Kalendarium Towarzystwa Chrystusowego roku 2008  
27.12.2010 - Peregrynacja krzyża w domu Towarzystwa w Częstochowie
Archidiecezja częstochowska, jako wynagrodzenie Panu Bogu za znieważanie znaku krzyża w naszej Ojczyźnie i w Europie, od kilku tygodni organizuje peregrynację krzyża po parafiach i wspólnotach zakonnych archidiecezji częstochowskiej. Znakami peregrynacji są: trzymetrowy krzyż będący repliką krzyża katedralnego oraz relikwiarz z cząstką Krzyża, na którym umierał Pan Jezus. Nawiedzenie w danym miejscu trwa całą dobę. W dniu peregrynacji katolickie radio archidiecezji częstochowskiej „Fiat” prezentuje daną parafię lub wspólnotę zakonną i przeprowadza reportaż z tych uroczystości.

Jako czas peregrynacji tych świętych znaków w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie wyznaczono dni 22/23 grudnia 2010. Na wprowadzenie krzyża do naszego Domu przybył proboszcz sąsiedniej parafii, ks. prof. Franciszek Dylus wraz z klerykiem i lektorem. Ksiądz Dylus koncelebrował Mszę Świętą na rozpoczęcie peregrynacji. Druga Msza Święta została odprawiona w południe następnego dnia. Przez całą dobę adorowali te święte znaki ks. Antoni Tomala, brat Lesław Kwaśnik oraz jego rodzony brat. Po upływie doby z naszego domu krzyż został przekazany Instytutowi Stefana Kardynała Wyszyńskiego.21.12.2010 - Życzenia Przełożonego Generalnego
W każdą niedzielę i uroczystość roku wyznajemy
w „Credo” powód naszej chrześcijańskiej nadziei:
Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Marii Dziewicy
i stał się człowiekiem.

Przed tą tajemnicą klękamy, za nią składamy dziękczynienie, wielbimy Boga w Jego nieskończonej miłości do nas. Niech tegoroczne obchody Bożego Narodzenia ponownie, z całą mocą, wprowadzą nas w tę cudowną perspektywę Bożego planu zbawienia i oświetlą każdy dzień naszego ziemskiego wędrowania.

Z serca płynące życzenia popieram pamięcią w pokornej modlitwie zanoszonej przez pośrednictwo Syna Bożego, który w Betlejem stał się człowiekiem.

ks. Tomasz Sielicki
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego

Poznań, Boże Narodzenie 201019.12.2010 - I Kongres LSO w prowincji pw. NSPJ w Anglii
Dnia 11 grudnia odbył się w Derby I Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców w Anglii. Na spotkanie przybyło 36 uczestników (ministrantek i ministrantów). Organizatorem i odpowiedzialnym za kongres był, pracujący w Peterborough, ks. Roman Kossakowski SChr. W przeprowadzeniu tej akcji pomagali mu diakon Michał Kłos i kleryk Piotr Janas przybyli z naszego Seminarium w Poznaniu. Hasłem spotkania ministrantów były słowa „Służyć Panu z radością”. W ramach kongresu zostały przeprowadzone warsztaty liturgiczne, poprzedzone katechezą o Eucharystii w życiu ministranta. Po części teoretycznej i prezentacji multimedialnej odbyła się część praktyczna w Kościele. Nie zabrakło oczywiście sprawowanej pięknie liturgii. Kongresowej, uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Zuziak – prowincjał chrystusowców w Wielkiej Brytanii. W koncelebrze uczestniczyli opiekunowie przybyłych ministrantów: ks. Wojciech Rożdżeński i ks. Roman Kossakowski. Po liturgii miejscowy proboszcz, ks. Włodzimierz Pająk zaprosił wszystkich przybyłych na obiad. Ostatnim punktem Kongresu była wspólna rekreacja z turniejem tenisa stołowego o Puchar Prowincjała, który zdobyła reprezentacja Parafii Northwich. Kilka zdjęć tutaj.18.12.2010 - Wieści z Dallas
Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Jubileuszowym we wspólnocie polskiej w parafii św. Piotra w Dallas, z okazji 25 rocznicy ustanowienia Apostolatu Polskiego i posługi księży chrystusowców w diecezji Dallas. Podjętych zostało wiele inicjatyw i zadań służących dobremu przeżyciu Jubileuszu, między innymi: peregrynacja kopii Matki Bożej Częstochowskiej w polskich rodzinach, wspomnienie historycznych wydarzeń, jubileuszowy bankiet i dziękczynna Msza święta. Główne uroczystości miały miejsce 13 i 14 listopada 2010. Proboszcz parafii, ks. Stanisław Poszwa SChr przesyła relację i zdjęcia z tych wydarzeń.13.12.2010 - Odsłonięcie obelisku ku czci „Dzieci Potulic”
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie, Koło Potulice oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” były inicjatorem i fundatorem powstania obelisku ku czci „Dzieci Potulic” oraz pamięci księży Towarzystwa Chrystusowego.

Uroczystości jego odsłonięcia odbyły się 8 grudnia 2010 r. O godz. 10.00 w bazylice św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy została odprawiona w intencji więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckich łagrów Msza święta, której przewodniczył bp Marian Błażej Kryszyłowicz, a homilię wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej TChr. W koncelebrze byli także: miejscowy proboszcz ks. Aleksander Ziejewski i ks. Edmund Wojda TChr. Po Mszy Świętej procesję do obelisku na Placu Zwycięstwa poprowadził ks. B. Kołodziej, który pobłogosławił obelisk oraz wraz z Lidią Kubacką, prezes Koła Potulic w Szczecinie dokonał jego odsłonięcia. Jest na nim napis: <„Dzieciom Potulic” ofiarom niemieckiego okupanta, Polakom wypędzonym całymi rodzinami ze swoich domów, więzionym w niemieckim obozie eksterminacyjnym Potulitz-Lebrechtsdorf oraz pamięci księży Towarzystwa Chrystusowego i więźniów Potulic. Ku pamięci i przestrodze potomnym>. Uroczystości rozpoczęto hymnem państwowym, a zakończono odśpiewaniem „Roty”.

Częścią drugą uroczystości była sesja popularnonaukowa w sali Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pt. „Unicestwienie narodu polskiego skoordynowanym celem okupanta”. Wygłoszono pięć referatów, wśród których ks. prof. Bernard Kołodziej TChr przedłożył: „Dom Macierzysty Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach”. Na koniec żyjący więźniowie przedstawili osobiste świadectwa z obozu w Potulicach.13.12.2010 - Zarząd Generalny i Rada Generalna w Paryżu
W dniach od 6 do 9 grudnia 2010 r. członkowie Zarządu Generalnego i Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na zaproszenie Zarządu Prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej obejmującej Francję i Hiszpanię przebywali w Aulnay-sous-Bois (Paryż). W programie pobytu przewidziano: spotkanie z Zarządem Prowincji, posiedzenie Rady Generalnej oraz spotkanie z ks. infułatem Stanisławem Jeżem - rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji.02.12.2010 - Wieści z Brisbane (Australia)
Nasz współbrat, ks. Przemysław Karasiuk SChr, proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej oraz kapelan Polaków w Brisbane został mianowany 26 listopada przez metropolitę Brisbane abp. Johna Bathersby, dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Etnicznego (The Centre for the Multicultural Pastoral Care).

Centrum to, jako część wikariatu duszpasterskiego Kurii Arcybiskupiej, zajmuje się między innymi wspieraniem katolickich wspólnot etnicznych oraz ich kapelanów, wspieraniem parafii, szkół katolickich oraz instytucji kościelnych w sprawach dotyczących duszpasterstwa emigrantów, uchodźców, azylantów oraz ludzi w drodze. Centrum współpracuje z instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi, a w wymiarze kościelnym z Biurem przy Konferencji Biskupów Australijskich (ACMRO – Australian Catholic Migrant and Refugee Office) oraz z Papieską radą ds. migrantów i ludzi w drodze.
Księdzu Przemysławowi gratulujemy i życzymy owocnej posługi.01.12.2010 - Otwarcie „Piwnicy Duchowej” w Stargardzie Szczecińskim
Duszpasterstwo młodzieży działające przy parafii św. Józefa, w Stargardzie w Stargardzie Szczecińskim ma długą i bogatą historię. Przewinęło się przez nie wielu kapłanów i braci chrystusowców oraz pokolenia młodych. W historię tego duszpasterstwa bez wątpienia wpisuje się wydarzenie otwarcia „Piwnicy Duchowej”. Dzięki staraniom ks. proboszcza Jarosława Staszewskiego SChr, 28 listopada, w I Niedzielę Adwentu zostały pobłogosławione i oddane do użytku pomieszczenia, które od dłuższego czasu były przygotowywane w przyziemiu budynku plebanii na miejsce spotkań młodzieży. Obrzędu błogosławieństwa dokonał duszpasterz młodzieży ks. Rafał Sorkowicz SChr. „Piwnica Duchowa” to miejsce niezwykłe, w którym gromadzi się młodzież szkół gimnazjalnych, średnich oraz studenci tworzący duszpasterstwo młodych „Wieczernik”. W „Piwnicy Duchowej” obok spotkań stricte duszpasterskich odbywać się będą koncerty młodych muzyków, organizowane we współpracy ze stargardzką szkołą muzyczną, wernisaże, spotkania panelowe z zaproszonymi gośćmi, projekcje filmów i wiele innych inicjatyw, skierowanych do stargardzkiej młodzieży. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, z otwarcia „Piwnicy Duchowej”.29.11.2010 - 10 lat Polskiej Misji Katolickiej w Mediolanie
W pierwszą niedzielę adwentu, 28 listopada br., Polska Misja Katolicka w Mediolanie, obchodziła jubileusz dziesięciolecia swego istnienia. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył oraz homilię wygłosił przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Tomasz Sielicki SChr. Wśród zaproszonych gości obecni byli: ks. Jerzy Wieczorek SChr – prowincjał chrystusowców w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech, ks. Sławomir Nadobny SChr – ekonom prowincji, ks. Marian Burniak SChr, ks. Kazimierz Gajda (Turyn), o. Albert Kostorz (Varese), ks. Zbigniew Wądołowski (Mediolan), s. Ewa Kaczmarek MChR - wikaria generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, s. Marzena Plata MChR (Bolonia), p. Krzysztof Strzałka (Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej z Mediolanu), p. dr Urlico Laiss de Leinburg (Konsul Honorowy RP z Turynu).

Po zakończonej liturgii miał miejsce obrzęd pobłogosławienia Krypty im. Jana Pawła II w podziemiach kościoła, a następnie radosne spotkanie przy stole. Uczestnicy uroczystości wzięli również udział w specjalnej loterii oraz mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego, nawiązującego do historii miejscowej polonijnej wspólnoty parafialnej. Uroczystości jubileuszowe zakończył Apel Maryjny, który poprowadził ks. prowincjał Jerzy Wieczorek SChr.

Wszystkim parafianom, na czele z ich duszpasterzem ks. Grzegorzem Ryngwelskim SChr, serdecznie gratulujemy!

Dokumentacja fotograficzna uroczystości: galeria 1, galeria 2. Przy okazji zapraszamy na stronę internetową PMK w Mediolanie.27.11.2010 - Dni skupienia dla młodzieży w Pyrzycach
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy parafii św. Ottona w Pyrzycach wraz z KSM Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje dla młodzieży 10 i 11 grudnia Adwentowe Dni Skupienia. Tematyką tegorocznych rozważań będą uzależnienia i ich wpływ na codzienne życie. Będzie czas na konferencje, dyskusje, film, a przede wszystkim na modlitwę i sakrament pokuty, aby dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Zaproszeni goście (psycholog, terapeuci) będą z młodymi rozmawiać o skutkach uzależnień. Wśród uczestników będą również osoby uzależnione od narkotyków, które na pewnym etapie przegrały z narkotykami, a „dobra” zabawa zamieniła się w życiową tragedię.

