady Generalnej naszego zgromadzenia, na którym pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego omówione zostały bieżące sprawy Towarzystwa.08.11.2007 - Jasnogórskie czuwanie - transmisje
Zapraszamy i zachęcamy do duchowego włączenia się w jutrzejsze czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Modlitwę u stóp Jasnogórskiej Królowej Polski będą transmitować radio i telewizja.
Całość czuwania – od godz. 20.00 do 04.30 (czasu polskiego) przekaże Radio Jasna Góra. Natomiast Radio Maryja i Telewizja Trwam przeprowadzą transmisję Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 i Mszy św. o północy (00.00 do 01.30). Transmisji radiowych można będzie posłuchać także za pośrednictwem Internetu na stronach Radia Jasna Góra - http://www.radiojasnagora.pl i Radia Maryja - http://www.radiomaryja.pl Na specjalnej stronie czuwania - http://www.chrystusowcy.pl/czuwanie ciągle można zamieścić intencje modlitewne, które będą odczytywane w Jasnogórskiej Kaplicy.

Z różnych stron świata napływają informacje o bardzo konkretnym włączeniu się w to czuwanie poszczególnych wspólnot parafialnych. Między innymi parafianie Holy Rosary w Baltimore po wieczornej Eucharystii rozpoczną czuwanie w intencji polonii i chrystusowców na świecie. Wezmą w nim udział zarówno polsko jak i angielskojęzyczni członkowie parafii.

W związku z jasnogórską nocą czuwania Radio Jasna Góra o godz. 18.00 (czasu polskiego) wyemituje wywiad z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomaszem Sielickim.08.11.2007 - Wieści z Islandii
Ks. Wojciech Świątkowski nadesłał wiadomość o spotkaniu z nowym biskupem Reykjaviku. Więcej05.11.2007 - Przełożony Generalny na Ukrainie
W dniach 03-06 listopada Przełożony Generalny odwiedza naszych współbraci pracujących na Ukrainie.04.11.2007 - Msza o beatyfikację o. Ignacego
Od kilku lat metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki w pierwszą niedzielę listopada zaprasza do katedry na Mszę św. w intencji beatyfikacji Sług Bożych związanych przynależnością do archidiecezji poznańskiej. Jest wśród nich nasz współzałożyciel o. Ignacy Posadzy. W związku z tym klerycy seminarium i mieszkańcy Domu Generalnego wzięli udział w tej Eucharystii, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Arcybiskup.02.11.2007 - Wywiad z Przełożonym Generalnym
Jutro, 03 listopada o godz. 12.20 i 23.20 (czasu polskiego) TV Polonia wyemituje wywiad z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego. Tematem rozmowy będzie jubileusz 75-lecia istnienia Towarzystwa oraz zbliżające się czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy.
Zachęcamy do obejrzenia.02.11.2007 - Pogrzeb śp. Julii Wrona
Pogrzeb śp. Julii Wrona (88 lat), Mamy ks. Stanisława, odbędzie się 07 listopada (środa) o godz. 11.00 w miejscowości Dobrodzień k. Olesna w kościele pw. Św. Marii Magdaleny.
Zmarłą powierzamy Bożemu miłosierdziu.31.10.2007 - Informacja o śmierci
Zmarła Mama ks. Stanisława Wrony pracującego w Australii, śp. Julia. Informacje o szczegółach pogrzebu podamy, kiedy zostaną ustalone. RIP!30.10.2007 - Nowa strona internetowa seminarium
Od kilku dni nasze seminarium ma nową stronę internetową. Zapraszamy do odwiedzin i zapoznania sie z życiem i działalnością kleryków: www.tchr.org/seminarium29.10.2007 - Zmiany w Seminarium i Bibliotece
Z dniem 1 listopada nowym prefektem naszego seminarium został mianowany ks. Bogusław Burgat, wykładowca filozofii. Dotychczasowy prefekt, ks. dr Paweł Melczewski został dyrektorem Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego.26.10.2007 - Zapowiedź czuwania na Jasnej Górze
Jak co roku Towarzystwo Chrystusowe organizuje na Jasnej Górze czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Tegoroczne czuwanie odbędzie się w nocy 9/10 listopada (piątek/sobota) w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Będziemy się modlić za całą Polonię świata, ale szczególnie za tych, którzy w ostatnim czasie wyjechali szukać szczęścia poza granicami Ojczyzny. Zachęcamy do duchowego włączenia się w tę modlitwę. Można także przysyłać intencje, które będą odczytane i omadlane u stóp Jasnogórskiej Pani. Możliwość zamieszczenia intencji oraz szczegółowy program czuwania i inne informacje na specjalnej stronie www.chrystusowcy.pl/czuwanie24.10.2007 - Wieści z Budapesztu
W dniach od 07 do 14 października w Budapeszcie odbywały się XIII Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej organizowane co roku przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech oraz tutejszą polską parafię. Więcej informacji.22.10.2007 - Rocznica śmierci hrabiny Potulickiej
17 października przypadła 75 rocznica śmierci hrabiny Anieli Potulickiej - jednej z największych fundatorek Towarzystwa Chrystusowego. W związku z tym w niedzielę 21 października wspólnota parafialna w Potulicach pod przewodnictwem ks. proboszcza Ryszarda Czajki TChr modliła się o wieczną nagrodę dla naszej Fundatorki, jak i dla wszystkich członków rodziny Potulickich. Osobę i dzieło hrabiny Anieli Potulickiej przybliżył w okolicznościowych homiliach ks. dr hab. W. Necel TChr. Po każdej Mszy św. parafianie wraz z przybyłymi delegacjami schodzili do krypty Potulickich w miejscowym kościele, by w osobistej modlitwie dziękować za fundację kościoła parafialnego i wciąż żywe świadectwo patriotycznego i chrześcijańskiego życia poszczególnych członków rodziny Potulickich.22.10.2007 - Jubileusz Towarzystwa w Puszczykowie
Mija właśnie 72 lata obecności chrystusowców w Puszczykowie. Z tej racji i w kontekście jubileuszu 75-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego 22 października o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona dziękczynna Msza św., której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Ryszard Bucholc TChr. We Mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście - duchowni i świecy oraz mieszkańcy domu zakonnego w Puszczykowie. Więcej informacji.21.10.2007 - Pielgrzymka do grobu Założyciela
W związku z przypadającą jutro 59. rocznicą śmierci kard. A. Hlonda, założyciela Towarzystwa Chrystusowego klerycy seminarium wraz z wychowawcami udali się w do Warszawy do grobu kard. Hlonda. W sobotę 20.10. zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz złożyli kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po południu natomiast wzięli udział we Mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda.

W niedzielę, drugiego dnia pielgrzymki, uczestniczyli w uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. A. Hlonda w warszawskiej katedrze św. Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, natomiast homilię wygłosił ks. dr hab. B. Kołodziej, prof UAM. W koncelebrze wzięli udział wychowawcy i wykładowcy naszego seminarium. Na zakończenie Mszy św. wszyscy udali się do kaplicy, gdzie spoczywa kard. Hlond. Przy grobie uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów i odmówili modlitwę o beatyfikację Założyciela. Zdjęcia z pielgrzymki.

