Kalendarium Towarzystwa Chrystusowego roku 2008  
26.12.2008 - Nowa strona sanktuarium NSPJ w Szczecinie
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie ma od 24 grudnia nową stronę internetową. Kolejna odsłona zyskała lepszą funkcjonalność, na którą składają się między innymi kalendarz liturgiczny oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń w parafii. W galerii zdjęć można dodatkowo znaleźć fotografie z Mszy Świętej Pasterskiej oraz „Żywej Szopki”, która tradycyjnie jest otwierana na dwa świąteczne dni dla wszystkich szczecinian. Zapraszamy na stronę pod adresem: www.nspj.szczecin.pl.24.12.2008 - Świąteczne życzenia

Słowo stało się ciałem
I zamieszkało między nami.
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
J 1,14 i 12

Niech przeżywanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego
będzie czasem doświadczenia Boga,
który przychodzi, aby być z nami
i dzielić nasz człowieczy los.

Pięknych, radosnych, pełnych miłości i pokoju Świąt
życzy Redakcja Kalendarium19.12.2008 - Sesja naukowa poświęcona kard. Hlondowi w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska i Wydział Teologiczny UAM zorganizowali dziś w Poznaniu w „Aula Nova” Akademii Muzycznej sesję naukową poświęconą kard. A. Hlondowi pt. „August Kardynał Hlond, Prymas Polski 1926-1948”. Udział wzięli: Prymas Polski kard. J. Glemp; arcybiskupi metropolici: Gniezna - H. Muszyński, Katowic - D. Zimoń, Poznania - S. Gądecki; biskupi ordynariusze: Kalisza - S. Napierała, Gorzowa i Zielonej Góry - Z. Regmunt; biskupi pomocniczy Gniezna i Poznania; wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich, Towarzystwo Chrystusowe reprezentował wikariusz generalny ks. K. Grzelak; rektorzy i profesorowie uczelni poznańskich; księża, klerycy seminariów poznańskich, w tym całe nasze seminarium, siostry zakonne oraz inni goście. W czasie sesji wygłoszono trzy zasadnicze referaty: prof. dr hab. K. Dopierała, „Kardynał August Hlond jako arcybiskup Gniezna i Poznania”; ks. prof. dr hab. S. Wilk SDB, „Kardynał August Hlond – organizator życia kościelnego w powojennej Polsce na mocy uprawnień papieskich” i ks. prof. dr hab. UAM B. Kołodziej TChr, „Kardynał August Hlond – twórca centrum opieki nad emigrantami”. Pomiędzy referatami zaprezentowano film biograficzny o kard. A. Hlondzie oraz utwory muzyczne. Obszerną relację można przeczytać na ekai.pl.19.12.2008 - Nagroda rządowa dla polskiej parafii w Budapeszcie
W dniu 18 grudnia 2008 roku w siedzibie Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród mniejszościowych przyznawanych przez tutejszy rząd z okazji ogólnokrajowego Dnia Mniejszości Narodowych. Laureatem jednej z dziesięciu nagród za wybitne zasługi w duszpasterskiej posłudze wśród Polaków na Węgrzech, została Polska Parafia Personalna, a nagrodę z rąk premiera Republiki Węgierskiej Ferenca Gyurcsány odebrał ksiądz proboszcz Leszek Kryża SChr.

„Jako spadkobiercy wielowiekowej historii Węgier dzisiaj tworzymy taki kraj, w którym obok Węgrów w pokoju i zrozumieniu żyją przedstawiciele wielu osiadłych w tym kraju mniejszości narodowych i etnicznych" - powiedział w swoim wystąpieniu premier Węgier Ferenc Gyurcsány.

Uroczystość swą obecnością uświetnił prezydent Węgier László Sólyom oraz przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego pani Katalin Szili. Obok przedstawicieli 13-tu mniejszości narodowych w Sali Kopułowej Parlamentu zasiedli członkowie rządu i dyplomaci. W imieniu Ambasadora RP na Węgrzech w uroczystości uczestniczył pan Konsul Marcin Sokołowski. Nasze Zgromadzenie reprezentował ekonom generalny ks. Karol Kozłowski TChr, natomiast Siostry Misjonarki Chrystusa Króla pracujące w Polskiej Parafii w Budapeszcie od 2000 roku, reprezentowała s. Małgorzata Kuziak.

Tegoroczną uroczystość wręczenia nagród poprzedziła konferencja upamiętniająca 15-lecie prawa mniejszościowego na Węgrzech. Zostało ono ustanowione w 1993 roku, wtedy to Polacy uznani zostali oficjalnie przez węgierski Parlament jako szósta co do wielkości mniejszość narodowa Węgier. Kilka zdjęć.17.12.2008 - Świąteczne spotkanie w Konsulacie w Manchester
W poniedziałek, 15 grudnia 2008 r. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Manchester Piotr Nowotniak wraz z małżonką zorganizował spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, które odbyło się w hotelu Midland. Było to pierwsze spotkanie o takim charakterze w historii działalności Konsulatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Manchester i okolic oraz duszpasterze polonijni. W programie wystąpiły zespoły śpiewające kolędy działające przy parafii Manchester: zespół „Polonez” oraz dziecięca grupa „Aniołki”. Prowadzącym tę uroczystość był sam Konsul Generalny, który serdecznie wszystkich powitał i wprowadził w historię Konsulatu w Manchester. Głos zabrał także prowincjał ks. Andrzej Zuziak TChr podkreślając znaczenie spotkań, które kultywują tradycje polskie oraz pogłębiają relację między Polakami żyjącymi i pracującymi w Anglii. Wskazał także na wartość wiary. Następnie był czas łamania się opłatkiem i składania życzeń świątecznych. Organizatorzy przygotowali poczęstunek z kuchni polskiej. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera dialogu. Była to także okazja poznania i porozmawiania z przedstawicielami Konsulatu i innymi działaczami polonijnymi. Zdjęcia.17.12.2008 - Maraton biblijny w Adelajdzie
Duszpasterstwo Polaków z Unley (Adelaide) zorganizowało dziewięciodniową nowennę czytania Pisma Świętego. Od 15 do 24 grudnia 435 Polaków czyta i rozważa Pismo Święte w swoich domach. Każdy uczestnik czyta Pismo Święte 30 min., a cała rodzina 60 min. danego tekstu. Czytanie trwa cała dobę i w ten sposób przez 9 dni Pismo Święte będzie odczytane 1,5 raza. Nowenna czytania Pisma Świętego jest odpowiedzią na ostatni Synod Biskupów poświęcony Słowu Bożemu, podczas, którego odbył się Maraton biblijny „La Biblia giorus e notte”. Jest to także forma przygotowania wspólnoty Polaków do świat Bożego Narodzenia i coraz lepszego rozumienia Pisma Świętego. Na rozpoczęcie Nowenny odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Maciej Piaskowski TChr. Podczas Mszy w procesji uroczyście wniesiono Pismo Święte, paschał, ikonę Dobrego Pasterza oraz 7 symbolicznych pieczęci. Było to swojego rodzaju „święto spożywania Pisma Świętego”, podobne jak w 2001 roku odbyło się na polach Lednickich. Odczytany został także wiersz Romana Bransdsteterra „Modlitwa o święto spożywania Pisma Świętego”, a na koniec Mszy Świętej odczytano 1 rozdział Pisma Świętego. Nowenna - Maraton przyczyni się na pewno do zaopatrzenia się polskich rodzin w Pismo Święte oraz Rytuał Rodzinny, po to, aby Słowo Boże było w rodzinach rozważane, a święta były przeżywane po chrześcijańsku. Zdjęcia.15.12.2008 - Pamiątkowa tablica kard. Hlonda u Paulinów w Warszawie
14 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 60. rocznicy powrotu Zakonu Paulinów do stołecznego klasztoru i kościoła Ducha Świętego (ul. Długa 3). O godz. 18.00 sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z kazaniem J.E. ks. abpa Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego. Kaznodzieja miedzy innymi wskazał na odważne decyzje kard. Augusta Hlonda przynoszące do dziś błogosławione owoce dla Kościoła w Polsce i życia religijnego Warszawy. Po Mszy św. Metropolita Warszawski pobłogosławił tablicę upamiętniającą osobę i zasługi kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, Konfratra i Protektora Zakonu, odnowiciela stołecznego konwentu Paulinów w 60. rocznicę Jego śmierci. Uroczystość, z udziałem generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego, została wpisana w obchody Jubileuszu 700-lecia Zakonu Paulinów. Wśród zaproszonych gości obecni byli chrystusowcy: sekretarz generalny Towarzystwa ks. Andrzej Orczykowski jako delegat Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego oraz ks. Józef Kubicki.13.12.2008 - Jeszcze o uroczystościach hlondowskich
W sobotę 15 listopada 2008 r. odbyły się w Gdańsku uroczystości upamiętniające Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. W kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji beatyfikacji kard. Augusta Hlonda, której przewodniczył ks. Karol Kozłowski TChr – Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania, a homilię wygłosił ks. Andrzej Orczykowski TChr – Sekretarz Generalny.

Następnie w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja i zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Celem konkursu jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Hlonda. Nagrody, ufundowane przez Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Akcję Katolicką OP w Rumi zostały wręczone Laureatom Konkursu. W I kategorii II miejsce zajął Tomasz Białoń z Nowego Targu, w kategorii II – I miejsce zajął kl. Robert Ozimkiewicz TChr z Poznania, II miejsce – kl. Jakub Jeleń TChr z Poznania, II miejsce – Krzysztof Starnawski z Radomia, III miejsce zajął Jerzy Chmielewski z Katowic. Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.

Pani Joanna M. Olbert przesłała obszerną relację z uroczystości oraz zdjęcia.12.12.2008 - Wizytacja ks. Generała w Mallet
W ramach wizytacji kolejnych parafii w Brazylii Przełożony Generalny w towarzystwie ks. Prowincjała odwiedził Mallet. Proboszcz tej parafii ks. Kazimierz Długosz SChr zaprasza na swoją stronę internetową i bloga, gdzie zamieścił szczegółową relację z wizytacji i sporo zdjęć. Informacje o przebiegu wizytacji także na stronie prowincji południowoamerykańskiej.09.12.2008 - Adwentowe dni skupienia dla młodzieży
W dniach 5-7 grudnia w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyły się adwentowe dni skupienia dla młodzieży męskiej, które zorganizował promotor powołań ks. Piotr Lizoń SChr. Hasłem przewodnim były słowa: „Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem Chwały”. Uczestnicy – 20 osób – przyjechali z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców (Potulice, Stargard Szczeciński-parafia św. Józefa oraz parafia Chrystusa Króla, Chociwel, Kamieniec Podolski), a także z parafii diecezjalnych, m.in. z Lublina, Warszawy i Leszna. Ostatniego dnia spotkania Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Grzelak SChr. Zdjęcia.08.12.2008 - Nowa strona IDE
Zapraszamy na nową stronę internetową Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego działającego w ramach misji Towarzystwa Chrystusowego. Można na niej znaleźć krótką historię Instytutu, kalendarium wydarzeń oraz – co najważniejsze - aktualne adresy polonijnych ośrodków duszpasterskich w Europie. Witryna znajduje się pod adresem: www.tchr.org/ide.08.12.2008 - Sympozjum polonijne w Łodzi
W dniach 6 i 7 grudnia br. Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Łodzi wraz z Kuratorem Oświaty zorganizowali sympozjum polonijne na temat: „Rodzina, Kościół, szkoła, a tożsamość narodowa Polaków”. Sesja, na którą przybyło blisko 100 osób z kilkunastu państw reprezentujących przede wszystkim Polską Macierz Szkolną i duszpasterstwa polonijne z różnych krajów odbyła się w Urzędzie Miasta Łodzi. Zaproszonych gości powitali prof. Andrzej Stelmachowski, obecnie doradca Prezydenta RP i przedstawiciel ordynariusza diecezji łódzkiej abpa Władysława Ziółka. Wygłoszono 11 referatów ukazujących kształtowanie się i umacnianie poczucia tożsamości narodowej przez rodzinę, szkołę i polonijne parafie na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, w Anglii, USA i Belgii. Proboszcz personalnej parafii polskiej w Budapeszcie ks. Leszek Kryża TChr przedstawił temat „Rola Kościoła w życiu Polonii na Węgrzech” a ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) przybliżył uczestnikom sympozjum aktualne zadania Towarzystwa Chrystusowego. Przy okazji zaprezentował zgromadzonym nową stronę internetową Instytutu, na której można znaleźć między innymi aktualne adresy polonijnych ośrodków i kontakty z duszpasterzami polskimi w Europie.03.12.2008 - Relacja z wizytacji ks. Generała w Brazylii
Ks. prowincjał Zbigniew Minta przesyła relację z wizytacji Przełożonego Generalnego w Brazylii:
Kontynuując wizytację prowincji w Ameryce Południowej Przełożony Generalny przebywał w Rio de Janeiro gdzie spotkał się z kardynałem Eusebio Scheidem. W czasie blisko godzinnej rozmowy ks. Generał zapoznał ks. Kardynała z bieżącą sytuacją Polonii na świecie i w Brazylii. Omówiono również wkład księży chrystusowców w duszpasterstwo archidiecezji Rio de Janeiro przy parafii MB Częstochowskiej. Jej obecny duszpasterz ks. Jan Sobieraj TChr zapoznał ks. Generała z działalnością „Towarzystwa Polonia”. Zwieńczeniem pobytu w Rio była Msza św. w języku polskim i po niej spotkanie z miejscową Polonią.

Z Rio de Janeiro ks. General udał sie do miejscowości Aguia Branca (Orzeł Biały) w stanie Espirito Santo. Ta najdalej wysunięta na północ prowincji parafia obsługiwana przez chrystusowców. Proboszczem jest tam ks. Zbigniew Czerniak TChr. Pobyt w Orle Białym to miedzy innymi spotkanie z grupą polonijną w Centrum Kultury Polskiej. W czasie sprawowanej liturgii młodzież i dzieci ukazały różnorodność ras i narodowości składających się na społeczność powiatu Aguia Branca, w której potomkowie polskich emigrantów stanowią od 25-30%. W stolicy diecezji - Sao Mateus - Przełożony Generalny spotkał się z biskupem emerytem Aldo Gerna oraz aktualnym ordynariuszem diecezji bpem Zanoni Demettino de Castro. Z Aguia Branca ks. General udał się do narodowego sanktuarium Maryjnego Brazylii w Aparecida. Kilka zdjęć. Więcej o wizytacji na stronie prowincji południowoamerykańskiej.03.12.2008 - Internetowe Rekolekcje Adwentowe z Amsterdamu
Jak co roku zapraszamy do wzięcia udziału w „Internetowych Rekolekcjach Adwentowych” przygotowanych przez Polską Misję Katolicką w Amsterdamie. Tegoroczne rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Komorowski FSSP. Nauki rekolekcyjne zamieszczane są na stronie Polskiej Misji Katolickiej. Czytelnicy znajdą tam także odniesienia do rekolekcji z lat ubiegłych.02.12.2008 - Materiały filmowe z uroczystości na KUL-u
Zachęcamy do obejrzenia krótkich materiałów filmowych z sympozjum poświęconemu osobie kard. Augusta Hlonda, które odbyło się 18 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz z wpisującej się w tę sesję naukową uroczystości wręczenia Towarzystwu Chrystusowemu medalu za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Materiały zamieszczone są na stronie Biura Prasowego KUL i zostały zredagowane w ramach Akademickiej Kroniki Filmowej uniwersytetu.
Sesja naukowa „Kard. August Hlond – Wielki Prymas Polski"
Wręczenie medalu Towarzystwu Chrystusowemu01.12.2008 - Rekolekcje współbraci w Puszczykowie
W dniach od 24 do 29 listopada 2008 roku odbyły się po raz pierwszy doroczne rekolekcje dla mieszkańców puszczykowskiego domu Towarzystwa. Dotychczas członkowie wspólnoty puszczykowskiej brali udział w rekolekcjach organizowanych w Częstochowie przez Zarząd Generalny dla wszystkich chrystusowców pracujących w Polsce. Z uwagi na to, że nie każdemu ze starszych współbraci pozwalały na to siły fizyczne przełożony domu ks. Krzysztof Ośka zorganizował ćwiczenia duchowne na miejscu w Puszczykowie. Z okazji Roku Hlondowskiego nauki oparte o szczegółowy życiorys i myśli Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda głosił salezjanin ks. Władysław Kołyszko. Prócz mieszkańców domu puszczykowskiego w rekolekcjach brał udział ks. Stanisław Brzostek. Kilka zdjęć.01.12.2008 - Rekolekcje kapłańskie w Gródku prowadzone przez chrystusowca
Ks. prof. dr hab. Stanisław Ormanty TChr poprowadził rekolekcje dla duchowieństwa diecezji kamienieckiej (największej na Ukrainie). Rekolekcje odbyły się w dniach 24-27 listopada w seminarium tejże diecezji w Gródku. Po zakończonych rekolekcjach, 27.11. wygłosił także konferencję dla współbraci chrystusowców z Zachodniej Ukrainy w ramach dnia skupienia i przygotowania do uroczystości Chrystusa Króla. Współbracia spotkali się w parafii Wołoczyska.26.11.2008 - Wirtualne zaproszenie do Lombard w USA
Polska Misja Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard w USA ma nową stronę internetową www.milosierdzie.us. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin tego aktywnego i pełnego życia ośrodka polonijnego.26.11.2008 - 25-lecie Polskiej Parafii w Waszyngtonie
„Dziękuję dzisiaj Bogu za to, że przez dwadzieścia pięć lat Polska Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Waszyngtonie jest widzialnym znakiem duchowej wspólnoty, gdzie przychodzą wierni by się modlić, słuchać Słowa Bożego i kultywować swoje religijne i narodowe tradycje” – powiedział J.E. Donald W. Wuerl, arcybiskup Waszyngtonu przewodnicząc 23 listopada dziękczynnej Mszy św. Wzięli w niej udział m.in. Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, Attache Obrony i Konsul Generalny RP w Waszyngtonie, Prowincjał księży Chrystusowców oraz proboszczowie sąsiednich parafii amerykańskich.

W 1977 roku kard. William Baum, arcybiskup Waszyngtonu na prośbę miejscowej Polonii popartej przez kard. Karola Wojtyłę ustanowił Polską Misję Katolicką pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana, którą w 1983 roku kard. James Hickey podniósł do rangi parafii. Duszpasterstwo powierzono kapłanom z Towarzystwa Chrystusowego. Kościołem parafialnym dla Polaków został najstarszy kościół w metropolii pw. św. Jana Ewangelisty w Silver Spring. Obecnie proboszczem jest ks. Jan Fiedurek SChr. Kilka zdjęć tutaj. Zapraszamy także na internetową stronę parafii.24.11.2008 - Ogłoszenie Roku Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego
W dzień naszej tytularnej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki ogłosił dla naszej wspólnoty zakonnej rok 2009 „Rokiem Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego TChr”. Inauguracja tego Roku nastąpi 17 stycznia w 25. rocznicę śmierci o. Ignacego. Pismo ks. Generała tutaj.23.11.2008 - Inauguracja wznowionej działalności IDE
Uroczystość Chrystusa Króla stała się okazją do oficjalnego zainaugurowania 25. roku działalności Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda. Instytut kilka miesięcy temu wznowił swoją działalność pod kierownictwem nowego dyrektora ks. Wiesława Wójcika TChr. Oprócz ks. Wiesława w Instytucie pracują dwie siostry Misjonarki Chrystusa Króla.

Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie biura Instytutu. Symboliczna wstęgę przecięli ks. bp. Stanisław Budzik - sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ks. Krzysztof Grzelak – wikariusz generalny Towarzystwa oraz ks. Wiesław Wójcik – dyrektor Instytutu. Wobec zgromadzonych ks. Wójcik przedstawił krótko historię Instytutu i poprosił ks. Biskupa o wpis do księgi pamiątkowej. Ks. Biskup otrzymał także pamiątkowy pierścień. Wszyscy zebrani mieli okazję zobaczyć pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby Instytutu. Zdjęcia tutaj.23.11.2008 - Uroczystość Chrystusa Króla w Domu Głównym
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest dla naszego zgromadzenia świętem tytularnym i stąd celebrowanym uroczyście wszędzie tam, gdzie posługują chrystusowcy. W Domu Głównym o godz. 10.30 sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Stanisława Budzika, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze wzięło udział 35 kapłanów – zaproszonych gości oraz naszych współbraci. Na wspólne świętowanie przybyli liczni goście: siostry zakonne, przyjaciele i dobroczyńcy Towarzystwa oraz pracownicy różnych instytucji działających przy Domu Głównym.