Organizator, ks. Zbigniew Wcisło TChr zaprasza do Pyrzyc młodzież i duszpasterzy.27.11.2010 - Zapraszamy na Islandię
Chrystusowcy posługujący na Islandii mają nową stronę internetową. Zapraszają do wirtualnych odwiedzin swoich wspólnot pod adresem www.islandia.chrystusowcy.pl.25.11.2010 - Internetowe Rekolekcje Adwentowe z Amsterdamu
Stało się już tradycją, że Polska Misja Katolicka w Amsterdamie organizuje „Internetowe Rekolekcje Adwentowe dla Polonii i nie tylko…” Rozważania na każdą niedzielę Adwentu ukazują się na stronie internetowej PMK (www.pmkamsterdam.nl) Mottem tegorocznych ćwiczeń duchownych jest hasło: „Ukierunkowanie ducha… - sens życia”. Rekolekcje prowadzi ks. dr Paweł Melczewski – chrystusowiec, biblista, dyrektor Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego. Pozostaje on do „mailowej” dyspozycji wszystkich zainteresowanych przez czas trwania rekolekcji. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy adwentowego odnowienia swojej wiary. Marana Tha!21.11.2010 - Uroczystość Chrystusa Króla w Domu Głównym
W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu chrystusowcy wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście celebrowali swoje tytularne święto Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Eucharystii sprawowanej w południe w kaplicy Domu Głównego przewodniczył przełożony generalny zgromadzenia ks. Tomasz Sielicki. Mszę koncelebrowało 39. kapłanów. Obok zarządu generalnego Towarzystwa oraz współbraci mieszkających w Domu Głównym i przybyłych z Puszczykowa i Mórkowa przy ołtarzu stanęli kapłani reprezentujący prezbiterium Kościoła poznańskiego i wspólnoty zakonne. We Mszy uczestniczyli bracia zakonni, klerycy i nowicjusze Towarzystwa. Nie zabrakło także licznie zgromadzonych gości: sióstr zakonnych, przyjaciół zgromadzenia oraz pracowników różnych instytucji mieszczących się w Domu Głównym. W homilii ks. Generał ukazywał, na czym ma polegać królowanie Chrystusa w życiu chrześcijanina i wskazywał na konsekwencje tego królowania w postaci podjęcia nowej ewangelizacji. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano hymn Towarzystwa Chrystusowego „Chryste, wezwałeś nas pod sztandar Twój” i zgromadzenia przeszli do refektarza na świąteczny obiad. Galeria zdjęć tutaj.19.11.2010 - Duchowe przygotowanie do uroczystości Chrystusa Króla
W Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu oraz w domu nowicjackim w Mórkowie wczoraj (18.11) rozpoczęło się triduum przygotowujące do przeżywania uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - tytularnej uroczystości zgromadzenia. W nowicjacie triduum prowadzi ks. Tomasz Porzycki TChr - postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Ignacego Posadzego i wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym kard. Augusta Hlonda. Natomiast rozważania wygłaszane w kaplicy Domu Głównego podczas uroczystych nieszporów przygotował ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr - prodziekan Wydziału Teologicznego UAM.16.11.2010 - Informacja na temat Rocznika Towarzystwa na 2011 r.
W zakładce „In Familia” został zamieszczony „Rocznik Towarzystwa Chrystusowego” z datą aktualizacji 15 listopada 2010. Jest to wersja Rocznika przewidziana do druku na 2011 r.

Sekretarz generalny uprzejmie prosi wszystkich Współbraci o sprawdzenie swoich danych. W przypadku zauważenia nieścisłości prosimy o przesłanie informacji na adres Sekretariatu do dnia 23 listopada br. Informacje przesłane w podanym terminie zostaną uwzględnione w drukowanej wersji „Rocznika” na 2011 r.13.11.2010 - Jasnogórskie czuwanie w intencji Polonii i jej duszpasterzy
Już po raz 25. na Jasnej Górze odbyło się w nocy z 12 na 13 listopada czuwanie modlitewne w intencji Polonii i jej duszpasterzy organizowane przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Na modlitwę, której mottem były słowa założyciela chrystusowców, kard. Augusta Hlonda „Trwajcie w wierze ojców!”, przybyło ok. 2000 osób z Polski i kilku krajów Europy. Wśród nich przełożeni, wielu kapłanów, bracia zakonni, wszyscy klerycy i nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego oraz liczna grupa Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Wielu emigrantów przysłało swoje intencje drogą internetową oraz łączyło się z Kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej dzięki transmisji Radia Jana Góra i Radia Maryja.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 w Auli o. Kordeckiego koncertem zespołów Księży Chrystusowców i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. O godz. 20.00 przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani zgromadzonych pielgrzymów przywitał wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Grzelak. Następnie modlitwę różańcową prowadzili nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego. Apel Jasnogórski o godz. 21.00 poprowadził ks. Wiesław Wójcik TChr - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i moderatora Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Od godz. 21.30 trwała modlitwa za emigrantów i ich duszpasterzy oraz o nowe powołania przygotowana przez kleryków chrystusowców (do odsłuchania w mp3 część 1 i część 2). Godzinne modlitewne przygotowanie do Eucharystii poprowadziły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla (część 1 i część 2).

Punktem kulminacyjnym była uroczysta Msza Święta sprawowana o północy pod przewodnictwem wikariusza generalnego księży chrystusowców, ks. Krzysztofa Grzelaka i z homilią ks. Andrzeja Zuziaka – prowincjała chrystusowców w Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, RPA oraz Islandii. Mszę koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów.

Po Eucharystii modlitwę prowadzili pielgrzymi. Nabożeństwo do Matki Bożej za rodziny żyjące na emigracji i nią rozdzielone przygotowali pielgrzymi z parafii św. Katarzyny z Goleniowa. Nabożeństwo za Ojczyznę przez wstawiennictwo głównych Patronów Polski poprowadzili księża i młodzież z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim, a kończącą czuwanie Drogę Krzyżową księża i młodzież z parafii św. Ottona w Pyrzycach. Modlitwa zakończyła się o godz. 4.30.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się z szerszą relacją przygotowaną przez Biuro Prasowe Jasnej Góry oraz Katolicką Agencję Informacyjną.09.11.2010 - Spotkanie Polonii w Getafe (Hiszpania)
Duszpasterz Polonii w Getafe, chrystusowiec ks. Andrzej Sobczyk, przesyła relację i zdjęcia z polonijnego spotkania:
W niedzielę 7 listopada miało miejsce pierwsze ogólnodiecezjalne spotkanie Polonii podmadryckiej diecezji Getafe. Zorganizowali je Polacy należący do wspólnot w Móstoles i Getafe przy udziale Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” i Dom Polski w Getafe. Uroczystość rozpoczęła się od pięknej procesji, na czele której szły poczty sztandarowe ubrane w staropolskie stroje oraz dzieci w strojach ludowych. Procesyjnie wkroczyliśmy do Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzgórzu Cerro de los Angeles (Wzgórze Aniołów), które otworzyło przed nami gościnne progi. Ze śpiewem Czarna Madonno rozpoczęliśmy celebrację Eucharystii w intencji Ojczyny i Polonii, której przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztof Grzelak wraz z kapelanem z polskiej wspólnoty z Móstoles i Getafe ks. Andrzejem Sobczykiem TChr. W homilii celebrans wskazał na kontekst tego spotkania, które odbywa się w przededniu 92. rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz na ważność wewnętrznej wolności od grzechu, która ma wpływ na wolność Ojczyzny pielęgnowaną w kraju, jak i na emigracji.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy (ok. 500 osób) spotkali się w Casa Regional Casilla y León, gdzie prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Andrzej Janeczko zaprosił wszystkich do radosnego uczestnictwa w programie artystycznym. W pierwszej części przedstawiony został przez członków Stowarzyszenia program tańców i pieśni polskich, który wywołał wielki aplauz i poruszył serca wielu rodaków. Druga cześć to biesiada przy smacznych specjałach polskiej kuchni. Była także loteria fantowa, w której każdy mógł wygrać coś dla siebie. To pierwsze spotkanie, które zjednoczyło w modlitwie i radosnych przeżyciach wielu Polaków z tego regionu, stało się dobrym zaczynem na dalsze plany wspólnych spotkań, a także ku zjednoczeniu wielu polskich serc. Kilka zdjęć tutaj.08.11.2010 - Akcja powołaniowa chrystusowców w Niemczech
W dniach 5-7 listopada po raz pierwszy w historii Prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. św. Józefa zorganizowane zostało spotkanie powołaniowe dla młodzieży męskiej z Polskich Misji Katolickich w Niemczech. Na weekendowe skupienie przybyło 6 chłopaków z PMK w Leverkusen, Koblencji, Wuppertalu, Bochum i Duisburga. Podczas „Jesiennych spotkań z Bogiem” młodzież szukała odpowiedzi na pytania dotyczące ich życia, przyszłości i miejsca w Kościele. Uczestnicy mieli też okazję poznać bliżej historię i misję Towarzystwa Chrystusowego. Pomocą w tym były konferencje, homilie, wspólna modlitwa, adoracja, rozważanie słowa Bożego a także spotkanie z ks. prowincjałem Jerzym Wieczorkiem SChr, który zapoznawał przybyłych na rekolekcje z pracą chrystusowców w Niemczech. Ks. Prowincjał mówił także o potrzebach i obecnej sytuacji duszpasterskiej w PMK w Niemczech. Chłopcy uczestniczyli także we Mszy Świętej ze wspólnotą polonijną w sanktuarium w Neviges oraz w Bochum. „Takie spotkanie jest potrzebne. (…) Tyle lat posługujemy już w Niemczech i wydaje się zasadne mówić o chrystusowcach młodym urodzonym i wychowanym w Niemczech, a mówiącym językiem polskim. Tym bardziej, że jest tu wielu dobrych, pobożnych chłopaków” – mówił inicjator spotkania, ks. Sławomir Nadobny SChr – ekonom prowincji i superior domu prowincjalnego. Spotkanie prowadził przybyły z Poznania duszpasterz powołań, ks. Mariusz Sokołowski SChr. Kolejne spotkanie planowane jest na wiosnę. Już dziś zapraszamy.07.11.2010 - Modlitwa o beatyfikację kard. Hlonda i o. Posadzego
Jak co roku w pierwszą niedzielę listopada metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki zaprosił do katedry duchowieństwo, zgromadzenia zakonne i wiernych archidiecezji na modlitwę w intencji kanonizacji beatyfikowanych i beatyfikacji Sług Bożych związanych z archidiecezją poznańską. W tym gronie jest założyciel Towarzystwa Chrystusowego kard. August Hlond – Prymas Polski, a w latach 1926-1946 metropolita gnieźnieński i poznański oraz o. Ignacy Posadzy – współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego i wieloletni jego przełożony generalny. Procesy beatyfikacyjne obydwu Sług Bożych toczą się na etapie rzymskim.

Uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Gądeckiego rozpoczęła się o godz. 10.00. Ze strony Towarzystwa Chrystusowego wzięli w niej udział księża i bracia mieszkający w Domu Głównym oraz klerycy seminarium. Mszę koncelebrował także postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Posadzego i wicepostulator w procesie kard. Augusta Hlonda ks. Tomasz Porzycki TChr. W homilii metropolita poznański przybliżył zgromadzonym kościelne zasady obowiązujące w procesach kanonizacyjnych oraz aktualność świętych w życiu Kościoła. Mówił, że święci nie należą do przeszłości, do historii, lecz tworzą teraźniejszość i przyszłość Kościoła.06.11.2010 - Pogrzeb ks. Sylwestra Krupy w Manchester
W piątek 05.11. w Manchester odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Sylwestra Krupy SChr. W kościele pw. Miłosierdzia Bożego o godz. 12:00 rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. abpa Szczepana Wesołego. Gości przywitał proboszcz parafii ks. Paweł Urbanek SChr. Obecni byli: wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak SChr, przełożony Prowincji Francusko-Hiszpańskiej ks. Jan Ciągło SChr, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałat Stefan Wylężek, zarząd prowincji brytyjskiej na czele z prowincjałem ks. Andrzejem Zuziakiem SChr, przybyły z Polski ks. Tadeusz Zachara SChr. Mszę koncelebrowało blisko 40. kapłanów, głównie chrystusowców przybyłych z wielu placówek Towarzystwa w Anglii, Walii, Irlandii Północnej, Francji. We Mszy uczestniczyła rodzina zmarłego ks. Sylwestra (brat i dwie siostry z rodzinami), przyjaciele, siostry zakonne oraz parafianie z placówek, na których posługiwał ks. Krupa. W homilii ks. Arcybiskup, nawiązując do odczytanego słowa Bożego, ukazał życie naszego zmarłego współbrata jako pielgrzymkę przez ziemię polską i świat emigracji, nieustanne przybliżanie się do Boga. Obrzędom na cmentarzu przewodniczył również abp Wesoły. Trumna z ciałem zmarłego kapłana spoczęła na cmentarzu Manchester South Cementery.

Eternal rest grant to him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen.03.11.2010 - Wieści z Chicago
W niedzielę 24 października odbył się w Chicago XIX Festiwal Piosenki Religijnej. Brało w nim udział ponad 40 zespołów z polonijnych parafii w Chicago. Schola "Dzieci Pana Boga" z kościoła Trójcy Świętej, gdzie posługują chrystusowcy, zdobyła Złotą Nutę - pierwsze miejsce wśród zespołów. Schola prowadzona przez ks. Roberta Nalepkę SChr i organistę Piotra Dymona wykonała piosenkę pt."Niebiańskie dzieci". W skład zespołu wchodzi ok. 30 dzieci śpiewających, oraz zespół instrumentalny (4 skrzypce, 2 gitary akustyczne, akordeon, piano). Dla dzieci to wielka radość i wyróżnienie za coniedzielną posługę muzyczną na Mszy Świętej.03.11.2010 - Uroczystości w Bredzie (Holandia)
W niedzielę, 31 października, w związku z obchodami 66. rocznicy wyzwolenia Bredy przez żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, została odprawiona uroczysta Msza Święta w kościele pw. św. Wawrzyńca. Jak co roku, po zakończonej liturgii, przedstawiciele władz i społeczeństwa, a także polskich organizacji kombatanckich i społecznych, polskich służb konsularnych oraz przybyli z Polski harcerze, złożyli kwiaty na mogiłach tych, którzy polegli na holenderskiej ziemi. Dorocznej modlitwie za zmarłych przewodniczył chrystusowiec, ks. Sławomir Klim SChr – pierwszy proboszcz erygowanej przed rokiem polskiej parafii pw. św. Maksymiliana. Kilka zdjęć tutaj.31.10.2010 - Wizytacja ks. Generała w Southampton - Bournemouth (Anglia)
W dniach 23 i 24 października br. odbyła się wizytacja kanoniczna przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tomasza Sielickiego w polonijnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski Southampton - Bournemouth (Anglia) prowadzonej przez chrystusowców. Posługę duszpasterską sprawują tam: ks. Wojciech Stachyra SChr i ks. Daniel Głoćko SChr. Ks. General uczestniczył i wygłosił homilie na wszystkich Mszach Świętych: w sobotę w Southampton, w niedzielę w Eastleigh, Southampton i Bournemouth, gdzie mógł bezpośrednio przyjrzeć się posłudze lokalnych duszpasterzy. W niedzielę wieczorem, podczas uroczystego posiłku, spotkał się z pięćdziesięcioosobową grupą osób najbardziej zaangażowanych w życie lokalnej Polskiej Misji Katolickiej i jej poszczególnych agend. Wizytacja przebiegała w radosnej atmosferze i spotkała się z dużym zainteresowaniem parafian.27.10.2010 - Rozstrzygnięcie VI konkursu wiedzy o kard. Auguście Hlondzie
Dnia 23 października w Gdańsku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa na temat: „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, zorganizowana przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oraz przez Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. Delegat wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego na tę konferencję był ks. Tomasz Porzycki TChr - nowo mianowany wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym kard. Augusta Hlonda. Ks. Porzycki przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej konferencję i wygłosił homilię. W ramach sympozjum odczytał także referat przygotowany przez ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza TChr, który nie mógł osobiście wziąć udziału.