Tego samego dnia również księża salezjanie w bazylice Serca Pana Jezusa w Warszawie zorganizowali Mszę św. w intencji beatyfikacji kard. Hlonda. Jako delegat naszej wspólnoty uczestniczył w niej Dyrektor Generalny ks. Karol Kozłowski.19.10.2007 - Nowy ojciec duchowny w naszym seminarium
Drugim ojcem duchownym w naszym seminarium został mianowany ks. dr Bogusław Kozioł. Wraz z dotychczasowym ojcem – ks. Ryszardem Sadeckim będzie się troszczył o duchowy rozwój kleryków Towarzystwa. Ks. Bogusław ukończył studia specjalistyczne w zakresie teologii duchowości na UKSW w Warszawie. Uwieńczył je doktoratem nt. "Duchowość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej według o. Ignacego Posadzego", napisanym pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego. W Towarzystwie jest także odpowiedzialny za prowadzenie procesu beatyfikacyjnego o. Ignacego Posadzego, współzałożyciela zgromadzenia.18.10.2007 - Wizyta u ks. Prymasa
Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki i Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak przebywający w Warszawie na zjeździe wyższych przełożonych zakonnych spotkali sie dziś z ks. kard. Józefem Glempem, Prymasem Polski. Była to pierwsza wizyta nowych przyłożonych u ks. Prymasa.17.10.2007 - Gratulacje
Z radością przyjęliśmy wiadomość, że ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr, prof. UAM został powołany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w skład Komitetu badań nad migracjami ludności i Polonią przy Prezydium PAN na kadencję 2007-2010. Księdzu Bernardowi serdecznie gratulujemy.12.10.2007 - Koncert jubileuszowy
"Austriacki klasyk i polscy romantycy" – to tytuł koncertu, który odbył się dziś o godz. 19.00 w filharmonii poznańskiej z okazji jubileuszu 75-lecia powstania Towarzystwa Chrystusowego (szczegóły programu w zapowiedzi koncertu pod datą 06.10.2007). W koncercie wzięli udział księża i bracia chrystusowcy mieszkający w Poznaniu i Puszczykowie, klerycy seminarium, nowicjusze, siostry Misjonarki Chrystusa Króla a także świeccy pracownicy Domu Głównego oraz wielu przyjaciół i dobroczyńców naszego zgromadzenia. Koncert dostarczył uczestnikom wielu pięknych wrażeń.10.10.2007 - Pielgrzymka do poznańskiej Fary
Jak co roku mieszkańcy Domu Głównego i klerycy seminarium wzięli udział w pielgrzymce do poznańskiej Fary w związku z odpustem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koncelebrowanej Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak, a homilię wygłosił ks. dr Jan Hadalski. Modliliśmy sie wraz ze zgromadzonymi wiernymi w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Tygodniowy odpust w poznańskim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy związany jest z rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej, która miała miejsce 11 października 1961. Z ta piękną barokową świątynią łączą nas bliskie związki m.in. przez osoby kard. A. Hlonda i o. I. Posadzego, a obecnie także posługa w wieczystym konfesjonale.08.10.2007 - Inauguracja roku akademickiego
Dzisiaj w gmachu naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu wybrzmiało uroczyste «Gaude Mater Polonia», zwiastujące rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2007/2008. Uroczystości przyświecało hasło «Rodakom na całym świecie nieść Chrystusa i Polskę». Mszy świętej inauguracyjnej przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, a homilię wygłosił Dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego sekcji św. Andrzeja Boboli «Bobolanum» w Warszawie ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SI. W koncelebrze wzięli udział rektorzy zaprzyjaźnionych seminariów duchownych, księża profesorowie, przełożeni różnych wspólnot zakonnych, a także współbracia chrystusowcy, w tym licznie zgromadzeni proboszczowie naszych parafii oraz neoprezbiterzy. Drugą część uroczystości w auli seminaryjnej otworzył p.o. rektora ks. Ryszard Szymanik, który przywitał zgromadzonych gości. Następnie sprawozdanie z działalności dydaktyczno - naukowej seminarium w ubiegłym roku przedstawił prefekt ks. dr Paweł Melczewski. Wykład inauguracyjny na temat "Powstanie zjednoczonej Europy. Historia Idei" wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Dopierała z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uroczystość zakończyło przemówienie Dziekana PWT oraz słowo ks. Wikariusza Generalnego, który odczytał także przesłanie Przełożonego Generalnego przebywającego obecnie w USA. Szczególnie podniosłymi momentami inauguracji były: wręczenie dyplomów magisterskich 9 neoprezbiterom oraz uroczyste przyjęcie do grona studentów 11 alumnów pierwszego roku.
Wszystkich 58 kleryków rozpoczynających kolejny rok formacji seminaryjnej oraz ich wychowawców i profesorów polecamy braterskiej modlitwie czytelników.
Galeria zdjęć z uroczystości.07.10.2007 - 30-lecie PMK w Braunschweigu
W dniu 03 października Polska Misja Katolicka Braunschweigu, Wolfsburgu i Salzgitter świętowała jubileusz 30-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 dziękczynnym nabożeństwem eucharystycznym, po którym celebrowana była uroczysta Eucharystia. Mszy św. przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ks. prałat Stanisław Budyń. W koncelebrze wzięli udział m.in. przełożeni prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej oraz współbracia chrystusowcy zarówno z terenu Niemiec jak i z Polski oraz Francji. Modlitwie towarzyszył muzyczny zespół z seminarium Towarzystwa Chrystusowego "Gaudeamus". Uroczystości poprzedziło duchowe przygotowanie w formie trzydniowego triduum, które prowadził ks. dr hab. Stanisław Ormanty SChr.
Zapraszamy do galerii zdjęć z jubileuszu oraz do zapoznania się z krótką historią PMK w Braunschweigu.
Warto także odwiedzić stronę internetową www.pmk-braunschweig.de06.10.2007 - Zapowiedź koncertu jubileuszowego
W piątek 12 października 2007 o godz. 19.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpocznie się koncert z okazji jubileuszu Towarzystwa Chrystusowego. Koncert zatytułowany jest "Austriacki klasyk i polscy romantycy". W programie przewidziano utwory Fryderyka Chopina (Andante spianato i Polonez Es-dur op. 22), Henryka Wieniawskiego (I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14) oraz Ignaza Pleyela (Msza D-dur). Wystąpią: Yoshie Kawamura (fortepian), Bartosz Woroch (skrzypce), Grażyna Flicińska-Panfil (sopran), Katarzyna Hołysz (mezzosopran), Tomasz Krzysica (tenor), Jarosław Bręk (bas) z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki" pod batutą Anny Mróz i Stefana Stuligrosza. Koncert poprowadzi Agnieszka Nowak – Latawiec. W ten sposób przedłużamy nasze dziękczynienie za 75 lat istnienia Towarzystwa Chrystusowego.06.10.2007 - Pogrzeb śp. ks. Mieczysława Szweja
Uroczystości pogrzebowe zmarłego we czwartek ks. Mieczysława Szweja rozpoczną się się 9 października o godz. 11.00 Mszą św. w kościele p.w. Our Lady of Victory w Chatham (Kanada). Ciało śp. ks. Mieczysława spocznie w Detroit (USA) na Resurrection Cemetary, Clinton Township.
Zmarłego polecamy Bożemu miłosierdziu.04.10.2007 - Wieczny odpoczynek...
W wieku 77 lat odszedł dziś do Pana śp. ks. Mieczysław Szwej SChr. (Chatham, Kanada). RIP!01.10.2007 - Zmiana
W związku z mianowaniem w Towarzystwie Chrystusowym nowego rzecznika prasowego, który będzie zajmował się również internetowym kalendarium naszego Zgromadzenia, wszelkie wiadomości odtąd należy przesyłać na adres hadalski@tchr.org. A ja dziękuję wszystkim Czytelnikom, Współpracownikom, a także nadsyłającym wieści, za niemal ośmioletnią współpracę, za wszelką pomoc, uwagi oraz cierpliwość. Proszę też o modlitwę na czas pracy duszpasterskiej w Ameryce Północnej.
ks. Sławek Murawka SChr29.09.2007 - Jubileusz profesji zakonnej
Wieczorem Przełożony Generalny przewodniczył w Domu Głównym Mszy świętej z okazji jubileuszu 60-lecia profesji zakonnej braci Stefana Faryny i Bolesława Nowackiego, oraz 25-lecia profesji br. Jana Cwajdy. Uroczystość była okazją do odnowienia złożonych ślubów i wyrażenia w imieniu naszej Wspólnoty wdzięczności za wieloletnia posługę i braterskie towarzyszenie. W obchodach wzięli udział współbracia z Poznania i Puszczkowa, a także najbliższe rodziny Jubilatów.29.09.2007 - Pierwsza profesja w Mórkowie
W domu nowicjatu w Mórkowie 15 nowicjuszy złożyło dziś na ręce Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego swoje pierwsze śluby zakonne. W uroczystościach wzięło udział kilkunastu księży chrystusowców, m.in. prowincjałowie z Brazylii i Ameryki Północnej. Dzień wcześniej Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak przyjął do nowicjatu 11 kandydatów. Modlitwie Czytelników polecamy zarówno rozpoczynających nowicjat, jak i neoprofesów, któzy już wkrótce rozpoczną pierwszy rok studiów w Poznaniu.27.09.2007 - Uroczystosci żałobne
Pogrzeb śp. Stanisławy Pawłowskiej rozpocznie się w najbliższy piątek o godz. 13.30 w domu rodzinnym w miejscowości Zaręby, nr domu 32 (koło Chorzel, woj. mazowieckie). Później zostanie odprawiona Msza święta o godzinie 13.45 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Zarębach i po niej nastąpi pochówek. RIP!26.09.2007 - Pogrzeb
Dzisiaj przed południem odeszła do Pana śp. Stanisława Pawłowska, Matka ks. Wiesława Pawłowskiego SChr (Australia). O szczegółach pogrzebu powiadomimy, kiedy zostaną ustalone. RIP!25.09.2007 - Przerwa techniczna
Z powodu prac konserwacyjnych przez dwa najbliższe dni (wtorek i środę) dostęp do serwera Domu Głównego będzie bardzo ograniczony. Pocztę będzie można odebrać po tej przerwie. Za utrudnienia przepraszamy!21.09.2007 - Nominacje Przełożonego Generalnego
Poniżej podajemy najnowsze nominacje Przełożonego Generalnego:
Prowincja Północnoamerykańska: prowincjał ks. P. Bandurski, zarząd: ks. Z. Ostrowski, ks. J. Walkiewicz.
Prowincja Francusko-hiszpańska: prowincjał ks. J. Ciągło, zarząd: ks. Cz. Piela, ks. A. Ptaszkowski.
Rektor WSD: ks. B. Molenda.
Przełożony Domu Głównego: ks. S. Sosnowski.
Dyrektor Hlondianum, Redaktor Mszy Świętej oraz rzecznik prasowy Zgromadzenia: ks. J. Hadalski.
Ks. T. Winnicki - Prowincja Północnoamerykańska.
Ks. Z. Rakiej - przełożony domu w Łomiankach.
Ks. E. Strycharz - duszpasterstwo we Władysławowie.21.09.2007 - Zakończenie Kapituły
W godzinach popołudniowych zakończyła obrady XI Kapituła Genaralna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Ostanim jej akordem była uroczysta Eucharystia, sprawowana w kaplicy Domu Głównego pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego SChr.
Na zakończenie Ojcowie Kapitulni skierowali do Współbraci w kraju i za granicą odezwę. Zapraszamy do lektury!20.09.2007 - Kapituła
Mijają kolejne dni wytężonej, ale i owocnej pracy XI Kapituły Generalnej. Zakończenie obrad przewidywane jest na piątek 21.09. Kapitułę zamknie uroczysta msza święta, która będzie odprawiona najprawdopodobniej właśnie w piątek wieczorem. Wkrótce po zakończeniu prac zostanie opublikowana odezwa Kapituły skierowana od wszystkich Współbraci.17.09.2007 - Po wyborach...
Po zakończeniu dzisiejszych obrad i wyborów, Ksiądz Generał Tomasz Sielicki przewodniczył nabożeństwu różańcowemu, w którym za przyczyną NMP Królowej Polonii Zagranicznej i Królowej Towarzystwa Chrystusowego uczestnicy Kapituły i mieszkańcy poznańskiego domu modlili się, zawierzając przyszłość naszego Zgromadzenia. Zdjęcia17.09.2007 - Pozostali członkowie Zarządu Towarzystwa
W toku obrad wyłonione i zatwierdzone zostały następujące kandydatury:
ks. Karol Kozłowski - Ekonom Generalny
ks. Andrzej Orczykowski - Sekretarz Generalny
ks. Andrzej Duczkowski - Prokurator Generalny
oraz członkowie Rady Generalnej:
ks. Ryszard Głowacki
ks. Tadeusz Kłapkowski
ks. Leszek Kryża
ks. Jerzy Senderek.
Kapituła Generalna podejmie obrady już pod przewodnictwem nowego Przełożonego Generalnego.17.09.2007 - Wikariusz Generalny
W kolejnym głosowaniu Wikariuszem Generalnym został ks. Krzysztof Grzelak SChr, przez ostatnie lata superior Domu Głównego, wcześniej referent powołań w Towarzystwie. I jego posługę polecamy modlitwie.17.09.2007 - Pierwsze kroki...
Po wyborze nowego Generała obrady Kapituły zostały przerwane, a jej uczestnicy wraz z mieszkańcami Domu Głównego udali się do Kaplicy, gdzie odśpiewano hymn Te Deum.
Następnie ks. Tomasz Sielicki złożył wyznanie wiary, a także przysięgę wierności nauczaniu i prawom Kościoła Katolickiego i troski o dobro naszej Rodziny Zakonnej. W skierowanym do zebranych słowie Ksiądz Generał podkreślił, że dziś wyjątkowo bliskie stają się mu słowa z odśpiewanego hymnu: "Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki". Powiedział, że jest głęboko przekonany, iż za działaniami jakie przyjdzie mu podjąć, stoi Dobry Bóg, który powołał go dziś do bycia szczególnym narzędziem w trosce o emigrantów i nasze Zgromadzenie.
Ksiądz Generał zaadresował również słowa podziękowania do poprzednich Zarządów Towarzystwa i Przełożonych Generalnych na czele z ks. Tadeuszem Winnickim, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 12 lat. Modlitwie wszystkich Współbraci polecamy nowowybranego Przełożonego Genaralnego. Zdjęcia17.09.2007 - Nowy Przełożony Generalny Towarzystwa
W wyniku wyborów podczas Kapituły Generalnej nowym Przełożonym Towarzystwa Chrystusowego na najbliższą kadencję został ks. Tomasz Sielicki SChr. Nowy ks. Generał przez ostatnie pięć lat pracował w USA (Chicago i Detroit), wcześniej był założycielem i długoletnim dyrektorem wydawnictwa Hlondianum. Życzymy światła Ducha Świętego i Jego mocy na czas tej posługi!
Wybór Zarządu Zgromadzenia i Rady Generalnej nastąpi po krótkiej przerwie.13.09.2007 - 10-lecie parafii św. Jadwigi Królowej
07 września 1997 dekretem ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego została powołana do życia Parafia pw. św. Jadwigi Królowej i powierzona pasterskiej trosce Towarzystwu Chrystusowemu. Główne uroczystości 10-lecia parafii dziękując Bogu za wszelakie dobro które w tej wspólnocie w tym czasie miało miejsce sprawowane były w niedzielę 09.09..Uroczystą Eucharystię sprawował i kazanie wygłosił Kardynał Detroit Adam Joseph Maida. W Mszy św. uczestniczył Zarząd Towarzystwa Chrystusowego z Przełożonym Generalnym na czele, a także Księża Prowincjałowie z wszystkich prowincji gdzie pracują Księża Chrystusowcy.
Zdjęcia10.09.2007 -
Na stronach prowincji północnoamerykańskiej jest możliwość odsłuchania uroczystości Jubileuszowych10.09.2007 - Kapituła Generalna
Delegaci na Kapitułę Generalną Towarzystwa Chrystusowego rozpoczynają dziś swoje spotkanie od trzydniowych rekolekcji. Na kolejne dni przewidziane są sprawozdania Wyższych Przełożonych, następnie wybory nowego Zarządu Towarzystwa. Niech nasza modlitwa o światło Ducha Świętego towarzyszy temu dziełu!08.09.2007 - Gaude Mater Polonia!
8 września 1932 roku, tj. 75 lat temu, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi, ówczesny Prymas Polski Kardynał August Hlond wydał dekret erygujący nowe zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych z siedzibą w Potulicach, które rok później otrzymało nazwę “Societas Christi pro Emigrantibus” – Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców.