Po Mszy św. wszyscy zeszli do auli seminaryjnej, aby wziąć udział w programie artystycznym przygotowanym przez kleryków naszego seminarium. Na jego zakończenie ks. Wikariusz Generalny zaprezentował zgromadzonym portret kard. Augusta Hlonda ofiarowany Towarzystwu w związku z 60. rocznicą śmierci kard. Hlonda przez autorkę, znaną portrecistkę, p. Beatę Plutę z Puszczykowa. Ostatnim punktem wspólnego świętowania był uroczysty obiad w refektarzu.
Zdjęcia z uroczystości
Homilia ks. bpa Stanisława Budzika (MP3, 9MB)22.11.2008 - Sesja naukowa na KUL poświęcona polskiej emigracji
Dnia 20 listopada 2008 roku w Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Emigracja polska wczoraj i dziś. W poszukiwaniu wiedzy”. Konferencję zorganizował Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym działający przy KUL. Patronat honorowy nad sesją objęli: JE ks. abp prof. dr hab. Józef Życiński i Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bogdan Borusewicz. Sesji przewodniczył Pan prof. dr hab. Tomasz Pamfil - dyrektor Instytutu Badań nad Polonią. Towarzystwo Chrystusowe reprezentowane było przez Dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. kard. Augusta Hlonda ks. Wiesława Wójcika, a także przez ks. dra Marka Grygiela, który wygłosił referat pt. „Jan Kowalik dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji”. W spotkaniu wzięli udział ks. bp Ryszard Karpiński oraz profesorowie z różnych środowisk uniwersyteckich z kraju i z zagranicy m.in. z Krakowa, Lublina, Irlandii, Litwy i Ukrainy. Słowo wstępne wygłosił Prorektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba. Wiodącym tematem lubelskiego spotkania była kwestia szkolnictwa w różnych ośrodkach życia emigracyjnego, a także zaangażowania poszczególnych instytucji życia publicznego na rzecz oświaty emigracyjnej.22.11.2008 - Medal Akcji Katolickiej dla Towarzystwa Chrystusowego
W wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Archikatedrze Poznańskiej sprawowana była uroczysta Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z okazji patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Następnie w Muzeum Archidiecezjalnym odbyło się okolicznościowe spotkanie, podczas którego wykład: „Aktualność królowania Chrystusa w życiu społecznym. Kilka uwag wokół myśli kard. Augusta Hlonda” wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Na zakończenie miała miejsce podniosła uroczystość wręczenia dyplomów i medali osobom i instytucjom zasłużonym dla Akcji Katolickiej. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej za dotychczasową owocną współpracę uhonorował Towarzystwo Chrystusowe medalem „AD REGNUM DEI AUGENDUM”. Jako delegat Przełożonego Generalnego w uroczystości uczestniczył i medal, w imieniu Towarzystwa Chrystusowego, przyjął sekretarz generalny ks. Andrzej Orczykowski.21.11.2008 - PAP o wizytacji ks. Generała w Brazylii
Na stronach Polskiej Agencji Prasowej w ogólnodostępnym serwisie "Polonia dla Polonii" ukazała się informacja o wizycie naszego Przełożonego Generalnego w Brazylii: „Generał Chrystusowców z oficjalną wizytą w Brazylii”. Notkę, której autorem jest ks. dr Zdzisław Malczewski SChr można przeczytać pod adresem http://polonia.pap.pl.20.11.2008 - Triduum przez uroczystością Chrystusa Króla
Dziś wieczorną Eucharystią o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie księża, bracia i klerycy mieszkający w Domu Głównym rozpoczęli przygotowanie do naszej tytularnej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Duchowym przewodnikiem na drodze podążania za Chrystusem Królem jest w tym roku ks. Andrzej Szczepaniak TChr, który w piątek i sobotę podczas nieszporów wygłosi kolejne rozważania.20.11.2008 - Wieści z Irlandii
Duszpasterz Polaków w irlandzkim Newry ks. Stanisław Hajkowski SChr przesyła garść informacji o wydarzeniach na tamtym terenie:

Polacy przyjeżdżają do Irlandii ze względu na pracę. W małej miejscowości Warrenpoint wielu z nich ma pracę, a wszyscy piękne widoki na otoczoną górami morską zatokę Carlingford Loch. 26 października została tu po raz pierwszy odprawiona Msza św. w języku polskim w kościele św. Piotra dla grupy naszych rodaków. Następne spotkania eucharystyczne będą odbywać się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Newry, oddalone 6 mil od Warrenpoint, było jednym z pięciu miast w Zjednoczonym Królestwie, które otrzymało w roku 2002 status "city" nadany przez Królową Elżbietę II z okazji jej złotego jubileuszu panowania. W dniu 7 listopada 2008 ranga Newry została dodatkowo podniesiona przez otwarcie Konsulatu Polskiego. Na funkcję Honorowego Konsula RP w Newry został mianowany Jerome Mullen pochodzący z Irlandii Północnej (na zdjęciu przy tablicy informacyjnej konsulatu z prawej strony obok ministra Jana Borkowskiego). Sprawy duszpasterskie diecezji Dromore, w której pracują chrystusowcy: ks. Krzysztof Olejnik (od września 2008) i ks. Stanisław Hajkowski (od października 2007) były dyskutowane 9 listopada na spotkaniu lokalnego duchowieństwa w ośrodku Dromantine (7 mil od Newry) należącym do Society of African Missions (Stowarzyszenia Misji Afrykańskich). Od 1926 do 1974 r. Dromantine było centrum przygotowania misjonarzy. Obecnie w Irlandii brakuje powołań. Właśnie powołania do kapłaństwa były tematem spotkania duchowieństwa diecezji Dromore i dwóch chrystusowców, którzy pracują duszpastersko w tej diecezji. Z kolei 13 listopada placówki chrystusowców w Cragavon i Newry odwiedził ks. Jarosław Maszkiewicz - koordynator duszpasterstwa polskiego w Irlandii z siedzibą w Dublinie. Ponad 30 księży polskich pracuje dla emigrantów na terenie całej Irlandii. Księża polscy regularnie spotykają się w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa w Irlandii przy kościele św. Audoena w Dublinie. Wydarzeniem pobudzającym do dużego optymizmu było otwarcie Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Newry. Jest to inicjatywa Polaków, których dzieci uczęszczają do lokalnych szkół stojących na bardzo dobrym poziomie. Są to w większości szkoły katolickie. Bez systematycznego kontaktu z językiem polskim dzieci zapominały jednak mowę ojczystą. Od kwietnia tego roku rodzice rozpoczęli starania o otwarcie Polskiej Szkoły Uzupełniającej. Ta inicjatywa spotkała się z poparciem środowiska prowadzącego polską stronę internetową duszpasterstwa polskiego w Newry i naszych irlandzkich przyjaciół www.newry.pl. Dzięki dyrektorowi szkoły podstawowej „St. Colman's Abbey Primary School" Panu Eddie Sweeney i Board of Governors (zarządowi), Polska Szkoła Uzupełniająca rozpoczęła działalność 15 listopada 2008.19.11.2008 - Medal dla Towarzystwa Chrystusowego za zasługi dla KUL-u
Dnia 18 listopada w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczystość wręczenia Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej medalu za zasługi dla KUL. To niecodzienne wydarzenie zostało wpisane w Międzynarodową Sesję Naukową poświęconą osobie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W uroczystości wzięli udział m.in. chrystusowcy na czele z wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem, który w imieniu zgromadzenia odbierał wyróżnienie, przedstawiciele Episkopatu Polski i Senatu KUL-u, księża salezjanie, profesorowie i studenci lubelskiej uczelni. Szeroka relacja tutaj. Zdjęcia.19.11.2008 - Formacyjne spotkanie księży wikariuszów
W Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu rozpoczął się dziś doroczny zjazd formacyjny księży wikariuszów i katechetów posługujących w parafiach Towarzystwa na Pomorzu. Spotkanie na temat „Słowo Boże w życiu i misji kapłana oraz jego proklamowanie” potrwa dwa dni. Uczestniczy w nim 23 kapłanów. W pierwszym dniu księża m.in. wysłuchają wykładów ks. prof. dra hab. Stanisława Ormantego SChr – „Lectio divina” oraz ks. lic. Adama Prozorowskiego – „Biblia w duszpasterstwie”. W czwartek natomiast przewidziane jest spotkanie z wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem oraz warsztaty „W służbie słowu”, które poprowadzi Aleksander Machalica - aktor Teatru Nowego w Poznaniu.16.11.2008 - Modlitwa za Polonię na Trójcowie w Chicago
Już po raz kolejny w parafii prowadzonej przez Towarzystwo Chrystusowe na chicagowskim Trójcowie odbyło się czuwanie modlitewne w intencji Polonii i jej duszpasterzy w łączności z czuwaniem jasnogórskim. W świątyni zgromadzili się wierni z polonijnych parafii w Chicago. Modlitwę prowadzili Księża Chrystusowcy i Siostry Misjonarki. Więcej informacji i zdjęcia w kalendarium Prowincji Północnoamerykańskiej.16.11.2008 - „Nie zapominamy o Was, którzyście wyemigrowali z kraju”
W nocy z piątku na sobotę 14/15 listopada na Jasnej Górze odbyło się czuwanie modlitewne w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Czuwanie jest organizowane już od 23 lat przez Towarzystwo Chrystusowe. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa założyciela naszego zgromadzenia kard. Augusta Hlonda: „Nie zapominamy o Was, którzyście wyemigrowali z kraju”. W szczególny sposób modlitwą otoczeni zostali ci, którzy w ostatnich latach wyjechali, aby za granicą szukać swojego szczęścia i lepszych warunków życia.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Auli o. Kordeckiego koncertem seminaryjnego zespołu Gaudeamus. O godz. 20.00 w kaplicy jasnogórskiej przybyłych pielgrzymów przywitał wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. Następnie zgromadzeni odmówili różaniec. Rozważania i śpiewy przygotowali nasi nowicjusze oraz Siostry Misjonarki. Z kolei Apel Jasnogórski o godz. 21.00 poprowadził Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego ks. dr Bogdan Molenda. Dalej modlitwę za emigrantów oraz o nowe powołania do pracy emigracyjnej prowadzili klerycy seminarium Towarzystwa. W to nabożeństwo, jak i w dalsze części czuwania, zostały włączone liczne intencje nadesłane drogą internetową z całego świata. Od godz. 23.00 modlitewne przygotowanie do Mszy św. prowadziła młodzież z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim.

Punktem kulminacyjnym czuwania była Eucharystia sprawowana o północy pod przewodnictwem i z homilią ks. Wikariusza Generalnego. Koncelebrowało ją 58 kapłanów. Modlitwę w kolejnych częściach czuwania prowadziły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, młodzież z parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim oraz grupa pielgrzymów z Bolonii, gdzie także posługują chrystusowcy. Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30.

W modlitwę w jasnogórskiej kaplicy można było się włączyć poprzez transmisję Radia Jasna Góra, także on-line. Apel Jasnogórski i Msza św. były transmitowane również przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. W rozmowie na temat emigracji w studiu Radia Jasna Góra wziął udział m.in. prowincjał naszego zgromadzenia z Anglii ks. Andrzej Zuziak.

Czuwanie, jak co roku, zgromadziło księży i braci chrystusowców pracujących w kraju i za granicą, nowicjuszy i kleryków Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla oraz licznych pielgrzymów. Najpierw z kraju, głównie z parafii prowadzonych na Pomorzu przez księży chrystusowców, a także z placówek polonijnych prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe, m.in. z Niemiec, Węgier i Włoch. Zdjęcia tutaj.
Więcej na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry.

Posłuchaj mp3:
Powitanie przez wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka
Rozważanie ks. Rektora podczas Apelu Jasnogórskiego
Homilia ks. Wikariusza Generalnego14.11.2008 - Generał Pocieszycieli w Domu Głównym w Poznaniu
Dnia 12 listopada 2008 r. kurtuazyjną wizytę w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego złożył o. Ludwik Maria Pociask, przełożony generalny Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. O. Ludwik Maria w latach 1985-1991 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie, wraz z chrystusowcami oraz współbraćmi ze swojego Zgromadzenia, przyjął 21 maja 1991 r. w bazylice archikatedralnej w Poznaniu z rąk bpa Stanisława Napierały. 24 czerwca br. został wybrany przełożonym generalnym. Siedzibą Ojca Generała jest, najstarsze sanktuarium maryjne w południowo-wschodniej Europie, Marianka na Słowacji. Ojciec Generał poinformował Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia o sytuacji duszpasterstwa Polaków, prowadzonego przez Braci Pocieszycieli, na Słowacji. Spotkanie o. L.M. Pociaska ze swoimi profesorami i kolegami przywołało seminaryjne wspomnienia. Więcej na temat Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani: www. pocieszyciele.pl14.11.2008 - Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii
Dziś jasnogórska noc czuwania w intencji polskich emigrantów. Szczegółowy program na stronie czuwania. Intencje przesłane za pośrednictwem Internetu będą odczytywane w trakcie poszczególnych nabożeństw. W modlitwę w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej można się włączyć za pośrednictwem radia i telewizji. Radio Jasna Góra będzie transmitować czuwanie od godz. 20.00 do 01.30. Radia można słuchać online bezpośrednio ze strony www.radiojasnagora.pl. Natomiast Apel Jasnogórski o godz. 21.00 i Mszę św. o północy transmitować będzie również Radio Maryja i Telewizja Trwam. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę za polską emigrację.10.11.2008 - Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Polonii
W dniach 7-8 listopada 2008 r. odbyła się w Warszawie w Łazienkach Królewskich Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Polacy w Ameryce Północnej 400 lecie”. Zorganizowana została przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Udział wzięli również Ambasadorowie USA, Kanady i Meksyku. Obrady odbywały się w trzech sekcjach: I. Od tradycji imigracyjnej do współczesności, II. Religijne aspekty życia Polaków w Ameryce Północnej, III. Organizacje polonijne. Kultura i nauka w życiu Polaków mieszkających w Ameryce Północnej. Obradom drugiej sekcji przewodniczył ks. prof. dr hab. UAM Bernard Kołodziej TChr, który wygłosił też referat na temat „Początki duszpasterstwa polskiego w Ameryce Północnej”. W Konferencji wziął udział nowy dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik TChr. Na zakończenie Konferencji odbyło się walne zebranie Światowej Rady Badań nad Polonią, której członkiem zarządu jest ks. prof. Bernard Kołodziej TChr.04.11.2008 - Jubileusz 25-lecia pracy chrystusowców w RPA
Dnia 26 października w Pretorii wspólnota księży chrystusowców świętowała 25-lecie pracy w Afryce Południowej. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. Stanisław Lipski TChr - wieloletni duszpasterz w Afryce aktualnie pracujący w Australii. Ekonom generalny Zgromadzenia ks. Karol Kozłowski TChr wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym m.in. podziękował współbraciom za ich pełną oddania pracą duszpasterską. Całą uroczystość przygotował i prowadził ks. Bogdan Wilkaniec TChr - przełożony chrystusowców w RPA. We Mszy świętej uczestniczyli wierni parafii pw. Niepokalanego Poczęcia, Polacy z Pretorii i okolicznych miejscowości oraz przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP. W godzinach popołudniowych na spotkanie przybył także Prezes Wspólnoty Polskiej Maciej Płażyński wraz z małżonką. Jubileusz był okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom za dzieło głoszenia Ewangelii przez chrystusowców na Czarnym Ladzie. W niedzielę 02 listopada ks. Ekonom wraz z ks. Stanisławem Lipskim sprawowali Mszę św. w Johannesburgu, gdzie duszpasterzem jest ks. Faustyn Jankowski TChr. Zdjęcia.02.11.2008 - Wizytacja ks. Generała w Brazylii - Kurytyba
Przełożony Generalny w ramach wizytacji prowincji południowoamerykańskiej odwiedził 31 października parafię pw. św. Jana Chrzciciela w Kurytybie. Proboszcz parafii ks. Zdzisław Malczewski przesyła relację z tego wydarzenia. Zaprasza także na stronę redagowanego przez siebie czasopisma polonijnego www.revistaprojecoes.com31.10.2008 - Koncert poświęcony pamięci kard. Augusta Hlonda
Wczoraj o godz. 19.00 w poznańskiej filharmonii odbył się koncert zatytułowany „Pamięci zmarłych. W 60. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda”. Orkiestra Filharmonii Poznańskiej i Chór Chłopięcy i Męski „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją pana Stefana Stuligrosza wykonali pieśń "Gdy słońce już zaszło wśród gór" (Ave Maria) i „Missa Dominicalis” op. 66 Antoniego Hlonda-Chlondowskiego (brata Kardynała) oraz „Messe de Requiem” op. 48 Gabriela Fauré. Słowo wprowadzające do koncertu wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr. Wśród wypełniających szczelnie aulę uniwersytecką słuchaczy był metropolita poznański ks. abp. Stanisław Gądecki, kapłani, bracia i klerycy Towarzystwa Chrystusowego, wiele sióstr zakonnych i przyjaciół zgromadzenia. Koncert był pięknym artystycznym zwieńczeniem obchodów Roku Hlondowskiego. Zdjęcia31.10.2008 - Jubileusz 25-lecia parafii w Scarborough (Kanada)
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough (Toronto – Kanada) świętuje w tym roku 25 lat istnienia. W ramach obchodów jubileuszu zorganizowanych zostało w ciągu całego roku wiele imprez religijnych i kulturalnych.

Centralną uroczystością jubileuszową była Msza św. dziękczynna w dniu 26 sierpnia, której przewodniczył i homilie wygłosił arcybiskup Toronto ks. bp. Thomas Collins w asyście wielu kapłanów ze zgromadzeń zakonnych Ojców Oblatów, Michaelitów i Chrystusowców. Uroczystości jubileuszowe zamykał bankiet w sali parafialnej.

Natomiast w dniu 5 października odbył się doroczny VIII Koncert Piosenki Religijnej. Mottem koncertu były słowa Apelu Jasnogórskiego: „Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam”. W koncercie uczestniczyli młodzi artyści reprezentujący polonijne ośrodki w Brampton, Hamilton, Mississauga i Toronto.

Historia parafii i relacja z uroczystości jubileuszowych tutaj. Zapraszamy też na stronę parafii www.parafiatoronto.com.30.10.2008 - Nowy numer Głosu Towarzystwa
W In Familia do pobrania kolejny numer Głosu Towarzystwa.30.10.2008 - Nowy wicerektor Seminarium
Z radością przekazujemy informację, że dotychczasowy prefekt naszego seminarium ks. Bogusław Burgat z dniem 22 października został mianowany przez ks. Generała wicerektorem seminarium. Ks. Bogusławowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.30.10.2008 - Wizyta Prezydenta RP w parafii w Doniecku
Dnia 29 października br. parafię pw. św. Józefa w Doniecku na Ukrainie odwiedził Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. W tych dniach w Doniecku odbywało się spotkanie prezydentów Ukrainy i Polski. Na progach parafialnej świątyni witali tak ważnego gościa biskupi Stanisław Padewski i Marian Buczek, księża i parafianie z dekanatu donieckiego. Prezydent został przywitany kwiatami przez młodzież w polskich strojach krakowskich. Następnie wszyscy udali się się do kościoła. Na początku proboszcz ks. Ryszard Karapuda TChr przywitał dostojnego gościa. Potem przemawiał biskup Stanisław, a następnie sam Prezydent. Z kolei Pan Prezydent dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt papieża Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku. Prezydent ofiarował na ręce księdza proboszcza kielich mszalny z wygrawerowanym napisem pamiątkowym. Chociaż wizyta była krótka miała duże znaczenie dla budowania dobrych relacji z władzami i mieszkańcami miasta.29.10.2008 - Nowa płyta szczecińskich „Serduszek”
Z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada 11 listopada br. działający przy sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dziecięco-młodzieżowy zespól wokalny „Serduszka” wydał płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi pt. „Naszej Matce-Polsce”. Na płycie znajdują się znane i lubiane utwory, takie jak „Pierwsza Brygada”, „Ułani, ułani...", „Płynie Wisła Płynie", „Marsz marsz Polonia" i inne. 19 piosenek znajdujących się na płycie zespół nagrał przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Władysławowa. Patronat nad płytą objęli m.in. bp polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski; Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Michał Łuczak i Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek.

Promocja albumu odbędzie się 9 listopada (niedziela) o godz.16.00 w kościele NSPJ w Szczecinie podczas koncertu "Serduszek" i wspomnianej orkiestry. Zapraszamy na stronę internetową zespołu www.serduszka.pl29.10.2008 - Wizytacja w Brazylii
Trwa wizytacja ks. Generała w Brazylii. W niedzielę gościł w parafii św. Stanisława biskupa w Kurytybie. Natomiast w dniach 27-28.10. współbracia z prowincji uczestniczyli w dniach skupienia pod przewodnictwem ks. Generała. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej prowincji południowoamerykańskiej, gdzie znajduje się więcej informacji i zdjęcia.28.10.2008 - II Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Lektorów w Pyrzycach
W dniu 25 października 2008 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Ottona w Pyrzycach zorganizowało II Halowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Lektorów. W turnieju wzięli udział lektorzy z parafii: pw. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bielicach, pw. św. Ottona w Pyrzycach, pw. św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim, pw. Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach i pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim

O godz. 9.00 została odprawiona Eucharystia, w czasie której homilię wygłosił duszpasterz powołań ks. Piotr Lizoń TChr. Po Mszy św. w hali pyrzyckiego OSIR-u rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Po pięciu godzinach zmagań najlepszą okazała się reprezentacja parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach. Następne miejsca zajęli lektorzy z parafii Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu i z parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach. Turniej był okazją do spotkania młodzieży głównie z parafii prowadzonych przez chrystusowców na Pomorzu Zachodnim. Sportowej rywalizacji toczonej w życzliwej atmosferze towarzyszyła dobra zabawa. Kilka zdjęć.27.10.2008 - II część uroczystości hlondowskich w Warszawie
26 października w Warszawie odbyły się dalsze uroczystości związane z 60. rocznicą śmierci kard. Augusta Hlonda. Najpierw w bazylice archikatedralnej, w której dokładnie 60 lat temu odbył się pogrzeb Sługi Bożego Augusta Hlonda, celebrowana była o godz. 13.00 uroczysta Msza św. o jego beatyfikację pod przewodnictwem i z homilią metropolity warszawskiego ks. abpa Kazimierza Nycza. Mszę koncelebrowali księża chrystusowcy z wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele, rektorzy i wychowawcy seminarium księży chrystusowców i warszawskiego seminarium duchownego, przedstawiciele księży salezjanów i prezbiterium Kościoła warszawskiego. We Mszy uczestniczyli klerycy obu seminariów, bracia zakonni i zgromadzeni warszawiacy. Na zakończenie celebracji w kaplicy św. Jana Chrzciciela, gdzie pochowany jest kard. August Hlond abp Nycz odmówił modlitwę o jego beatyfikację. Msza św. była transmitowana przez Telewizję Polonia.