Jak co roku podczas sympozjum zostały ogłoszone wyniki VI ogólnopolskiego konkursu wiedzy o życiu i dziele Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W kategorii dla osób dorosłych laureatami zostali nasi klerycy. Drugie miejsce zajął diakon Robert Ozimkiewicz, a trzecie miejsce kleryk IV roku Bartłomiej Urbanowicz. Laureatom gratulujemy. Innych zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.26.10.2010 - Orędzie Benedykta XVI na 97. Światowy Dzień Migranta 2011 r.
Dziś w Watykanie zostało ogłoszone orędzie papieża Benedykta XVI na 97. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 16 stycznia 2011 r pod hasłem "Jedna rodzina ludzka". Zachęcamy do zapoznania się z podanymi przez Ojca świętego treściami. Tekst orędzia do pobrania tutaj.22.10.2010 - Inauguracja roku akademickiego w seminarium chrystusowców
Od kilku lat w rocznicę śmierci założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej kard. Augusta Hlonda (+22.10.1948) w Wyższym Seminarium Duchownym księży chrystusowców odbywa się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Tegoroczna rozpoczęła się o godz. 10.00 koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasza Sielickiego. W koncelebrze byli przede wszystkim: rektor, wychowawcy i wykładowcy seminarium, a także przełożeni zgromadzenia i zaproszeni goście – przedstawiciele zaprzyjaźnionych wspólnot, parafii i seminariów zakonnych i diecezjalnych, wśród nich o. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ, sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Collegium Bobolanum, do którego afiliowane jest nasze seminarium. Na uroczystość przybyli także proboszczowie kilku parafii chrystusowców z Pomorza Zachodniego. W Eucharystii, obok kleryków, uczestniczyli świeccy wykładowcy seminarium, pracownicy biblioteki seminaryjnej, bracia zakonni, zaproszeni goście i przyjaciele zgromadzenia. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – chrystusowiec, historyk, wykładowca seminarium i pracownik naukowy Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.

Druga część uroczystości miała miejsce w auli seminaryjnej. O godz. 11.30 chór zaintonował tradycyjne „Gaude Mater Polonia”, a następnie rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda przywitał zgromadzonych gości i oficjalnie otworzył nowy rok studiów w WSD Towarzystwa Chrystusowego. Z kolei wicerektor, ks. Bogusław Burgat złożył sprawozdanie z działalności naukowo – dydaktycznej seminarium w minionym roku akademickim. Następnym punktem uroczystości była immatrykulacja sześciu kleryków I roku. Po złożonym przez nich ślubowaniu odbyło się symboliczne przyjęcie w poczet studentów. Indeksy wręczyli: ks. Tomasz Sielicki - przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego oraz o. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ - sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie - Collegium Bobolanum. Radosnym zwieńczeniem tego punktu uroczystości było odśpiewanie „Gaudeamus igitur”.

Wykład inauguracyjny traktujący o relacji „Nauka a wiara” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz z UAM w Poznaniu. Po nim kilka słów do studentów i wszystkich zgromadzonych skierował o. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ podkreślając także dobrą współpracę naszego seminarium z PWTW Bobolanum. Na zakończenie przesłanie na nowy rok akademicki wygłosił ks. Generał. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”, po czym zgromadzeni przeszli do refektarza na obiad. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.22.10.2010 - Wieści z Rumunii
Pracujący od niedawna w Bukareszcie nasz współbrat ks. Matei Catargiu SChr przesyła relacje z nadania polskiej szkole w Pojanie Mikuli imienia zmarłej tragicznie pani Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu RP:

Pojana Mikuli jest jedną z trzech wsi na Bukowinie rumuńskiej, zamieszkałą przez górali czadeckich, którzy na przełomie XVIII i XIX w. wyruszyli „za chlebem” osiedlając się w tej części ówczesnego Imperium Austro – Węgierskiego. Pojana Mikuli została założona w 1842 r. przez Polaków i Niemców sudeckich. Do dziś jej mieszkańcy starają się o utrzymanie polskiej mowy, kultury, tradycji, i co ważniejsze, wiary przodków. W tej właśnie miejscowości, w 2007 roku, uchwałą Senatu RP rozpoczęto budowę nowej szkoły. Koszt inwestycji wyniósł półtora miliona euro i został całkowicie pokryty przez Senat RP. Uroczystego otwarcia nowej szkoły dokonała 9 października 2009 r. wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński. Oboje zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Dnia 9 października 2010 r. Szkole Podstawowej z Przedszkolem nr 2 w Pojanie Mikuli uroczyście nadano imię Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu VII. kadencji, dziennikarki radiowej i publicystki, twórczyni ogólnopolskiego Dyktanda, popularyzatorki zdrowia i kultury języka polskiego, animatorki wielu akcji charytatywnych. W uroczystości wzięła udział delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z marszałkiem Senatu RP, panem Bogdanem Borusewiczem, Charge d`Daffaires Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, pani Magdalena Bohdziewicz, władze samorządowe Województwa Śląskiego na czele z marszałkiem panem Bogusławem Śmigielskim, mąż śp. Krystyny Bochenek, pan profesor Andrzej Bochenek, Prezes Związku Polaków w Rumunii, pan Gerwazy Longher, przedstawiciele Senatu i Sejmu Rumunii, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Suczawa, pan Gheorghe Flutur, Wojewoda Suczawy, pan Sorin Arkadie Popescu, który odczytał nadesłane z tej okazji słowo Prezydenta Rumunii, pana Traian Basescu, liczne grono duchownych oraz Polonia Bukowińska. Najważniejsze punkty programu tej doniosłej uroczystości to: odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej autorstwa profesora Andrzeja Markowskiego, wykonanej przez architekta Tomasza Urbanowicza, program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Pojana Mikuli i Nowego Słońca oraz wspólny posiłek. Kilka zdjęć tutaj.21.10.2010 - Czuwanie "Młodzieży Chrystusa" w intencji Polonii
Wzorem ubiegłego roku szkolnego duszpasterze powołań naszego zgromadzenia ks. Mariusz Sokołowski TChr i ks. Robert Biel TChr wraz z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla zorganizowali Czuwanie „Młodzieży Chrystusa” za Polonię. Od tego roku podjęto inicjatywę, by na modlitwie za emigrantów spotykać się jednocześnie w kilku miejscach. Czuwanie odbyło się więc 9 października w Krakowie i 16 października w Szczecinie-Zdrojach. W Szczecinie w czasie czuwania młodzież zgromadzona w liczbie blisko 90 osób wraz ze swoimi opiekunami wzięła udział w prezentacji filmu „oblicza Ameryki”, wysłuchała konferencji „Postęp po holendersku, czyli o życiu w kraju wiatraków”, którą wygłosił ks. Rafał Sorkowicz TChr; śpiewała razem z zespołem „Gaudeamus II”; rozważała Słowo Boże, a w procesji różańcowej ulicami osiedla modliła się za emigrantów niosąc wykonane podczas warsztatów flagi i banery. Punktem kulminacyjnym modlitewnego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta. Na kolejne spotkanie modlitewne, które odbędzie się 4 grudnia organizatorzy zapraszają do parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie oraz Chrystusa Króla w Krakowie. Zdjęcia tutaj.19.10.2010 - Pogrzeb śp. ks. Sylwestra Krupy
Pogrzeb śp. ks. Sylwestra Krupy odbędzie się w 5 listopada 2010 r (piątek) o godz. 12.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Manchester. Ciało zostanie złożone na Cmentarzu Południowym w Manchester.
RIP!18.10.2010 - Informacja o pogrzebie śp. Jana Przybylskiego
Pogrzeb zmarłego 16.10. śp. Jana Przybylskiego (l. 77), ojca naszego współbrata Grzegorza odbędzie się 21 października (czwartek). Msza Święta rozpocznie się o godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej, Gdańsk Nowy Port, ul. ks. M. Góreckiego 18. Od godz. 13.30 modlitewne czuwanie na cmentarzu komunalnym ŁOSTOWICE (Gdańsk, ul. Łostowicka 35). Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się o godz. 14.00.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!18.10.2010 - Zmarł ks. Sylwester Krupa TChr
Dnia 17 października 2010 r., w szpitalu w Manchester zmarł nasz współbrat ks. Sylwester Krupa. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane po ustaleniu.

Śp. ks. Sylwester Krupa urodził się 25 lutego 1928 r. w m. Sołonka. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 16 października 1952 r. Dnia 21 października 1953 r. w Hesdigneul-lès-Béthune (Francja) złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 21 października 1956 r. Od 1957 r. studiował w Rzymie, gdzie dnia 28 października 1962 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1963 r. pełnił misję Towarzystwa we Francji: Bruay-en-Artois, natomiast od 1974 r. w Anglii: Dunstable, Kidderminster, Northwich, Devon, Ilford, Newcastle Upon Tyne. Od 2007 r. rezydował w domu Towarzystwa w Manchester.

Zmarłego śp. ks. Sylwestra polecamy Bożemu miłosierdziu i modlitwom Czytelników kalendarium.16.10.2010 - Zmarł ojciec ks. Grzegorza Przybylskiego
Dnia 16 października w wieku 77 lat zmarł śp. Jan Przybylski, ojciec naszego współbrata ks. Grzegorza. Szczegóły dotyczące pogrzebu zostaną podane po ustaleniu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!15.10.2010 - Święcenia diakonatu dwóch chrystusowców
W dniu 15 października dwaj klerycy chrystusowcy, którzy 29 września złożyli śluby wieczyste: Tomasz Dzida i Paweł Marek przyjęli święcenia diakonatu. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu. Święceń diakonatu udzielił ks. bp Zdzisław Fortuniak - biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Uroczystą Mszę Świętą pod jego przewodnictwem koncelebrowało 27 kapłanów, wśród nich najwyżsi przełożeni zgromadzenia z ks. Generałem na czele, rektor, wychowawcy i wykładowcy seminarium, mieszkańcy Domu Głównego oraz proboszczowie parafii pochodzenia święconych współbraci. Radość z przyjęcia świeceń dzielili z nimi rodzice, rodziny, przyjaciele, nasi bracia zakonni oraz młodsi współbracia – klerycy i nowicjusze.

Zgromadzonych na uroczystości przywitał przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. Zgodnie z obrzędem święceń, po Ewangelii, rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda poprosił ks. Biskupa o wyświęcenie współbraci na diakonów zaświadczając, że zostali do podjęcia posługi diakonów odpowiednio przygotowani. Po homilii ks. Biskupa rozpoczął się właściwy obrzęd świeceń. Przez apostolski gest włożenia rąk i modlitwę święceń ks. Biskup ustanowił nowych diakonów. Na znak przyjęcia święceń założyli oni szaty diakońskie: stułę przepasaną przez lewe ramię i dalmatykę oraz Ewangeliarz. W dalszej części Mszy Świętej obydwaj pełnili już posługę diakońską przy ołtarzu. Po zakończeniu uroczystości, w refektarzu ks. Generał przekazał nowo wyświęconym diakonom dokument potwierdzający przyjęcie święceń. Galeria zdjęć tutaj.14.10.2010 - Zebranie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej
W dniach 8-10 października 2010 r. odbyło się w Domu Polskim imienia Jana Pawła II w Rzymie coroczne zebranie plenarne Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, na które przybyli księża rektorzy Polskich Misji katolickich, księża i świeccy z 14 krajów Europy. Obradom przewodniczył ks. bp. Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Tegoroczny temat spotkania brzmiał „Zaangażowanie świeckich w działalność rad i organizacji katolickich w duszpasterstwie emigracyjnym”.

Plenum rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Wojciecha Polaka w kaplicy Domu Jana Pawła II. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych 54 członkom Rady na nową trzyletnią kadencję i ukonstytuowanie się Prezydium Rady. Wiceprzewodniczącymi Rady zostali ks. prałat Stefan Wylężek, rektor PMK w Anglii i Walii, oraz prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech. Sekretarzem generalnym Rady został chrystusowiec ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK w Anglii i Walii.

Referat wiodący do tematyki zebrania wygłosił ks. dr Leszek Rojewski, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Następnie w trzech grupach roboczych przedyskutowano problemy duszpasterstwa emigracji i zaangażowania świeckich w radach parafialnych w krajach Europy Zachodniej. W sobotę członkowie Rady uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bp. Wojciecha Polaka przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II, a w niedzielę w modlitwie Anioł Pański odmówionej przez Ojca Świętego Benedykta XVI na placu Św. Piotra. W sobotę gościem honorowym plenum był ks. abp Zygmunt Zimowski. Ustalono, że następne zebranie Rady odbędzie się w dniach 21 23.10.2011 w Lourdes we Francji.