Dziś 8 września 2007 roku zgromadziliśmy się w Archikatedrze Poznańskiej, pierwszej siedzibie biskupstwa na polskich ziemiach, matce Kościołów Archidiecezji Poznańskiej, przy grobach pierwszych władców Polski, niegdyś Stolicy Prymasowskiej Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda – Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, aby wyśpiewać Dobremu Bogu Te Deum za istnienie i 75-letnią posługę naszego Zgromadzenia w Kościele Powszechnym, za kroczenie ku wiecznej Ojczyźnie z naszymi rodakami rozsianymi po całym świecie. Na ołtarzu Chrystusa pragniemy złożyć historię, teraźniejszość i przyszłość naszej Rodziny Zakonnej, a nade wszystko prosić by naszym siostrom i braciom za granicą nigdy nie zabrakło dobrych pasterzy.

Mszy świętej przewodniczył kard Adam Maida, metropolita Detroit, homilię wygłosił kard. Józef Glemp, Prymas Polski, protektor polskiej emigracji. Wzięli w niej udział także abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, abp Zygmunt Kamiński, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, abp Marian Przykucki, abp Juliusz Paetz, bp Ryszard Karpiński, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji, bp Grzegorz Balcerek, bp Błażej Kruszyłowicz, bp Jan Gałecki.

Na obchody jubileuszowe przybyli również Rektor KUL, rektorzy Wyższych Seminariów Duchowych, członkowie Kapituły Katedralnej, wyżsi przełożeni męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, rektorzy Polskich Misji Katolickich Marszałek Senatu RP prof. Marek Ziółkowski, Prezydent Poznania Tomasz Kayser, Prezes Wspólnoty Polskiej prof. Andrzej Stelmachowski. Uroczystość zgromadziła chrystusowców ze wszystkich stron świata, a także pielgrzymów z parafii gdzie duszpasterzują.

Ks. Prymas, nawiązując do Narodzenia NMP, ukazał szczególne miejsce Maryi w historii polskich dziejów jako Tej, która od zawsze prowadziła naród ku Chrystusowi. Mówiąc o zbieżności obchodów narodzi NMP i TChr przypomiał nam zadanie, podobne do zadania Bożej Matki - niesienie Chrystusa. Na zakończenie Mszy świętej, słowa serdecznych życzeń i wdzięczności za posługę chrystusowców w diecezji Detroit, wyraził ksiądz kardynał Adam Maida. W imieniu naszej Rodziny Zakonnej podziękowania za życzliwość okazywaną chrystusowcom wypowiedział Przełożony Generalny Zgromadzenia, ks. Tadeusz Winnicki.

Wyrazem szczególnej wdzięczności za wspieranie posłannictwa naszego Zgromadzenia było wręczenie kard. Józefowi Glempowi, kard. Adamowi Maidzie i prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu statuetek Świętej Rodziny.

Zdjęcia07.09.2007 - Centralne uroczystości Jubileuszu
W sobotę 8 września w Archikatedrze Poznańskiej odbędą się centralne uroczystości Jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obchody rozpoczną się w katedrze o godzinie 10.15. akademią jubileuszową przygotowaną prze nasze Seminarium.

Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Kardynała Adama Maidy z Detroit, w czasie której homilię wygłosi J.E. Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, rozpocznie się o godzinie 11.00.06.09.2007 - Błogosławieństwo Benedykta XVI
Ojciec Święty Benedykt XVI, dzieląc radość 75 rocznicy powstania Towarzystwa, przesłał naszej Wspólnocie serdeczne życzenia, wyrazy modlitewnej pamięci i błogosławieństwo.
06.09.2007 - Jubileusz Towarzystwa na falach Radia Emaus
Radio Emaus zaprasza do uczestnictwa w Jubileuszu Towarzystwa na swoich falach:
Transmisja Mszy Świętej z Archikatedry Poznańskiej w sobotę 8 września od godziny 11.00 – w Poznaniu i okolicach na częstotliwości 89.8 MHz;
a także za pośrednictwem internetu na całym świecie, na stronie www.radioemaus.pl (poprzez link EMAUS ON-LINE, program jest nadawany w formacie OGG Vorbis i można go odebrać m.in. za pomocą programów: Winamp, Real Player, Windows Media Player).05.09.2007 - Kardynał Adam Joseph Maida w Poznaniu
W związku ze zbliżającymi się uroczystościami jubileuszowymi do Poznania przyleciał J.E. Ksiądz Kardynał Adam Joseph Maida, Metropolita Detroit. Ksiądz Kardynał został serdecznie przywitany, na poznańskim lotnisku przez Przełożonego Generalnego i Wikariusza Generalnego. Dostojny Gość zamieszkał w Pałacu Arcybiskupim, a 8 września będzie przewodniczył obchodom jubileuszowym. notka biograficzna


05.09.2007 - Nowa strona www prowincji francusko-hiszpańskiej
Jubileusz Towarzystwa Chrystusowego stał się okazją do odnowienia strony www prowincji francusko-hiszpańskiej. Przełożony prowincji zaprasza w odwiedziny.


05.09.2007 - Kościół św. Jana w Stargardzie
list ministra Kościół św. Jana w Stargardzie rozpoczął przygotowania do 600-lecia swojego istnienia.
Więcej znajdziesz tutaj.

31.08.2007 - Kongres w Poznaniu
W dniach od 27 do 31 sierpnia w Domu Głównym w Poznaniu odbywa się V Ogólnopolski Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza pod hasłem „Poznaj swoją godność”, organizowany przez promotora powołań ks. Piotra Lizonia TChr wraz z diakonami. Spotkanie zgromadziło blisko 50 ministrantów i lektorów z całej Polski (Szczecin – Podjuchy, Goleniów, Piasecznik, Stargard Szcz., Potulice, Bogusza, Iława, Słupsk, Środa Wlkp., Sieklówka, Brudzew, Sosnowiec, Parkowo, Targanice).26.08.2007 - Msza św. Jubileuszowa w Houston, Teksas
Mszy św., na ktorą przybyło około 500 osób, przewodniczył JE ks. abp Daniel N. DiNardo, ordynariusz archidiecezji Houston - Galveston. Mszę św. koncelebrowali: ks. Generał. ks. Prowincjał, ks. Jerzy Frydrych, budowniczy kościoła, gospodarz, ks. Jacek Nowak oraz kilku księży gości. Po komunii św. ks. Generał zakończył swoje przemówienie wręczeniem przedstawicielom parafii medalu uznania "Z wdzięcznością za zasługi wobec Towarzystwa Chrystusowego i Polonii". Po Mszy św., w czasie obiadu, specjalny program przedstawiły dzieci z Polskiej szkoly sobotniej pod dyrekcją Anety Króżel. Polonia w Houston przez trzy dni świętowała swój Jubileusz. Słowa uznania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pięknego Jubileuszu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.