Natomiast o godz. 16.30 w kościele akademickim św. Anny miała miejsce warszawska edycja prezentacji „Verba Sacra”. Teksty „Kazań i mów” kard. Augusta Hlonda czytali aktorzy stołecznej sceny Andrzej Ferenc i Krzysztof Gosztyła. Oprawę muzyczną stworzyła reprezentacja chórów warszawskiego oddziału ZCHK Caecilianum. Zgromadzonych przywitał wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak, a komentarz wprowadzający wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej SChr.27.10.2008 - Gimnazjum w Stargardzie im. kard. Hlonda
Po raz kolejny szkołę katolicką w Stargardzie związano z osobą kardynała Augusta Hlonda. Gimnazjum Katolickie prowadzone przez parafię pw. św. Józefa przy kościele św. Jana w Stargardzie otrzymało w Roku Hlondowskim imię tego wielkiego Polaka, Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Uroczystości odbyły się 13 października 2008 r. i rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Jana. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił sekretarz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzej Orczykowski. Proboszcz parafii ks. dr Jarosław Staszewski SChr, reprezentujący organ prowadzący szkołę, uroczyście przekazał akt nadania imienia dyrektorowi gimnazjum pani Marii Iwonie Jasek. Na zakończenie Eucharystii klasa I złożyła ślubowanie. Świętowanie kontynuowano w gimnazjum, gdzie sami uczniowie przybliżyli w programie artystycznym społeczności szkolnej i zaproszonym gościom, postać swojego nowego patrona. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu w osobach prezydenta - pana Sławomira Pajora i starosty - pana Waldemara Gila. Przybyli także dyrektorzy stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Galeria zdjęć na stronie parafii.25.10.2008 - Rozpoczęcie wizytacji w Brazylii
24 października przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki przybył do Kurytyby w Brazylii rozpoczynając tym samym wizytację kanoniczną w Prowincji brazylijskiej naszego zgromadzenia. Oficjalne przywitanie przez przełożonych nastąpiło w Domu Prowincjalnym w obecności biskupa pomocniczego archidiecezji kurytybskiej Dirceu Vagini. W Prowincji aktualnie pracuje 36 chrystusowców, a w naszym seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 3 kleryków pochodzących z Brazylii. O przebiegu wizytacji będziemy informować na bieżąco.24.10.2008 - Medal KUL dla Towarzystwa Chrystusowego
Rektor oraz Wysoki Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznali Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest to szczególne wyróżnienie jakie lubelska uczelnia przyznaje w dowód uznania za szczególną promocję Uniwersytetu w Świecie a także zaangażowanie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół KUL. Uroczyste wręczenie medalu odbędzie się podczas międzynarodowego sympozjum historycznego „Kardynał August Hlond – Wielki Prymas Polski w 60. rocznicę śmierci”. Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2008 r. o godz. 9.30 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL, Lublin, Al. Racławickie 14. Swoją obecność zapowiedzieli biskupi i arcybiskupi z Polski. Laudacje wygłosi JE Ks. bp. dr Ryszard Karpiński, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył będzie JE Ks. bp dr Stanisław Stefanek. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach. Szczegółowy program tutaj.22.10.2008 - Positio o heroiczności cnót kard. Hlonda
Z wielką radością przekazujemy informację, że dokładnie w 60. rocznicę śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda ukazało się w Rzymie tzw. „Positio super virtutibus”. Dzieło zostało zeprezentowane na zakończenie uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele pw św. Stanisława, bpa i męczennika w Rrzymie. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił abp Edward Nowak - były sekretarz Kongregacji ds świętych. „Positio” jest bardzo ważnym dokumentem w procesie beatyfikacyjnym. Jest to szerokie opracowanie dokumentów zgromadzonych w trakcie procesu wykazujące heroiczność cnót w życiu Sługi Bożego. Dokument jest napisany w języku włoskim i będzie przekazany specjalnej komisji działającej w ramach Kongregacji ds. świętych. Wydanie drukiem „Positio” jest więc znaczącym krokiem w procesie i niewątpliwie przybliża nas do dnia beatyfikacji kard. Hlonda.22.10.2008 - Uroczystości hlondowskie w Warszawie
Dziś, w 60. rocznicę śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda – Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego, w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone jego pamięci.

W warszawskiej archikatedrze, gdzie w kaplicy św. Jana Chrzciciela znajduje się sarkofag kard. Hlonda sprawowana była o godz. 10.00 uroczysta Eucharystia z prośbą o jego beatyfikację pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Homilię wygłosił ks. bp Stanisław Stefanek TChr. Eucharystię koncelebrowało 45 kapłanów, w tym: metropolita katowicki abp Damian Zimoń, ordynariusz łomżyński bp Stanisław Stefanek, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasz Sielicki, zarząd i rada generalna Towarzystwa Chrystusowego, rektor i moderatorzy seminarium duchownego Towarzystwa, inspektorzy prowincji księży salezjanów, wielu chrystusowców, salezjanów i kapłanów diecezjalnych. We Mszy św. uczestniczyli wszyscy klerycy WSD TChr, nowicjusze i bracia zakonni z Towarzystwa Chrystusowego, wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń i wierni świeccy.
Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się w procesji do kaplicy św. Jana Chrzciciela, gdzie przy grobie Sługi Bożego kard. Augusta złożono kwiaty, a ks. Prymas odmówił modlitwę o jego beatyfikację.

Drugim wydarzeniem była sesja naukowa pod honorowym patronatem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa na temat: „Działalność prymasowska Sługi Bożego Augusta Hlonda w latach 1945-1948”. Sympozjum zorganizowane przez ks. dra Józefa Kubickiego TChr odbyło się w budynku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na Krakowskim Przedmieściu. Oprócz księży biskupów, którzy celebrowali Mszę św. w sympozjum wziął udział metropolita warszawski ks. abp Kazimierz Nycz. Sesję otworzył i przywitał zgromadzonych p. Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia. Z kolei ks. Prymas w słowie wstępnym podkreślił krótko wielkość, zasługi i aktualność myśli kard. Hlonda. Prowadzenie sesji powierzono p. Marcinowi Przeciszewskiemu – prezesowi KAI.
Pierwszy referat poświęcony „Dziedzictwu Sługi Boiżego Augusta Hlonda, pierwszego biskupa Śląska” przedstawili wspólnie ks. abp. Damian Zimoń i p. dr Maria Włosek. Następnie głos zabrał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB i zaprezentował wykład na temat „Specjalne uprawnienia Stolicy Apostolskiej dla Prymasa Augusta Hlonda po drugiej wojnie światowej”. W sesji popołudniowej przedstawiono następujące referaty: o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap. – „Posługa kardynała Augusta Hlonda jako Prymasa Polski zatroskanego o życie zakonne”, ks. dr Józef Kubicki TChr – „Kardynał August Hlond inicjatorem Rady Prymasowskiej do odbudowy kościołów Warszawy”, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr – „Kardynał August Hlond twórcą polskiego duszpasterstwa emigracyjnego” i przełożony generalny Towarzystwa ks. Tomasz Sielicki – „Aktualny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Augusta Hlonda”. Ks. Generał kończąc swoje wystąpienie podzielił się informacją, że właśnie dziś w Rzymie ukazało się tzw. „Positio super virtutibus” będące ważnym etapem procesu beatyfikacyjnego. Krótka dyskusja z dopowiedzeniami zgromadzonych zakończyła to naukowe spotkanie. Zdjęcia.20.10.2008 - Uroczystości hlondowskie w Poznaniu
Wczoraj 19 października w katedrze poznańskiej księża i bracia mieszkający w Domu Głównym, klerycy naszego Seminarium i nowicjusze wzięli udział w obchodach 60. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda. O godz. 10.00 sprawowana była Msza św. o beatyfikację kard. Założyciela pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego.

Natomiast o godz. 17.00 rozpoczęła się w katedrze specjalna edycja "Verba Sacra". Fragmenty kazań i mów kard. Augusta Hlonda czytali poznańscy aktorzy Tadeusz Drzewiecki i Aleksander Machalica. Oprawę muzyczną stworzyła reprezentacja chórów wielkopolskiego oddziału ZCHK Caecilianum pod dyrekcją prof. Leszka Bajona i ks. Szymona Daszkiewicza. Komentarz z rysem biograficznym Kardynała wygłosił ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej. Prezentacja zgromadziła nie tylko chrystusowców, ale także siostry zakonne i wielu poznaniaków. Wszyscy mieli okazję posłuchać aktualnego także na dzisiejsze czasy przesłania Prymasa Hlonda. Zdjęcia.20.10.2008 - Nominacja profesorska ks. S. Ormantego
Z radością przekazujemy informację, że nasz biblista ks. dr hab. Stanisław Ormanty został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego w zgłębianiu tajemnicy słowa Bożego.20.10.2008 - Aktualizacja Rocznika Towarzystwa
W In Familia zamieszczona została uaktualniona wersja naszego Rocznika - stan danych z 15 października.

Sekretariat Generalny uprzejmie prosi wszystkich Współbraci o sprawdzenie swoich danych w najnowszej wersji naszego rocznika: Rocznik_pazdziernik_2008. W przypadku zauważenia w Roczniku nieprecyzyjnych danych prosimy przesyłać informacje na adres sekretariatu do dnia 3 listopada 2008 r. W ten sposób przeprowadzona wspólnie korekta pozwoli wyeliminować z Rocznika błędne informacje. Uzyskana wersja zostanie przekazana do druku jako Rocznik Towarzystwa 2009. Dziękujemy za współpracę.18.10.2008 - Sympozjum o kard. Hlondzie w Mysłowicach
W dniach obchodów 60. rocznicy śmierci kardynała Augusta Hlonda - wielkiego syna ziemi Mysłowickiej i w ramach obchodów 140. rocznicy utworzenia Dekanatu Mysłowickiego 17 października br. odbyła się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach sesja naukowa na temat „Zagadnienia społeczno-oświatowe w dekanacie Mysłowickim. Historia i współczesność”. Wygłoszono m.in. referaty: prof. dr hab. Adolf Szołtysek: Próba rekonstrukcji teorii wychowania chrześcijańskiego św. Jana Bosko; ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr: Prymas Polski, August kardynał Hlond – opiekun duchowy narodu polskiego; dr Aleksander Lipski: Cechy profetyczne w myśli Augusta kard. Hlonda, elementy logiki rozwoju społeczeństwa nowoczesnego; dr Dorota Luber: Pedagogiczne aspekty nauczania Augusta kardynała Hlonda; ks. mgr Jan Michalski: Na drogach Kościoła z Maryją. Inspiracje Maryjne Augusta kard. Hlonda; oraz kilka innych dotyczących pedagogiki i dekanatu. Udział w sesji wzięli: bp dr Gerard Bernacki, duchowieństwo, profesorowie, wychowawcy i młodzież akademicka.14.10.2008 - Dzień Papieski na chicagowskim Trójcowie
Polska Misja Duszpasterska w Chicago 12 października z okazji Dnia Papieskiego gościła Arturo Mari, przyjaciela i fotografa papieża Jana Pawła II. Arturo Mari uczestniczył we Mszy św. o godz. 10.30. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Paweł Bandurski TChr. Wśród zaproszonych gości byli: Przełożony Jezuitów w Chicago o. Stanisław Czarnecki, ekonom prowincji ks. Zygmunt Ostrowski, ks. Maciej Szmytowski - proboszcz w Iszkołdzi na Białorusi. Zdjęcia
Po Mszy św. odbyło się spotkanie - wywiad z Dostojnym Gościem. Tłumaczem był ks. Superior Jezuitów. Była okazja do zadawania pytań przez parafian. Dużo osób prosiło o autografy. Zdjęcia14.10.2008 - Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej
W Budapeszcie 12 października br. rozpoczęły się 14. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i polską parafię personalną prowadzoną przez Towarzystwo Chrystusowe. Inaugurację rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. abp. Juliusza Janusza nuncjusza apostolskiego. W koncelebrze byli: wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr i proboszcz ks. Leszek Kryża TChr. Homilię wygłosił nuncjusz apostolski. We Mszy uczestniczyli: pani Ambasador RP na Węgrzech, stowarzyszenia polskie na Węgrzech, miejscowy chór parafialny, ludowy zespół spod Nowego Sącza, zaproszeni goście z prof. Gabrielem Turowskim z Krakowa i prof. dr hab. Mieczysławem Wieliczką z Lublina na czele, siostry zakonne i liczni wierni. Po Eucharystii nastąpiło otwarcie wystawy pt. „Krakowski spacer szlakiem Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma”. Dni Kultury Chrześcijańskiej będą trwały do 19 października. W tym czasie odbędą się: sympozjum historyczne, wykłady, wieczór poetycki i spotkania duszpasterskie polskich księży oraz sióstr zakonnych pracujących na Węgrzech. Całość zakończy się Mszą św. i projekcją filmu dokumentalnego Grzegorza Łubczyka o Karolu Malczyku, twórcy fresków w polskim kościele w Budapeszcie.13.10.2008 - Wieści z Lombard (USA)
W sobotę 11 października w domu prowincji północnoamerykańskiej w Lombard odbyło się II Formacyjne Spotkanie Ministrantów pod hasłem „Świętowanie w liturgii”. Na spotkanie przyjechało 20 ministrantów z parafii, w których posługują księża chrystusowcy: z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Milwauke, z parafii Krzyża Świętego w Minneapolis, z parafii św. Błażeja i parafii Trójcy Świętej z Chicago oraz parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard. Spotkania odbywać się będą cyklicznie, co trzy miesiące. Celem jest, oprócz pogłębienia świadomości liturgicznej wśród ministrantów, przybliżenie charyzmatu i misji naszego Zgromadzenia. Organizatorzy ks. Tomasz Ludwicki SChr i ks. Andrzej Totzke SChr zapraszają do obejrzenia galerii zdjęć.13.10.2008 - Obchody Roku Hlondowskiego
22 października przypada 60. rocznica śmierci kard. Augusta Hlonda – Prymasa Polski i założyciela Towarzystwa Chrystusowego. Będzie to jednocześnie zakończenie obchodów Roku Hlondowskiego. W związku z tym będzie miało miejsce kilka wydarzeń kościelnych, naukowych i kulturalnych, na które serdecznie zapraszamy: Msze św. w katedrach w Poznaniu i w Warszawie, „Verba Sacra” w Poznaniu i w Warszawie, sympozjum naukowe w Warszawie poświęcone osobie kard. Hlonda. Szczegółowy program tutaj.10.10.2008 - Pielgrzymka do poznańskiej Fary
Tradycyjnie już mieszkający w Domu Głównym księża i bracia oraz klerycy naszego seminarium wzięli udział w pielgrzymce do poznańskiej Fary. Doroczna pielgrzymka odbyła się w związku z odpustem ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mszy św. koncelebrowanej przez kilkunastu współbraci chrystusowców przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Wójcik – dyrektor reaktywowanego niedawno Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego działającego w ramach misji Towarzystwa Chrystusowego. W pokornej modlitwie, przez wstawiennictwo Matki Bożej, zgromadzeni polecali Panu Bogu sprawy polskich emigrantów, ich rodzin oraz duszpasterzy polonijnych.

Tygodniowy odpust w poznańskim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy związany jest z rocznicą koronacji cudownego obrazu Matki Bożej, która miała miejsce 11 października 1961 r. Z ta piękną barokową świątynią łączą nas chrystusowców bliskie związki m.in. przez osoby kard. Augusta Hlonda i o. Ignacego Posadzego, a obecnie także posługa w wieczystym konfesjonale.10.10.2008 - Materiały na Dzień Papieski
12.10. obchodzić będziemy VIII Dzień Papieski pod hasłem "Jan Pawel II wychowawca młodych".
Zamieszczamy materiały duszpasterskie do wykorzystania w przeżywaniu tego wydarzenia.10.10.2008 - Nowa strona www parafii w Barcelonie
Kapelania Polska w Barcelonie pod opieką ks. Andrzeja Glanca TChr uruchomiła swoją nową stronę internetową, na której oprócz podstawowych informacji znajduje się również kronika, galeria zdjęć i wiele informacji praktycznych. Równocześnie ze zmianą wizerunku strony nastąpiła zmiana w jej adresie. Od teraz informacje o Kapelanii można na bieżąco śledzić pod adresem: www.tchr.org/barcelona Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.07.10.2008 - Inauguracja roku akademickiego w WSD
Dziś w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 przewodniczył przełożony generalny naszego zgromadzenia ks. Tomasz Sielicki. W koncelebrze wzięło udział 44 kapłanów, w tym członkowie zarządu Towarzystwa, Dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” ks. dr hab. Zbigniew Kubacki, formatorzy i wykładowcy naszego seminarium, rektorzy zaprzyjaźnionych seminariów duchownych, księża profesorowie, przełożeni różnych wspólnot zakonnych, a także współbracia chrystusowcy, w tym proboszczowie naszych parafii na Pomorzu Zachodnim. We Mszy św. i dalszej części inauguracji uczestniczyły także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i Siostry Wspólnej Pracy oraz świeccy przedstawiciele władz miasta, kilku poznańskich uczelni wyższych i oczywiście klerycy naszego seminarium. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr – prodziekan na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Druga część uroczystości miała miejsce w auli seminaryjnej. Przyświecało jej hasło będące cytatem kard. Augusta Hlonda „Bierzcie swe powołanie poważnie, bo to wielka rzecz, to święta rzecz”. Po uroczystym odśpiewaniu „Gaude Mater Polonia” rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda przywitał wszystkich zgromadzonych i oficjalnie otworzył nowy rok formacji 2008/2009. Następnie prefekt seminarium ks. Bogusław Burgat przedstawił sprawozdanie z działalności dydaktyczno-naukowej seminarium w ubiegłym roku. Z kolei 8 kleryków pierwszego roku złożyło ślubowanie, a ks. Rektor i ks. Dziekan PWT wręczyli im studenckie indeksy.

Wykład inauguracyjny na temat „Obrona godności apostolskiej św. Pawła w Listach do Koryntian” wygłosił ks. dr Edward Szymanek TChr. Uroczystość zakończyło przemówienie Dziekana PWT sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” ks. dra hab. Zbigniewa Kubackiego oraz słowo Przełożonego Generalnego.

Nowy rok akademicki rozpoczęło 50 klerków. Ich oraz wszystkich wychowawców i wykładowców seminarium polecamy pamięci modlitewnej Czytelników kalendarium.
Zdjęcia z uroczystości.06.10.2008 - 20 lat działalności Hlondianum
W niedzielę 05 października Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum świętowało 20-lecie pracy wydawniczej. Uroczystej Eucharystii dziękczynnej sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył założyciel wydawnictwa i jego wieloletni dyrektor, a dziś przełożony generalny Towarzystwa ks. Tomasz Sielicki. Zgromadzonych przywitał dyrektor Hlondianum ks. dr Jan Hadalski. Mszę św. koncelebrowało kilkunastu kapłanów. Uczestniczyli w niej pracownicy wydawnictwa wraz z rodzinami oraz klerycy seminarium. W kazaniu ks. Generał przywołał kilka wydarzeń i osób z historii Hlondianum, zwłaszcza z jego początków.

Z kaplicy świętowanie przeniosło się do refektarza, gdzie wszyscy zjedli smaczny obiad, a następnie na seminaryjne boisko sportowe. Tam piłkarska reprezentacja Wydawnictwa zmierzyła się z reprezentacją naszego seminarium. Po zaciętej walce mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 6:6.

Po meczu pracownicy wydawnictwa i goście przeszli do sali na kawę i ciasto. Przy okazji wszyscy mogli zobaczyć specjalnie przygotowaną na tę okazję wystawę fotograficzną prezentującą krótko historię wydawnictwa, a właściwie ludzi z nim związanych.