Towarzystwo Chrystusowe reprezentowali: ks. Roman Werner z Anglii, ks. Andrzej Glanc z Hiszpanii, ks. Jerzy Wieczorek z Niemiec, ks. Leszek Kryża z Węgier oraz ks. Wiesław Wójcik - dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania.13.10.2010 - Spotkanie formacyjne księży wikariuszy i katechetów
W dniach 12 i 13 października w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu odbywa się doroczne spotkanie formacyjne dla księży wikariuszy i katechetów naszego zgromadzenia pracujących na placówkach w Polsce. W spotkaniu bierze udział 27. kapłanów. W pierwszym dniu młodzi chrystusowcy uczestniczyli w międzynarodowej konferencji polonijnej „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”. Natomiast drugiego dnia wysłuchali wykładów: dr Pauliny Michalskiej – „Naprotechnologia w służbie życiu” oraz ks. dra Damiana Bryla – „Posługa spowiednika”. Na zakończenie spotkali się z przełożonym wyższym – ks. Krzysztofem Grzelakiem, wikariuszem generalnym Towarzystwa.13.10.2010 - Międzynarodowa konferencja polonijna w Domu Głównym
W dniu 12 października w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja polonijna pod hasłem „Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE) i Ruch Apostolatu Emigracyjnego (RAE), które działają w ramach Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Główny organizator konferencji - dyrektor IDE, ks. Wiesław Wójcik TChr przygotował bardzo bogaty program. Podczas spotkania naukowcy i duszpasterze emigracyjni z Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Danii oraz Irlandii, podjęli refleksję nad problematyką współczesnej rodziny na emigracji i rozdzielonej przez wyjazdy emigracyjne.

W konferencji wzięli udział przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z wikariuszem generalnym na czele, księża wikariusze i katecheci Towarzystwa Chrystusowego w ramach swojego dorocznego spotkania formacyjnego; klerycy i wychowawcy seminarium Towarzystwa, grupa Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z przełożoną generalną i wikarią generalną oraz inni przybyli goście zainteresowani tematyką. Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św. pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Wojciecha Polaka, delegata KEP ds. duszpasterstwa migrantów. Kilka zdjęć tutaj.

Przy okazji zapraszamy na internetową stronę Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego12.10.2010 - Pielgrzymka chrystusowców do poznańskiej fary
Jak co roku, w ramach tygodniowego odpustu ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, chrystusowcy z Poznania pielgrzymowali do poznańskiej fary. Tegoroczna pielgrzymka miała miejsce 11 października. Wzięli w niej udział księża i bracia mieszkający w Domu Głównym oraz klerycy seminarium z wychowawcami. Licznie obecne były także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.00 przewodniczył wikariusz generalny naszego zgromadzenia ks. Krzysztof Grzelak.11.10.2010 - Prezentacja książek o Polonii brazylijskiej
W siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyła się 6 października br. promocja książek autorstwa przedstawicieli Polonii brazylijskiej: naszego współbrata, byłego prowincjała, a obecnie Rektora PMK w Brazylii ks. dra Zdzisława Malczewskiego „Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta. 2007-2010” oraz Tomasza Łychowskiego „Moja droga na księżyc”. Wymienione książki wydane zostały w serii „Biblioteki Iberyjskiej” pod redakcją dra Jerzego Mazurka. Wydawcami są: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Prezentacja miała miejsce w ogrodach Muzeum. Wśród uczestników tego wydarzenia prezentującego dorobek literacki Polonii brazylijskiej byli obecni przedstawiciele inteligencji zajmujący się literaturą iberoamerykańską i polonijną, reprezentanci MSZ, dyplomaci (między innymi Jacek Such - konsul generalny RP w São Paulo), byli pracownicy polskich służb dyplomatycznych i konsularnych w Brazylii (Dariusz Dudziak - ostatni konsul generalny w Rio de Janeiro, Eugeniusz Noworyta – ambasador w Argentynie, Stanisław Pawliszewski – ambasador w Brazylii i aktualny prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego w Warszawie), a także byli radcy Biura Handlowego Ambasady RP w Rio de Janeiro (Marian Karolczak, Waldemar Kluza będący także pierwszym konsulem generalnym w Rio de Janeiro), oraz liczne grono sympatyków i przyjaciół Polonii w tym kraju. Nie można pominąć obecności członków zasłużonego i aktywnego Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego im. Ruy Barbosy.10.10.2010 - Objęcie funkcji przez nowy zarząd prowincji brazylijskiej
W sobotę 9 października w kaplicy domu prowincjalnego w Kurytybie miało miejsce uroczyste objęcie posługi przez nowy zarząd prowincji południowoamerykańskiej mianowany przez przełożonego generalnego 1 września br. Po odmówieniu modlitwy różańcowej, podczas której proszono patronkę prowincji, Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą o szczególną opiekę, nowo mianowany prowincjał ks. Kazimierz Długosz złożył wymagane prawem wyznanie wiary oraz dokonał pierwszych nominacji. Ks. Alceu Zembruski został mianowany vice prowincjałem, a ks. Kazimierz Przegendza ekonomem prowincji. Zgodnie z wymogami Ustaw Towarzystwa vice prowincjał ks. Alceu także złożył uroczyste wyznanie wiary. Następnie ksiądz prowincjał podziękował ustępującemu z funkcji ks. Zbigniewowi Mincie, oraz księżom Alecu i Kazimierzowi za przyjecie nominacji i kontynuowanie posługi w zarządzie prowincji. W dalszej części uroczystości zabrali głos: ustępujący prowincjał ks. Zbigniew Minta oraz rezydujący w domu prowincjalnym księża Stanisław Jamróg oraz Kazimierz Ołdak. Zapraszamy na internetową stronę prowincji, gdzie można zobaczyć zdjęcia.07.10.2010 - Pogrzeb śp. ks. Henryka Wycisłowskiego
Dziś (czwartek, 07.10.) w Puszczykowie k. Poznania odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Henryka Wycisłowskiego TChr. W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 13.30 – poprzedzona różańcem – rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem przełożonego generalnego naszego zgromadzenia, ks. Tomasza Sielickiego. Mszę koncelebrowało blisko 50. kapłanów, głównie chrystusowców przybyłych z Domu Głównego i wielu placówek Towarzystwa w Polsce. We Mszy uczestniczyła rodzina zmarłego ks. Henryka (brat i siostra z rodzinami), przyjaciele, bracia zakonni, klerycy naszego seminarium i nowicjusze. W homilii ks. Michał Kamiński, nawiązując do odczytanego słowa Bożego, ukazał życie naszego zmarłego współbrata jako pielgrzymkę, nieustanne przybliżanie się do Boga. Przypomniał też, że śp. ks. Henryk jest współautorem hymnu Towarzystwa Chrystusowego (razem z śp. ks. Zbigniewem Delimatem). Eucharystię zakończył obrzęd ostatniego pożegnania. Obrzędom na cmentarzu również przewodniczył ks. Generał. Trumna z ciałem zmarłego kapłana spoczęła w kwaterze chrystusowców na puszczykowskim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!07.10.2010 - Pielgrzymka Polonii do sanktuarium w Banneux (Belgia)
Tradycyjnie, w pierwszą sobotę różańcowego miesiąca (02.10.), Polonia niemiecka i holenderska wzięła udział w zainicjowanej i prowadzonej przez chrystusowców pielgrzymce do belgijskiego sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux. W tym roku w pielgrzymce tej wzięła udział ponad tysięczna rzesza pątników. Centralnym punktem programu była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Bogdana Renusza z Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen. Ta właśnie parafia zadbała również o odpowiednią oprawę liturgiczno-muzyczną. Po wspólnej Drodze Krzyżowej oraz nabożeństwie eucharystycznym, uczestnicy udali się w drogę powrotną. Kilka zdjęć tutaj.07.10.2010 - Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie
Polska Parafia Personalna w Budapeszcie i Stowarzyszenie Polskich Katolików na Węgrzech pw. św. Wojciecha zorganizowały XVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, które rozpoczęty się w niedzielę 3 października uroczystą Mszą św. celebrowaną przez ks. Wiesława Wójcika TChr - dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, ks. dr Wacława Szuberta, proboszcza Parafii Polskiej w Paryżu, oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Leszka Kryżę TChr.

Mottem przewodnim XVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej są słowa św. Pawła : „Zło Dobrem Zwyciężaj” realizowane przez dwóch wielkich kardynałów, którym przyszło przewodzić Kościołowi w czasach komunizmu: Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski i Józefa Midszentyego - Prymasa Węgier. Podczas Mszy Świętej inauguracyjnej śpiewał Chór Gaude Mater Polonia z parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu pod dyrekcją pani Ewy Lenartowicz, oraz Chór św. Kingi z Budapesztu. Po Mszy oba chóry dały przepiękny koncert śpiewając razem pod dyrekcją zasłużonego dyrygenta, pana Sylwestra Rostettera. Następnie w Domu Polskim ks. Leszek Kryża dokonał otwarcia wystawy poświęconej kardynałom Wyszyńskiemu i Mindszentyemu, a ks. Wójcik wygłosił referat na temat powiązań Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Polonijna malarka Olga Bloch na okoliczność wystawy namalowała bardzo interesujący portret przedstawiający kardynała Stefana Wyszyńskiego wśród łanów pszenicy, z których wyłania się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na uroczystość licznie przybyła Polonia, przedstawiciele polskiej dyplomacji z Panią Konsul RP Anną Derbin na czele, przedstawiciele polskich samorządów mniejszościowych oraz goście z zagranicy.

W poniedziałek, 4 października odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona dwóm wielkim mężom stanu: kard. Wyszyńskiemu i kard. Mindszentyemu. W sesji wraz z licznie zgromadzonymi Polakami i Węgrami, uczestniczył Ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski. Kolejnymi punktem XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej było środowe (06.10.) spotkanie polskich księży i sióstr pracujących na terenie Węgier oraz projekcja filmu „Wyspa”. Całość zakończy się w niedzielę 10 października uroczystą Eucharystią oraz programem słowno-muzycznym w wykonaniu ks. Franciszka Kucia pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II świadek krzyża”.

Warto jeszcze dodać, że w sobotę poprzedzająca rozpoczęcie Dni Kultury, 2 października, ks. Wiesław Wójcik oraz ks. Leszek Kryża uczestniczyli w jubileuszu 20-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Kopernik” w Zagrzebiu. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w zagrzebskiej katedrze św. Stefana. Mszy św. przewodniczył ks. Wiesław Wójcik a ks. Leszek Kryża wygłosił okolicznościową homilię. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych było przybycie do katedry ks. bpa Wojciecha Polaka - delegata Episkopatu Polski ds. Emigracji, który akurat przebywał w Zagrzebiu na konferencji. Ks. Biskup serdecznie pozdrowił zebranych, pogratulował działalności i udzielił błogosławieństwa. W świętowaniu jubileuszu, wraz z polonią chorwacką, uczestniczyli również przedstawiciele organizacji polonijnych z innych krajów bałkańskich. Spotkanie to było też okazją do poznania nowych jeszcze niezagospodarowanych obszarów pracy polonijnej na Bałkanach, w takich krajach jak Chorwacja, Serbia czy Czarnogóra.05.10.2010 - XII Dni Kultury Polskiej w Rumunii
W dniach od 16 do 18 września 2010 r. Związek Polaków w Rumunii zorganizował w Suczawie, już po raz dwunasty, Dni Kultury Polskiej, których mottem było hasło „Bliżej siebie”.

W pierwszej części obchodów odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowe na temat: „Polska i Rumunia - związki historyczne i kulturowe - przeszłość i dzień dzisiejszy”. W trzech blokach tematycznych zatytułowanych: „W kręgu historii”, „W kręgu kultury” oraz „W kręgu problematyki mniejszości narodowych”, zostało wygłoszonych łącznie 41 referatów przez prelegentów reprezentujących wyższe uczelnie z Polski, Rumunii i Mołdawii. Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem, co podkreślił J.E. Wojciech Zajączkowski - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Rumunii w przemówieniu otwierającym obrady mówiąc, że „jest to największe tego typu wydarzenie polonijne organizowane w południowo - wschodniej Europie”.

W obchodach Dni Kultury Polskiej wzięło udział liczne grono osób, wśród nich pan Paweł Bogdziewicz - Kierownik Wydziału Konsularnego w Bukareszcie, pan Gerwazy Longer - Poseł na Sejm rumuński i prezes Związku Polaków w Rumunii, reprezentanci władz wojewódzkich i powiatowych z Suczawy, księża posługujący wśród Polaków w Rumunii i na Ukrainie a także przedstawiciele środowisk polonijnych z Bukowiny Rumuńskiej oraz z Bukaresztu. Ci ostatni razem z niedawno mianowanym duszpasterzem Polaków w archidiecezji Bukareszt - chrystusowcem, ks. Matei Catargiu.