25.08.2007 - Pogrzeb śp. Mariusza Frankowskiego
W niedzielę 26 sierpnia o godz. 19.00 w domu pogrzebowym DELLA VECCHIA FUNERAL HOME 211 N.Main Street Southington, CT 06489 tel. 860-628-2299
zostanie odmówiony różaniec, natomiast Msza św. pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek o godz. 11.00 w SACRED HEART CHURCH 158 Broad Street New Britain, CT 06053 tel. 860-229-0081. RIP!25.08.2007 - Bankiet 25-lecia
Bankiet odbył się w Chateau Polonez, sali bankietowej, ktorej właścicielem jest parafianin Ryszard Sienko. Na bankiet, w ktorym wzięło udział ponad 400 osób, sala została udostępniona parafii gratisowo. Bankiet w języku polskim i angielskim prowadzili: Adam S. Gołuński i Venessa Panuk. Głównym mówcą na bankiecie był znany lekarz, wynalazca lekarstwa na raka, dr Stanisław Burzyński. W imieniu Zgromadzenia życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu na ręce ks. Proboszcza Jacka Nowaka i parafian złożyli ks. Generał i ks. Prowincjał. Słowa uznania wypowiedziała również pani Konsul Generalny Krystyna Tokarska-Biernacik z Los Angeles. Młodzież z parafii wykonała Poloneza. Za stronę muzyczną byli odpowiedzialni: Katarzyna Chałasińska-Johnson, Zdzisław Białonowicz i Chris Piórkowski. Dochód z bankietu został przeznaczony na budowę sali parafialnej im. Jana Pawła II.


24.08.2007 - Koncert z okazji założenia parafii MB Częstochowskiej w Houston, Teksas
Koncert odbył sie w kościele z udziałem około 300 osob. Wystąpiła "Acadiana Symphony Orchestra" pod dyrekcją parafianina Mariusza Smolija. Na organach grał Dariusz Pawlas. Kilka pieśni z akompaniamentem orkiestry zaśpiewał dziecięcy chór parafialny pod dyrekcją Katarzyny Chałasińskiej-Johnson. W programie znalazły sie utwory polskich kompozytorów: Andrzeja Panufnika, Mieczysława Karłowicza, Adama Jastrzębskiego i Wojciecha Kilara oraz Mozarta, Bacha, Tomaso Albinoniego i Leroy Andersona. Dwugodzinny koncert był wielkim przeżyciem estetycznym i duchowym.


23.08.2007 - 75 lat Towarzystwa Chrystusowego
W dniu, w którym przed 75 laty do Potulic przybył Ojciec Ignacy Posadzy, wraz z kilkoma kandydatami na braci zakonnych, inicjując w ten sposób życie naszego Zgromadzenia, odbyły się w tej "kolebce Zgromadzenia" uroczystości jubileuszowe. Proboszcz parafii ks. dr hab. Wojciech Necel przywitał uczestników spotkania zapraszając do wspólnego świętowania i dziękczynienia za posługę chrystusowców dla Kościoła, jak i samych Potulic.

Refleksję na temat relacji między Fundacją Potulickich a Towarzystwem Chrystusowym skierował do zgromadzonych pan prof. Jan Ziółek.

Słowo na wstępie wygłosił również wikariusz generalny, ks. Zbigniew Rakiej. Podkreślił on, że Potulice są miejscem, które dało początek nowemu zgromadzeniu. Zwrócił się do przybyłych na uroczystości mieszkańców Potulic, podkreślając ich obecność i dziękując za wszelkie dobro, jakie było wkładem na podwaliny nowej wspólnoty zakonnej. Msza św. jest swoistym dziękczynieniem za nich samych i "dziękczynieniem za lata rozwoju i rozmaitych doświadczeń Towarzystwa". Homilię wygłosił radny generalny ks. Edward Szymanek. Ukazał on początki Towarzystwa w oparciu o relacje, które przekazywał o. Posadzy.
Zdjęcia


23.08.2007 - Przylot ks. Generała
Na uroczystości 25-lecia parafii MB Częstochowskiej w Houston przybył z Polski Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii ks. Tadeusz Winnicki SChr.


20.08.2007 - Zmarł nagle...
W wieku 29 lat zmarł nagle brat ks. Mirosława Frankowskiego SChr (Kanada), śp. Mariusz Frankowski. Daty pogrzebu jeszcze nie ustalono. RIP!18.08.2007 - Pogrzeb
Odeszła do Pana śp. Janina Jędruszek, Mama śp. ks. Zdzisława Jędruszka SChr. Pogrzeb rozpocznie się o godz. 12.00 w piątek (24 sierpnia) Mszą św. w kościele parafialnym w Wyszoborze, później nastąpi pochówek na cmentarzu w Gryficach. RIP!11.08.2007 - Pogrzeb
Liturgia pogrzebu śp. Chestera będzie rozpocznie się Mszą św. w kościele St. Bridget (5620 Hauserman Rd. Parma, OH 44130) w najbliższy poniedziałek (13 sierpnia) o godz. 10.00. RIP!10.08.2007 - Odszedł do Pana...
9 sierpnia 2007 zmarł w Parma Heights (Ohio, USA) w wieku 90 lat Ojciec ks. Richarda Philiposkiego SChr, śp. Chester Philiposki. Uroczystości pogrzebowe odbędą sie w Kościele pw. St. Bridget w Parma, w pobliżu Cleveland, OH. O szczegółach powiadomimy, kiedy zostaną ustalone. RIP!30.07.2007 - Wieści z Santany (Brazylia)
Wspólnota parafii Santana wraz z władzami miejskimi, w dniu festynu na cześć swojej patronki św. Anny, przygotowała specjalny program ku uczczeniu pamięci śp. ks. Daniela Niemca TChr. Szczegóły i fotografie można znaleźć na stronie Prowincji Południowoamerykańskiej.22.07.2007 - Wypadek we Francji
W godzinach rannych w okolicach Grenoble (Francja) z trasy wypadł autobus, wiozący pielgrzymów, wracających z La Salette. Dokładna ilość ofiar i stan poszkodowanych nie są jeszcze znane. Duszpasterzami pielgrzymki byli diecezjalni księża z Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej. Szczegółowe informacje dotyczące ofiar można uzyskać pod numerem (+4822) 523 9009. Łączymy się w modlitwie w intencji ofiar i rannych pielgrzymów.06.07.2007 - Rekolekcje Rodziców Chrystusowców
W dniach 21-24 czerwca odbyły się Jubileuszowe Rekolekcje Rodziców Chrystusowców. wiecej...03.07.2007 - Rocznica śmierci ks. Daniela Niemca
22 czerwca wspólnota parafii św. Anny w Santanie wspominała I rocznicę śmierci ks. Daniela Niemca, długoletniego proboszcza. Różaniec przy grobie zmarłego i Msza św. w kościele parafialnym były okazją do dziękczynienia Bogu za osobę i dzieło ks. Daniela, który większość swojego kapłańskiego życia związał z potomkami polskich osadników, zamieszkałych w Górach Nadziei.
Mszy św. w intencji zmarłego współbrata przewodniczył ks. Kazimierz Długosz, proboszcz z Millet, przełożony Księży Chrystusowców pracujących w diecezji Uniao da Vitória. Wspólnie z nim Mszę św. koncelebrowali księża: ks. Mario Kovalczyk, wikariusz z Guarani das Missoes i ks. Mariusz Lis, wikariusz z Santany.

02.07.2007 - Pogrzeb
Do Pana po wieczną nagrodę odszedł śp. Piotr Molewski (l. 78), Ojciec ks. Jerzego Molewskiego SChr (Ukraina). Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w środę (4 lipca) o godz. 12.00 w Poznaniu, w kościele św. Andrzeja Boboli (Junikowo). Ciało śp. Piotra zostanie złożone do grobu na cmentarzu junikowskim tego samego dnia o godz. 13.50. RIP!29.06.2007 - Coroczna Parafiada dla dzieci.
W sobotę 16 czerwca 2007 odbyła się w Szczecinie-Podjuchach Parafiada. Rozpoczęła się ona Mszą świętą, której przewodniczył ks. Ryszard Szymanik TChr, rektor naszego seminarium. W imprezie uczestniczyły dzieci z Parafii: Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Zdroje, Szczecin-Żydowce, Szczecin NSPJ, Dobrzany, Goleniów, Bielice, Chociwel, Płoty - w sumie ok. 500 osób. Mimo złej pogody dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą religijną (zwyciężyła parafia Goleniów), wspólnie się pobawić oraz pojechać do kina.25.06.2007 - Pożegnanie śp. ks. Gowina
W piątek 22 czerwca w Polskiej Misji Duszpasterskiej pw. Świętej Trójcy w Chicago została odprawiona Msza święta za śp. ks. Władysława Gowina SChr, długoletniego Dyrektora Misji. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Tadeusz Jakubowski, homilię wygłosił ks. Tadeusz Winnicki SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. W żałobnej uroczystości brało udział wielu kapłanów i wielu wiernych.