Za datę powstania Hlondianum przyjmuje się dzień 29 września 1988 r., kiedy to ówczesne władze Polski zezwoliły na rozpoczęcie działalności firmy. Tradycje wydawnicze naszego zgromadzenia są jednak dużo starsze i sięgają do początków Towarzystwa w Potulicach, gdzie już w 1933 r. ruszyło wydawnictwo i drukarnia. Obecnie w Hlondianum pracuje 27 osób. Wielu z nich związanych jest z firmą prawie od początku. Więcej o historii oraz aktualna oferta Hlondianum na www.hlondianum.pl
Zdjęcia04.10.2008 - Uroczystości w Toledo
28 września związek przyjaźni miast Toledo i Poznania zorganizował już po raz 18. Polskie Dożynki. Odbywały się one w gościnnym ośrodku Sióstr Franciszkanek w Sylvania, stan Ohio. Tegoroczne spotkanie w sposób szczególny było związane z podziękowaniem za długoletnią pracą księży chrystusowców w Toledo oraz w tym rejonie. Wśród gości był prowincjał chrystusowców w USA i Kanadzie ks. Paweł Bandurskie, na którego ręce przedstawiciele Polonii złożyli serdeczne podziękowanie. Szczególne wyróżnienie i uznanie otrzymał także ks. Ryszard Philiposki SChr, pierwszy chrystusowiec pracujący na tym terenie i obecny proboszcz parafii św. Wojciecha oraz św. Jadwigi. W najbliższym miesiącu ma się ukazać ciekawa publikacja autorstwa ks. Ryszarda o Polonii w Toledo. Zdjęcia.02.10.2008 - Ks Generał na obradach KEP w Białymstoku
W dniach 26-27 września w Białymstoku odbyło się 345. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W obradach brał udział nasz Przełożony Generalny a zarazem Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Po zakończonych obradach, w niedzielę 28 września ks. Generał wraz z asystentem ks. Andrzejem Szczepaniakiem TChr oraz ks. Józefem Kubickim TChr wziął udział w uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Msza św. beatyfikacyjna pod przewodnictwem abp. Angelo Amato zgromadziła Episkopat Polski, Biskupów z zagranicy, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, najwyższe władze państwowe oraz ok. stutysięczną rzeszę pielgrzymów z kraju i ze świata. Kilka zdjęć.29.09.2008 - Pierwsza profesja w Mórkowie
Dziś w domu nowicjackim w Mórkowie k. Lipna 9 nowicjuszy złożyło na ręce przełożonego generalnego Towarzystwa ks. Tomasza Sielickiego swoje pierwsze śluby zakonne. Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył ks. Generał. W homilii Przełożony Generalny wskazał na aktualność misji naszego zgromadzenia. Mówił do najmłodszych chrystusowców, że są potrzebni, aby wypełnić misję zleconą nam w Kościele. To ma być drogą ich uświęcenia. W uroczystości wzięli udział rodzice i bliscy nowicjuszy składających profesję zakonną. Neoprofesi w środę przeprowadzają się z Mórkowa do Poznania, do seminarium, aby podjąć wykłady na I roku studiów.29.09.2008 - Ponowienie profesji w naszym seminarium
Wczoraj wieczorem zakończyły się w naszym seminarium sześciodniowe rekolekcje dla kleryków, które prowadził rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda. Natomiast dziś podczas porannej Mszy św. dwóch braci zakonnych oraz klerycy drugiego i trzeciego roku ponowili swoje śluby zakonne. Eucharystii koncelebrowanej przez przełożonych zgromadzenia i seminarium, wykładowców seminarium i mieszkańców Domu Głównego przewodniczył przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. Homilię wygłosił wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. Zgodnie z harmonogramem klerycy 1 października rozpoczynają wykłady. Kilka zdjęć z dzisiejszej uroczystości.25.09.2008 - Konkurs wiedzy o kard. Auguście Hlondzie
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku i Akcja Katolicka OP parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi już po raz IV organizują ogólnopolski konkurs wiedzy o kard. Auguście Hlondzie: „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, młodzież pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, nauczyciele, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda. Szczegóły konkursu i regulamin tutaj.22.09.2008 - Wizyta ks. Wikariusza na Białorusi
W dniach od 8 do 14 września Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak odwiedził współbraci pracujących na Białorusi. Jednym z etapów tej wizyty były Baranowicze, gdzie wziął udział w dniu skupienia dla kapłanów diecezji pińskiej, w której posługuje trzech chrystusowców: ks. Maciej Szmytowski, ks. Andrzej Szoda i ks. Aleh Shpets oraz spotkał się z kard. Kazimierzem Świątkiem, administratorem apostolskim diecezji. Następnie ks. Wikariusz udał się do diecezji grodzieńskiej i nawiedził parafie, w których posługują ks. Franciszek Gałdyś i ks. Andrzej Łysy. Była to też okazja do spotkania z kapłanami z dekanatu, do którego należą nasi współbracia, a z którego Towarzystwo ma powołania - ks. Andrzej Łysy i ks. Aleh Shpets pochodzą właśnie z iwiejskiego dekanatu. Jednym z ostatnich etapów wizyty był wspólny dzień skupienia wszystkich chrystusowców, pracujących na Białorusi. Spotkanie dobyło się w Iszkołdzi, gdzie gościnnie przyjął wszystkich ks. proboszcz Maciej Szmytowski. Przy tej okazji ks. Wikariusz wyraził uznanie dla pracy i zaangażowania współbraci w duszpasterstwo na Białorusi. Kilka zdjęć.22.09.2008 - Nowa placówka Towarzystwa w Glasgow
Towarzystwo Chrystusowe rozpoczyna pracę wśród polskich emigrantów w Szkocji. W niedzielę 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża ks. Wojciech Świątkowski SChr podjął posługę duszpasterską przy parafii św. Piotra w Glasgow. W ramach wstępnego porozumienia z miejscowym ordynariuszem ks. abpem Mario Contim ks. Wojciech będzie pomagał w duszpasterstwie w szkockiej parafii i posługiwał Polakom. W każdą niedzielę w kościele św. Piotra sprawowane są dwie Msze św. z uwzględnieniem języka polskiego: o godz. 10.00 polsko-angielska i o 18.00 całkowicie po polsku. Polskie Msze zapoczątkował około rok temu proboszcz, ks. William Slavin prosząc o ich sprawowanie kilku przebywających tam czasowo polskich księży. Obecnie w niedzielnej Eucharystii uczestniczy około 350 Polaków. Oprócz Mszy św. prowadzone jest dla nich przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.22.09.2008 - Głos Towarzystwa
W In Familia do pobrania kolejny numer "Głosu Towarzystwa"16.09.2008 - Spotkanie Konsulty Wyższych Przełożonych
Dziś w Domu Głównym Towarzystwa odbywa się spotkanie Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Spotkaniu przewodniczy nasz przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki, który 13 maja br. został wybrany przewodniczącym Konferencji. Kilka zdjęć.15.09.2008 - Rok Jubileuszowy Sióstr Misjonarek
Dziś w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej uroczystą Eucharystią o godzinie 11.00 zainaugurowało świętowanie Roku Jubileuszowego związanego z 50-leciem powstania Zgromadzenia. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Sielicki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego. Na uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych Sióstr Misjonarek był obecny Zarząd i Rada Generalna Towarzystwa Chrystusowego.
Zapraszamy przy okazji na stronę internetową Sióstr Misjonarek.14.09.2008 - Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza
W Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu w dniach od 8 do 13 września odbył się VI Ogólnopolski Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza pod hasłem „Bądźcie uczniami Moimi” zorganizowany przez promotora powołań ks. Piotra Lizonia TChr. Uczestniczyło w nim ponad 50 ministrantów i lektorów z całej Polski. Uczestnicy Kongresu przyjechali z następujących parafii: Kraków-Mogiła, Targanice, Jaworzno, Parkowo, Brudzew, Ruda Śląska, Wrocław, Rumia, Władysławowo, Szczecin Zdroje, Goleniów, Dobrzany, Stargard Szczeciński.

Ministranci i lektorzy brali udział w różnych wykładach i warsztatach: Triduum Paschalne, spotkania z Pismem Świętym, Msza święta pod przewodnictwem biskupa, służba przy udzielaniu sakramentów, postawy i gesty liturgiczne, posługa ceremoniarza, animatorzy, sztuka operowania głosem, posługa kantora, warsztaty multimedialne. Codziennie kongresowicze uczestniczyli we Mszy świętej, nabożeństwach m.in. w intencji Polonii, o powołania kapłańskie i zakonne, nabożeństwie pokutnym i innych. Jednej z Eucharystii przewodniczył ks. bp. Grzegorz Balcerek - delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów.

W programie, oprócz codziennych wykładów, był także czas przeznaczony na sport, wspólną rekreację, zwiedzanie Gniezna zakończone uroczystą Mszą św. w katedrze oraz zwiedzanie Poznania. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w Kongresie, a także upominki od Wydawnictwa Hlondianum.13.09.2008 - 65. rocznica zbrodni na Wołyniu
Na miejsce startych 30 sierpnia 1943 r. z powierzchni ziemi wiosek Ostrówki i Wola Ostrowiecka (wymordowano tam ok. 1200 Polaków) udała się ponad stuosobowa pielgrzymka ocalałych z pogromu i ich potomków, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Pielgrzymkę poprowadził ks. Bernard Kołodziej SChr. Uroczystej liturgii w miejscu kaźni przewodniczył biskup łucki Marcjan Trofimiak. W Ostrówkach wraz z proboszczem zginął nasz współbrat Józef Harmata.11.09.2008 - List ks. bpa Z. Zimowskiego do Polonii
Ks. Bp Zygmunt Zimowski - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji skierował na Święto Podwyższenia Krzyża specjalne słowo pasterskie do Polonii świata. W załączniku treść tego listu.09.09.2008 - Ulica Kard. Augusta Hlonda w Chociwlu
7 września 2008 r., w dzień odpustu parafialnego w Chociwlu, odbyła się uroczystość nadania imieniem Kard. Augusta Hlonda dawnej ulicy Małej przy której stoi parafialna świątynia. W obecności wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztofa Grzelaka, władz miasta Chociwla, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych wiernych ogłoszono, że ulica Mała zmienia nazwę na ulicę Kard. Augusta Hlonda. Ks. Wikariusz Generalny wraz z panią burmistrz Ewą Ludwińską dokonali symbolicznej odsłony tablicy z nazwą ulicy. Wszyscy zebrani wysłuchali fragmentu archiwalnego nagrania kazania ks. kard. Augusta Hlonda wygłoszonego w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie w 1946 roku - „Zadania kobiety katolickiej”. Uroczystość ta miała miejsce dzięki inicjatywie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Musiałka, który zwrócił się do władz miasta o uhonorowanie pamięci zmarłego 60 lat temu kard. Augusta Hlonda – założyciela Towarzystwa Chrystusowego i twórcy administracji kościelnej w powojennej Polsce na ziemiach zachodnich. W województwie zachodniopomorskim tylko jeszcze Suchań może pochwalić się ulicą z imieniem ks. Kard. Augusta Hlonda. Zatem, nanieśmy poprawki w adresie Parafii M.B. Bolesnej w Chociwlu. Od dzisiaj to: ul. Kard. Augusta Hlonda 9, 73-120 Chociwel.06.09.2008 - Promocja nowej książki ks. Zdzisława Malczewskiego SChr
Nasz współbrat pracujący w Brazylii (Kurytyba) ks. dr Zdzisław Malczewski wydał ostatnio książkę pt. „Ślady polskie w Brazylii / Marcas da presenca polonesa no Brasil”, Warszawa 2008 (s. 320). Jej oficjalna i uroczysta prezentacja odbyła się 5 września br. w teatrze SESC w Passo Fundo w ramach „Wieczoru polskiego” zorganizowanego przez miejscowy Uniwersytet (UPF) przy współpracy prefektury municypalnej stanu Rio Grande do Sul. Autorowi serdecznie gratulujemy.
Więcej informacji, zdjęcie i okładka książki.04.09.2008 - Informacja o śmierci
W nocy z 3/4 września w Wyandotte (USA) odszedł do wieczności Ojciec naszego współbrata ks. Geralda Grupczyńskiego śp. Roman Grupczynski. Data pogrzebu nie została jeszcze ustalona.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!03.09.2008 - Wizytacja ks. Generała w Australii cd.
Na stronie Prowincji Australijskiej, w kronice, można znaleźć informacje i obejrzeć zdjęcia z wizytacji ks. Generała na terenie Sydney, w ośrodkach duszpasterskich Bankstown, Campbelltown i Liverpool.02.09.2008 - Nowa strona parafii na Umultowie
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu-Umultowie uruchomiła właśnie nową stronę internetową. Można znaleźć na niej wiele informacji z życia tej młodej parafii oraz galerię zdjęć. Strona z pewnością ułatwi kontakt z parafianami, którzy na bieżąco będą mogli teraz śledzić m.in. ogłoszenia parafialne, intencje mszalne i aktualności. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin: www.jadwiga.poznan.pl28.08.2008 - Wizytacja ks. Generała w Nowej Zelandii
W środę 27 sierpnia Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki odwiedził ośrodek duszpasterski w Auckland N.Z., gdzie duszpasterzem Polaków jest ks. Edmund Budziłowicz SChr. Ks. Generał odwiedził parafię Epsom gdzie zamieszkuje i pracuje ks. Edmund, spotkał się z lokalnym proboszczem Fr. Patrick Ward oraz zobaczył Muzeum Polskie prowadzone przez p. John’a Roy-Wojciechowski. Następnie o godz. 13.00 odbyło się spotkanie w Domu Polskim z Polakami żyjącymi w tym pięknym mieście. Wieczorem o godz. 19.00 ks. Generał celebrował Mszę św. w towarzystwie ks. Prowincjała i ks. Edmunda. Po liturgii miało miejsce spotkanie z Rodakami. We czwartek 28 sierpnia ks. Generał celebrował Mszę św. z ks. Prowincjałem i ks. Edmundem u sióstr Karmelitanek. Następnie wspólnie odwiedzili lokalnego ordynariusza diecezji bpa Patrick Dunn i biskupa pomocniczego Robin Leamy. Wizytacja zakończyła się wieczornym spotkaniem grupy modlitewnej Rodzin Nazaretańskich, podczas którego ks. Generał wygłosił konferencję ascetyczną na temat powołania do świętości. Kilka zdjęć.27.08.2008 - Nowy numer Głosu Towarzystwa
W In Familia do pobrania kolejny numer Głosu Towarzystwa.25.08.2008 - Wizytacja ks. Generała w Australii cd.
W dniach 9-13 sierpnia odbyła się wizytacja Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough (Melbourne). Po Mszy św. odprawionej w niedzielę 10 sierpnia o godz. 11.00 ks. General spotkał się z rodakami. Odwiedził m.in. Dom Spokojnej Starości w Bayswater, gdzie celebrował Eucharystię i spotkał się z mieszkańcami i kierownictwem ośrodka. Nagrał również audycję w Radio SBS. Uwieńczeniem wizytacji było spotkanie z abpem Melbourne Denisem Hartem. Kilka zdjęć.23.08.2008 - Wspomnienia z rekolekcji dla rodziców
W dniach 19-22 czerwca br. w naszym domu zakonnym w Częstochowie już po raz szósty odbyły się rekolekcje dla rodziców naszych współbraci. W rekolekcjach wzięło udział kilkadziesiąt osób. Pani Antonina Gutowska, Mama ks. Mariusza pracującego w Anglii, spisała wspomnienia z tych dni. Zapraszamy do lektury.18.08.2008 - Informacja o pogrzebie
Pogrzeb śp. Jana Rożdżeńskiego, brata naszego ks. Wojciecha Rożdżeńskiego, odbędzie się 20 sierpnia br. (środa). Msza św. o godz. 11,30 w Kaplicy Pogrzebowej na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim (adres: Aleje Cmentarne). RIP!16.08.2008 - Wieczny odpoczynek...
W wieku 51 lat zmarł brat ks. Wojciecha Rożdżeńskiego SChr (Anglia), śp. Jan Rożdżeński. Daty pogrzebu jeszcze nie ustalono. RIP!13.08.2008 - Stan zdrowia ks. Szymanika
W In Familia nowe informacje o stanie zdrowia ks. Ryszarda Szymanika.11.08.2008 - Ks. Ryszard Szymanik w szpitalu
W sobotę 9 sierpnia ks. Ryszard Szymanik powracając do parafii z obozu z ministrantami zasłabł i stracił przytomność. Stan jest poważny. Ks. Ryszard nie odzyskał jeszcze przytomności. Leży na oddziale ratunkowym w szpitalu w Szczecinie. Lekarze są na etapie diagnozowania przyczyny tego stanu. Prosimy Współbraci o modlitwę za ks. Ryszarda.05.08.2008 - Nominacja dla Przełożonego Generalnego
Księża Biskupi zgromadzeni na 344. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Katowicach w dniach 17-18 czerwca br., wybrali naszego Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego na Konsultora Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.

Księdzu Generałowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań wynikających z powierzonej funkcji.02.08.2008 - Nowa strona „Serduszek”
1 sierpnia ruszyła nowa strona internetowa młodzieżowo-dziecięcego zespołu „Serduszka”, działającego przy Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Obecna wersja posiada zupełnie zmienioną szatę graficzną oraz więcej aktualnych informacji, między innymi o mającej się niedługo ukazać nowej płycie zespołu. "Serduszka" w sieci można znaleźć pod tym samym, co do tej pory adresem www.serduszka.pl. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.28.07.2008 - Wizytacja ks. Generała w Australii cd.
Na stronie kroniki Prowincji Australijskiej naszego Zgromadzenia pod datą 13 lipca można przeczytać informacje i zobaczyć zdjęcia z wizytacji kanonicznej Przełożonego Generalnego w kolejnych ośrodkach duszpasterskich: Ashfield, Kirribilli i Maroubra Bay (Sydney).25.07.2008 - Zakończenie probacji
W piątek 25 lipca zakończyła się czterotygodniowa probacja naszych współbraci, którzy przyjęli święcenia prezbiteratu w latach 1995-1996. To blisko miesięczne spotkanie miało miejsce w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu. Dla 20 uczestników plan probacji był bardzo wypełniony. Brali udział w wielu wykładach i spotkaniach, przeżywali tygodniowe zakonne rekolekcje, a także uczestniczyli w warsztatach z zakresu psychologii. Wspólny pobyt umocnił braterskie relacje i dał możliwość odnowy sił duchowych do dalszej pracy dla większości uczestników pośród polskich emigrantów w różnych częściach świata. Nasi Współbracia korzystali z wydatnej pomocy ojców jezuitów, którzy prowadzili większość wykładów i rekolekcje. Na zakończenie probacji wszyscy udali się do nowicjatu w Mórkowie, gdzie przed laty stawiali pierwsze kroki w życiu zakonnym.

Pośród probantów byli piątkowi solenizanci: ks. Krzysztof Jaworski i ks. Krzysztof Obiedziński, którzy wraz z Wikariuszem Generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem w Domu Głównym świętowali swoje imieniny. Msza święta z okazji imienin, a zarazem kończąca probację sprawowana była o godz. 12.00 w kaplicy naszego Seminarium.23.07.2008 - WYD Sydney 2008
Krótka relacja i zdjęcia ze Światowych Dni Młodzieży w Sydney, w których uczestniczył Przełożony Generalny Towarzystwa, na stronie Prowincji Australijskiej oraz na stronach Pulsu Polonii.17.07.2008 - Pogrzeb śp. ks. Czesława Kamińskiego
Dziś w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego przełożonego generalnego śp. ks. Czesława Kamińskiego (1914-2008). O godz. 10.30 w kaplicy seminaryjnej, wobec ciała zmarłego, współbracia, rodzina i przyjaciele odmówili różaniec o wieczny pokój. Następnie został odczytany krótki życiorys śp. ks. Czesława oraz list Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego skierowany do współbraci w związku ze śmiercią ks. Kamińskiego. Odczytano także depeszą kondolencyjną, jaką przesłał ks. bp. Ryszard Karpiński na ręce Przełożonego Generalnego.

O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą koncelebrowało 99 kapłanów. Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię chrystusowiec ks. bp Stanisław Stefanek, Ordynariusz Łomżyński. W koncelebrze byli także: biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak oraz arcybiskup senior Juliusz Paetz, Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, członkowie Rady Generalnej, księża prowincjałowie z Anglii, Brazylii i Francji, wielu współbraci chrystusowców pracujących za granicą i w kraju oraz kapłani zakonni i diecezjalni związani z osobą zmarłego i naszym Zgromadzeniem. Na pogrzeb przyjechali także nasi bracia zakonni z różnych domów oraz nowicjusze. Licznie obecne były siostry zakonne z różnych zgromadzeń, w tym siostry Misjonarki Chrystusa Króla z Przełożoną Generalną na czele, siostry Elżbietanki z Matką Prowincjalną, siostry Wspólnej Pracy oraz siostry Urszulanki. Przybyła także rodzina i przyjaciele śp. ks. Czesława.

Ks. bp Stefanek w homilii mówił, że życie ks. Czesława uformowały trzy wydarzenia: chrzest, profesja zakonna i święcenia kapłańskie. Wspominając osobiste relacje i współpracę ze śp. ks. Czesławem kaznodzieja ukazał osobą zmarłego jako człowieka mocnej wiary i niezachwianej nadziei, jako mądrego wychowawcę oraz roztropnego i odważnego przełożonego, któremu do samego końca życia bardzo bliski był los Towarzystwa i Polonii na świecie. Ks. Biskup mówił, że ks. Czesław swoją postawą wiary, ufności i odwagi głosi nam dziś ostatnią katechezę.

Na zakończenie liturgii eucharystycznej odbył się obrzęd ostatniego pożegnania i odprowadziliśmy trumnę z ciałem ks. Czesława do samochodu, którym została przewieziona na cmentarz.

Na cmentarzu na poznańskim Miłostowie zgromadziliśmy się o godz. 14.30 na modlitwie różańcowej przy trumnie śp. ks. Czesława. Następnie w procesji kondukt udał się do grobu w kwaterze Towarzystwa. Tej części uroczystości żałobnych przewodniczył ks. Krzysztof Grzelak – Wikariusz Generalny Towarzystwa. Ks. Grzelak żegnając śp. ks. Czesława przypomniał słowa założyciela Towarzystwa kard Augusta Hlonda: „miedzy nami nie ma dali”. Mówił, że odnoszą się one nie tylko do ziemskiego wymiaru naszej wspólnoty zakonnej, ale sięgają dalej, w wieczność. Ks. Wikariusz podziękował także wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych.

Ks. Czesław spoczął obok swoich współbraci, z którymi żył i współpracował, dla których był wychowawcą i przełożonym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!
Zdjęcia z pogrzebu.17.07.2008 - Msza w Marayong za śp. ks. Kamińskiego
W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong (Australia), 16 lipca została odprawiona dziękczynna Msza św. za dar życia i owoce posługi kapłańskiej i zakonnej śp. ks. Czesława Kamińskiego – przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego w latach 1976-1983.

W koncelebrze pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasza Sielickiego, wzięli udział: ks. ekonom generalny Karol Kozłowski, ks. prowincjał Tadeusz Przybylak, ks. Antoni Dudek, ks. Kazimierz Bojda, ks. Krzysztof Chwałek, ks. Grzegorz Gaweł oraz księża goście przybyli na Światowe Dni Młodzieży. W homilii ks. Sielicki przybliżył osobę śp. ks. Czesława określając Zmarłego jako człowieka o wielkim duchu, oddanego bez reszty kapłana, gorącego patriotę, człowieka o głębokiej osobowości, o jasno sprecyzowanych poglądach, umiejącego zdecydowanie stawiać linię między dobrem a złem. Człowieka niezwykle zasłużonego dla Towarzystwa – jako pierwszego rektora seminarium, wykładowcę, wychowawcę, przełożonego oraz niezłomnego kontynuatora dziedzictwa Sług Bożych: założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej kard. Augusta Hlonda i współzałożyciela Ojca Ignacego Posadzego. Śp. ks. Czesław Kamiński do końca swojego 94-letniego życia, interesował się sprawami Towarzystwa i jego rolą w posługiwaniu polskim emigrantom. Kilka zdjęć.14.07.2008 - Informacje z wizytacji ks. Generała
Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki wizytację w Prowincji św. Rodziny w Australii i Nowej Zelandii rozpoczął od ośrodków duszpasterskich Cabramatta i Fairfield. Krótka relacja i zdjęcia.14.07.2008 - Zmarł ks. Czesław Kamiński
W niedzielę 13 lipca nad ranem w puszczykowskim szpitalu zmarł śp. ks. Czesław Kamiński – były Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 17 lipca w Poznaniu. Msza św. rozpocznie się o godz. 11.00 w kaplicy seminaryjnej w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego. Złożenie ciała do grobu w kwaterze Towarzystwa na cmentarzu na Miłostowie o godz. 14.00.

Ks. Czesław Kamiński urodził się 15 czerwca 1914 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił w 1934 r. Dozgonną profesję zakonną złożył 29 września 1939 r., a rok później - 21 lipca 1940 r. - przyjął w Krakowie święcenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda. W 1950 r. uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim stopień doktora z prawa kanonicznego.