Dni Kultury Polskiej zakończyła uroczysta Msza Święta dożynkowa w kościele parafialnym w Nowym Sołońcu, której przewodniczył ks. Matei w asyście innych 17 księży.05.10.2010 - O początkach działalności chrystusowca w Kijowie
Ks. Leszek Tokarzewski TChr, posłany do pracy polonijnej w Kijowie, przesyła informacje o początkach tworzenia tam Polskiej Kapelanii:

Z dniem 1 września 2010 r. zostałem skierowany przez przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Kijowie i okolicy. A na mocy dekretu ks. bp Jana Purwińskiego zostałem mianowany kapelanem Polaków w Kijowie i wykładowcą w Kijowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Kapelania Polska w Kijowie, jest całkowicie nowym przedsięwzięciem naszego zgromadzenia zakonnego. Wcześniej - z racji na uwarunkowania polityczne - nie mogło być w ogóle mowy o takiej działalności duszpasterskiej wśród rodaków zamieszkałych na tych terenach. Na różnych spotkaniach ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk podkreśla, że chrystusowcy jako pierwsi zaangażowali się w tego typu działalność misyjną.

Jako polonijna wspólnota gromadzimy się przy prokatedrze kijowskiej pw. Świętego Aleksandra, na coniedzielnych nabożeństwach i Mszy Świętej. Posługa duszpasterska sprawowana jest w różnych miejscach Kijowa i okolicy. Od niedawna rozpocząłem spotkania z różnymi formacjami i stowarzyszeniami polskimi, w celu wspólnego zapoznania się i zaproszenia do współpracy. I tak 12.09 spotkałem się z chórem polskim działającym na terenie Kijowa i zaprosiłem do wspólnego budowania piękna liturgii na niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach. Dzięki Bogu odpowiedzieli pozytywnie i z entuzjazmem. 19.09 spotkałem się z przedstawicielami Polskiego Korpusu Dyplomatycznego. Celem spotkania było zbliżenie relacji pomiędzy Kościołem, a przedstawicielami władz RP. Przy tej okazji poruszyliśmy kwestie uroczystości patriotycznych, które leżą również w gestii kapelana Polaków i pochyliliśmy się nad obchodami dnia 11 listopada.

Po zapoznaniu się z troskami i potrzebami naszych rodaków Kapelania Polska podjęła następującą działalność: 1) prowadzenie katechezy dla dorosłych, Msze Święte dla dzieci w każdą II niedzielę miesiąca, Adoracja Najświętszego Sakramentu w I niedzielę miesiąca, 2) opieka nad chórem polskim i zespołem dziecięcym oraz domem dziecka prowadzonym przez siostry Honoratki, 3) objęcie duszpasterską troską rzymsko-katolickiego Towarzystwa „Polonia”, narodowościowo – kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, 4) okoliczne spotkania dla: seniorów, Polskiego Korpusu Dyplomatycznego, dziennikarzy i publicystów polskich oraz poetów.

Wiem, że to dopiero początek i czeka mnie wiele pracy, dlatego proszę współbraci o modlitwę za mnie i nowo powstającą placówkę.
ks. Leszek Tokarzewski TChr03.10.2010 - Zmarł ks. Henryk Wycisłowski
Dziś, 3 października 2010 r., w godzinach południowych w domu zakonnym Towarzystwa w Puszczykowie zmarł ks. Henryk Wycisłowski SChr.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 7 października 2010 r. (czwartek) o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. M.B. Wniebowziętej w Puszczykowie. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie bezpośrednio po Mszy Świętej.

Śp. ks. Henryk Wycisłowski urodził się 25 grudnia 1922 r., w Radomiu. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił we wrześniu 1945 r. Dnia 8 grudnia 1946 r. złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 8 grudnia 1949 r. w Ziębicach. Dnia 15 lipca 1951 r. w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Walentego Dymka. Pełnił misję Towarzystwa w: Puszczykowie, Pyrzycach, Bydgoszczy, Radomiu, Goleniowie, Tetyniu, Chociwlu, Ryszewku, Świdnicy, Manowie. W latach 1964-1970 pracował w Brazylii: Barao de Cotegipe, Guarani – Jaguariaiva. Po powrocie do Polski w 1970 r. pracował w Dobrzanach. Od 1976 r. rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!03.10.2010 - Wieści z Dijon
Z radością informujemy, że przedstawiciel prowincji francusko-hiszpańskiej Towarzystwa Chrystusowego, proboszcz parafii św. Pawła w Dijon, ks. Ryszard Fyda został mianowany przez ordynariusza diecezji, ks. abpa Rolanda Minnerath'a, dziekanem dekanatu Dijon południowy wschód. Ponadto ks. Ryszard został wybrany przez proboszczów miasta Dijon i jego przedmieść do Rady Kapłańskiej (Conseil presbytéral) tamtejszej archidiecezji. Nominacja dziekańska jak i członkostwo w Radzie Kapłańskiej są znakiem zaufania miejscowego duchowieństwa i docenieniem pracy duszpasterskiej naszego współbrata. Serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.01.10.2010 - Odpowiedź ks. Generała na laicką ofertę świąteczną
W związku z otrzymaną od jednego z wydawnictw ofertą bożonarodzeniową przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego i przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich ks. Tomasz Sielicki wystosował odpowiedź następującej treści:

Szanowni Państwo!
Z przykrością stwierdzam, że Państwa tzw. kartki bożonarodzeniowe, choć ładne z estetycznego punktu widzenia, w rzeczywistości niewiele mają wspólnego z chrześcijańskim świętem Narodzenia Chrystusa. Ubolewam, że prawdopodobnie dla jakiejś dziwnej "poprawności" nie mieli Państwo odwagi używać symboliki jednoznacznie religijnej i nawiązującej do wydarzenia, które dało początek temu wielkiemu i pięknemu Świętu.

Nie mam najmniejszej intencji sprawiania trudności ekonomicznych Państwa drukarni i wydawnictwu - ufam, że moja uwaga pomoże w przygotowaniu właściwszej oferty w kolejnych sezonach przedświątecznych. Chętnie posłużę radą, a po łaskawym uwzględnieniu moich zastrzeżeń i sugestii będę miał przyjemność z czystym sumieniem poprzeć w środowisku ludzi wierzących Państwa publikacje.

W tym konkretnym przypadku Państwa oferta przesłana e-mailem (...) posłuży mi jako przypomnienie, by rozesłać do wszystkich osób i instytucji kościelnych, z którymi mam do czynienia, przypomnienia i zachęty, by korzystać i posługiwać się chrześcijańskimi (tzn. zawierającymi chrześcijańską symbolikę) kartkami świątecznymi.

Z poważaniem i zachętą do rewizji linii wydawniczej
oraz z życzeniem powodzenia w działalności gospodarczej

ks. Tomasz Sielicki SChr
Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
Przewodniczący Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce29.09.2010 - Śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym
Tradycyjnie już, w naszej wspólnocie zakonnej w święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała młodzi chrystusowcy - klerycy z roku drugiego (4) i trzeciego (5) oraz jeden brat zakonny odnowili śluby zakonne. W tym roku dodatkowo dwóch współbraci złożyło profesję wieczystą. Uroczystej porannej Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. On też wygłosił homilię i przyjął ślubowanie młodych chrystusowców. W Eucharystii uczestniczyli mieszkańcy Domu Głównego i goście. Galeria zdjęć tutaj.

Natomiast o godz. 11.00 w kaplicy nowicjatu chrystusowców w Mórkowie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, podczas której sześciu nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. W tej grupie jest trzech Polaków, dwóch współbraci z Ukrainy i jeden z Niemiec. Mszy Świętej również przewodniczył ks. Generał. W uroczystości, obok starszych współbraci, m.in.: członków zarządu i rady generalnej Towarzystwa, prowincjała i ekonoma prowincji niemieckiej, rektora i ojców duchownych seminarium, i innych kapłanów, uczestniczyli rodzice, rodzeństwo i bliscy składających profesję zakonną. Przybyli także proboszczowie parafii, z których pochodzą neoprofesi. Więcej informacji na stronie internetowej naszego nowicjatu. Galeria zdjęć z uroczystości tutaj.

Składanie ślubów zakonnych połączone jest z Eucharystią. Obrzęd odbywa się po homilii. Najpierw składający śluby wobec przełożonego deklarują pragnienie życia według rad ewangelicznych w Towarzystwie Chrystusowym i pełnienie misji zgromadzenia wśród Polonii świata. Następnie odczytują, podpisują i składają na ołtarzu akt profesji zakonnej, w którym przyrzekają żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie zachowując ustawy zgromadzenia. Na znak złożenia pierwszych ślubów profesi otrzymują sutannę i nakładają komże. W przypadku ślubów dozgonnych profesi otrzymują od przełożonego pobłogosławiony krzyż. Całości obrzędu dopełnia uroczyste błogosławieństwo na końcu Mszy.29.09.2010 - Spotkania z Bogiem „Pod żaglami”
Księża z referatu powołań naszego zgromadzenia ks. Mariusz Sokołowski i ks. Robert Biel w ramach akcji budzenia powołań organizują w ciągu roku spotkania z Bogiem: zimowe (na nartach), letnie w górach, jesienne, adwentowe, wielkopostne w seminarium w Poznaniu.

W połowie września – na zakończenie wakacji – zorganizowali dla młodzieży starszej (studiującej i pracującej) „Spotkania z Bogiem pod żaglami”. Podczas kilku dni rekolekcji w Jastarni na Półwyspie Helskim młodzi ludzie pytali podczas modlitwy: medytacji, Liturgii Godzin, różańca, adoracji, Eucharystii jak i w rozmowach z kapłanami, klerykiem o sens życia, o drogę i miejsce swoje w Kościele i w świecie. Obok ćwiczeń duchowych mieli okazję dosłownie „wypłynąć na głębię” i niczym rybacy a potem apostołowie Pana Jezusa doświadczyć piękna, ale i trudu pracy na morzu. Podczas zaproponowanych po raz pierwszy takich rekolekcji młodzież miała sposobność poznać także tradycje kaszubskie, zwyczaje osadzone na wierze ojców. Żeglowanie po akwenie zatoki Puckiej na starych łodziach kaszubskich tzw. „Pomerankach” stało się też sprawdzianem odwagi i sprawności fizycznej młodzieńców. W ostatni dzień uczestnicy rekolekcji odbyli rejs kutrem rybackim, na którym odbyła się Msza św. sprawowana przez ks. Mariusza.

Duszpasterze powołań zapraszają do odwiedzania strony internetowej duszpasterstwa, gdzie podawane są aktualne zaproszenia na spotkania z chrystusowcami organizowane dla młodzieży męskiej. Na najbliższe spotkanie zapraszają 16 października do Szczecina Zdrojów. Plakat informacyjny do pobrania (9 MB) tutaj.28.09.2010 - Przyjęcie aspirantów do kanonicznego nowicjatu
Wieczorem 27 września, w domu nowicjackim Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie k. Leszna 9. kandydatów na chrystusowców rozpoczęło kanoniczny nowicjat zakonny. Wprowadzenia, podczas specjalnego nabożeństwa, dokonał delegowany przez przełożonego generalnego ks. Karol Kozłowski - ekonom generalny zgromadzenia. Znakiem zewnętrznym przyjęcia do nowicjatu było wręczenie kandydatom Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Od tego dnia, już jako nowicjusze, mogą też nosić koloratkę.

Tegoroczny nowicjat chrystusowców jest prawdziwie międzynarodowy, bo spośród dziewięciu nowicjuszy aż czterech pochodzi z rodzin polonijnych: dwóch z Brazylii i po jednym z USA i Niemiec. Zapraszamy na stronę internetową naszego nowicjatu.27.09.2010 - „Czas Nadziei” – więcej niż parafialna gazetka
Miesięcznik parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim „Czas Nadziei” ma już ponad szesnaście lat. Pierwszy numer ukazał się 24 czerwca 1994 roku. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Jarosław Giżycki SChr.

Najnowszy numer „Czasu Nadziei” (w nowej szacie graficznej, w nowej formule i z nową redakcją), w nakładzie 800 egzemplarzy, rozszedł się ostatniej niedzieli w tempie błyskawicznym. Temat przewodni październikowego numeru brzmi: „Kobieta nie jest grzechem”. Większość artykułów poświęcona została tematyce „kobiecości”. W najnowszym numerze odnaleźć można ciekawe felietony (m.in. Tomasza P. Terlikowskiego, Pawła Pomianka, ks. Jarosława Staszewskiego SChr), wywiad ze znaną katolicką publicystką Joanną Najfeld, poruszający reportaż o byłych narkomanach ze wspólnoty Cenacolo. Zapraszamy na stronę internetową „Czasu Nadziei”. Dochód ze sprzedaży pisma przeznaczony jest na rozwój duszpasterstwa młodzieży „Wieczernik”, działającego przy kościele św. Józefa. Kolejnym tematem przewodnim, tym razem listopadowego numeru „Czasu Nadziei”, będzie „(Nie)święta młodzież”.24.09.2010 - Rekolekcje w nowicjacie i seminarium
Od środy, 22 września, w naszym seminarium duchownym trwają rekolekcje kleryków przed ponowieniem ślubów zakonnych i rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Rekolekcje prowadzi karmelita z Poznania o. Wojciech Ciak – redaktor „Zeszytów Karmelitańskich”. Rekolekcje zakończą się 29 września uroczystą Mszą Świętą, podczas której współbracia z roku drugiego i trzeciego odnowią swoje śluby zakonne, a dwóch innych złoży śluby dozgonne.

Rekolekcje trwają też w domu nowicjackim w Mórkowie, gdzie najmłodsi chrystusowcy – nowicjusze – przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów, a kandydaci na chrystusowców do przyjęcia do nowicjatu. Tam rekolekcje prowadzi nowomianowany ojciec duchowny seminarium ks. Krzysztof Ośka.