Wiecej wiadomości i zdjęć można znaleźć na stronie internetowej Misji w Chicago22.06.2007 - Dobra wiadomość o Irlandii
Dziś o godz. 11.oo ks. Wikariusz Generalny Zbigniew Rakiej podejmował ks. bpa Johna McAreavey, ordynariusza diecezji Dromore w Irlandii. Przybył on w towarzystwie księdza odpowiedzialnego za emigrantów w tamtejszym Episkopacie. Spotkanie było bardzo sympatyczne i ogromnie życzliwe. Wikariuszowi towarzyszył Prokurator Generalny ks. Marian Burniak SChr z Rzymu. Biskup opowiedział o sytuacji Polaków w jego diecezji i w całej Irlandii. Jest przekonany, że nie powinno się tworzyć tam osobnych parafii polskich, ale by przy parafiach diecezjalnych zaistniały warunki do odprawiania Mszy św. i nabożeństw w języku polskim. Wizyta miała na celu zaproszenie dwóch księży z Towarzystwa Chrystusowego. Ks. Biskup jest przekonany, ze ksieża diecezjalni nie zapewnią Polakom takiej opieki jak księża zakonni. Zaprasza nas tym samym do pracy w swojej diecezji i zapewnia zamieszkanie, ubezpieczenie i utrzymanie. Chciałby, żeby współpracę nasze Zgromadzenie podjęło tam od 1 wrzesnia tego roku.
Oczywiście od 1 września po ustaleniu z Radą Generalną i z Prowincjałem angielskim podejmiemy, bowiem ten teren zostanie dołączony do prowincji angielskiej naszego zgromadzenia.
Ks. Generał wyraził radość z tego spotkania i aprobatę dla tego kroku, bowiem od wielu miesięcy podejmował działania zmierzające do nawiązania kontaktu z tamtejszą hierarchią kościelną. Cieszmy się zatem!!!22.06.2007 - Festyn Świętojański w Stargardzie
W ubiegłą niedzielę parafia św. Józefa w Stargardzie bawiła się już po raz dziewiąty na Festynie Świętojańskim. Fantastyczna pogoda zgromadziła setki parafian, którzy razem ze swoimi duszpasterzami i siostrami felicjankami zakończyli w ten radosny sposób kolejny rok duszpasterski. zdjęcia20.06.2007 - Srebrny Jubileusz Kapłaństwa
Wczoraj o godz. 17.00 w kaplicy Domu Głównego tegoroczni Srebrni Jubilaci Kapłaństwa sprawowali wspólnie dziękczynną Eucharystię pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego ks. Zbigniewa Rakieja SChr. Homilię wygłosił ks. prof. Bogusław Nadolski SChr. Spośród 13 Jubilatów obecni byli: ks. Ryszard Głowacki (Niemcy), ks. Stanisław Hajkowski (USA), ks. Marian Jachym (W. Brytania), ks. Krzysztof Rytwiński (Polska), ks. Jerzy Słowiński (Australia), ks. Edward Soska (W. Brytania), ks. Bogdan Sosnowski (Polska), ks. Wojciech Świątkowski (Islandia), ks. Andrzej Węgrzyn (Brazylia). Dziś Jubilaci będą modlić się w Domu Nowicjackim w Mórkowie. (Zdjęcia w kronice seminaryjnej). Ad multos Annos!20.06.2007 - Wieści z Londynu
Duszpasterze z Putney w Londynie zapraszaja na swoja strone www20.06.2007 - Boże Ciało w Mallet w Brazylii
Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją święto Bożego Ciała obchodzimy w Mallet wspólnie z wiernymi z kościoła rytu ukraińskiego. więcej...19.06.2007 - Pielgrzymka do sanktuarium w Neviges
W minioną niedzielę odbyła się doroczna pielgrzymka Polonii niemieckiej do sanktuarium w Neviges. więcej...18.06.2007 - Jubileusz 25-lecia kapłaństwa w Lancaster
W sobotę 16 czerwca w Lancaster odbyły się uroczystości związane z 25-leciem kapłaństwa. Obchody swoją obecnością zaszczycił ordynariusz diecezji Lancaster bp Parick O'Donoghue.
W niedzielę 17 czerwca Msze św. z okazji jubileuszu miejscowego duszpasterza odprawione zostały w kościołach w Lancaster, Blackpool i malowniczo położonym wśród jezior i gór miasteczku - Windermere. Homilię wygłosił kuzyn Jubilata - ks. dr Jan Jachym. zdjęcia16.06.2007 - Wieczny odpoczynek...
Minionej nocy w naszym Domu Nowicjackim odszedł do Pana śp. ks. Władysław Gowin SChr, wieloletni duszpasterz w Ameryce Północnej, ostatnio spowiednik w Nowicjacie. Msza św. żałobna w Mórkowie odprawiona zostanie we wtorek o godz. 11.00, natomiast ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w najbliższy czwartek o godz. 12.00 w kościele św. Floriana w Gołębiu (koło Puław). Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!13.06.2007 - Złoty Jubileusz Kapłaństwa
Dom Główny przeżywał wczoraj niezwykłe uroczystości; księża, którzy w tym roku obchodzą Złoty Jubileusz Kapłaństwa sprawowali w kaplicy Eucharystię. Przewodniczył jej Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki SChr, on też wygłosił homilię. 50 lat temu (6 kwietnia) święcenia w Towarzystwie przyjęli: ks. Jan Guzikowski (pracujący we Francji, obecnie przebywający w Ziębicach), ks. Józef Kamiński (Polska), ks. Stanisław Kuczaik (Kanada), ks. Edward Mroczyński (USA), ks. Bogusław Nadolski (Polska), ks. Zbigniew Olbryś (Kanada), ks. Edward Szymanek (Polska). Plurimos Annos!13.06.2007 -
Na uroczystości w Koblencji (pisaliśmy o tym 3 czerwca br.) wpłynęły listy od prezydenta RP oraz ks. bpa Ryszarda Karpińskiego .13.06.2007 - Konkurs wiedzy o Kard. Hlondzie
Informacje o III Ogólnopolskim Konkursie - PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND BOGU I OJCZYŹNIE12.06.2007 - GÓRA TABOR - tam anioły spędzają wakacje
Pod koniec czerwca 2007 roku, w okresie wakacyjnym, już po raz piąty młode, odważne i bezinteresowne osoby ze Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem" w Szczecinie, organizują Spotkania Młodzieży "Góra Tabor" we Władysławowie-Chłapowie. więcej...08.06.2007 - Wieści z Brazylii
W niedzielę 3 czerwca gościliśmy w Mallet specjalnego Gościa. Przyjechał do nas Don Joao Bosco, nowy Biskup Diecezji Uniao da Vitoria. więcej...07.06.2007 - Rekolekcje chrystusowców
Ks. Wikariusz Generalny zaprasza zgodnie z wcześniej ustalonym planem na Jubileuszowe Rekolekcje Chrystusowców. Odbędą się one 25-29 czerwca br. Początek w poniedziałek o godz. 11.00, ćwiczenia poprowadzi o. Krzysztof Ołdakowski, rektor oo. jezuitów z Warszawy. Na ten termin rekolekcji są jeszcze wolne miejsca, Ksiądz Wikariusz zachęca do udziału w tej serii rekolekcji. Planowany przyjazd należy uzgodnić z miejscowym przełożonym, a następnie zgłosić w Sekretariacie Generalnym w Poznaniu.05.06.2007 - Jubileusz 25-lecia w Islandii
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (27.05) w kaplicy św. Barbary w Keflaviku i katedrze Chrystusa Króla w Reykjaviku zostały odprawione dziękczynne Msze św. z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Wojciecha Świątkowskiego TChr. W Jubileuszu uczestniczyl ks. bp. Johannes Gijsen i liczni zebrani wierni.
zdjęcie 1 zdjęcie 205.06.2007 - Jubileusz ks. Krzysztofa Rytwińskiego
Dotarły do nas zdjęcia z jubileuszowej Mszy świętej 25-lecia kapłaństwa ks. prob. Krzysztofa Rytwińskiego TChr, która miała miejsce 13 maja w Goleniowie. Koncelebrowało ją ok. 40 kapłanów, homilię głosił ten sam kaznodzieja, co 25 lat wcześniej na prymicjach - ks. prof. B. Nadolski TChr. Zapraszamy do minigalerii04.06.2007 - Bierzmowanie w Lancaster
W sobotę 2 czerwca bp Parick O'Donoghue, ordynariusz Diecezji Lancaster, udzielił sakramentu bierzmowania 53 osobom. W tym roku była to najliczniejsza grupa bierzmowanych w całej Diecezji. W homilii Biskup powiedział, że Polacy cieszą się opinią ciężko pracujących i związanych z Kościołem katolików. Prosił też, by się nie zrażali antykatolicko nastawionym społeczeństwem, ponieważ Kościół potrzebuje ich świadectwa i modlitwy.03.06.2007 - WIzyty Przełożonego Generalnego
W dniach 26 i 27 maja 2007 r. w polskiej parafii pw. Ducha Świętego w Amsterdamie miała miejsce uroczystość odpustowa. Na zaproszenie ks. proboszcza Krzysztofa Obiedzińskiego TChr wziął w niej udział ks. Tadeusz Winnicki TChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. W wigilię uroczystości, o godz. 17.30 odprawił Eucharystię z udziałem dzieci ze szkoły polskiej. Na tej Mszy św. także obecne były dzieci które w tym roku przyjęły I Komunię Świętą. Do zebranych: dzieci jak i ich rodziców ks. Generał skierował słowa homilii.
W niedzielę, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Amsterdamie, przełożony generalny przewodniczył Mszy św. o godz. 12.00, koncelebrując ją z ks. Krzysztofem, który w serdecznych słowach wraz z przedstawicielami Wspólnoty powitał ks. Generała obdarowując go pięknymi kwiatami. Uczynił to także podczas Mszy św. w innych ośrodkach. Okolicznościowe kazanie z okazji tej uroczystości, przypadającej w roku jubileuszowym Towarzystwa, wygłosił Przełożony Generalny. W czasie celebracji Eucharystii w konfesjonale posługiwał ks. Aleksander Melbruda TChr. Po Mszy Świętej miało miejsce świąteczne spotkanie uczestników tej uroczystości w sali parafialnej.