Ks. dr Czesław Kamiński pełnił w Towarzystwie wiele odpowiedzialnych funkcji, był m.in. rektorem i wykładowcą seminarium, zastępcą Przełożonego Generalnego, przełożonym regionalnym na Francję, Anglię i Niemcy, członkiem Rady Generalnej Towarzystwa, przełożonym Domu Głównego w Poznaniu i wreszcie w latach 1976-1983 Przełożonym Generalnym Towarzystwa. Przez znaczną część życia był bliskim współpracownikiem naszego współzałożyciela o. Ignacego Posadzego. Trzeba także dodać, że pamiętał dobrze kard. Augusta Hlonda.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

List Przełożonego Generalnego w związku ze śmiercią ks. Czesława Kamińskiego.10.07.2008 - Przełożony Generalny w Australii
W środę 9 lipca przybył do Sydney Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasz Sielicki. Na lotnisku powitali go: ks. prowincjał Tadeusz Przybylak, ks. ekonom prowincji Krzysztof Chwałek oraz ks. ekonom generalny Karol Kozłowski, który przybył do Sydney dzień wcześniej. Głównym celem przybycia ks. Generała jest wizytacja generalna wszystkich ośrodków duszpasterskich w Australii i Nowej Zelandii, prowadzonych przez księży chrystusowców. Wizytacja rozpoczęła się od przeprowadzenia audytu finansowego kasy prowincjalnej, w którym wzięli udział: ks. Generał, ks. Ekonom Generalny, ks. Prowincjał i ks. Ekonom Prowincji. Przełożony Generalny weźmie także udział w Światowych Dniach Młodzieży, rozpoczynających się 15 lipca w Sydney.07.07.2008 - Probacja w Domu Głównym
Od 30 czerwca w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu trwa probacja, w której bierze udział 20 kapłanów chrystusowców z różnych stron świata. To blisko miesięczne spotkanie mające na celu odnowę i pogłębienie życia zakonnego prowadzą oo. Jezuici z Warszawy. Dziś wieczorem kapłani rozpoczęli tygodniowe rekolekcje.07.07.2008 - Kolejny pogrzeb
Dziś rano w wieku 84 lat zmarła śp. Klara Wiśniewska, Mama brata Mariana. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 10 lipca w Szczecinie. Msza pogrzebowa o godz. 10.30 w sanktuarium NSPJ, a po niej złożenie ciała zmarłej na Cmentarzu Centralnym. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!05.07.2008 - Nowe strony www parafii na Białorusi
Parafie w Iszkołdzi i w Płoneczce na Białorusi mają nowe strony internetowe. Proboszcz, ks. Maciej Szmytowski TChr zaprasza do wirtualnych odwiedzin: www.chrystusowiec.by03.07.2008 - Pogrzeb śp. Joanny Grynia
Uroczystości pogrzebowe śp. Joanny odbędą się w sobotę 5 lipca. O godz. 10.00 w rozpocznie się Msza św. w Kolegiacie w Środzie Wielkopolskiej. Po Mszy św. złożenie ciała na cmentarzu. Zmarłą polecamy Bożemu miłosierdziu. RIP!03.07.2008 - Zaproszenie na pielgrzymkę
Przewodnik „Grupy Czarnej” ks. Marcin Sęk TChr zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę:

Już po raz 39 wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą na Jasną Górę wyruszy Grupa Czarna, którą od lat prowadzą księża chrystusowcy. Pragnę bardzo serdecznie wszystkich zaprosić do pielgrzymowania w tym roku.
Zawsze nas, chrystusowców, było w Czarnej wielu, tym wyróżnialiśmy się spośród innych grup. W tym roku chcemy w sposób szczególny modlić się w intencji polskiej emigracji. Z wielu naszych parafii wraz grupami na pielgrzymkę wybierają się duszpasterze. Ta obecność księdza z parafii jest bardzo ważna.
Zapraszam wszystkich do wyruszenia, w miarę możliwości, na szlak pielgrzymi oraz do zachęcania do pielgrzymowania powierzonych Waszej opiece. Zapraszam na pielgrzymkę wszystkich, którzy w jakiś sposób zostali "dotknięci emigracją" poprzez wyjazd za granicę najbliższych, przyjaciół, a przede wszystkim zapraszam tych, którzy przebywali, bądź przebywają poza granicami kraju. To w Waszej intencji chcemy się w tym roku modlić. Szczegółowe informacje na temat zapisów i osób organizujących grupy w naszych parafiach znaleźć można na stronie naszej grupy.02.07.2008 - Zmarła Mama ks. Jerzego Grynii
Dziś, 02 lipca, odeszła do wieczności Mama naszego współbrata ks. Jerzego Grynii (Niemcy), śp Joanna Grynia (72 lata). Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę 05 lipca w Środzie Wielkopolskiej. O szczegółach poinformujemy. RIP!02.07.2008 - Informacja o stanie zdrowia ks. A.Kleina
Wczoraj wieczorem czasu wschodniamerykańskiego podczas spotkania księży w Lombard k. Chicago ks. Antoni Klein SChr. miał rozległy wylew. Jest w szpitalu pod opieką lekarzy. Więcej informacji w In Familia. Prosimy o modlitwę w jego intencji.02.07.2008 - Kard. Dziwisz na chicagowskim Trójcowie
W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca br.) Polską Misję na Trójcowie w Chicago odwiedził ks. kard. Stanisław Dziwisz razem z ks. kard. Francis George, Arcybiskupem Chicago, w towarzystwie bpa Tomasza Paprockiego i bpa Tadeusza Jakubowskiego, biskupów pomocniczych w Chicago. We Mszy św. koncelebrowanej wzięli udział Ksiądz Prowincjał Paweł Bandurski, Ks. Krzysztof Wieliczko - Prowincjał O. Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy oraz dwudziestu kapłanów z polskich parafii w Chicago. We Mszy św. uczestniczyli: Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej Zygmunt Matynia wraz z małżonką, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, przedstawiciele wielu organizacji polonijnych oraz wielu gości. Uroczystość zgromadziła około 2 tysiące wiernych. Liturgię uświetnił chór parafialny pod dyrekcją Arkadiusza Góreckiego, orkiestra dęta, zespół młodzieżowy „Vox Domini”. W czasie Mszy św. podziękowaliśmy Księdzu Kardynałowi za piękne świadectwo bycia przy Janie Pawle II. Po Mszy św. Ksiądz Kardynał pobłogosławił obraz Sługi Bożego Jana Pawła II dla nowo wybudowanego Kościoła Bożego Miłosierdzia w Lombard. Ponadto Księża Kardynałowie wręczyli 20 stypendiów im. H. Pyzika dla studiującej młodzieży z naszej parafii. Zdjęcia na foto-kronice Trójcowa.28.06.2008 - I z Budapesztu...
W dniu 17 czerwca delegacja polskich parlamentarzystów reprezentujących Polską Unię Międzyparlamentarną pod przewodnictwem posła dr Jana Rzemełka, odwiedziła Kościół i Dom Polski w Budapeszcie.

Natomiast w dniu 21 czerwca uroczystą Mszą świętą sprawowaną w budapeszteńskim Kościele Skalnym na zboczu Góry Gellérta przez ks. Leszka Kryżę SChr, proboszcza Polskiej Parafii w Budapeszcie oraz ks. Andrzeja Szczepaniaka SChr z Poznania, rozpoczęły się doroczne obchody ku czci patrona węgierskiej Polonii św. Władysława. Podczas galowego spotkania wręczono doroczne nagrody polonijne św. Władysława oraz „Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii”. Główna nagroda została wręczona panu Andrzejowi Przewoźnikowi sekretarzowi generalnemu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ponadto tradycyjne plakiety upamiętniające okrągłe rocznice powstania wręczono m.in. Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech z okazji 100-lecia przybycia do Budapesztu pierwszego duszpasterza ks. Wincentego Danka.

Uroczystości swoją obecnością zaszczyciła pani Joanna Stępińska, ambasador RP na Węgrzech oraz przedstawiciele Senatu RP, Zgromadzenia Narodowego RW, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, stowarzyszeń polonijnych i samorządów mniejszości polskiej. W tym roku zauważalnie więcej młodzieży zainteresowało się polonijnymi obchodami Dnia św. Władysława. Powodem tego był ciekawy występ znanego i popularnego w Polsce zespołu „Zakopower”.28.06.2008 - Wieści z Brazylii
W środę, 26 czerwca, współbracia pracujący w diecezji Uniâo da Vitótria, czyli ks. Kazimierz Długosz SChr, Zdzisław Nabiałczyk SChr, Stanisław Małysa SChr, Mariusz Lis SChr i Mirosław Stępień SChr oraz siostra Joanna Piela MChr uczcili pamięć zmarłego dwa lata temu ks. Daniela Niemca SChr. Po modlitwie przy grobie byłego proboszcza parafii w Santanie odprawiona została koncelebrowana Msza św. w kościele parafialnym. W kazaniu ks. Kazimierz Długosz przypomniał postać księdza Daniela, z którym miał okazję współpracować przez kilka lat w sąsiedniej parafii w Cruz Machado. Kaznodzieja zauważył również, że za pośrednictwem ks. Daniela wierni zaczynają otrzymywać specjalne łaski, czego dowodem są wota składane u grobu naszego współbrata. Po Mszy św. miało miejsce bratersko-siostrzane spotkanie w domu parafialnym u księży Mirosława i Mariusza.27.06.2008 - 600 lat kościoła św. Jana w Stargardzie
W niedzielę, 22 czerwca, odbył się w Stargardzie Szczecińskim X Festyn Świętojański, organizowany przez parafię św. Józefa przy kościele św. Jana Chrzciciela. Ta plenerowa impreza rodzinna, u progu wakacji, zgromadziła tłumy parafian. Spośród atrakcji największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i „paintball”, a także stoisko z kiełbaskami i bigosem. Całą imprezę prowadził Kazik Hojna, znany animator i choreograf lednicki.

Natomiast we wtorek, 24 czerwca, w dzień odpustu ku czci św. Jana Chrzciciela, na Mszy św. zgromadzili się licznej niż zwykle parafianie i wielu gości, aby dziękować Panu Bogu za 600 lat istnienia kościoła św. Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył arcybiskup senior Marian Przykucki. Wraz z nim do ołtarza wyszło 35 kapłanów, wśród nich Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak i stargardzcy dziekani. Wspólnotę sióstr felicjanek reprezentowała przełożona prowincjalna Magdalena Maria Trzcińska. Obecne były władze miasta, powiatu i województwa oraz przedstawiciele stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych działających w Stargardzie. Ks. Arcybiskup w homilii podkreślił wkład Towarzystwa Chrystusowego w budowanie wspólnoty Kościoła na Pomorzu Zachodnim.

Podczas uroczystości, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego odznaczył ks. proboszcza Jarosława Staszewskiego TChr medalem „Złotego Gryfa” za zasługi dla województwa zachodniopomorskiego. „Srebrnym Gryfem" odznaczony został dr Marcin Majewski, dyrektor muzeum w Stargardzie, a sama instytucja, którą zarządza otrzymała „Złotego Gryfa".

Po Mszy św. zainaugurowano iluminację świątyni. Bryła kościoła św. Jana jest dominującym akordem w panoramie miasta. Oświetlona będzie widoczna także nocą. A sam dzień świętojańskiego odpustu, decyzją Rady Miasta, został ogłoszony „świętem lokalnym” dla Grodu nad Iną.
Krótka historia kościoła i zdjęcia26.06.2008 - Piszą o nas...
Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu wydał książkę "Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956". Znajduje się tam m.in. artykuł ks. Bernarda Kołodzieja TChr pt. "Działania struktur komunistycznego państwa wobec Towarzystwa Chrystusowego".26.06.2008 - Zjazd Polonijny na południu Francji
Dnia 15 czerwca 2008 roku już po raz czwarty z kolei pod przewodnictwem ks. Jerzego Chorzempy TChr, naszego duszpasterza Polonii w diecezji Fréjus-Toulon departamentu Var na Południu Francji odbył się „Zjazd Polonijny”, którego charakter był bardzo uroczysty z racji udziału gości: ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. infułata Stanisława Jeża, ks. Krystiana Gawrona, wicerektora PMK oraz ks. Dziekana Bronisława Rosieka. Więcej informacji. Zdjęcie25.06.2008 - Srebrny jubileusz kapłaństwa
Dziś w Domu Generalnym Towarzystwa w Poznaniu kapłani - chrystusowcy wyświęceni 25 lat temu (17 maja) celebrowali srebrny jubileusz kapłaństwa. Spośród 11 współbraci z tego kursu przy ołtarzu kaplicy seminaryjnej, w której niegdyś kształtowało się ich powołanie, stanęło ośmiu z nich: ks. Henryk Bazis (Brazylia), ks. Jan Ciągło (Francja), ks. Edmund Druz (Niemcy), ks. Stefan Ochalski (Niemcy), ks. Antoni Ptaszkowski (Francja), ks. Zbigniew Rakiej (Polska) ks. Jan Urbanek (Niemcy), ks. Józef Wąchała (Francja).

Uroczystej Eucharystii przewodniczył jeden z jubilatów - ks. Jan Ciągło, obecnie prowincjał we Francji i Hiszpanii. Homilię wygłosił ks. Edward Szymanek – rektor i wykładowca w seminarium z czasów kleryckich jubilatów. W koncelebrze byli kapłani mieszkający w Domu Głównym i goście. Na zakończenie Mszy św. Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak złożył jubilatom życzenia i przekazał papieskie błogosławieństwa, które otrzymali specjalnie na tę okazję.18.06.2008 - Obrona doktorska ks. Marka Grygiela
Na Wydziale Teologii Instytutu Historii Kościoła KUL odbyła się dziś publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Marka Grygiela SChr. Doktorant przedstawił dysertację pt: „Jan Kowalik jako dokumentalista i promotor kultury polskiej na emigracji”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Walkusza, kierownika Katedry Historii Kościoła w XIX i XX wieku.

Recenzentami pracy byli p. prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański) oraz o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KUL). W swoich wypowiedziach recenzenci pracy podkreślili duży wkład, jaki wnosi ta rozprawa w badania z zakresu najnowszej historii Polonii. Docenili także wysiłek, odwagę, erudycję i umiejętności Doktoranta w przeprowadzeniu tematu. Na uwagę zasługuję szczególnie bogata bibliografia, która pochodzi nie tylko z polskich zbiorów archiwalnych, ale także z archiwów, znajdujących się m.in. w Stanach Zjednoczonych.

W obronie uczestniczyli chrystusowcy: ks. Krzysztof Grzelak - Wikariusz Generalny, ks. prof. Bernard Kołodziej, ks. dr Bogdan Molenda, ks. Zbigniew Rakiej, ks. Robert Będziński, ks. dr Bogusław Kozioł i kl. Paweł Jasina. Obecni byli rodzice i bracia ks. Doktoranta, bliska rodzina, a także ksiądz proboszcz rodzinnej parafii oraz liczni przyjaciele i znajomi.
Nowemu ks. Doktorowi, który jest już asystentem w Instytucie Historii Kościoła, składamy szczere gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym. Zdjęcia17.06.2008 - Pożegnanie chrystusowców w Wigancicach
W niedzielę 8 czerwca w parafii pw. Św. Bartłomieja w Wigancicach (dekanat Ziębice) odbyła się uroczystość zakończenia – po 60 latach - posługi duszpasterskiej Towarzystwa Chrystusowego w tej parafii. Po raz kolejny proboszcz tej niewielkiej wspólnoty – ks. Wiesław Wójcik TChr zaskoczył rozmachem przygotowanego święta. Niestety, po raz ostatni w tej parafii. W uroczystościach – obok licznie zgromadzonych parafian - wzięli udział Niemcy, zamieszkujący niegdyś Wigancice oraz Austriacy z miejscowości, której nazwa brzmi Weigelsdorf, czyli Wigancice. Więcej informacji. Zdjęcia .15.06.2008 - 94. rocz. ur. ks. Czesława Kamińskiego
Były Przełożony Generalny ks. Czesław Kamiński świętuje dziś 94 rocznicę urodzin. Dostojny Jubilat celebrował wraz ze współbraćmi Mszę św. w kaplicy naszego domu w Puszczykowie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił obecny ks. Generał. Natomiast ks. Czesław przemówił podczas śniadania w refektarzu, dziękując Bogu i wyrażając wdzięczność kapłanom diecezjalnym, których spotkał na drodze swojego życia i Towarzystwu, w którym jego powołanie kapłańskie i zakonne się zrealizowało.

Ks. dr Czesław Kamiński pełnił w Towarzystwie wiele odpowiedzialnych funkcji, był m.in. rektorem i wykładowcą seminarium, zastępcą Przełożonego Generalnego, przełożonym regionalnym na Francję, Anglię i Niemcy, członkiem Rady Generalnej Towarzystwa, przełożonym Domu Głównego w Poznaniu i wreszcie w latach 1976-1983 Przełożonym Generalnym Towarzystwa. Przez znaczną część życia był bliskim współpracownikiem naszego współzałożyciela o. Ignacego Posadzego. Trzeba także dodać, że pamięta dobrze samego kard. Augusta Hlonda.
Jubilatowi życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wielu sił na dalsze lata życia. Plurimos Annos!14.06.2008 - Złoty Jubileusz na Wyspach
W dniach 09-10 czerwca na terenie Polskiego Osiedla Penrhos w północnozachodniej Walii odbył się dzień skupienia Prowincji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Centrum wydarzeń był Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Stanisława Leniarta SChr. Obecni byli Współbracia z Prowincji, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałat Tadeusz Kukla oraz Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztof Grzelak. We Mszy Świętej Jubileuszowej uczestniczyli mieszkańcy Polskiego Osiedla, wśród których ks. Jubilat prowadzi aktywne i pełne mocy duszpasterstwo. Homilię wygłosił Wikariusz Generalny TChr, a pod koniec Mszy Świętej życzenia, podziękowania i życzliwość wyrazili ks. Rektor PMK i ks. Prowincjał. Dostojnemu Jubilatowi gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych lat w służbie Panu. Zdjęcia.13.06.2008 - Nowy nr Głosu Towarzystwa
W In Familia do pobrania 6 nr Głosu Towarzystwa Chrystusowego.12.06.2008 - „Serduszka” nagrywają nową płytę
Działający od 19 lat przy prowadzonej przez księży chrystusowców parafii NSPJ w Szczecinie dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny "Serduszka" rozpoczął nagrania kolejnej - już 15. – płyty, tym razem o nieco innym charakterze, niż poprzednie. Płyta będzie zawierać utwory patriotyczne i żołnierskie, a to wszystko z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, która przypada 11 listopada b.r. Na krążku o tytule „Naszej MATCE – Polsce” znajdzie się 20 znanych i lubianych pieśni o tematyce patriotycznej takich jak: „Ułani, ułani”, „Pierwsza kadrowa”, „Jak długo w sercach naszych”, „Płynie Wisła, płynie...”, „O mój Rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko” i inne. Więcej informacji i kilka zdjęć.12.06.2008 - Wizyta ks. Generała u bpa Zimowskiego
W środę 11 czerwca Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki, złożył w Radomiu wizytę ks. bpowi Zygmuntowi Zimowskiemu, wybranemu 6 marca br. na delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji (po zakończeniu kadencji przez ks. bpa R. Karpińskiego). Podczas spotkania zostały omówione aktualne potrzeby i wyzwania duszpasterstwa polonijnego. Bp Zimowski wyraził pragnienie owocnego łączenia obowiązków ordynariusza Diecezji Radomskiej z nową funkcją delegata dla emigracji. Około 20 lat sam przebywał poza Ojczyzną, głównie we Włoszech, ale także w Innsbrucku w Austrii. Odbył w przeszłości także liczne podróże do innych krajów, w tym do USA. Mile wspominał podczas rozmowy osobiste znajomości z naszymi księżmi chrystusowcami pochodzącymi - podobnie jak on sam - z diecezji tarnowskiej.10.06.2008 - Złoty Jubileusz Kapłaństwa w Poznaniu
Dziś w Domu Generalnym Towarzystwa w Poznaniu, w kaplicy seminaryjnej nasi współbracia, którzy w tym roku świętują 50-lecie kapłaństwa sprawowali o godz. 17.00 uroczystą dziękczynną Eucharystię. Jubilatów otoczyli modlitwą i życzliwością współbracia chrystusowcy i zaprzyjaźnieni kapłani oraz rodziny i przyjaciele. Mszę koncelebrowało 57 kapłanów, w tym 8 z 12 tegorocznych Jubilatów. Eucharystii przewodniczył ks. Edmund Bruch rezydujący na co dzień w Domu Głównym w Poznaniu. Obok niego stanęli koledzy kursowi: ks. Ryszard Bucholc (Puszczykowo), ks. Wacław Bytniewski (Francja), ks. Tadeusz Cechowski (Lipnica Poznańska), ks. Władysław Dobroć (Francja), ks. Marian Koniewski (Stargard Szczeciński), ks. Marian Nowak (Goleniów) i ks. Józef Wojnar (Brazylia). W tym gronie zabrakło ks. Józefa Furmana (Kanada), ks. Stanisława Leniarta (Anglia), ks. Pawła Piotrowskiego (Brazylia) i ks. Stanisława Szczypka (Ziębice), którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na dzisiejszą uroczystość. Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki wygłosił homilię i wręczył Jubilatom pamiątkowe krzyże oraz błogosławieństwa od Ojca Świętego. Po Mszy św. wszyscy przeszli do refektarza na uroczystą kolację, podczas której zaśpiewał klerycki zespół Gaudeamus. Zdjęcia .05.06.2008 - Dni skupienia w Walencji
W dniach 2-3 czerwca współbracia pracujący na terenie Hiszpanii mieli okazję i radość po raz pierwszy spotkać się z całym zarządem prowincji na dniach skupienia w ośrodku La Sal niedaleko Walencji. Pierwszego dnia, w związku z Rokiem Hlondowskim, ks. prowincjał Jan Ciągło przybliżył nam duchowy wymiar troski naszego Ojca Założyciela o zapewnienie opieki duszpasterskiej Polakom przebywającym poza Polską. Wieczorem podczas spotkania braterskiego mówiliśmy o tym, jak do tej pory wyglądała realizacja naszego życia zakonnego w Hiszpanii i zgłosiliśmy sugestię, jak to powinno ewoluować w nowej sytuacji, gdy kolejni współbracia poszerzą naszą wspólnotę. Ks. Prowincjał serdecznie podziękował ks. Dionizemu Kogutowi SChr za jego trud życia w obcym środowisku bez znajomości języka i ofiarną pomoc w okresie przejściowym w Alcala. Równocześnie serdecznie powitaliśmy ks. Andrzeja Sobczyka SChr, który przez ostatnie lata pracował w Brazylii, i który od zaraz podejmie obowiązki duszpasterskie w Alcala. Drugiego dnia konferencję o modlitwie w życiu kapłańskim wygłosił ks. wiceprowincjał Czesław Piela. Wszyscy nie tylko skorzystaliśmy ze strawy duchowej, ale też z idealnej wiejskiej ciszy, świeżego powietrza i bardzo dobrego jedzenia.
Przy okazji zapraszamy na stronę Prowincji Towarzystwa we Francji i Hiszpanii http://www.tchr.org/fran/.
Zdjęcia .
Ks. Andrzej Glanc SChr05.06.2008 - Zaproszenie na "Górę Tabor"
Już po raz szósty zapraszamy do Władysławowa na Górę Tabor. W dniach od 3 do 6 lipca młodzież z całej Polski, a szczególnie z parafii gdzie duszpasterstwo prowadzą chrystusowcy, spotka się, by wspólnie rozpocząć wakacje.