Młodych chrystusowców polecamy modlitwie Czytelników kalendarium.24.09.2010 - Odsłonięcie tablicy smoleńskiej w Stargardzie Szczecińskim
W piątek, 17 września, w kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie została odsłonięta i pobłogosławiona tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. W uroczystości, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Jarosław Staszewski TChr, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i wojskowych oraz stargardzcy duchowni wyznań greko i rzymskokatolickiego, a także proboszcz parafii prawosławnej. Tablica została umieszczona w tzw. Ołtarzu Ojczyzny, który jest swoistym pomnikiem wystawionym polskim bohaterom i patriotom. Do tej pory upamiętnieni zostali: Kresowiacy, Sybiracy, ofiary Katynia, żołnierze Armii Krajowej, więźniowie polityczni okresu stalinowskiego i działacze Solidarności. Kilka zdjęć tutaj. Zapraszamy przy okazji na stronę internetową parafii św. Józefa przy kościele św. Jana Chrzciciela.23.09.2010 - Wieści z Southampton (Wielka Brytania)
Odznaczenia chrystusowców w Southampton.
W niedzielę, 5 września, chrystusowcy pracujący w polskiej parafii w Southampton, ks. Wojciech Stachyra SChr i ks. Krzysztof Sanda SChr zostali odznaczeni odpowiednio: Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (Federacja Światowa) w uznaniu zasług położonych dla realizacji celów stowarzyszenia. Odznaczenia otrzymali również członkowie tamtejszej parafii: Prezes Rady Administracyjno-Ekonomicznej Bożena Kiepura, Jan Kiepura; Prezes Polskiego Klubu Wioletta Nowakowska, Pani Aurelia Nina Mierzwińska – Harper, Pan Ireneusz. Gratulujemy.

Papież Benedykt XVI w Szkocji i Anglii.
W dniach 16-19 września z wizytą apostolską w Szkocji i Anglii przebywał Papież Benedykt XVI. Wizycie nadano państwowo-duszpasterski wymiar z akcentem na państwowość. Wierni Szkocji i Anglii nie mieli wątpliwości, że Papież przybył przede wszystkim jako Pasterz. Ogromnym zainteresowaniem pielgrzymka cieszyła się wśród Polonii zarówno tej, która pamiętała wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II z 1982 r., jak i tych naszych rodaków, którzy przybyli na Wyspy Brytyjskie po 2004 r. Ks. Wojciech Stachyra SChr, proboszcz polskiej parafii w Southampton – Bournemouth koncelebrował Mszę Świętą sprawowaną pod przewodnictwem Ojca św. w katedrze westminsterskiej w sobotę 18 września.16.09.2010 - Wizytacja ks. Generała w Ashton under Lyne
W dniach 11 i 12 września br. odbyła się wizytacja kanoniczna przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w polonijnej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ashton under Lyne (Anglia) prowadzonej przez chrystusowców. Ks. General rozpoczął wizytację od spotkania z ks. proboszczem Józefem Woźniakiem i radą parafialną o godz. 18:00. Zapoznał się z ponad pięćdziesięcioletnią historią parafii oraz jej bieżącą działalnością. W niedzielę, 12 września przewodniczył najpierw Mszy Świętej koncelebrowanej i wygłosił homilię w Ashton w St. Ann's R.C. Church, a następnie sprawował drugą Eucharystię w Kole Polskim w Manchester. Konieczność wieczornego powrotu do Polski nie pozwoliła ks. Generałowi spotkać się z Polakami w drugim punkcie dojazdowym, gdzie Msza Święta jest sprawowana o godz. 16:00. Wizytacja przebiegała w milej atmosferze i spotkała się z dużym zainteresowaniem parafian. Kilka zdjęć tutaj.09.09.2010 - Wieści od chrystusowców z Islandii
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w polskim ośrodku duszpasterskim w Isafjordur, gdzie posługuje ks. Piotr Gardoń odbyło się uroczyste pobłogosławienie kapliczki Matki Bożej umieszczonej na odremontowanym domu parafialnym. W tym wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie oraz zaproszeni goście.

Natomiast dnia 1 września swoją posługę duszpasterską w Akureyjri rozpoczął ks. Radosław Szymoniak. Zastąpił on w tej wspólnocie ks. Krzysztofa Kościółka. W związku z przybyciem nowego duszpasterza wszyscy księża chrystusowcy pracujący na Islandii zebrali się w tym polskim ośrodku duszpasterskim. Podczas uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej kapłani i zgromadzeni wierni modlili się za Polaków żyjących na Islandii oraz ich duszpasterzy. W kolejnych dniach, korzystając z kościołów luterańskich, zostały odprawione Msze Św. w innych polskich wspólnotach. Zamieszczamy kilka zdjęć związanych z tymi wydarzeniami.30.08.2010 - Po Kongresie Liturgicznej Służby Ołtarza w Domu Głównym
W dniach 23-28 sierpnia w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbywał się VIII Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza pod hasłem „Słowo Boże w Liturgii”. 43 uczestników Kongresu przybyłych z Wrocławia, Leszna, Władysławowa, Goleniowa, Szczecina, Zdziechowa k/Gniezna, Parkowa, Stargardu Szczecińskiego i Rudy Śląskiej w zaproponowanych wykładach (ks. prof. Stanisław Ormanty TChr, ks. prof. Bogusław Nadolski TChr) i warsztatach szukało odpowiedzi na pytania: czym jest słowo Boże? Dlaczego występuje w liturgii? Kto jest autorem Biblii? Jak czytać słowo Boga? Jak starać się je rozumieć? Co to jest psalm? Ponadto obecni ministranci i lektorzy wzięli udział w ćwiczeniach z dykcji oraz śpiewu. Uczestniczyli także każdego dnia w uroczystej Eucharystii w świątecznej oprawie liturgicznej, odmawiali razem Liturgię Godzin, adorowali Jezusa Eucharystycznego, przystąpili do sakramentu pokuty. W programie przewidziano także zwiedzanie Poznania, wizytę w synagodze poznańskiej, wyjazd na dzień skupienia do Domu nowicjackiego w Mórkowie, spotkanie z nowicjuszami i Magistrem nowicjatu. Oczywiście był też czas na indywidualne rozmowy, sport, film i poznanie seminarium.

Organizujący Kongres chrystusowcy, ks. Mariusz Sokołowski i ks. Robert Biel mają nadzieję, że czas ostatnich dni wakacji poświęcony na pogłębienie wiedzy liturgicznej, nawiązanie nowych kontaktów z innymi ministrantami i lektorami, pobyt we wspólnocie zakonnej i seminarium, a przede wszystkim chwile spędzone na modlitwie, wydadzą dobre owoce w życiu tych młodych, szlachetnych serc. Zdjęcia z kongresu tutaj.26.08.2010 - Przyjęcie kandydatów na chrystusowców do aspirandatu
W przededniu uroczystości Matki Boskiej Częstochowskiej, w nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie miało miejsce wprowadzenie nowych kandydatów w tzw. okres aspirandatu, który poprzedza kanoniczny nowicjat. Obrzędu tego dokonał podczas nabożeństwa o godz. 17.30 przełożony generalny, ks. Tomasz Sielicki. Ks. Generał skierował do młodzieży zakonnej słowo, a następnie pobłogosławił i wręczył oficjalnie kandydatom na chrystusowców modlitewniki Towarzystwa. Aspirandat potrwa do 27 września br., kiedy to kandydaci zostaną przyjęci do kanonicznego nowicjatu zakonnego. Oto lista nowych kandydatów do nowicjatu: Andrzej Fretschel (Milwaukee, USA), Przemysław Marek (Maszewo), Mateusz Schleger (Koblenz, Niemcy), Marek Miecznik (Stargard Szczeciński), Maciej Onaszkiewicz (Miedzna), Marcin Ossoliński (Chociwel), Grzegorz Warszawski (Szczecin Podjuchy), Piotr Wróblewski (Wierzbno). Galeria zdjęć tutaj.24.08.2010 - VIII Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza w Domu Głównym
„Słowo Boże w liturgii” to temat VIII Kongresu Liturgicznej Służby Ołtarza, który odbywa się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu od 23 sierpnia. Kolejne spotkanie wokół zagadnień liturgii zgromadziło 43 młodych ludzi: ministrantów i lektorów z różnych stron Polski (Szczecin, Władysławowo, Goleniów, Stargard Szczeciński, Leszno, Wrocław, Parkowo, Zdziechowa k. Gniezna, Ruda Śląska).

W programie spotkania przewidziano wykłady (m.in. z ks. prof. Stanisławem Ormantym TChr i ks. prof. Bogusławem Nadolskim TChr), ćwiczenia (m.in. Paweł Oses – TVP Poznań), zwiedzanie Poznania, wyjazd do domu nowicjackiego Towarzystwa w Mórkowie. Nie zabraknie oczywiście codziennej modlitwy i pięknie, w pełnej asyście sprawowanej codziennie Eucharystii. We wtorek przewodniczył jej i wygłosił homilię przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki.

Kongres, który potrwa do soboty, 28 sierpnia, ma pomóc tym, którzy poprzez swoje zadania i funkcje są blisko ołtarza i słuchają, a także czytają Słowo Boże częściej niż inni, aby mogli coraz lepiej je poznawać, rozumieć i szanować - mówią organizatorzy Kongresu, czyli kapłani chrystusowcy Mariusz Sokołowski i Robert Biel.20.08.2010 - Rozpoczyna się kolejny nowicjat chrystusowców
Jak co roku, 20 sierpnia mury naszego nowicjackiego domu w Mórkowie k. Lipna przekraczają młodzi ludzie, kandydaci, którzy odczytując głos Bożego wezwania wstępują do naszej wspólnoty, by w niej realizować swoje powołanie zakonne i kapłańskie. Dziś przybyło ich ośmiu. W kolejnych dniach nowo budującą się wspólnotę mają powiększyć kolejni trzej kandydaci. Polecamy kandydatów na chrystusowców Jezusowi Dobremu Pasterzowi!30.07.2010 - Zmarła Mama ks. Sławomira Trypucia
Dnia 30 lipca, w wieku 81 lat, zmarła śp. Helena Trypuć, Mama naszego współbrata ks. Sławomira Trypucia pracującego w Holandii.

Uroczystości pogrzebowe śp. Heleny odbędą się we wtorek, 3 sierpnia w Stargardzie Szczecińskim, w parafii pw. św. Józefa (kościół św. Jana Chrzciciela). Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.30. Bezpośrednio po Mszy złożenie ciała do grobu na stargardzkim cmentarzu.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!30.07.2010 - Zakończenie probacji w Domu Głównym
Poranną Mszą Świętą pod przewodnictwem i z homilią wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka i przedpołudniowym podsumowującym spotkaniem z ks. Wikariuszem zakończyła się dziś (30 lipca) w Domu Głównym w Poznaniu probacja 19 kapłanów chrystusowców. Uczestnicy przez miesiąc odnawiali swoje więzi z Chrystusem i wspólnotą zakonną podczas rekolekcji, wykładów, warsztatów, wspólnych spotkań i osobistej modlitwy. Na zakończenie wszyscy otrzymali poświadczenie uczestnictwa i rozjechali się do swoich wspólnot lub na wypoczynek.29.07.2010 - Nowa książka ks. prof. Nadolskiego.
W ostatnich dniach ukazał się „Leksykon symboli liturgicznych” autorstwa naszego współbrata, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich liturgistów, ks. prof. dra hab. Bogusława Nadolskiego. To kolejna ważna pozycja w ogromnym dorobku naukowym Autora. Zapewne trzeba ją zestawić z takimi wcześniejszymi publikacjami jak czterotomowy podręcznik „Liturgika”, czy „Leksykon liturgii”. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Salwator. Autorowi gratulujemy. Czytelników zachęcamy, by po nią sięgnąć, aby iść „per visibilia ad invisibilia”.27.07.2010 - Uroczystości w brazylijskiej Santanie
W niedzielę, 25 lipca w brazylijskiej Santanie (Święta Anna) położonej w stanie Paraná, gdzie posługują chrystusowcy (aktualnie proboszczem jest ks. Mirosław Stępień) zbiegło się wielkie świętowanie kilku ważnych wydarzeń: święto patronki wspólnoty parafialnej – św. Anny, Dzień rolnika, kierowcy, babci, a także inauguracja przygotowań do przyszłorocznego wielkiego świętowania stulecia polskiej kolonizacji w tym regionie. Na to wielorakie religijne i społeczne świętowanie przybył do Santany ordynariusz diecezji União da Vitória biskup João Barbosa de Sousa,OFM, który przewodniczył uroczystej Eucharystii. Homilię wygłosił ks. dr Zdzisław Malczewski TChr – obecnie rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Ks. Zdzisław przesyła relację i polonijną refleksję z tej uroczystości oraz kilka zdjęć.27.07.2010 - 125 lat polskiego seminarium w Orchard Lake (USA)
W czwartek, 22 lipca w Orchard Lake uroczyście obchodzono 125. rocznicę założenia przez ks. Józefa Dąbrowskiego Seminarium Polskiego pw. św. Cyryla i Metodego (a następnie szkół polonijnych) w Detroit w USA. Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz miejsca, abp Allen Vigneron, a w koncelebrze obok księży kardynałów Adama Maidy i Edmunda Szoki obecnych było kilkunastu biskupów, przeważnie polskiego pochodzenia oraz kilkudziesięciu księży. Część koncelebransów to wychowankowie zespołu szkół i Seminarium w Orchard Lake. Przybyły również związane długą współpracą z tym miejscem siostry felicjanki, jak również liczni przedstawiciele byłych uczniów zasłużonej polonijnej instytucji, kształcącej tak w przeszłości jak i dzisiaj pochodzących głównie z Polski kandydatów na kapłanów dla Kościoła amerykańskiego.