Także w innych dwóch ośrodkach ks. Generał przewodniczył i koncelebrował Eucharystię z ks. Krzysztofem i ks. Aleksandrem, głosząc słowo Boże. Co jest godne zauważenia: duża liczebność uczestników niedzielnej Liturgii. Po mszach świętych ks. Generał wraz z ks. Melbrudą udał się na obiad do parafian, ks. Krzysztof zaś pojechał do czwartego ośrodka, aby tam sprawować Eucharystię. Po obiedzie przełożony generalny wyruszył do Koblencji.
W dniu 28 maja 2007 r. Polska Misja Katolicka w Koblencji przeżywała 20-lecie swojego istnienia. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w dniu Patronki Wspólnoty – Matki Kościoła. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tadeusz Winnicki TChr, Przełożony Generalny. Rocznica ta obchodzona była w kontekście 75-lecia istnienia Towarzystwa Chrystusowego i jego misji w Kościele. Na początku Eucharystii ks. Sławomir Nadobny TChr, proboszcz tej wspólnoty powitał przybyłych gości. Wśród gości był obecny ks. prowincjał Stefan Ochalski TChr, ks. dziekan dr Ryszard Mroziuk z Dortmundu, ks. kpt. Mieczysław Żygadło oraz pochodzący z Koblencji ks. diakon Konrad Lisowski. Mszę świętą koncelebrował także ks. Alojzy Klein, współpracownik ks. Nadobnego. W końcowej części Mszy Świętej ks. proboszcz przedstawił listy gratulacyjne: ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, Delegata Episkopatu ds. Polonii oraz Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Do zebranych przemówił także uczestniczący w Eucharystii przedstawiciel Kurii Biskupiej z Trewiru. Także osoby zasłużone dla PMK w Koblencji otrzymały specjalne podziękowanie i zostały odznaczone wyróżnieniem – ryngrafem Matki Bożej Częstochowskiej. Po wspólnej modlitwie miało miejsce spotkanie w sali parafialnej ubogacone występem tanecznego zespołu dziecięcego, a także z polskim obiadem. Na zaproszenie ks. Sławka ks. Generał zatrzymał się jeszcze dwa dni mając okazję zwiedzenia pięknych okolic Koblencji i Trewiru.02.06.2007 - Wikariusz Generalny na Białorusi
Ks. Wikariusz Generalny od środy przebywa na Białorusi. W czwartek brał udział w uroczystości bierzmowania w Gańczewicach, którym to uroczystościom przewodniczył JE kard. Świątek. W piątek Wikariusz poprowadził dzień skupienia dla Współbraci pracujących na Białorusi, zaś dziś złożył kurtuazyjną wizytę JE bpowi Kaszkiewiczowi. Wieczorem rozpoczyna uroczystości odpustowe w parafii Iszkołdź mszą św. z homilią, jutro będzie też przewodniczył tam sumie odpustowej.30.05.2007 - Kolejny pogrzeb
Zmarła Matka ks. Jerzego Sowy SChr, pracującego w Hiszpanii. Pogrzeb śp. Kazimiery rozpocznie się jutro (czwartek 31 maja) o godz. 11.00 w miejscowości Wrzeszczów koło Radomia. RIP!24.05.2007 - Pogrzeb
Po wielu latach cierpienia Pan wziął do siebie także śp. Janinę Nadobną, Matkę ks. Sławomira Nadobnego SChr (Niemcy). Jej pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Jana w Stargardzie w sobotę o godz. 10.00. RIP!24.05.2007 - Odeszła do Pana
Po wieczną nagrodę odeszła do Pana Matka ks. Piotra Redlińskiego SChr (Wielka Brytania). Pogrzeb śp. Weroniki Redlińskiej rozpocznie się w najbliższą sobotę o godz. 13.00 w Chociwlu. RIP!24.05.2007 - Uroczyste Prymicje
Dziś wieczorem Neoprezbiterzy sprawować będą uroczystą Mszę Świętą Prymicyjną dla Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Zgromadzenia. Wczoraj podczas takiej Mszy porannej prymicyjne błogosławieństwo otrzymali mieszkańcy Domu Głównego w Poznaniu.22.05.2007 - Gaude Mater Polonia!
Dzięki posłudze JE Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego, w obecności całego Zarządu Generalnego, a także licznych kapłanów i gości, Towarzystwo Chrystusowe cieszy się dzisiaj dziewięcioma neoprezbiterami i ośmioma nowymi diakonami. Bogu niech będą dzięki! (zdjęcia wkrótce)22.05.2007 - Srebrny jubileusz kapłaństwa
20 maja, na Mszy św. o godz. 12.30 dziękowaliśmy Panu Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. Bogdana Sosnowskiego TChr, kapelana szpitala, pracującego w Stargardzie od 6 lat.
Razem z ks. Bogdanem srebrne gody świętował ks. Ryszard Głowacki TChr, pochodzący ze Stargardu. Był również obecny trzeci jubilat ks. Ryszard Rytwiński TChr. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Zbigniew Rakiej, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. zdjęcia...18.05.2007 - Wieści z Essen
Obecnie Polska Misja Katolicka w Essen, Mülheim i Lüdenscheid obejmuje posługą duszpasterską około 25 000 Polaków mieszkających tam na stałe bądź czasowo... więcej16.05.2007 - Rekolekcje przed święceniami
Wczoraj wieczorem rozpoczęły się rekolekcje przed święceniami prezbiteratu i diakonatu. Dziewięciu diakonów i ośmiu akolitów chrystusowców oraz jeden diakon ze zgromadzenia Braci Pocieszycieli - tak liczna grupa przygotowuje się do wtorkowych uroczystości, które będą miały miejsce w poznańskiej katedrze. Ćwiczenia duchowe odbywają się w Ziębicach pod kierunkiem ojca duchownego ks. Ryszarda Sadeckiego SChr. Modlitwom wszystkich polecamy naszych Współbraci.16.05.2007 - Bonn
W niedzielę 29 kwietnia Polska Misja Katolicka w Bonn obchodziła uroczystość 20-lecia swojejego istnienia. Uroczystościom przewodniczył ks. Tadeusz Winnicki SChr, Przełożony Generalny. Obecny był również Przełożony Prowincji ks. Stefan Ochalski SChr. Z okazji Jubileuszu została wydana książka "20 lat wspólnej drogi" pod redakcją ks. Tadeusza Talika SChr, jako zapis tego co wydarzyło się w Misji na przestrzeni 20 lat. Po uroczystej Mszy św. odbył się festyn parafialny. Podczas Mszy św i Festynu śpiewał zespół "Serduszka" ze Szczecina. Zdjęcia z uroczystości znaleźć można na stronie internetowej www.tchr.org/bonn14.05.2007 - Wieści z Brazylii
W dniach od 9 do 13 maja miało miejsce niecodzienne spotkanie Ojca Świetego z narodem Brazylijskim. Jednym z głównych punktów papieskiej pielgrzymki była kanonizacja Antonio de Santa'anna Galvao, franciszkanina pierwszego świętego brazylijskiego. W uroczystej Mszy świętej kanonizacyjnej uczestniczą: ks. Zbigniew Minta SChr i ks. Alceu Zembruski SChr, upraszając Boże łaski dla Towarzystwa i Prowincji. zdjęcia...12.05.2007 - Odszedł do Pana...
Odszedł do Pana po wieczną nagrodę śp. Ojciec ks. Antoniego Ptaszkowskiego SChr (Ekonom prowincji Towarzystwa we Francji i Hiszpanii). Pogrzeb rozpocznie się we wtorek o godz. 14.00 w Ptaszkowej. RIP!09.05.2007 - Pielgrzymka do MB Pocieszycielki
W sobotę 5 maja odbyła się tradycyjna pielgrzymka Polaków do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Kevelaer, którą organizuje Polska Misja Katolicka NIEDERRHEIN, której proboszczem jest ks. Henryk Wieczorek SChr. Tegorocznej pielgrzymce przewodniczył biskup dr Janusz Kaleta, administrator apostolski zachodniego Kazachstanu (Atyrau).

Motywem przewodnim były słowa: "Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas". Przybyli licznie pielgrzymi z wielu ośrodków duszpasterskich od południowej Polski po Amsterdam oraz od Dortmundu po Bonn, modlili się w intencji katolików na Wschodzie, w intencji świętującego swój jubileusz naszego zgromadzenia zakonnego, a także we własnych intencjach.

Warto dodać, iż sanktuarium w Kevelaer jest największym ośrodkiem kultu maryjnego w tej części Europy (przybywa tutaj rocznie prawie milion pątników). To święte miejsce, prawie równo 20 lat temu, nawiedził także Sługa Boży Jan Paweł II. zdjęcia...09.05.2007 - Fotorelacja z majówki polonijnej
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z majówki polonijnej nad Wartą.09.05.2007 - "POLONUS roku 2006"
W dniu 2 maja 2007 roku w Światowym Dniu Polonii i Polaków za Granicą, podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej w budapeszteńskim Kościele Polskim pw.Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych ośmiu Siostrom Zakonnym pracującym obecnie na Węgrzech wręczone zostały honorowe tytuły "Polonusa roku 2006". więcej...09.05.2007 - Poświęcenie kaplicy w Genzano di Roma
W sobotę 5 maja odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy i domu zakonnego w Genzano di Roma. Uroczystości przewodniczył biskup diecezji Albano Marcello Semeraro, który po wielu latach ciągłych remontów wyraził zgodę na kanoniczne erygowanie naszego domu. Dom w Genzano będzie oficjalną siedzibą Prokuratora Generalnego Zgromadzenia. W czasie homilii Ksiądz Biskup zaproponował podpisanie umowy z Towarzystwem Chrystusowym, w celu objęcia opieką duszpasterską Polaków w podrzymskiej diecezji Albano. Obecni na poświęceniu Przełożony Generalny, Ksiądz Prowincjał z Niemiec, Magister Nowicjatu oraz współbracia z Rzymu i okolic z radością przyjęli propozycję miejscowego Ordynariusza. zdjęcia...08.05.2007 - Pogrzeb
Dziś rano odszedł do wieczności Ojciec ks. Janusza Kuska SChr (Duesseldorf, Niemcy). Pogrzeb śp. Czesława Kuska (l. 85) odbędzie się jutro o godz. 15.00 w miejscowości Czemierniki koło Radzynia Podlaskiego. RIP!07.05.2007 - Dzień Skupienia
Ostatni w bieżącym Roku Duszpasterskim Dzień Skupienia dla Współbraci pracujących na Pomorzu odbędzie się w sobotę 9 czerwca w Szczecinie-Zdrojach. Wszyscy są serdecznie zaproszeni!07.05.2007 - Święcenia kapłańskie
Ksiądz Wikariusz Generalny zawiadamia Współbraci, że w wyniku rozmowy z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim tegoroczne Święcenia (wtorek 22 maja) będą miały miejsce podczas Mszy św. KONCELEBROWANEJ przez wszystkich prezbiterów. W związku z tym prosimy o zabranie alb i stuł, oraz o pełne włączenie się w uroczystości.02.05.2007 - Dzień Polonii
Z okazji Dnia Polonii wszystkim Emigrantom, Gastarbeiterom, Wychodźcom, Tułaczom, Potomkom Polaków, a także ich Duszpasterzom, słowem - wszystkim, którzy czują duchową więż z Polską, życzymy Bożej Opieki i powodów do dumy z tego skrawka ziemi nad Wisłą, który nazywamy Ojczyzną. A wszystkich Bliskich Polonii ponownie zapraszamy na Majówkę nad Wartą na 3 dzień maja, początek o godz. 15.00.26.04.2007 - Majówka u chrystusowców
3 maja w Poznaniu nad Wartą, tuż przy Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego będzie miała miejsce MAJÓWKA POLONIJNA. Będzie trwała od 15.00 do 21.00, w programie przewidziane są: nabożeństwo majowe, koncerty, gry i zabawy, poczęstunek, a także apel jasnogórski. WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!26.04.2007 - Kapituła prowincji południowoamerykańskiej
W dniach od 24 do 26 kwietnia br. w domu rekolekcyjnym księży jezuitów we Florianopolis miały miejsce obrady VI kapituły Prowincji południowoamerykańskiej (patrz zdjęcia).
Delegatem Przełożonego Generalnego był ks. Sekretarz Generalny Edward Strycharz SChr.26.04.2007 - Wieści z USA
Ks. Antoni Klein SChr nadesłał kilka wiadomości z prowincji północnoamerykańskiej. Więcej...26.04.2007 - Nieczynny serwer
Informujemy, ze w najbliższą sobotę przed południem nastąpi kilkugodzinna techniczna przerwa w funkcjonowaniu naszego serwera. Wystąpią trudności w odbiorze poczty, oraz dostępie do witryn internetowych chrystusowców.18.04.2007 - Brazylia
Takze Współbracia z Prowincji południowoamerykańskiej realizują swoje doroczne tygodniowe rekolekcje, które potrwają od dziś do 24 kwietnia. Przewodnikiem ćwiczeń duchowych jest delegat Przełozonego Generalnego ks.sekretarz Edward Strycharz TChr. Rekolekcje odbywają się w domu księży jezuitów we Florianopolis. Uczestnicy proszą o modlitwę.18.04.2007 - Australia
Współbracia z prowincji w Australii i Nowej Zelandii przesyłają pozdrowienia ze swoich rekolekcji i proszą o modlitwę w swojej intencji. Ćwiczenia duchowe, prowadzone przez ks. dra E. Szymanka SChr, potrwają do 20 kwietnia.16.04.2007 - Rekolekcje w USA
Również prowincja północnoamerykańska rozpoczyna dziś swoje ćwieczenia rekolekcyjne, które potrwają do 19 kwietnia. Dla księży z tego kontynentu nauki głosi ks. prof. Stanisław Ormanty SChr.16.04.2007 - Rekolekcje w Anglii
W dniach 16 -19 kwietnia Współbracia z Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii, RPA i Islandii przeżywają swoje doroczne rekolekcje. Mają one miejsce w posiadłosci księży marianów w Fawley Court (koło Londynu). Ćwiczenia duchowe prowadzi o. Piotr Krzysztofiak OP. Uczestnicy proszą o modlitwę.15.04.2007 - Śluby wieczyste
Alleluja! Ośmiu naszych współbraci alumnów V kursu złożyło dziś swoją wieczystą profesję zakonną. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Przełożony Generalny, a koncelebrowało ją niemal trzydziestu kapłanów, wśród których byli również proboszczowie parafii, z których pochodzą profesi.15.04.2007 - Wieczny odpoczynek...
W sobotę 14 kwietnia zmarł śp. Józef Hajkowski, ojciec ekonoma prowincji północnoamerykańskiej, ks. Stanisława Hajkowskiego SChr. Pogrzeb śp. Józefa odbędzie się w Sokółce, w parafii pw. św. Antoniego we wtorek (17 kwietnia) o godz. 14.00. RIP!14.04.2007 - Wystawa
Ks. Krzysztof Musiałek SChr serdecznie zaprasza na wystawę "Promieniowanie świętości" - to 52 wielkoformatowe fotografie Zbigniewa Bujaka i Arturo Mari. Wystawa będzie do obejrzenia między 18 kwietnia a 5 maja w Chociwlu i będzie to jedyne miejsce jej ekspozycji na Pomorzu Zachodnim. Szczegóły można znaleźć pod adresem www.chociwel.eparafia.pl.13.04.2007 - Australia
Również prowincja pw. Świętej Rodziny w Australii i Nowej Zelandii zakończyła wczoraj swoją Kapitułę Prowincjalną. Więcej informacji można znaleźć w ich kalendarium.12.04.2007 - VI Kapituła Krajowa
"Nasza obecność w kraju a posługa i misja wśród polskich emigrantów" to temat VI Kapituły Krajowej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Spotkanie rozpoczęło się wczoraj. Jak najlepiej służyć pomocą duszpasterską w Polsce i wśród coraz liczniejszej emigracji? - na to pytanie próbuje odpowiedzieć ponad trzydziestu księży i braci chrystusowców, zebranych w Domu Głównym w Poznaniu pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Tadeusza Winnickiego SChr.