Hasło tegorocznego spotkania „TO CZYŃCIE” jest wezwaniem do ŻYCIA. Przez cztery dni będziemy starali się odkrywać źródła owego życia, które jak mówi Jezus płynie z Eucharystii. "Kto spożywa moje ciało ten ma życie w sobie!". Nie zastanawiaj się długo. Zabierz młodzież, namiot i śpiwór i przyjeżdżaj do Władysławowa. W programie modlitwa, codzienna Eucharystia nad brzegiem morza, koncerty, warsztaty, a w tym roku także Taborowy Turniej Siatkówki Plażowej. Szczegóły na www.goratabor.pl.
ks. Zbyszek Regucki TChr04.06.2008 - Spotkanie „Dzieci Chrystusa” w Binowie
Wzorem lat ubiegłych 31 maja w Binowie został zorganizowany festyn dla dzieci z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców na Pomorzu Zachodnim. W spotkaniu wraz ze swoimi duszpasterzami uczestniczyły dzieci z parafii: Szczecin Zdroje, Szczecin Żydowce, Szczecin NSPJ, Goleniów, Dobrzany, Pyrzyce, Płoty, Stargard - św. Józef i gospodarz Szczecin Podjuchy. O godz. 10.00 Mszy świętej koncelebrowanej przez duszpasterzy dzieci przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. Po Mszy świętej wystąpiły zespoły: klerycki „Gaudeamus" i dziecięco-młodzieżowy „Serduszka". Później miały miejsce gry i zabawy zręcznościowe, sportowe, konkurs śpiewu, konkurs wiedzy liturgicznej oraz pokaz walk karate. Były również tradycyjne kiełbaski, słodycze i napoje. Na zwycięzców konkursów czekały cenne nagrody. W zmaganiach zwyciężyła parafia z Bielic, II miejsce zajął Goleniów a III dzieci z Płot. W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób. Na przebiegiem całości czuwał ks. Robert Będziński TChr wraz z siostrą Karoliną Szymkowiak MChr. Kilka zdjęć .04.06.2008 - 10 lat ukazywania się pisma „Projeções”
Periodyk „Projeções” (Projekcje) wydawany jest od 1999 r. przy współpracy Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej z CESLA (Centrum Studiów Latynoamerykańskich) Uniwersytetu Warszawskiego. Ideę wydawania czasopisma wysunął prof. dr hab. Andrzej Dembicz – dyrektor CESLA podczas jednego ze swoich naukowych pobytów w naszym domu prowincjalnym w Kurytybie. Realizacją tej fascynującej myśli zajął się ówczesny prowincjał naszego zgromadzenia w Ameryce Południowej ks. dr Zdzisław Malczewski. On też przesyła kilka informacji o tym piśmie.04.06.2008 - Polonijna sesja naukowa w Krakowie
W dniach 30-31 maja odbyła sie w Krakowie międzynarodowa polonijna sesja naukowa pt. „Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii”, zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Polski Uniwersytet na Obczyźnie z Londynu. W sesji wziął udział ks. prof. dr hab. UAM Bernard Kołodziej TChr, który wygłosił referat pt. „Wkład religii w zachowanie tożsamości narodowej wśród emigracji polskiej” oraz ks. lic. Piotr Lizoń TChr.03.06.2008 - Pożegnanie misjonarzy chrystusowców
W ubiegły piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie w sanktuarium NSPJ podczas uroczystej Eucharystii odpustowej, której przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Zygmunt Kamiński miało miejsce rozesłanie misjonarzy chrystusowców. Wikariusz Generalny Towarzystwa ks. Krzysztof Grzelak wręczył kapłanom, którzy w tym roku wyjeżdżają do pracy wśród Polonii krzyże misyjne i ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

W tym roku za granicę zostali skierowani następujący księża:
Ks. Robert Będziński – USA
Ks. Roman Behrendt – Anglia
Ks. Krzysztof Kicka – Ukraina
Ks. Robert Nalepka – USA
Ks. Karol Twarowski – Kanada
Ks. Mariusz Urbanowski – Anglia30.05.2008 - Przełożony Generalny w Rzymie
Ks. Generał Tomasz Sielicki bierze udział w odbywającym się w Rzymie spotkaniu Przełożonych Generalnych zakonów męskich i żeńskich. W środę 28.05. uczestniczył w audiencji generalnej i spotkał się z Ojcem Świętym. Po audiencji rozmawiał z o. Ambrosiusem Eszerem OP, który jest relatorem w procesie kard. Augusta Hlonda. Natomiast dzień wcześniej - jako nowo wybrany przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce - spotkał się z prefektem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jego rozmowa z kard. Francem Rodé dotyczyła m.in. "pokornego przypomnienia, że zakony męskie chciałyby współpracować z Episkopatem Polski także poprzez obecność przewodniczącego konferencji zakonów podczas zebrań plenarnych Episkopatu jako obserwatora” (cyt. za Radiem Watykańskim).

Tego samego dnia poprowadził także dzień skupienia dla współbraci pracujących na terenie Włoch. Na ten dzień skupienia zorganizowany w parafii św. Stanisława przy Botteghe Oscure przybyli wszyscy chrystusowcy (10) posługujący Polonii w Italii. Natomiast w czwartek wieczorem (29 maja) rozmawiał na temat pracy naszych księży w Rzymie z rektorem PMK ks. Pawłem Ptasznikiem. Kilka zdjęć .

29.05.2008 - Jeszcze raz z Brazylii
W niedzielę Trójcy Świętej, 18 maja br. w Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Różańcowej - Rio Claro do Sul, Diecezja União da Vitória stan Paraná, odbyła sie 12 pielgrzymka diecezjalna podczas której, pielgrzymi szczególnie modlili się w intencji rodzin i młodzieży oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Ks. Zdzisław Nabiałczyk SChr - kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Rio Claro do Sul przesyła relację z tej pielgrzymki i kilka zdjęć.28.05.2008 - O Towarzystwie na Uniwersytecie Warszawskim
26 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło się kilkudniowe międzynarodowe kolokwium i forum naukowe z okazji 20-lecia istnienia Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) tej uczelni: „Ameryka Łacińska – interpretacje w początkach XXI wieku”.

To ważne wydarzenie naukowe rozpoczęło się w budynku centralnym uczelni. Najpierw odbyła się inauguracja wystawy prezentującej wszechstronną działalność (dydaktyczną, badawczą, wydawniczą) CESLA na przestrzeni 20 lat. Na wielu plakatach można spotkać wymieniane imiennie Towarzystwo Chrystusowe. Nasze zgromadzenie zakonne wymieniane było przy wyszczególnianiu różnorodnej i wieloletniej już współpracy Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

W spotkaniu bierze udział ks. dr Zdzisław Malczewski TChr, który 28 maja, podczas jednej z kolejnych sesji kolokwium,przedstawi referat: „Czasopiśmiennictwo Polonii brazylijskiej. [od „Gazety Polskiej w Brazylii” (1892-1939) do „Projeções” (1999 - )”. Więcej informacji .28.05.2008 - Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów
W najbliższy piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która przeżywana jest w Kościele jako dzień szczególnej modlitwy o uświęcenie kapłanów. Z tej okazji Kongregacja ds duchowieństwa wystosowała specjalny list. Zachęcamy do zapoznania sie z jego treścią.21.05.2008 - Prymicje w Domu Głównym
Nasi neoprezbiterzy sprawowali dziś w kaplicy Domu Generalnego w Poznaniu prymicyjną Mszę świętą. W koncelebrze wzięli udział przełożeni zgromadzenia z ks. Generałem na czele, wychowawcy i wykładowcy seminarium oraz obecni współbracia goście. Homilię wygłosił rektor seminarium ks. Bogdan Molenda. Na zakończenie neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym prymicyjnego błogosławieństwa. Informacje o placówkach neoprezbiterów znajdują się w InFamilia. Kilka zdjęć.20.05.2008 - Dwie wiadomości z Brazylii
Współbracia pracujący w Brazylii przesyłają informacje:

ks. Kazimierz Długosz SChr:
Parafia św. Piotra w Mallet inauguruje nową kaplicę w interiorze. W sobotę 17 maja została odprawiona pierwsza Msza święta w nowej kaplicy wybudowanej przez wspólnotę Matki Bożej z La Salette. Do tej pory dla 20 rodzin, które mieszkają w tym regionie parafii Msze święte odprawiane były w domu prywatnym. Kaplica nie jest jeszcze w pełni ukończona, ale już teraz cieszymy sie z tego, że po kilku latach starań i zbierania funduszy wspólnota może radować się właściwym miejscem, gdzie odprawiane będą nabożeństwa Słowa Bożego oraz Msze święte. Kaplica oddalona jest ok. 25 km od kościoła głównego. Jedną z rodzin, która zasłużyła sie przy budowie nowej kaplicy są państwo Szymczakowie - potomkowie polskich emigrantów. Na zdjęciu widać ich czekających na księdza przed swoim domem.

ks. Mariusz Lis SChr:
Tradycją już stały się comiesięczne spotkania w Mallet księży pracujących w diecezji União da Vitória. Są one nie tylko okazją do wspólnych spotkań i umocnienia więzi braterskich, ale też czasem wspólnej modlitwy i wymiany doświadczeń. Majowe spotkanie, które odbyło się w poniedziałek 19, stało się okazją do dziękczynienia Bogu za dar powołania i kapłaństwa. Uroczystej Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Mallet przewodniczył Ks. Zdzisław Nabiałczyk SChr, kustosz diecezjalnego sanktuarium maryjnego w Rio Claro do Sul obchodzący w tym dniu 21 rocznicę święceń kapłańskich. W homilii Jubilat, odnosząc się do swojego doświadczenia życia kapłańskiego mówił o znaczeniu wiary i poświęcenia w życiu kapłana. Podkreślił również znaczenie codziennego odkrywania radości z faktu bycia kapłanem. Po skończonej Mszy świętej udaliśmy się na plebanię, gdzie ks. Kazimierz Długosz SChr, przełożony Księży Chrystusowców pracujących w diecezji União da Vitória podjął nas ze staropolską gościnnością. Najbliższe spotkanie zostało zaplanowane w czerwcu u ks. Mirosława Stępnia SChr w Santanie, w drugą rocznicę śmierci ks. Daniela Niemca SChr. Zdjęcie.20.05.2008 - Święcenia diakonatu i prezbiteratu
Te Deum laudamus…
Towarzystwo Chrystusowe raduje się i dziękuje dziś Bogu za nowych diakonów i prezbiterów. JE ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański w archikatedrze poznańskiej przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, podczas której udzielił święceń diakonatu siedmiu naszym klerykom i święceń prezbiteratu ośmiu diakonom. W koncelebrze wzięło udział 133 kapłanów, w tym wielu chrystusowców przybyłych z kraju i zza granicy, proboszczów rodzinnych parafii i przyjaciół nowowyświęconych diakonów i prezbiterów. Zdjęcia .16.05.2008 - Głos Towarzystwa
W In Familia do pobrania kolejny numer Głosu Towarzystwa.16.05.2008 - Kongres Polonijny w Częstochowie
W dniach 12-15 maja 2008 r. odbył się w Akademii Polonijnej w Częstochowie Kongres Polonijny pt. „Polonia świata dla potrzeb młodej emigracji”. Towarzystwo Chrystusowe reprezentował ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej TChr, który wygłosił referat: „Początki duszpasterstwa polskiego w USA”. W drugi dzień Kongresu został zaproszony do dyskusji panelowej na temat współczesnej młodej emigracji. Obradom Kongresowym towarzyszył Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny 2008”.16.05.2008 - Wieści z Francji
Współbracia pracujący we Francji pragną podzielić sie tym, co przeżywają (m.in. relacją z pielgrzymki do Lourdes) i zapraszają na swoją stronę internetową http://www.tchr.org/fran/index.php?go=kalendarium14.05.2008 - Pogrzeb mamy ks. T. Puszcza
Pogrzeb śp. Jadwigi Smyk (84 l.) odbędzie się w piątek 16 maja w miejscowości Chróścice k. Opola. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jadwigi. Zmarłą polecamy Bożemu miłosierdziu.13.05.2008 - Ks. Generał Przewodniczącym Konsulty
Podczas obrad Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich odbywających się w Warszawie Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki wybrany został nowym przewodniczącym tejże Konferencji i jednocześnie przewodniczącym Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich (organ wykonawczy Konferencji). Więcej informacji i zdjęcia na stronie www.zyciezakonne.pl . Serdecznie gratulujemy.

Informacje o samej Konferencji na stronie http://www.zakony.katolik.pl/zm/13.05.2008 - Kolejny pogrzeb
12 maja zmarła śp. Jadwiga Smyk (84 l.), mama naszego współbrata ks. Teodora Puszcza pracującego w Niemczech. Pogrzeb odbędzie się w miejscowości Chróścice k. Opola. O szczegółach poinformujemy. RIP!13.05.2008 - Nowa strona www Prowincji angielskiej
Prowincja pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wielkiej Brytanii, RPA, Islandii, Irlandii Północnej i wkrótce w Szkocji ma nową stronę internetową. Współbracia tam pracujący zapraszają do wirtualnych odwiedzin: www.societyofchrist.co.uk10.05.2008 - Pogrzeb śp. br. Jana Jamrego SChr
10 maja 2008 r. w Ziębicach odszedł do Pana śp. Brat Jan Jamry SChr (l. 86). Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja 2008 r. (czwartek). Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Ziębicach rozpocznie się o godzinie 12.00. Zmarłego polecamy Bożemu miłosierdziu.09.05.2008 - O Polonii w Warszawie
7 maja 2008 r. w Warszawie, w budynku Podchorążówki w Łazienkach, odbyło się zebranie Rady Programowej Światowej Rady Badań nad Polonią. W zebraniu uczestniczył ks. prof. dr hab. UAM Bernard Kołodziej SChr, członek Zarządu i Rady Programowej. Tematem było m.in. organizacja listopadowej sesji naukowej pt. „Polacy w Ameryce Północnej – 400 lecie”. Dyskutowano również tematy przyszłych sesji naukowych. Jedną z nich powinno być duszpasterstwo polonijne w świecie i jego rola w utrzymaniu polskości wśród emigrantów.09.05.2008 - W Połoneczce na Białorusi
26 kwietnia 2008 r. w Płoneczce na Białorusi, ramach odpustu w parafii pw. Św. Jerzego, ks. bp Kazimierz Wielikosielec poświęcił wyremontowany dom parafialny. Odzyskany przez parafię w 1999 r. dom został gruntownie odnowiony staraniem ks. proboszcza Macieja Szmytowskiego. Na ścianie frontowej domu została umieszczona tablica upamiętniająca ks. Jerzego Rosiaka, wieloletniego duszpasterza na tych terenach, w 1948 r. skazanego za karę śmierci, którą zamieniona na 25 lat łagrów i następnie skrócono do 10 lat. Ks. J. Rosiak przez 9 lat pracował przy zalewaniu betonem zbrojeń pod różnego rodzaju budowy w specłagru nr 4 w Norylsku w Krasnojarskim Kraju. Po poświeceniu domu parafialnego w czasie Mszy św. odpustowej ks. Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W uroczystości uczestniczyli: delegat ks. Generała ks. Andrzej Orczykowski, ks. Andrzej Szoda z Niedźwiedzicy, Aleh Shpets z Gańczewic oraz duchowni z dekanatu. Zdjęcia.09.05.2008 - ... i z Niemiec
W niedzielę 4. maja 2008 Polska Misja Katolicka w Kolonii obchodziła swoje święto patronalne - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Centralnym punktem była świąteczna Eucharystia sprawowana o godz. 13.15 w kościele St. Marien na Kalku. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił przybyły z Poznania ks. Tomasz Sielicki SChr – Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Więcej informacji. Zdjęcia .08.05.2008 - Wieści z Francji
Kolejną odsłoną celebrowania złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Wacława Bytniewskiego i ks. Władysława Dobrocia było spotkanie Chrystusowców z całej Francji w Dunkierce, w miejscu duszpasterskiej pracy ks. Władysława w dniu 8 maja. Więcej informacji. Zdjęcia.07.05.2008 - Formacyjne spotkanie księży wikariuszy
W Domu Generalnym odbywa się dwudniowe formacyjne spotkanie księży wikariuszy i katechetów Towarzystwa Chrystusowego. Tematem zjazdu jest „Sakrament małżeństwa w świetle wybranych problemów bioetycznych oraz zagadnień prawnych”. Wykłady wygłoszą: Dziekan WT UAM ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (Współczesne problemy bioetyczne), dr Mieczysław Guzewicz (Kapłan jako ojciec wspólnoty w oczach laikatu) oraz w drugim dniu spotkania ks. dr Jan Glapiak (Aktualne zagadnienia małżeństw mieszanych). W ramach zjazdu kapłani spotkają się także z Wikariuszem Generalnym Towarzystwa.06.05.2008 - Majówka Polonijna u Chrystusowców
3 maja na terenach zielonych nad Wartą, tuż przy siedzibie naszego Seminarium odbyła się już po raz trzeci „Majówka Polonijna u Chrystusowców”. Impreza odbyła się w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkanie było także okazją do zapoznania mieszkańców Poznania z misją, jaką w Kościele pełni Zgromadzenie Księży Chrystusowców.

Majówka rozpoczęła się o godz. 15.00 nabożeństwem majowym. Następnie klerycy w zaprezentowali ze sceny nasze zgromadzenie i charakter pracy chrystusowców. Natomiast w specjalnym namiocie multimedialnym można było obejrzeć film o Towarzystwie i pracy wśród Polonii świata.

Okolicznościowy program patriotyczny poprzedził występ kapeli „Zza winkla”. Na scenie zaprezentował się także młodzieżowy zespół „Neverland” oraz dwa zespoły seminaryjne „Gaudeamus” i „Black Band”. Odbył się także kiermasz książek i wydawnictw. W programie było wiele atrakcji dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Nie zabrakło tradycyjnej kiełbaski z grila. Majówka zakończyła się po 20.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Imprezie towarzyszył pogodny, radosny klimat sprzyjający wypoczynkowi w gronie rodziny. Dopisała piękna pogoda i nad Wartę przyszło wielu mieszkańców Poznania. Zdjęcia.06.05.2008 - Wieści z Francji
Pracujący we Francji współbracia ks. Wacław Bytniewski i ks. Władysław Dobroć świętowali złoty jubileusz kapłaństwa. Ks. Tomasz Mikulak przesyła krótką relację i kilka zdjęć z tych uroczystości.29.04.2008 - Uroczystości w Potulicach
26 kwietnia 2008 roku wspominano w Potulicach kolejną rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Potulice – Lebrechtsdorf. Uroczystość została zorganizowana przez burmistrza miasta i gminy Nakło p. Zenona Grzegorka, przy współudziale władz samorządowych, Związku Kombatantów RP i proboszcza parafii Zwiastowania NMP w Potulicach ks. Ryszarda Czajkę TChr.

Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej sprawowanej przy ołtarzu polowym na cmentarzu ofiar hitlerowskiego obozu przewodniczył dziekan dekanatu Nakło ks. prałat Bogumił Stachowiak a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Wojciech Necel TChr. Kaznodzieja apelował do zebranych, że w kontekście przedwojennej historii Potulic i dzisiejszego stanu wioski ci, którzy przeszli gehennę obozu w Potulicach mają obowiązek szczególnej troski o wychowanie do pokoju i demokracji. Na uroczystości oprócz dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców Potulic przybyli byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Potulicach – Lebrechtsdorf miedzy innymi z Iławy, Mławy, Pucka, Luzina, Wejherowa, Kościerzyny, Piły, Nakła i Szczecina.

Druga część uroczystości odbyła się w miejscowej szkole. Dzieci i młodzież z szacunkiem gościli byłych więźniów, a przygotowane wystawy i przedstawiony montaż słowno-muzyczny wprowadziły uczestników w klimat obozowych dni. Warto pamiętać, że w styczniu 1945 r. obóz w Potulicach gromadził ponad 11 000 osób. Kilka zdjęć.29.04.2008 - Nowy Zarząd Generalny Sióstr Misjonarek
W niedzielę 27 kwietnia delegatki na VII Kapitułę Generalną Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej pielgrzymowały do grobu swojego Założyciela o. Ignacego Posadzego. W tzw. małej kaplicy Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, gdzie złożone są doczesne szczątki Sługi Bożego o. Ignacego Siostry uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bernard Kołodziej TChr. Siostry modliły się o beatyfikację swojego Założyciela oraz o światło Ducha Świętego na czas obrad Kapituły. Kilka zdjęć.

Natomiast w poniedziałek 28 kwietnia Siostry wybrały nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia w składzie:
Przełożona Generalna - s. Edyta Rychel,
Wikaria Generalna - s. Ewa Kaczmarek,
Sekretarka Generalna - s. Lidia Nowak,
Ekonomka Generalna - s. Dorota Galewska,
Więcej informacji na stronie http://www.mchr.pl/a/index.php28.04.2008 - Złoty Jubileusz kapłaństwa w Goleniowie
W niedzielę 27 kwietnia 2008 o godz. 18.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich ks. Mariana Nowaka TChr.