W imieniu Episkopatu Polski w uroczystości uczestniczył ks. bp Wojciech Polak, delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Towarzystwo Chrystusowe było reprezentowane przez przełożonego generalnego, ks. Tomasza Sielickiego oraz przez ks. Zygmunta Ostrowskiego, ekonoma Prowincji Północnoamerykańskiej. Kilka zdjęć tutaj.23.07.2010 - Księża probanci w Mórkowie
Chrystusowcy od trzech tygodni odbywający probację w Domu Głównym w Poznaniu w dniu 22 lipca odwiedzili nowicjat w Mórkowie. Dla wszystkich 19 księży była to w pewien sposób sentymentalna wizyta ponieważ wszyscy w tym domu zaczynali swoje życie zakonne przed 17, 18 czy 20 laty. Było więc zwiedzanie pięknego terenu nowicjackiego i samego domu, przeglądanie starych kronik i mnóstwo wspomnień z tego jedynego w swoim rodzaju roku nowicjatu zakonnego. Sercem spotkania była koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka, w której wzięli udział także tegoroczni nowicjusze oraz ich przełożeni i formatorzy. Zgromadzonych przywitał magister nowicjatu ks. Jerzy Senderek, a homilię wygłosił jeden z probantów, ks. Tomasz Tobys pracujący we Francji. Po kolacji była okazja do wzajemnego poznania się księży i nowicjuszy i rozmów. Wieczorem probanci wrócili do Domu Głównego.22.07.2010 - Niezwykły jubileusz - 70 lat kapłaństwa
W dniu 21 lipca nasz współbrat, ks. Wiktor Szczęsny obchodził w Płotach swoją 70. rocznicę święceń kapłańskich. Jest to pierwszy taki jubileusz w Towarzystwie Chrystusowym. Ks. Wiktor urodził się w 1914 r. Świecenia kapłańskie przyjął w Krakowie 21 lipca 1940 r. z rąk bpa Stanisława Rosponda. Następne lata kapłańskie, to duszpasterstwo na Górnym Śląsku, a potem od 1945 r. na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Jest jednym z pionierów duszpasterzy na Pomorzu Zachodnim, odznaczony przez ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego ks. abpa Andrzeja Dzięgę. Od czterech lat złożony jest chorobą i przebywa w parafii, w której najdłużej był duszpasterzem – w Płotach - wspierając swoich parafian modlitwą i cierpieniem. Wieczorem w dniu rocznicy święceń w intencji Jubilata została odprawiona w Płotach uroczysta Msza Święta, która zgromadziła współbraci, zarząd miasta oraz licznych parafian. Mszy świętej przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, koncelebrowali księża: senior Witold Stańczak, Edward Szymanek, który wygłosił homilię jubileuszową, ekonom generalny Karol Kozłowski, proboszcz Piotr Kurzaj, były wikariusz w Płotach Bernard Kołodziej, Jan Niewiarowski, Jerzy Senderek i Dominik Przybyszewski. Po Mszy Świętej złożono życzenia Jubilatowi, a burmistrz miasta Płoty wręczył mu dyplom Honorowego Obywatela – pierwszego w dziejach miasta. Dostojny Jubilat podziękował za życzenia i modlitwy oraz trzymając różaniec w ręku, sam zapewniał o stałej pamięci modlitewnej.
ks. prof. Bernard Kołodziej TChr06.07.2010 - Probacja w Domu Głównym
W dniu 5 lipca w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu rozpoczęła się probacja, w której bierze udział 19 kapłanów chrystusowców. Zasadniczą grupę stanowią księża wyświęceni w 1999 i 2000 r. Na ten miesięczny czas odnowy i pogłębienia życia zakonnego przyjechali współbracia na co dzień pracujący w Anglii, Australii, Brazylii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, USA, na Islandii i na Ukrainie.06.07.2010 - Polonijne Spotkanie Młodych w „Concordii”
W sobotę, 26 czerwca, w ośrodku Polskiej Misji Katolickiej „Concordia” (opodal Siegen w Niemczech), odbyło się już VIII Polonijne Spotkanie Młodych, które zgromadziło ok. 2 tysiące uczestników z całych Niemiec, w tym w dużej części z parafii prowadzonych przez księży chrystusowców. Tegoroczne spotkanie koncentrowało się wokół osoby Maryi. Całości przewodniczył biskup Edward Dajczak - ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski. Warto podkreślić, iż od lat jedną z osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tej wartościowej inicjatywy jest nasz współbrat ks. Bogdan Renusz z PMK Leverkusen.03.07.2010 - Wizyta wikariusza generalnego na Białorusi
Przewodniczeniem w uroczystościach ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła w Niedźwiedzicy, wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak, zakończył swoją kilkudniową wizytę na Białorusi. Wcześniej odwiedził współbraci w Gieranionach i Subotnikach. W programie wizyty znalazła się również audiencja u ordynariusza diecezji grodzieńskiej – J.E. ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Centralnym punktem pobytu na Białorusi było jednak spotkanie wszystkich pięciu chrystusowców pracujących w tym kraju. Odbyło się ono w Iszkołdzi, gdzie posługuje od wielu lat ks. Maciej Szmytowski. Ks. Wikariusz najpierw wygłosił konferencję, potem w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu, współbracia polecali Panu Bogu sprawy wspólnotowe i osobiste. Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią przełożonego zakończyła oficjalną część tego spotkania.03.07.2010 - Relacja ze spotkania rodziców chrystusowców
W dniach od 10 do 13 czerwca w domu Towarzystwa Chrystusowego w Częstochowie miało miejsce rekolekcyjne spotkanie rodziców chrystusowców. Na siódmy już zjazd przyjechała trzydziestka matek i ojców naszych współbraci z różnych stron Polski. Stała uczestniczka tych spotkań, pani Antonina Gutowska, mama chrystusowca pracującego w Anglii przesyła, jak co roku, relację z tego wydarzenia. zachęcamy do lektury.01.07.2010 - Zmarła mama ks. Marka Zygadły
W dniu 29 czerwca zmarła śp. Honorata Zygadło (l. 85), mama dwóch kapłanów: ks. Edwarda Zygadły pracującego w diecezji opolskiej oraz naszego współbrata ks. Marka Zygadły pracującego na Islandii.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 6 lipca. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00 w Bazylice pw. Świętego Jakuba w Nysie (plac Katedralny 7). Bezpośrednio po Mszy Świętej złożenie ciała do grobu na cmentarzu w Makowicach k. Nysy.
Zmarłą śp. Honoratę polecamy Bożemu miłosierdziu i modlitwom Współbraci.30.06.2010 - Mija 100 lat od urodzin ks. Pawła Kontnego
Wczoraj, 29 czerwca, dokładnie w setną rocznicę urodzin ks. Pawła Kontnego – chrystusowca zamordowanego 1 lutego 1945 r. przez radzieckiego żołnierza za obronę godności dwóch młodych dziewczyn w jego rodzinnych Lędzinach koło Tychów, gdzie spoczywa na cmentarzu obok Kościoła odbyły się uroczystości upamiętniające jego osobę. W parafialnym kościele pw. św. Anny o godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta z intencją o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Pawła. Eucharystii przewodniczył przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił ks. dr Bogusław Kozioł – chrystusowiec wyznaczony przez przełożonych do przygotowania materiałów do procesu beatyfikacyjnego. We Mszy Świętej ze strony Towarzystwa Chrystusowego uczestniczył także ks. prof. Bernard Kołodziej TChr oraz nowicjusze z opiekunem ks. Leszkiem Rygiewiczem. Nie zabrakło oczywiście miejscowych parafian, wśród których żywa jest pamięć o ks. Kontnym i przekonanie o jego męczeńskiej śmierci. Przed Mszą przybyli chrystusowcy spotkali się na modlitwie przy grobie współbrata. Kilka zdjęć zrobionych przez nowicjuszy tutaj29.06.2010 - Papież zapowiada utworzenie nowej Rady ds. ewangelizacji
Benedykt XVI zapowiedział utworzenie nowej watykańskiej dykasterii. Będzie to papieska rada zajmująca się ewangelizacją w krajach podlegających dechrystianizacji. Papież ogłosił to w homilii podczas pierwszych nieszporów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. Skupił się w niej na misyjnych zadaniach Kościoła.

„Również człowiek trzeciego tysiąclecia pragnie autentycznego i pełnego życia. Potrzebuje prawdy, głębokiej wolności i bezinteresownej miłości – mówił Ojciec Święty. – Również na pustyni zsekularyzowanego świata dusza człowieka pragnie Boga, Boga żywego. Są na świecie regiony, które wciąż oczekują pierwszej ewangelizacji; inne już ją otrzymały, ale trzeba ją jeszcze pogłębić. Są też inne regiony, gdzie Ewangelia już od dawna zapuściła korzenie i ukształtowała prawdziwą tradycję chrześcijańską. Jednakże w ostatnich stuleciach proces sekularyzacji o złożonym przebiegu doprowadził do poważnego kryzysu poczucia wiary chrześcijańskiej i przynależności do Kościoła”.

„W związku z tym postanowiłem utworzyć nową instytucję o charakterze Papieskiej Rady – kontynuował Ojciec Święty. – Jej specyficznym zadaniem będzie promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadczają postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga. Jest to wyzwanie, by znaleźć odpowiednie środki przekazu niezmiennej prawdy Ewangelii Chrystusa”.
Cyt za: Radio Watykańskie28.06.2010 - „Jubileusz małżeństw” w Southampton
W niedzielę, 27 czerwca w polonijnej wspólnocie w Southampton małżeństwa, które w tym roku obchodzą 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i kolejne piąte rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa celebrowały swoje rocznice i jubileusze. W otoczeniu rodzin, gości i parafian osiem małżeństw odnowiło swoje sakramentalne przyrzeczenia. Przedstawiciele mężów, żon i dzieci wyrazili swoje „dziękuję”, „przepraszam” i „obiecuję”. Celebrujący Mszę Świętą ks. proboszcz Wojciech Stachyra SChr w homilii mówił o wartości małżeństwa i rodziny, o potrzebie promocji katolickich rodzin, o świadectwie, jakie małżonkowie i rodziny składają wobec środowisk, w których żyją i pracują. Szczególnie tu w Zjednoczonym Królestwie, gdzie procent zawieranych katolickich małżeństw co roku maleje. Obok celebracji liturgicznej odbyło się oczywiście spotkanie w gronie rodzin i przyjaciół w Polskim Klubie w Southampton.24.06.2010 - Pielgrzymka Polonii niemieckiej do Neviges
W dniach 19 i 20 czerwca br. prawie trzytysięczna rzesza pielgrzymów reprezentujących Polonię w Niemczech pielgrzymowała, podtrzymując piękną tradycję polskich emigrantów, do sanktuarium maryjnego w Neviges (opodal Essen). Tegorocznym uroczystościom przewodniczył przybyły z Tarnowa biskup Władysław Bobowski. Hasłem obecnej pielgrzymki Polaków były, w nawiązaniu do faktu, iż Neviges nazywane jest „westfalską Częstochową”, słowa: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Warto podkreślić znamienny fakt, iż z roku na rok rośnie liczba pielgrzymów przybywających w pieszych grupach z poszczególnych ośrodków prowadzonych przez księży chrystusowców, a także coraz liczniejszy udział polonijnej młodzieży. Głównym organizatorem tej pielgrzymki jest ks. prowincjał Jerzy Wieczorek wraz ze współbraćmi. Kilka zdjęć tutaj.24.06.2010 - Czuwanie „Młodzieży Chrystusa” w intencji emigrantów
W sobotę, 19 czerwca w parafii p.w. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach zorganizowane zostało kolejne „Czuwanie Młodzieży Chrystusa za Polskich Emigrantów”. Spotkanie młodych odbyło się po raz ostatni w tym roku szkolnym i miało nieco inny przebieg niż poprzednie. Po Mszy św., która rozpoczęła spotkanie, młodzi w radosnym marszu wyruszyli do Puszczy Bukowej cały czas uwielbiając Boga piosenką. Radosna atmosfera spotkania towarzyszyła młodzieży także na polanie widokowej, gdzie przygotowane było ognisko i inne atrakcje. Kolejne spotkanie młodzieży w nowym roku szkolnym. Kilka zdjęć tutaj23.06.2010 - Pogrzeb br. Piotra Szafranka
Dziś odbył się pogrzeb zmarłego 19 czerwca w wieku 92. lat brata Piotra Szafranka. Uroczystości odbyły się w Puszczykowie, gdzie w domu zakonnym Towarzystwa większość życia spędził śp. Zmarły. Msza św. pogrzebowa w puszczykowskim kościele, poprzedzona wspólną modlitwą różańcową, rozpoczęła się o godz. 13.30. Koncelebrowanej przez 52. kapłanów Eucharystii przewodniczył przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. Homilię wygłosił ks. Michał Kamiński, który mówił m.in., że artystyczna, dekoratorska działalność br. Piotra była ukazywaniem piękna Pana Boga, ale też zauważył, że w tę ulotną pracę wpisane było pokorne życie zakonne br. Piotra. W pogrzebowych uroczystościach obok rodziny Zmarłego i wielu przyjaciół z różnych stron Polski, uczestniczyli licznie nasi bracia zakonni, wszyscy klerycy i nowicjusze, a także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Po obrzędzie ostatniego pożegnania trumna z ciałem śp. br. Piotra została przewieziona na cmentarz w Puszczykowie i tam złożona w kwaterze chrystusowców. Obrzędom na cmentarzu również przewodniczył ks. Generał. Kilka zdjęć tutaj.22.06.2010 - Wizytacja Przełożonego Generalnego na Islandii
Pracujący w Akureyri ks. Krzysztof Kościółek przesyła relację z wizytacji ks. Generała na Islandii:
W dniach od 14.06. do 22.06. odbyła się kanoniczna wizytacja placówek chrystusowców na Islandii. We wtorek przełożony generalny Tomasz Sielicki spotkał się z ordynariuszem diecezji Reykjavik, księdzem biskupem Piotrem Bürcher. W środę, po kilkugodzinnej podróży bezdrożami Islandii, przejechawszy 657 km, ks. Generał w towarzystwie księdza prowincjała Andrzeja Zuziaka dojechał do Isafjördur, gdzie pracuje ks. Piotr Gradoń TChr. W drodze do Isafjördur ks. Generał zatrzymywał się w miejscowościach Patreksfjördur i Tálknafjördur, do których z posługą duszpasterską dociera ks. Piotr. W piątek, po przejechaniu kolejnych 538 km w większości prowadzących drogami szutrowymi, w godzinach popołudniowych Przełożony Generalny dotarł do Akureyri, gdzie pracuje ks. Krzysztof Kościółek TChr, a w sobotę powrócił do Keflaviku, gdzie mieszka i pracuje ks. Mark Zygadło TChr pełniący funkcję przełożonego regionalnego wspólnoty chrystusowców na Islandii. Wieczorem ks. Generał sprawował Mszę Świętą dla naszych rodaków w katolickiej kaplicy pw. św. Barbary w Keflaviku. Dodać w tym miejscu trzeba, że w wielu miejscach nasi kapłani sprawują Eucharystię w kościołach luterańskich. Z kolei w niedzielę ks. Generał odprawił Msze Święte w Njardviku (kościół luterański) oraz w Reykjaviku w kościele pw. NMP na Breidholt. Dzielnica Breidholt stanowi swoiste centrum polonijne w Reykjaviku, mieszka tam wielu naszych rodaków. Stąd też Msza Święta w Mariukirkja cieszy się sporą popularnością. Poniedziałek był wypełniony licznymi rozmowami na tematy związane z naszym duszpasterstwem na Islandii. Czas płynie szybko, zwłaszcza, gdy dni są wypełnione od rana do wieczora obowiązkami. Tak też szybko minął czas wizytacji. Pozostały wskazania, dobre rady i zdjęcia, którymi dzielimy się ze Współbraćmi i Czytelnikami kalendarium.22.06.2010 - Zmarł ks. Marian Nowak
Dnia 21 czerwca 2010 r., w szpitalu w Szczecinie zmarł nasz współbrat ks. Marian Nowak. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 25 czerwca 2010 r. (piątek) o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny w Goleniowie. Następnie o godz. 14.00 nastąpi złożenie ciała do grobu w kwaterze chrystusowców na cmentarzu w Stargardzie Szczecińskim.