Kapituła Krajowa oraz kapituły w poszczególnych prowincjach Towarzystwa Chrystusowego zbierają się co trzy lata, w tym roku poprzedzają wrześniową Kapitułę Generalną, na którą zjadą się księża pracujący wśród Polonii w 18 krajach Świata. Zdjęcia11.04.2007 - Otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji
W Wielką Środę, 04.04.2007 r., ks. Arcybiskup Zygmunt Kamiński, metropolita Szczecińsko-Kamieński uroczyście otworzył Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szczecińskim. Więcej...08.04.2007 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Światło Miłości przenika nawet kamienie grobu, przenika także zamknięte drzwi ludzkich serc. Zdawała się być przygwożdżona, przywalona kamieniem, a żyje! Jej rany tętnią ŻYCIEM!

Niech światło ŻYCIA jaśniejące z ran Zmartwychwstałego prowadzi nas w nadziei do radości naszego zmartwychwstania!
Stańmy się zwiastunami ŻYCIA!07.04.2007 - Wielka Sobota
Jeśli trwa się przy tej Miłości, jeśli się Jej mocno uchwyci, nie trudno być cichym i pokornego serca; nie trudno przepasać biodra i pochylić się nad słabościami brata, siostry - drugiego człowieka.
Nie trudno, bo Miłość przynosi w końcu nadzieję i radość!
06.04.2007 - Wielki Piątek
Nie ma większej miłości nad Tę! Ta Miłość jest bowiem silniejsza od cierpienia i śmierci. Każe nam przybić się do krzyża i nie zejść z niego, wyrzec się samego siebie po to, by stawać się światłem w mrokach i biedach współczesności.
Trwajmy przy tej Miłości!05.04.2007 - Wielki Czwartek
Każde kapłańskie powołanie ma swój początek i wypełnienie w Wielkim Czwartku.
Każdy kapłan codziennie przedłuża Wieczernik, stając się sługą Miłosiernej Miłości.

Niech ta Miłość i tylko ta Miłość prowadzi wszystkich Prezbiterów Towarzystwa Chrystusowego
ku Wiecznej Radości.

04.04.2007 - Nowa strona
Polska Parafia w Great Missenden i Amersham (Wielka Brytania) zaistniala rowniez w Sieci. Ks. Mariusz Gutowski SChr zaprasza w wirtualne odwiedziny na www.tchr.org/amersham .04.04.2007 - Z Reykjaviku
Ks. Wojciech Świątkowski SChr nadesłał kilka informacji... więcej:.29.03.2007 - Pogrzeb
Po wieczną nagrodę do Pana odszedł Ojciec ks. Sławomira Klima SChr (Kolonia, Niemcy). Pogrzeb śp. Teodora Klima (l. 70) rozpocznie się Mszą w kościele św. Jana w Stargardzie w sobotę 31 marca o godz. 12.00, zaś uroczystości żałobne na stargardzkim cmentarzu o godz. 13.00. RIP!26.03.2007 - Z Wysp Brytyjskich
We wtorek, 20 marca w Polskiej Parafii w Manchester Minister Sprawiedliwości pani Beata Kępa spotkała się z Rodakami. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Konsulatu Polskiego w Anglii i Walii oraz ks. Andrzej Zuziak TChr, przełożony prowincji chrystusowców.

20.03.2007 - Duszpasterstwo polonijne w TV Polonia
Kolejny program „Z daleka a z bliska” w telewizji TV Polonia poświęcony będzie duszpasterstwu polskiemu na emigracji. Emisja programu w najbliższy czwartek, 22 marca, o godz. 20.40.16.03.2007 - Odszedł do Pana...
Zmarł ojciec ks. Stanisława Wrony SChr (Australia). Pogrzeb śp. Tadeusza Wrony rozpocznie się w sobotę (17. marca) o godz. 11.00 w miejscowości Dobrodzień. RIP!15.03.2007 - Formacyjne spotkanie wikarych
Dzisiejszym obiadem zakończyło się dwudniowe spotkanie młodszych księży chrystusowców z terenu Polski. Brało w nim udział 10 kapłanów. Pierwszy dzień połączony był z dyskusją panelową nt. "Współczesne migracje Polaków - szansa czy zagrożenie?", natomiast dziś ks. prof. B. Nadolski SChr wygłosił wyklad o najnowszych trendach w duszpasterstwie, natomiast Przełożony Generalny na kolejnym spotkaniu omówił wyzwania stojące przed Towarzystwem Chrystusowym.15.03.2007 - Prowincja św. Józefa
Księża z Niemiec przesłali rekolekcyjne zdjęcie - aktualny stan Prowincji św. Józefa można więc sprawdzić tutaj.12.03.2007 - Pielgrzymka na Jasną Górę
W dniach 7-8 marca br. odbyła się już 25 Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmiało: "Nieść braterstwo współczesnemu człowiekowi - Miłość Chrystusa przynagla nas". Wspólnotę chrystusowców reprezentowali bracia: Bogdan Bartoń, Jan Cwajda, Jarosław Krusik, Wiesław Osuch, Stefan Piotrowski oraz Jerzy Sakowski.07.03.2007 - Nowy Ksiądz Doktor
Wczoraj w Sekcji Duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Bogusława Kozioła SChr. Doktorant przedstawił dysertację: "Duchowość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej według o. Ignacego Posadzego", napisaną pod kierunkiem ks. prof. zw. dr. hab. Stanisława Urbańskiego. Recenzentami pracy byli o. prof. zw. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD (UKSW Warszawa) oraz ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman (US Szczecin). Obronie przewodniczył ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

W obronie uczestniczyli chrystusowcy: ks. Karol Kozłowski, Ekonom Generalny, ks. Adam Staszczak, ks. Jan Hadalski, ks. Józef Kubicki. Na obronę przybyła także najbliższa rodzina ks. Doktora, a także ks. Tadeusz Machał, proboszcz jego rodzinnej parafii, oraz przyjaciele i znajomi z Warszawy.