Eucharystię pod przewodnictwem dostojnego Jubilata koncelebrowało licznie zgromadzone prezbiterium diecezjalne i zakonne z Wikariuszem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele. Homilię wygłosił ks. dr Edward Szymanek TChr.

Na zakończenie Mszy Świętej serdeczne podziękowania i życzenia składały grupy wiernych z parafii, w których posługę kapłańską pełnił ks. Marian.27.04.2008 - Nowy "Głos Towarzystwa Chrystusowego"
W zakładce In Familia do pobrania jest już 4 numer "Głosu Towarzystwa Chrystusowego.26.04.2008 - Złoty jubileusz ks. T. Cechowskiego
W sobotę 26 kwietnia 2008 r. w kaplicy sióstr Urszulanek SJK w Lipnicy Poznańskiej koło Pniew jubileusz 50-lecia kapłaństwa świętował ks. Tadeusz Cechowski SChr. Jubilat przewodniczył Mszy św. o godz. 11.00, w której koncelebransami - obok Przełożonego Generalnego ks. Tomasza Sielickiego i miejscowego dziekana - byli kapłani z okolicznych parafii.
Po liturgii wszyscy goście (wśród nich rodzina Jubilata przybyła spod Lidzbarka oraz siostry pasterki z Pomorza)zostali zaproszeni na uroczysty obiad. Ks. Tadeusz posługę kapelana sprawuje w tym miejscu od 26 lat. Siostry Urszulanki prowadzą w Lipnicy dom dziecka „W Słońcu" (dla chłopców) oraz świetlicę dla dzieci. Kilka zdjęć.25.04.2008 - Odznaczenie dla ks. Józefa Wojnara
Przeżywający w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa ks. proboszcz Józef Wojnar dnia 22 kwietnia odznaczony został przez władze miejskie Quedas do Iguacu (Brazylia), tytułem Honorowego Obywatela Miasta. Dekoracji dokonano w Urzędzie Miejskim w obecności licznie zebranych gości. Wśród zasług ks. Józefa wyróżniono przede wszystkim troskę o najbiedniejszą warstwę społeczeństwa powiatu, jak i pracę na rzecz uświadamiania miejscowych rolników i organizowania programu ekologicznej produkcji warzyw i owoców. Cieszymy się i gratulujemy.24.04.2008 - Nowy zarząd prowincji niemieckiej TChr
We wtorek 22 kwietnia Przełożony Generalny mianował nowy zarząd Prowincji pw. św. Józefa w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech.

Nowym prowincjałem mianowany został ks. Jerzy Wieczorek. Członkami zarządu prowincji zostali: ks. Sławomir Nadobny i ks. Jacek Staniek.
Swoje urzędowanie rozpoczną 1 lipca.

Nowemu zarządowi życzymy światła i mądrości Ducha Świętego oraz obfitości Bożego błogosławieństwa.22.04.2008 - Wieści z Brazylii
Ks. Kazimierz Długosz SChr dzieli sie refleksją z przeprowadzonych w jego parafii w Mallet misji świętych:

W niedzielę 20 kwietnia uroczystą Mszą św. zakończyły się misje w parafii pw. Świętego Piotra w Mallet. Głosiła je ekipa misjonarzy Saletynów, w skład której - oprócz księży - wchodzą także świeccy misjonarze.
Podczas trzydniowego pobytu w każdej wspólnocie należącej do parafii misjonarze odprawiali nabożeństwa, głosili Słowo Boże, spowiadali i odwiedzali chorych. Ostatnie 9 dni tych prawie miesięcznych rekolekcji parafialnych poświecili wspólnocie gromadzącej sie przy kościele głównym. W Mallet odwiedzili także szkoły głosząc konferencje dla uczniów i nauczycieli. Niestety z powodu opadów deszczu i co za tym idzie trudno przejezdnych dróg na uroczyste zakończenie misji nie mogli przybyć przedstawiciele wielu wspólnot z interioru.

Zachęcam do obejrzenia zdjęć. Oddają one nieco klimat misji głoszonych w kościele głównym oraz przybliżają formy duszpasterskie, jakimi posługiwali sie misjonarze. Mimo oficjalnego zakończenia misji trzech misjonarzy nadal pozostanie w parafii, by przez najbliższy tydzień prowadzić całodniowe spotkania formacyjne dla liderów poszczególnych ruchów i duszpasterstw należących do parafii.17.04.2008 - Wspomnienie zmarłego ks. M. Kołodzieja
Pracujący na Białorusi ks. Andrzej Łysy TChr przesyła informację o przeżywaniu rocznicy śmierci naszego współbrata ks. Michała Kołodzieja:

14 kwietnia przypadała 10 rocznica śmierci śp. ks. Michała Kołodzieja TChr - pierwszego chrystusowca, który przyjechał do pracy terenie Białorusi. Z tej okazji w Niedźwiedzicy, gdzie posługiwał, odbyła się uroczysta Msza św., która zgromadziła wielką liczbę wiernych i 9 księży pragnących uczcić pamięć naszego współbrata. Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Tadeusz Wołos z Mozyrza, z którym ks. Michał w 1992 roku rozpoczynał pracę duszpasterską na Białorusi.
Na początku uroczystości wszystkich przywitał proboszcz parafii w Niedźwiedzicy ks. Andrzej Szoda TChr. Okolicznościowe kazanie wygłosił przełożony lokalny chrystusowców na Białorusi ks. Maciej Szmytowski. Na koniec Mszy św. swoimi wspomnieniami podzielili się ks. Tadeusz Wołos i ks. Franciszek Gałdyś TChr. Wierni ze wzruszeniem słuchali słów homilii, jak i wspomnień kapłanów. Dało się odczuć, że pamięć o ks. Michale jeszcze długo pozostanie w sercach wiernych, którym służył. Po Mszy ks. proboszcz Andrzej zaprosił wszystkich księży na obiad, w czasie którego współbracia podzielili się swoimi wspomnieniami i przeżyciami duszpasterskimi.17.04.2008 - Wieści z Anglii
W dniach 31. 03 – 03. 04. w posiadłości Księży Marianów Fawley Court odbyły się rekolekcje Prowincji pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obecni byli Współbracia z Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Islandii. Na zaproszenie Księdza Prowincjała Andrzeja Zuziaka SChr ćwiczenia duchowne prowadził ks. dr hab. Stanisław Ormanty SChr. Ks. Profesor – jak zawsze dynamicznie – przybliżał słuchaczy do tajemnicy Boga przemawiającego poprzez karty Biblii. Był czas na adorację, modlitwę, spotkania indywidualne i wspólnotowe. Te ostatnie szczególnie budują więź między Współbraćmi, którzy w większości posługują na jednoosobowych placówkach. Kilka zdjęć15.04.2008 - Wizytacja Przełożonego Generalnego w USA
W dniach 4-6 kwietnia Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii pw. Świętego Piotra w Dallas w Teksasie, w której od siedmiu lat posługuje ks. Wojciech Baryski. W ramach wizytacji, oprócz sprawowanej we wspólnocie parafialnej niedzielnej Eucharystii, ks. Generał spotkał się m.in. z przedstawicielami rady parafialnej, zarówno angielsko jak i polskojęzycznej oraz wziął udział w dorocznym bankiecie organizowanym przez miejscowego biskupa dla wsparcia diecezjalnej organizacji obrony życia (Pro-Life). Podczas bankietu, zorganizowanego z wielkim rozmachem (ponad 2000 uczestników) była okazja do osobistego krótkiego spotkania z ks. bpem Kevinem J. Farrellem.

Parafia Św. Piotra, utworzona ponad sto lat temu, była pierwszą w Dallas wspólnotą katolicką dla ludności murzyńskiej, która to ludność mimo zniesienia niewolnictwa kilka dekad wcześniej (1863 r.) doświadczała ciągle w południowych stanach Ameryki prześladowań i upokorzeń. Dzisiaj na wiernych parafii składają się zarówno Amerykanie (kolorowi i biali) jak i dominujący liczebnie Polacy. Foto12.04.2008 - Zaproszenie z São Paulo
Ks. Andrzej Wojteczek SChr zaprasza do odwiedzin strony internetowej Kapelanii Polskiej w São Paulo www.capelaniapolonesa.com.br12.04.2008 - Wieści z Australii
W dniach od 7 do 11 kwietnia w Canberze odbywały się rekolekcje kapłańskie prowincji p.w. św. Rodziny w Australii i Nowej Zelandii. Rekolekcje przeprowadził ks. Józef Przekop SChr z Puszczykowa.
W czasie rekolekcji 9 kwietnia odbyła się uroczystość pobłogosławienia nowego pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II. Pomnik przedstawia scenę symbolicznego pożegnania Ojca Świętego ze światem z watykańskiego okna kilka dni przed śmiercią. Mottem przewodnim są słowa z homilii wygłoszonej na pogrzebie papieża przez kard. J. Ratzingera: „Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz w oknie domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty”. Napis ten wykonany jest na cokole pomnika w dwóch językach: polskim i angielskim. Autorem projektu jest p. Wojciech Pietranik z Canberry, znany rzeźbiarz polski pochodzący z Gdańska.
Uroczystości przewodniczył ks. prowincjał Tadeusz Przybylak w obecności kapłanów Towarzystwa Chrystusowego, przedstawicieli ambasady Rzeczpospolitej Polskiej oraz licznie zgromadzonych Polaków, którzy ufundowali pomnik. Jest to ostatni element należący do całości Domu Prowincjalnego i Ośrodka Polskiego Centrum Duszpasterskiego Polskiego w stolicy Australii. Kilka zdjęć02.04.2008 - Prace konserwacyjne
UWAGA! W sobotę 5 kwietnia br. nastąpi wymiana sprzętu komputerowego. W związku z tym mogą wystąpić pewne niedogodności, np. chwilowy brak dostępu do poczty lub do stron WWW umieszczonych na serwerze TCHR. Proszę o wcześniejsze zrobienie kopii zapasowych tychże stron oraz ważnych danych.03.04.2008 - Poświęcenie kościoła w Lombard (USA)
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 30 marca 2008 roku, po niespełna dwuletniej budowie, odbyło się poświęcenie nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Misji Polskiej w Lombard na przedmieściach Chicago (USA). Uroczystości przewodniczył ks. biskup J. Peter Sartain z diecezji Joliet. Mszę św. koncelebrowali m.in. Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, ks. prowincjał Paweł Bandurski, ks. proboszcz Adam Bobola oraz wielu księży z polonijnych parafii. Po Eucharystii radosne świętowanie zostało przedłużone podczas okolicznościowego bankietu zorganizowanego przez wspólnotę parafialną. Zdjęcia i video z uroczystości na stronie Misji: http://www.misjamilosierdziabozego.org/index.php02.04.2008 - Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
W dniach od 25 do 30 marca na Węgrzech odbywały sie Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W uroczystych obchodach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i kościelnych obydwu narodów z Prezydentami Polski i Węgier Lechem Kaczyńskim i László Solyomem na czele.

Kulminacyjnym wydarzeniem Tygodnia Przyjaźni było odsłonięcie i pobłogosławienie pierwszego na Węgrzech pomnika papieża Jana Pawła II, którego powstanie zainicjował Samorząd Mniejszości Polskiej wraz z władzami XVII dzielnicy Budapesztu. Pomnik wykonany został z białego marmuru i jest dziełem węgierskiego artysty rzeźbiarza Jánosa Babusa. Przedstawia on naturalnej wielkości postać Ojca św. z ostatnich lat życia, pochyloną z miłością nad każdym człowiekiem. Aktu błogosławieństwa dokonał Prymas Węgier Kardynał Péter Erdő, wraz z Nuncjuszem Apostolskim na Węgrzech arcybiskupem Juliuszem Januszem, oraz ordynariuszem diecezji sandomierskiej, która szczególnie współpracuje z Kościołem Węgierskim, biskupem Andrzejem Dzięgą. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele miejscowego duchowieństwa oraz proboszcz jedynej na Węgrzech Polskiej Parafii Personalnej ks. Leszek Kryża SChr. Obecna była Pani Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej oraz licznie zgromadzeni wierni Polacy i Węgrzy. Chóry polskie i węgierskie, w tym chór św. Kingi z polskiej parafii, wykonały wspólnie „Barkę” i „Bogurodzicę”.
Ta uroczystość nie tylko potwierdziła tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską, ale również ukazała łączącą różne narody, postać Sługi Bożego Jana Pawła II w przededniu 3 rocznicy Jego śmierci.

Ostatnim wydarzeniem Tygodnia Przyjaźni było monumentalne oratorium pt. „Msza Węgierska” w wykonaniu solistów Państwowej Opery Węgierskiej oraz Budapeszteńskiego Chóru Operowego, które odbyło sie w niedzielę 30 marca w Polskim Kościele w Budapeszcie. Kilka zdjęć.

Przy okazji zapraszamy na stronę www polskiej wspólnoty na Węgrzech01.04.2008 - Rekolekcje kapłańskie w Brazylii
Kapłani Prowincji południowoamerykańskiej, rozpoczynają doroczne rekolekcje w domu rekolekcyjnym księży jezuitów we Florianópolis. O poprowadzenie ćwiczeń duchownych w obchodzonym roku Hlondowskim poproszony został ks. bp Giovanni Zerbini - włoski salezjanin. Zakńczenie rekolekcji przewidziane jest na 08 kwietnia. Uczestnicy proszą o modlitwę.30.03.2008 - Zmarła Mama br. Henryka Kotulskiego
Odeszła do Pana śp. Maria Setnik, Mama naszego Współbrata br. Henryka Kotulskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 kwietnia br. (wtorek) w m. Zagórz k. Sanoka Wyprowadzenie z domu ul. Fabryczna 1/3 o godz. 13.00 Msza św. o godz. 13.30 w kościele pw. Zwiastowania NMP Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, …30.03.2008 - Śluby wieczyste w naszym Zgromadzeniu
Dziś – tradycyjnie już w II Niedzielę Wielkanocną - w Towarzystwie Chrystusowym siedmiu współbraci kleryków V roku złożyło wieczyste śluby zakonne wypowiadając formułę przekazaną nam przez samego Założyciela. Uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Towarzystwa ks. Krzysztofa Grzelaka koncelebrowali licznie zgromadzeni współbracia chrystusowcy oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą profesi. Składających śluby serdeczną modlitwą otaczali rodzice, krewni i przyjaciele. W homilii ks. Wikariusz podkreślił, że akt ślubowania jest oddaniem się Bogu, ale także – w przypadku naszego zgromadzenia – na służbę polskim emigrantom. To oddanie winno cechować radosne świadectwo o Chrystusie. Zdjęcia.27.03.2008 - Spotkanie przełożonych w Domu Generalnym
W Domu Generalnym w Poznaniu trwa doroczne spotkanie księży przełożonych, proboszczów i wychowawców. Tym razem tematem spotkania są współczesne problemy bioetyczne oraz stała formacja kapłańska. Referaty w czasie dwudniowego zjazdu wygłosili: dziekan WT UAM ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr (Współczesne problemy bioetyczne), ks. dr Damian Bryl (Potrzeba i znaczenie stałej formacji kapłanów) oraz dr Mieczysław Guzewicz (Kapłan jako ojciec wspólnoty w oczach laikatu). Uczestnicy spotkali się także z Przełożonym Generalnym Towarzystwa. Zjazd kończy się w południe 27 marca.26.03.2008 - Zmarła Mama br. Lesława Kwaśnika
Odeszła do Pana śp. Honorata Kwaśnik, Mama naszego Współbrata br. Lesława. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 marca br. (czwartek) w Wałbrzychu – Fobięcinie. Msza św. o godz. 12.00 w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca (ul. Św. Józefa). Uroczystości na cmentarzu o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, …22.03.2008 - Życzenia Wielkanocne
„Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”
(1 Kor 15,54-55)


Chrystus zmartwychwstał! Nasze nauczanie, nie jest daremne, nasza wiara nie jest próżną. Jesteśmy autentycznymi świadkami Boga, bo umarli zmartwychwstają, a pierwszy pośród nich jest Chrystus. Wyzwolił nas z grzechów, a ci, co pomarli w Nim, zostali włączeni do Jego chwały. Pokładajmy wiec nadzieję nie w tym życiu, lecz w nowym, do którego drogę otworzył nam Chrystus.

Dzieląc się nawzajem radością poranka paschalnego, bądźmy wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud nasz nie pozostaje daremny w Panu. Alleluja (Cf. Kor 15)

ks. Tomasz Sielicki SChr
przełożony generalny

Poznań, Wielkanoc 2008 r.
20.03.2008 - List do kapłanów na Wielki Czwartek
W dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa polscy biskupi - wzorem lat ubiegłych - skierowali „List do kapłanów na Wielki Czwartek”. Publikujemy jego treść.14.03.2008 - Wieści z Irlandii
Ks. Stanisław Hajkowski SChr przesyła informacje o rekolekcjach dla Polaków i Litwinów:
Przed IV Niedzielą Wielkiego Postu ks. Mirosław Balcewicz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Porudominie k/Wilna, rozpoczął w katedrze w Newry rekolekcje dla dla polskiej i litewskiej kolonii na terenie południowej części diecezji Dromore założonej przez św. Colmana w 513 roku. Do tej pory katolicy z Litwy, spośród których wielu mówi lub rozumie po polsku lub rosyjsku, nie mieli w Newry zorganizowanej żadnej formy duszpasterstwa. Informacje o terminie rekolekcji były rozpowszechniane przy pomocy plakatów rozwieszanych w sklepach polskich i litewskich, przez ulotki zanoszone do zakładów pracy, stronę internetową duszpasterstwa polskiego i ogłoszenia z ambony. Ks. Mirosław i miejscowy duszpasterz ks. Stanisław odwiedzili polskie i litewskie dzieci w siedmiu szkołach na terenie Newry i Warrenpoint. W trakcie spotkań dzieciom były przekazywane zaproszenia na rekolekcje skierowane do rodziców. Rekolekcjonista wygłosił nauki połączone ze sprawowaniem Eucharystii i sakramentu pojednania w języku polskim i litewskim. W razie potrzeby używany był też język rosyjski. Rekolekcje zakończyły się w IV Niedzielę Wielkiego Postu (02 marca). Kilka zdjęć.