Zdjęcia , Plan dysertacji (PDF)06.03.2007 - Rekolekcje w Niemczech
Również Współbracia z Prowincji św. Józefa odbywają swoje rekolekcje - w benedyktyńskim klasztorze Damme (koło Osnabrück). Ćwiczenia duchowe prowadzi ks. dr Robert Tyrała (PAT Kraków). Uczestnicy proszą o modlitwę.05.03.2007 - Rekolekcje Współbraci we Francji
Chrystusowcy pracujący we Francji i Hiszpanii spotykają się dzisiaj na dorocznych rekolekcjach wielkopostnych. Czwarty raz z rzędu na miejsce duchowych ćwiczeń wybrany został klasztor cystersów w Chimay (Belgia, niedaleko granicy francuskiej) - Notre Dame de Scroument. Konferencje głosić będzie ks. dr Stanisław Basista z Krakowa. Rekolekcje potrwają do 9 marca. Współbracia proszą o modlitwę w ich intencji.05.03.2007 - Dni skupienia młodzieży w Poznaniu
W Domu Głównym w Poznaniu w dniach 2 - 4 marca odbyły się wielkopostne dni skupienia dla młodzieży męskiej, zorganizowane przez promotora powołań ks. Piotra Lizonia SChr. 26 uczestników przyjechało zarówno z parafii chrystusowców (Szczecin-Zdroje, Stargard, Goleniów, Potulice, Kamieniec Podolski) jak również z innych parafii (Słupsk, Tuchola, Gryfino, Stepnica oraz Środa Wlkp). Uroczystej Mszy św. w sobotę przewodniczył Przełożony Generalny. Konferencje wygłosili ks. dr hab Stanisław Ormanty SChr i ks. dr Mieczysław Piotrowski SChr.26.02.2007 - Akolitat i lektorat
Wczoraj, podczas Mszy św. Wikariusz Generalny wprowadził dziewięciu alumnów IV roku naszego seminarium w posługę akolitatu. Dziś natomiast podczas wieczornego nabożeństwa Słowa Bożego czternastu kleryków III roku zostanie wprowadzonych w posługę lektoratu.

Dzisiaj również wylatuje do pracy w Wielkiej Brytanii ks. Radosław Szymoniak SChr (dotychczas w Goleniowie), uroczyście pożegnany podczas wczorajszej Eucharystii.22.02.2007 - Pogrzeb
Po wieczną nagrodę do Pana odeszła Mama ks. Eugeniusza Śpiewaka SChr (Pyrzyce). Pogrzeb śp. Karoliny Śpiewak (l. 98) rozpocznie się Mszą św. w kościele pw. św. Mateusza w Mielcu w piątek (23 lutego) o godz. 11.00. RIP!21.02.2007 - Rekolekcje wielkopostne
Przełożony Generalny wraz z Zarządem Towarzystwa i szefami niektórych agend Zgromadzenia rozpoczyna dziś rekolekcje wielkopostne we Władysławowie. Konferencje głosił będzie ks. Jan Sochoń (Warszawa).

Również w Domu Głównym rozpoczynają się dziś rekolekcje wielkopostne. Ćwiczenia duchowe poprowadzi o. Ernest Zielonka OCD (magister kleryków z klasztoru karmelitów w Poznaniu). Rekolekcje zakończą się w sobotę. W najbliższą niedzielę alumni IV roku zostaną wprowadzeni w posługę akolitatu, natomiast w poniedziałek klerycy III roku w posługę lektoratu. Modlitwie polecamy wszystkie te wydarzenia.17.02.2007 - Nowy adres
Ks. Eugeniusz Bolda SChr (Phoenix, USA) zawiadamia o zmianie adresu elektronicznego: strony można zwiedzić na www.polishmissionphoenix.org - natomiast wiadomości należy wysyłać na mail@polishmissionphoenix.org.16.02.2007 - Koniec sesji egzaminacyjnej
Alumni naszego seminarium zdali dziś ostatnie egzaminy w trwającej dwa tygodnie zimowej sesji egzaminacyjnej, a od poniedziałku rozpoczynają wykłady semestru letniego. Wspierajmy modlitwą ich intelektualny trud, by w przyszłości wydał błogosławione owoce.15.02.2007 - Niecodzienna wizyta
Przy okazji pobytu w Poznaniu nocował w Domu Głównym JE ks. bp Stanisław Stefanek, chrystusowiec. Rano przewodniczył wspólnej Eucharystii, kierując do zebranych krótką homilię. Po Mszy św. pokłonił się także doczesnym szczątkom o. Ignacego Posadzego w Dolnej Kaplicy.11.02.2007 - Msza dla Dobrodziejów w Poznaniu
Z okazji Światowego Dnia Chorych comiesięczna Msza św. dla Przyjaciół i Dobrodziejów naszego zgromadzenia połączona była dziś z sakramentem namaszczenia chorych. Koncelebrze przewodniczył Wikariusz Generalny i on także wygłosił homilię.06.02.2007 - Prośba o modlitwę
Stan zdrowia ks. Witolda Stańczaka pogorszył się. Przebywa on w szpitalu w Lesznie na oddziale intensywnej terapii. Wspierajmy Go w modlitwie w tych trudnych chwilach.06.02.2007 - Rekolekcje trwają...
Od poniedziałku w Łukęcinie k. Kamienia Pom. trwają rekolekcje najmłodszych kapłanów Towarzystwa. W domu oo. paulinów przebywa na tych duchowych ćwiczeniach 24 młodych kapłanów wraz z ks. Wikariuszem Generalnym. Konferencje głosi o. dr. Bogusław Jaworowski (Misjonarz św. Rodziny, dyrektor Grupy Misyjnej i wykładowca seminarium). Uczestnicy rekolekcji proszą o modlitwę w intencji owoców tych duchowych ćwiczeń.02.02.2007 - 11 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Mieszkańcy Domu Głównego, wraz z innymi zakonnikami i zakonnicami Archidiecezji, wzięli dziś udział w uroczystej Mszy św. w poznańskiej bazylice archikatedralnej. Święto Ofiarowania Pańskiego jest bowiem od 11 lat również Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Mszy przewodniczył abp Stanisław Gądecki, koncelebrował ją wraz z biskupami pomocniczymi i bardzo licznie zgromadzonymi kapłanami. W homilii przybliżył początek Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian - "Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych"... Możność i szlachetne urodzenie - mówił m. in. Arcybiskup - mogą sprawić, że człowiek manierami zastępuje moralność, zaś mądrość "po ludzku" nie odsuwa uprzedzeń, często dostarcza im jedynie więcej uzasadnień. To mądrość krzyża ma być naszą mądrością, podkreślał Homilista. W dniu tego wielkiego święta wszystkim Czytelnikom życzym jak najpiękniejszego życia swoim powołaniem!22.01.2007 - Ksiądz Witold Stańczak w szpitalu.
Ksiądz Witold Stańczak (Mórkowo) dziś w nocy miał przeprowadzoną operację w szpitalu w Lesznie. Prosimy współbraci o modlitwę w jego intencji.20.01.2007 - Translacja szczątków o. Posadzego
Mieszkańcy i goście Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przeżywali dziś niecodzienną uroczystość: w ścianie tzw. Dolnej Kaplicy umieszczono w specjalnej trumience doczesne szczątki zmarłego 23 lata temu Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr, Współzałożyciela Zgromadzenia i wieloletniego Przełożonego Generalnego. Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, który przewodniczył uroczystościom, wyjaśnił w homilii cel takiego przeniesienia kości zmarłego Sługi Bożego. Wskazał trzy powody: Pierwszy ma charakter naturalny, kiedy złożenie szczątków zmarłego w konkretnym miejscu przywiązuje do tego miejsca jego bliskich. Kolejne dwa mają naturę teologiczną; na poziomie wspólnotowym takie wydarzenie ma szansę stać się wołaniem o nowego ducha, o odnowienie wewnętrzne, nowe życie „tchnięte w kości” (por. Ez 37). Podobnie dzieje się na poziomie indywidualnym; kości mogą dzięki Bożej łasce wypuścić świeże pędy” (por. Syr 46), a więc całe wydarzenie translacji może przypominać o potrzebie ciągłego odnawiania gorliwości każdego członka wspólnoty zakonnej. Przeniesienie szczątków, czyli translacja, kończy pewien etap procesu beatyfikacyjnego na terenie archidiecezji, mianowicie rekognicję, czyli rozpoznanie szczątków Sługi Bożego. Tym samym proces beatyfikacyjny zbliża się coraz bardziej do przeniesienia dokumentów do Watykanu. W uroczystości wzięło udział około 50 księży z Polski i zagranicy, na czele z Przełożonym Generalnym Towarzystwa, ks. Tadeuszem Winnickim TChr, kilkadziesiąt sióstr ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (założonego przez o. Ignacego Posadzego) oraz licznie zebrana rodzina o. Ignacego.20.01.2007 - ks. Szura w szpitalu
Ks. Maksymilian Szura SChr (Nowa Zelandia) przedwczoraj w nocy został nagle odwieziony do szpitala w Wellington. Przełożony Prowincji ks. T. Przybylak SChr serdecznie prosi o modlitwę w intencji ks. Maksymiliana.17.01.2007 - Dzień Skupienia i Triduum
Dzień Skupienia w rocznicę śmierci Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr rozpoczął dziś specjalne triduum, przygotowujące mieszkańców Domu Głównego do sobotniej uroczystości złożenia szczątków Współzałożyciela w dolnej kaplicy Domu. Podczas Mszy św. ks. Zbigniew Rakiej TChr, Wikariusz Generalny, wskazał na podobieństwa między św. Antonim, Opatem, a o. Ignacym. Ich wybory były podobne, to odważne pójście drogą, która bez Chrystusa byłaby trudna i niezrozumiała - wskazywał ks. Wikariusz. Wieczorne konferencje podczas całego triduum wygłosi ks. Generał Edward Szymanek TChr.14.01.2007 - Msza dla Przyjaciół i Dobrodziejów
Comiesięcznej Mszy dla Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Zgromadzenia w Dniu Migranta i Uchodźcy przewodniczył Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki SChr. W homilii powiedział m. in., że kryzys, o jakim głośno dziś w mediach, trwa tak naprawdę od momentu grzechu pierworodnego. Nie wolno jednak zapominać, że Pan Bóg nas kocha i prowadzi - i za to winniśmy być Mu wdzięczni. Po Mszy św. alumni seminarium zorganizowali dla uczestników spotkanie połączone ze śpiewem kolęd.13.01.2007 - Ekshumacja szczątków o. Posadzego
Wczoraj o godz. 18.00 dokonało się w kaplicy Domu Głównego zaprzysiężenie członków Komisji, zajmującej się ekshumacją doczesnych szczątków Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr. Dziś natomiast w godzinach rannych wykopano je i przewieziono do Domu Głównego w celu rozpoznania i przygotowania do dalszych etapów procesu beatyfikacyjnego. Po oczyszczeniu i złożeniu do małej trumny zostaną one zalakowane i w najbliższą sobotę (20 stycznia) spoczną w dolnej kaplicy Domu w Poznaniu.09.01.2007 - Powrót
Wczoraj w godzinach popołudniowych, po przerwie świątecznej klerycy wrócili do seminarium. Od dziś zaczęli swoje zajęcia.