Przy okazji zapraszamy na stronę chrystusowców w Irlandii.14.03.2008 - Nowy numer Głosu Towarzystwa
W In Familia do pobrania trzeci tegoroczny numer Głosu Towarzystwa Chrystusowego.11.03.2008 - Koncerty na chicagowskim Trójcowie
Z okazji 20-lecia istnienia Polskiej Misji Duszpasterskiej w Chicago przy kościele Świętej Trójcy odbyły się 2 koncerty (8 i 9 marca) pop-oratorium "Miłosierdzie Boże" oraz "Kantata dla Bogurodzicy" w wykonaniu artystów z Polski z kompozytorem Zbigniewem Małkowiczem oraz z udziałem orkiestry symfonicznej The Chicago International Orchestra i połączonych chórów parafii Świętej Trójcy pod dyrekcją Arkadiusza Góreckiego. Trzeci koncert odbędzie sie 15 marca.
Fragmenty "Kantaty" oraz zdjęcia z koncertów na stronach internetowych Misji.11.03.2008 - Wielkopostne Dni Skupienia w Poznaniu
W dniach 7 - 9 marca w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbyły się Wielkopostne Dni Skupienia dla młodzieży męskiej. Rekolekcje zorganizował ks. Piotr Lizoń SChr - nasz zakonny promotor powołań. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zaczerpnięte z Ewangelii na IV Niedzielę Wielkiego Postu: "Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki". W rekolekcjach udział wzięło 25 osób z całej Polski: z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców: ze Stargardu Szczecińskiego, ze Szczecina - Podjuch i z Płot; oraz z Parkowa - archidiec. gnieźnieńska, z Targanic - diec bielsko - żywiecka, z Brodowa - archidiec. poznańska, ze Środy Wielkopolskiej - archdiec. poznańska, z Warszawy i z Częstochowy. Kilka zdjęć04.03.2008 - Nowa strona o kard. Hlondzie
W związku z Rokiem Hlondowskim alumni naszego Seminarium podjęli inicjatywę odnowienia szaty graficznej i zawartości strony internetowej o Słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie. Zamieszczane są tam informacje o życiu i działalność tego Wielkiego Prymasa. Pod adresem: www.tchr.org/hlond można odnaleźć: artykuły, przemówienie, listy pasterskie oraz archiwalne fotografie naszego Założyciela. Administratorzy strony proszą o przysyłanie materiałów o Słudze Bożym na adres: hlond@tchr.org . Strona będzie aktualizowana.02.03.2008 - Misje święte w Bochum
Polska Misja Katolicka Bochum-Bottrop-Gelsenkirchen w dniach od 2 do 9 marca będzie przeżywała Misje Święte, które wygłosi ks Jarosław Staszewski TChr. Szczegółowy program znajduje sie na stronie internetowej . Dzieląc się tą informacją kapłani i wierni proszą o modlitwę w intencji Ojca Misjonarza i całej wspólnoty.28.02.2008 - Eparafia Chociwel zaprasza
Nasi Współbracia, duszpasterze w Chociwlu, zapraszają do odwiedzenia Eparafii pod adresem: www.chociwel.eparafia.pl25.02.2008 - Po wizycie Generała w Wielkiej Brytanii
W dniach 09-20 lutego Przełożony Generalny przebywał z wizytą na Wyspach Brytyjskich (Anglia, Irlandia, Szkocja). Spotkał się z wszystkimi naszymi współbraćmi, a także odbył szereg rozmów z biskupami diecezji, w których posługujemy i z Rektorami Polskich Misji Katolickich. Kilka fotografii dokumentujących tę wizytę tutaj.25.02.2008 - Plakaty na Rok Hlondowski
W związku z przypadającą w tym roku 60. rocznicą śmierci kard. Augusta Hlonda i ogłoszonym przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego Rokiem Hlondowskim wydawnictwo Hlondianum przygotowało zestaw plakatów i winylowych plansz z wizerunkiem Kardynała. Dostępnych jest także kilka pozycji książkowych o tym wielkim Prymasie Polski. Oferta na stronie wydawnictwa21.02.2008 - Rekolekcje w Prowincji Niemieckiej
W dniach od 12-15 lutego Prowincja Niemiecka przeżywała w Munster (Niemcy) doroczne rekolekcje wielkopostne. W rekolekcjach uczestniczyli wszyscy Współbracia należący do tej Prowincji. Ćwiczenia wielkopostne prowadził w tym roku ks. prof. Andrzej Zwoliński z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Oprócz spraw związanych z życiem i posługą kapłana w Kościele poruszył on w swoich konferencjach problemy okultyzmu, sekciarstwa i uzależnień od najnowszych środków komunikacji społecznej.18.02.2008 - Pielgrzymka do grobu o. I. Posadzego
Dnia 13 lutego, w związku z przypadającą 17 lutego br. 110 rocznicą urodzin Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego mieszkańcy domu puszczykowskiego udali się do Poznania, by w Domu Generalnym przy grobie Sługi Bożego modlić się o jego rychłą beatyfikację. W Poznaniu o godzinie 10.00 zebranych w kaplicy 11 kapłanów i 6 braci z Puszczykowa przywitał przełożony Domu Głównego ks. Andrzej Sołopa, który wziął też udział w koncelebrze Eucharystii. W ramach homilii Senior puszczykowskiej wspólnoty, liczący 93 lata życia, ks. Czesław Kamiński - były przełożony generalny oraz bliski współpracownik i świadek życia Ojca Ignacego, podzielił się z uczestnikami pielgrzymki wspomnieniami o Słudze Bożym. Koncelebrze przewodniczył przełożony domu w Puszczykowie ks. Krzysztof Ośka. Po Mszy św. i modlitwie przy grobie Sługi Bożego oraz zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, wszystkich gości z Puszczykowa zaprosił ksiądz Superior Domu Głównego na poczęstunek i rozmowę przy kawie lub herbacie do poznańskiej sali księży. Kilka zdjęć18.02.2008 - Z wizyty ks. Generała w Anglii
W ubiegłym tygodniu podczas pobytu w Anglii ks. Generał wziął udział w dniu skupienia dla chrystusowców z prowincji angielskiej. Współbracia spotkali się w Fawley Court pod Londynem. Kilka zdjęć.17.02.2008 - Ks. Wikariusz Generalny na Ukrainie
We wczesnych godzinach porannych ks. Krzysztof Grzelak, Wikariusz Generalny odleciał do Doniecka. W czasie ponad tygodniowego pobytu na Ukrainie: poprowadzi dzień skupienie dla naszych Współbraci, odwiedzi wszystkie placówki duszpasterskie chrystusowców oraz spotka się z ordynariuszami diecezji w których prowadzimy duszpasterstwo. Jeszcze przed odlotem z Ławicy ks. K. Grzelak podkreślił, że misja Towarzystwa w dalszym ciągu jest aktualna w ramach struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie.16.02.2008 - Ks. Generał u współbraci w Irlandii
W dniach 14-16 lutego (czwartek-sobota) Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki odwiedził współbraci, którzy od kilku miesięcy posługują Polakom w Irlandii Północnej: w Newry (ks. Stanisław Hajkowski) i w Craigavon (ks. Grzegorz Kozieński. W piątek miała miejsce oficjalna wizyta u biskupa ordynariusza Johna McAreavey, podczas której omówiono pierwsze (pozytywne) doświadczenia ze współpracy diecezji Dromore z Towarzystwem Chrystusowym. Zdjęcia wkrótce.14.02.2008 - Nowy „Głos Towarzystwa Chrystusowego”
W „In Familia” zamieszczono „Głos Towarzystwa Chrystusowego” 1-2/2008. W najbliższym czasie drukowana wersja „Głosu” – tradycyjnie – zostanie przesłana do wszystkich chrystusowców i naszych Rodziców. Życzymy miłej lektury.10.02.2008 - Niedziela w seminarium
Dzisiaj, jak w każda druga niedzielę miesiąca, o godz. 10.30 w Domu Głównym w Poznaniu została odprawiona Msza Święta dla Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Towarzystwa. Mając na uwadze przypadający jutro (11 lutego) Światowy Dzień Chorego klerycy ułatwili chorym, wraz ze swoimi opiekunami, przybycie do naszego seminarium. Koncelebrowanej Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak. W homilii, ks. Wikariusz Generalny, ukazując zwycięstwo Chrystusa odniesione nad Złym Duchem podczas kuszenia na pustyni wskazywał, że Szatan przystępuje ze szczególną pokusą do człowieka doświadczającego choroby, cierpienia oraz fizycznego osłabienia ze względu na podeszły wiek. Jednak Chrystus daje człowiekowi siłę do przezwyciężenia pokus. Spotkanie z Chrystusem w sakramencie namaszczenia umacnia chorych i ukazuje im w ich trudnej rzeczywistości Bożą perspektywę. Po homilii udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Sprawowanie liturgii uświetnił śpiew chóru „Echo”.
Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie chorych, ich opiekunów, przedstawicieli organizacji niosących pomoc chorym (miedzy innymi z redakcji pisma „Filantrop”) z mieszkańcami Domu Głównego przygotowane przez alumnów naszego seminarium.

Wieczorem, podczas uroczystych nieszporów, Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak wprowadził w posługę lektoratu 8 alumnów III roku naszego seminarium.09.02.2008 - Ks. Generał na Wyspach Brytyjskich
Ks. Generał Tomasz Sielicki przybył do Londynu. W programie wizyty na Wyspach Brytyjskich przewidziane są miedzy innymi: spotkania ze Współbraćmi w ramach dnia skupienia i na wybranych placówkach duszpasterskich, wizyta u bp. John'a McAreavey - ordynariusza diecezji Dromory (Irlandia Północna), rozmowa z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałatem Tadeuszem Kuklą. Ks. T. Sielicki planuje osobiście poznać ośrodki duszpasterskie prowadzone przez chrystusowców, miedzy innymi w: Londynie, Manchester, Liverpool.
Przełożony Generalny mając na uwadze nową rzeczywistość duszpasterstwa polskich emigrantów, szczególnie najnowszych, już przed odlotem z Poznania stwierdził, że Towarzystwo Chrystusowe chcąc jak najlepiej wypełnić zadanie zlecone nam przez Kardynała Prymasa, Sługę Bożego Augusta Hlonda, i Episkopat Polski poszukuje możliwości skierowania jeszcze większej ilości naszych kapłanów do pracy wśród Polaków na Wyspach Brytyjskich.09.02.2008 - Nowi akolici
W ostatnim dniu seminaryjnych rekolekcji, podczas Mszy Świętej o godz. 11.45, Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak wprowadził w posługę akolitatu jedenastu alumnów IV roku.07.02.2008 - Udział ks Generała w pracach Komisji KEP
W Warszawie odbyło się dziś posiedzenie Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Uczestniczył w nim gościnnie nasz Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki. Wygłosił referat, który był podstawą dyskusji na temat udziału zgromadzeń zakonnych w duszpasterstwie emigracyjnym.
Natomiast jutro ks. Generał, w charakterze konsulatora, będzie uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.07.02.2008 - Komunikat ks. Generała w In Familia
W zakładce „In Familia” zamieszczony został kolejny komunikat Przełożonego Generalnego związany z wejściem Polski do strefy Schengen. Wejście na hasło znane z Rocznika.

Gdyby ktoś na wyświetlanej głównej stronie Towarzystwa nie widział tej zakładki to należy usunąć pliki tymczasowe w przeglądarce, tzw. cache i wtedy „In Familia” pojawi się po lewej stronie jako przedostatnia zakładka.07.02.2008 - Rekolekcje wielkopostne w seminarium
Wczoraj wieczorem w naszym seminarium rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. dr Piotr Ostański - kapłan archidiecezji poznańskiej, duszpasterz i wykładowca biblistyki na WT UAM. Rekolekcje potrwają do soboty i zakończą się wprowadzeniem kleryków 4 roku w posługę akolitatu. Alumnów polecamy modlitwie Czytelników kalendarium.06.02.2008 - Nowa parafia chrystusowców w Holandii
Z dniem 01 stycznia 2008 roku władze kościelne Diecezji Rotterdam powiększyły zasięg duszpasterski parafii polskiej w Rotterdamie, dołączając do niej 2 ośrodki duszpasterskie Hillegom oraz Leiden, które „de jura” należą do tej diecezji a „de facto” były obsługiwane przez duszpasterza PMK w Amsterdamie. Ta nowa rzeczywistość duszpasterska na holenderskim wybrzeżu spowodowała także pewne zmiany w PMK Amsterdam zmuszając ją do przeprowadzenia reorganizacji swojego duszpasterstwa.

Dnia 01.02.2008 r. dekretem biskupa van Eijk, ordanariusza diecezji Groningen, została kanonicznie erygowana we Fryzji holenderskiej Polska Misja Katolicka w Groningen. Ta piąta już Misja w Królestwie Niderlandii, obsługiwana przez naszych współbraci, swoim zasięgiem duszpasterskim objęła całą Prowincję Groningen. Proboszczem Misji został ustanowiony ks. Józef Okonek. Wcześniej na ten teren docierali nasi współbracia ks. Aleksander Melbruda i ks. Tadeusz Kozieński. Nowemu Proboszczowi życzymy błogosławieństwa Bożego w posługiwaniu naszym Rodakom zamieszkującym ten teren oraz szczególnej opieki św. Wilibrorda, wielkiego Apostoła Fryzów.

Dane kontaktowe ks. Józefa w „In Familia”05.02.2008 - Ważna informacja dla chrystusowców
Informujemy, że na stronie głównej Towarzystwa pojawiła się nowa zakładka IN FAMILIA. Od dziś tam będą umieszczane informacje dotyczące bezpośrednio spraw wewnętrznych naszego zgromadzenia oraz komunikaty i listy Przełożonego Generalnego z możliwością ich pobrania na swój komputer. Tam też będzie aktualizowany Rocznik Towarzystwa. Wejście na hasło.

Dzisiaj zostały zamieszczone dwa Komunikaty Przełożonego Generalnego. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.02.02.2008 - Dzień Życia Konsekrowanego
W święto Ofiarowania Pańskiego cały Kościół pochyla się z dziękczynieniem nad tajemnicą powołania zakonnego przeżywając Dzień Życia Konsekrowanego. Metropolita Poznański ks. abp Stanislaw Gądecki z tej okazji zaprasza wszystkich zakonników i siostry zakonne z terenu archidiecezji do katedry na uroczystą Eucharystię. Jak co roku w tym spotkaniu wzięli udział przełożeni naszego zgromadzenia z ks. Generałem i ks. Wikariuszem na czele, mieszkańcy Domu Generalnego i klerycy.

Dzień wcześniej klerycy seminarium wraz z przełożonymi uczestniczyli w sympozjum na temat życia konsekrowanego, które odbyło się w Kościele księży Pallotynów. Tegoroczne sympozjum odbyło się pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Więcej na stronie seminarium www.tchr.org/seminarium01.02.2008 - Wieści z Potulic
Niedziela 27 stycznia w Potulicach była dniem modlitwy w intencji parafian, którzy aktualnie przebywają poza granicami Polski. Uroczysta Msza św. w intencji Potuliczan przebywających na obczyźnie odprawiana o godz. 18.00 przez ks. Wojciecha Necla rozpoczęła się śpiewem „Polskie kwiaty”. Wzruszenie i łzy gościły na twarzach przybyłych na Eucharystię. Okazuje się, że w tak małej miejscowości ponad 30% rodzin ma aktualnie kogoś pracującego, czy szukającego pracy na Zachodzie od Islandii począwszy a na Hiszpanii i Cyprze skończywszy. W okolicznościowej homilii ks. Necel przywołał apel kard. A. Hlonda: „Na wychodźstwie polskie dusze giną” oraz prośbę: „by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie”, które bardzo autentycznie zabrzmiały w potulickim kościele parafialnym. Na tym tle homileta przypominał zebranym, że prawo do migracji jest prawem każdego człowieka, ale nikt nie posiada prawa do utraty wiary w warunkach emigracyjnych. Kończąc dzień modlitwy w intencji parafian przebywających na obczyźnie ks. proboszcz Ryszard Czajka, widząc rozmodlenie zebranych oraz wzruszenie i zadumanie, ogłosił, że w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 18.00 potulicka wspólnota parafialna będzie modliła się w intencji swoich parafian rozproszonych poza granicami Polski.29.01.2008 - Imieniny księdza Generała
W poniedziałek 28 stycznia świętowaliśmy imieniny Przełożonego Generalnego. Solenizant w otoczeniu współbraci i gości celebrował uroczystą Eucharystię o godz.17.00. W koncelebrze wzięło udział 60 chrystusowców z kraju i z placówek zagranicznych, w tym cały Zarząd Generalny i członkowie Rady Generalnej. Wśród gości trzeba zauważyć Przełożoną Generalną i Wikarię Generalną Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz siostry Wspólnej Pracy. Homilię wygłosił ks. prof. Bogusław Nadolski. Podkreślił w niej jednoczącą całą wspólnotę funkcję Przełożonego Generalnego. Po Mszy św. w refektarzu życzenia w imieniu wszystkich współbraci złożył Wikariusz Generalny ks. Krzysztof Grzelak. Odśpiewaliśmy gromkie „plurimos annos” i wszyscy zasiedli do kolacji. Kilka fotografii.28.01.2008 - Informacja o pogrzebie
Dnia 27 stycznia 2008 r. odeszła do Pana śp. Maria Szarzyńska (l. 87), Mama naszego współbrata ks. Romana pracującego we Francji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 31 stycznia (czwartek). Rozpoczęcie o godz. 14.00 w kościele parafialnym w miejscowości Potok Górny k/Leżajska. RIP!25.01.2008 - Program TVP z udziałem ks. Generała
W najbliższą niedzielę 27 stycznia w programie „Między ziemią a niebem” przygotowywanym przez Redakcję Programów Katolickich TVP weźmie udział nasz Przełożony Generalny ks. Tomasz Sielicki. Dyskusja na żywo toczyć się będzie wokół problemu emigracji Polaków zwłaszcza na Wyspy Brytyjskie.

Początek programu na antenie TVP1 i TVP Polonia o godz. 11.55 (czasu polskiego). Program jest także emitowany na żywo w Internecie za pośrednictwem serwisu www.iTVP.pl
Zapraszamy wszystkich do oglądania, a także do interaktywnego uczestnictwa w programie poprzez internetowy czat: czat.zps.tvp.pl/mzan/
Więcej o samym programie: http://ww6.tvp.pl/4870,20041001264436.strona24.01.2008 - Aktualizacja Rocznika TChr
Sekretariat Generalny informuje, że nastąpiła konieczność aktualizacji naszego Rocznika. Najnowsza wersja z dnia 21 stycznia 2008 r. jest do pobrania powyżej.
Aktualizacja dotyczy stron: 1; 8; 11; 12; 15; 16; 30; 31; 32; 36; 37; 40; 91; 96; 100; 102.24.01.2008 - Prośba dyrektora Biblioteki
Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej im. Jana Jabłońskiego TChr tworzy specjalny Zbiór Publikacji Chrystusowców. Celem projektu jest zgromadzenie i archiwizacja w jednym miejscu całości publikacji wszystkich Chrystusowców (książki, artykuły, recenzje, komunikaty, itp.). Baza danych zawierających opis zebranych publikacji zostanie zamieszczona na internetowej stronie Biblioteki TChr: www.tchr.org/nbibl/biblioteka1.html
Dyrektor Biblioteki uprzejmie prosi wszystkich Współbraci o przesyłanie wykazu swoich publikacji na jego na adres mailowy. Szczegóły tutaj.24.01.2008 - List na Dzień Życia Konsekrowanego
Jak co roku 2 lutego w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywać będziemy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przygotowała list do wiernych zatytułowany „Osoby konsekrowane w służbie człowiekowi w potrzebie”. W załączniku publikujemy jego treść.23.01.2008 - Imieniny Przełożonego Generalnego
W liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 28 stycznia, nasz Przełożony Generalny przeżywa dzień swoich imienin. Chcemy łączyć się z dostojnym solenizantem i otoczyć jego osobę i pełnioną posługę serdeczną modlitwą. Ks. Generał w dniu imienin będzie sprawował dziękczynną Eucharystię w kaplicy seminaryjnej w Poznaniu o godz. 17.00.23.01.2008 - Prelekcja ks. prof. Pawła Bortkiewicza
W dniach 21 i 22 bm. w Warszawie Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski obradowała nad kształtem przyszłorocznego programu duszpasterskiego, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Otoczmy troską życie”.
Podczas tego spotkania prelekcję „Życie. Dar i zadanie” wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM. Zwrócił uwagę na takie problemy jak źle pojmowana wolność, osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka. Współczesny człowiek nie chce nawet zadać sobie pytania o to, czy Bóg jest. Problemy wynikające z odrzucenia Boga widać wyraźnie w przypadku etycznych pytań stawianych wobec metody sztucznego zapłodnienia in vitro - o eliminowanie nadliczbowych embrionów, manipulowanie życiem ludzkim dla własnych celów, odrzucenie niepłodności jako cierpienia. Zdaniem ks. Bortkiewicza, w przypadku niepłodności nie mówi się już w ogóle o wymiarze cierpienia, które można przeżywać „u stóp Chrystusowego krzyża”. Dyskusja dotyczy jedynie choroby, którą próbuje się pokonać technicznymi nowinkami. Więcej na ten temat.
(cyt. za KAI)22.01.2008 - Rozpoczęcie Roku Hlondowskiego
Pielgrzymką seminarium i nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego do katedry gnieźnieńskiej, gdzie złożone jest serce kard. Augusta Hlonda rozpoczęliśmy dziś „Rok Hlondowski” ogłoszony przez Przełożonego Generalnego w związku przypadającą 22 października br. 60. rocznicą śmierci Kardynała Założyciela.
Modlitwę różańcową w kaplicy, gdzie złożone jest serce kard. Hlonda poprowadził ojciec duchowny seminarium ks. dr Bogusław Kozioł. Następnie o godz. 12.00 zgromadzeni uczestniczyli w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego. W koncelebrze byli: wikariusz generalny Towarzystwa ks. Krzysztof Grzelak, rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda, prefekt ks. Bogusław Burgat, ojcowie duchowni ks. dr Bogusław Kozioł i ks. Ryszard Sadecki, socjusz nowicjatu ks. Tomasz Pietrzak oraz proboszcz parafii katedralnej ks. Jan Kasprowicz.
Słowo powitania do zebranych chrystusowców na początku Mszy św. skierował biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Bogdan Wojtuś. W homilii ks. Generał ukazał wielkość postaci kard. Hlonda i ciągłą aktualność misji naszego zgromadzenia.
Po Mszy świętej ks. Proboszcz oprowadzając po katedrze przybliżył młodym chrystusowcom jej historię oraz wytłumaczył sceny zdobiące Drzwi Gnieźnieńskie.
Zdjęcia z uroczystości

W związku z Rokiem Hlondowskim Wydawnictwo Hlondianum przygotowuje portrety kard. Augusta Hlonda w formie plakatów oraz dużej winylowej planszy. Szczegółowe informacje w wydawnictwie: +48 61 64 72 64522.01.2008 - Jeszcze raz Irlandia Północna
13 stycznia 2008 Radio BBC Ulster wyemitowało program poświęcony Polakom w Irlandii Północnej. Pierwszą część audycji z cyklu „Sunday Sequence” opracowała dziennikarka Andrea Rea. Część ta składała się z kilku wywiadów przeprowadzonych z duszpasterzami: ks. Mariuszem Dąbrowskim - duszpasterzem polskim z Belfastu, Fr. Terrence Rafferty (na zdjęciu w kurtce) - administratorem parafii katedralnej w Newry i ks. Stanisławem Hajkowskim SChr - duszpasterzem polskim z Newry.
Radio BBC Ulster w każdą niedzielę emituje program z innego kościoła protestanckiego lub katolickiego w serii „Morning Service”. Programy w tej serii opracowuje dla BBC duchowny z kościoła prezbiteriańkiego, Rev. Dr Bert Tosh (na zdjęciu z brodą).
Mszę św. transmitowaną przez radio z katedry w Newry celebrował ks. Stanislaw Hajkowski SChr, chórem katedralnym dyrygowała Pani Florence McMahon (na zdjęciu siedzi z prawej strony). Zdjęcia tutaj12.01.2008 - Transmisja radiowa z Irlandii Północnej
W najbliższą niedzielę, 13 stycznia BBC Radio Ulster, 92-95 FM i 1341MW transmitować będzie Mszę św. z katedry św. Patryka i Kolmana w Newry (Irlandia Północna) o godz. 10.00 (o 11.00 czasu polskiego). Eucharystię będzie celebrował w języku angielskim ks. Stanisław Hajkowski SChr. Jedno czytanie i wezwania modlitwy wiernych będą odczytane w języku polskim. Programu Radia Ulster można wysłuchać również przez Internet na stronie www.bbc.co.uk/northernireland/radioulster/

Dodatkowo BBC Radio Ulster wyemituje w tę niedzielę między godz. 9.00 a 10.00 wywiad z ks. S. Hajkowskim - duszpasterzem Polaków w Newry, w programie „Sunday Sequence”. Program przygotowany przez reporterkę BBC Andrea Rea będzie dostępny na stronie internetowej radia przez tydzień po nadaniu (BBC Northern Ireland-Sunday Sequence-Listen again).09.01.2008 - Informacja o pogrzebie
Zmarł ojciec naszego współbrata ks. Romana Kossakowskiego śp. Franciszek Kossakowski (l. 75). Pogrzeb odbędzie się w piątek 11 stycznia w miejscowości Kołaki Kościelne k. Zambrowa. Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym rozpocznie się o godz. 12.00, a następnie uroczystości na cmentarzu. Zmarłego polecamy Bożemu miłosierdziu. RIP!09.01.2008 - Nowy Rocznik Towarzystwa na 2008 r.
Bieżący rok jest dla nas „eksperymentalnym w dziedzinie korzystania ze śródków komunikacji pomiędzy nami”. Sekretariat Generalny Towarzystwa przygotował „Oremus pro invicem 2008” zarówno w drukowanej, jak i elektronicznej wersji zamieszczonej powyżej z możliwością ściągnięcia na swój komputer.

Nowością jest natomiast „Rocznik Towarzystwa Chrystusowego 2008” wydany tylko w wersji elektronicznej z możliwością ściągnięcia go na swój komputer. szczegółowe informacje08.01.2008 - Zmiana strony parafii w Milwaukee