Śp. ks. Marian Nowak SChr urodził się 8 sierpnia 1931 r., w m. Bogoria. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 23 sierpnia 1949 r. Dnia 8 września 1950 r. w Ziębicach złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 8 września 1954 r. w Poznaniu. Dnia 20 kwietnia 1958 r. w Archikatedrze Poznańskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Abpa Antoniego Baraniaka. Pełnił misję Towarzystwa w: grupie misyjnej, Ziębicach, Szczecinie Podjuchach, Goleniowie, Tetyniu, Marianowie, Piaseczniku, Stargardzie Szczecińskim. W 1980 r. prowadził rekolekcje w ośrodkach polonijnych w Australii. Od 1997 r. rezydował w domu zakonnym w Goleniowie pełniąc posługę kapłańska w Parafii pw. Św. Katarzyny.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!21.06.2010 - Rekolekcje chrystusowców w Doniecku
W dniach od 15 do 17 czerwca członkowie Delegatury Wschodniej Towarzystwa Chrystusowego na Ukrainie wzięli udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbyły się w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Doniecku. Rekolekcje prowadził ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Karol Kozłowski. W rekolekcjach uczestniczyli księża chrystusowcy służący w Mikołajowie, Doniecku, Wołoczysku i Kamieńcu Podolskim. Głównym motywem tegorocznych ćwiczeń duchownych - w związku z zakończeniem Roku Kapłańskiego - był właśnie temat kapłaństwa Chrystusowego. Parafianie razem z księdzem proboszczem Ryszardem Karapudą TChr z wielką gościnnością przyjęli na ziemi donieckiej księży chrystusowców. To właśnie kapłani Towarzystwa Chrystusowego jako pierwsi podjęli w Doniecku duszpasterstwo Kościoła rzymskokatolickiego na terenach przemysłowego Donbasu w okresie „post-pieriestrojki”. Kilka zdjęć tutaj.21.06.2010 - Wieści z angielskiego Hull
Duszpasterz wspólnoty polskiej w Hull, ks. Radosław Szymoniak TChr przesyła garść informacji o podejmowanych inicjatywach.
Już po raz kolejny polska wspólnota w Hull zorganizowała procesję eucharystyczną z okazji uroczystości Bożego Ciała. Jako jedyni w ponad trzystutysięcznym mieście polscy katolicy wciąż podtrzymują tę wspaniałą tradycję. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Natomiast 12 czerwca zorganizowany został festyn parafialny, który zgromadził wiele polskich rodzin z Hull, jak również innych miejscowości obsługiwanych przez ks. Radosława. Oprócz Polaków, po raz pierwszy do wspólnej zabawy włączyli się również Anglicy. Zapraszamy na internetową stronę parafii.20.06.2010 - Dzień Uchodźcy
W roku 2000 ONZ ogłosiła dzień 20. czerwca Światowym Dniem Uchodźcy. Tegoroczny przeżywany jest pod hasłem „Poznaj swojego sąsiada uchodźcę”. Z okazji tego dnia w tygodniku „Niedziela” ukazał się artykuł dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesława Wójcika TChr. Przy okazji zapraszamy na internetową stronę IDE.19.06.2010 - Licencjat chrystusowca na Gregorianum
W piątek, 18 czerwca nasz współbrat ks. Mateusz Gardziński uzyskał licencjat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Ks. Mateusz studiuje tam teologię dogmatyczną. Licencjat uzyskał na podstawie napisanej po włosku pracy na temat: „Wokół dogmatu Chalcedońskiego – dwie natury Chrystusa w świetle myśli ks. Jeana Galot”. Promotorem pracy był ks. prof. Sergio P. Bonanni. Kościelny licencjat to zwieńczenie dwóch lat specjalistycznych studiów i wstęp do doktoratu. Ks. Mateuszowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.19.06.2010 - Zmarł br. Piotr Szafranek SChr
Dzisiaj, 19 czerwca 2010 r., w szpitalu w Puszczykowie zmarł brat Piotr Szafranek SChr.

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 23 czerwca 2010 r. (środa) o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. M.B. Wniebowziętej w Puszczykowie. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie bezpośrednio po Mszy Świętej.

Śp. br. Piotr Szafranek SChr urodził się 26 czerwca 1918 r. w Kościanie. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 1 sierpnia 1938 r. Wojna przerwała jego nowicjat. Ponownie wstąpił do Towarzystwa 4 lipca 1945 r. Dnia 8 grudnia 1946 r. w Poznaniu na ręce Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego złożył pierwszą profesję, zaś dozgonną 27 lutego 1952 r. w Puszczykowie. Pełnił misję Towarzystwa w: Gryficach, Poznaniu, Ziębicach, Puszczykowie. Ceniony dekorator-plastyk. Twórca licznych dekoracji na uroczystości 1000-lecia chrztu Polski oraz nawiedzenia parafii przez kopię Jasnogórskiego Obrazu. Autor dekoracji w Gnieźnie w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. Z poświęceniem dbał o wystrój kościołów i okolicznościowe dekoracje w parafiach prowadzonych przez chrystusowców.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!14.06.2010 - Spotkanie rodziców chrystusowców
W dniach 10-13 czerwca odbyło się w naszym domu zakonnym w Częstochowie spotkanie rodziców księży i braci chrystusowców. Zjazd, który miał miejsce już po raz siódmy, zgromadził trzydziestkę matek i ojców chrystusowców z różnych zakątków Polski. Obecni rodzice mieli okazję jeszcze bardziej się poznać, wspólnie pomodlić za swoich synów kapłanów, jak i za całe Towarzystwo Chrystusowe oraz o nowe powołania do zgromadzania. Obecny na spotkaniu przez dwa dni przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki podczas zorganizowanego spotkania, a także w homilii dziękował rodzicom za ich dar – synów, których dali Kościołowi i Towarzystwu. Zapewnił o stałej łączności z bliskimi naszych współbraci i o modlitwie za żyjących i zmarłych.

Każdego dnia rodzice spotykali się na Eucharystii, różańcu i innych modlitwach także na Jasnej Górze. w audycji Radia Jasna Góra dotyczącej roli rodzica kapłana w świecie, a także dało świadectwo do tygodnika „Niedziela”. Wszyscy wzięli także udział w jednodniowej pielgrzymce do Krakowa-Łagiewnik i na Wawel, gdzie modlili się przy relikwiach św. Stanisława oraz przy grobie pary prezydenckiej. Natomiast na ul. Franciszkańskiej 3 modlili się przy „oknie papieskim” o beatyfikację Jana Pawła II.

Gospodarz miejsca ks. Zygmunt Stefański TChr dziękując rodzicom za przybycie i zapraszając ich za rok wyraził nadzieję, że kolejne – ósme – spotkanie zgromadzi jeszcze większą liczbę rodziców. Oni zaś sami zapewnili, że przyjadą, bowiem dla nich to nie tylko spotkanie, ale swoiste rekolekcje, które budują więzi i tworzą wielką rodzinę rodziców chrystusowców. Spotkanie prowadził przez wszystkie dni ks. Mariusz Sokołowski TChr. Szczegółowe sprawozdanie przedstawi niebawem Czytelnikom kalendarium jedna z uczestniczek.14.06.2010 - Uroczystości w Dunkierce
W dniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, 6 czerwca, z inicjatywy ks. Władysława Dobrocia, chrystusowca duszpasterzującego w Dunkierce, na jednym z placów tego miasta została ustawiona pamiątkowa stela przypominająca dzieło nowego błogosławionego, a zwłaszcza jego życiową dewizę «Zło dobrem zwyciężaj». Mszę Świętą w miejscowej polskiej kaplicy koncelebrowali ks. Władysław Dobroć i ks. prałat Krystian Gawron, wicerektor PMK we Francji, który w okolicznościowym kazaniu stwierdził, iż w mieście, które stanowi swoiste okno na świat trzeba mówić o wartościach nieprzemijających, a życiowa dewiza bł. ks. Jerzego, którą wyryto na steli o tym przypomina. W uroczystościach wzięli udział również przedstawiciele lokalnych władz miejskich, a przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek wystosował okolicznościowy list. Ponadto o tym ważnym wydarzeniu w historii Polski, jak i o uroczystościach w Dunkierce wspomniała lokalna prasa. Kilka zdjęć tutaj.13.06.2010 - Złoty jubileusz kapłaństwa w Domu Głównym
W Domu Głównym w Poznaniu pięćdziesiątą rocznicę świeceń kapłańskich świętowali nasi współbracia, którzy przyjęli święcenia 4 czerwca 1960 r. Spośród 21 wyświęconych wtedy kapłanów, dziś przy ołtarzu stanęło ośmiu z nich: ks. Stanisław Brzostek, ks. Józef Kosobucki, ks. Władysław Lisik, ks. Edward Maciejewski, ks. Aleksander Melbruda, ks. Janusz Mękarski, ks. Jan Nowiński, ks. Antoni Regulski. Wszyscy oni pełnią jeszcze misję Towarzystwa w kraju i za granicą. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem jednego z jubilatów – ks. Janusza Mękarskiego rozpoczęła się o godz. 10.30. Wraz z jubilatami koncelebrowało 22 współbraci chrystusowców mieszkających w Domu Głównym i w Puszczykowie na czele z Przełożonym Generalnym i Wikariuszem Generalnym. W Eucharystii uczestniczyli klerycy i bracia zakonni, rodziny i przyjaciele jubilatów. Eucharystyczna wspólnota poszerzona była – jak w każdą drugą niedzielę miesiąca - o grono przyjaciół i dobroczyńców Towarzystwa Chrystusowego. Zgromadzonych przywitał i przedstawił jubilatów wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. Homilię wygłosił przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. Nawiązując do liturgii słowa mówił m.in. o bogactwie łaski i dobra, jakie stały się udziałem wielu ludzi na różnych kontynentach świata przez kapłańską posługę jubilatów mimo ludzkich słabości. Specjalny obrzęd jubileuszowy miał miejsce po homilii. Po odśpiewaniu Veni Creator, ks. Generał odmówił nad jubilatami modlitwę dziękczynną i upraszającą Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia, a następnie wręczył im jubileuszowe krzyże. Natomiast na zakończenie, po dziękczynnym Te Deum, ks. Generał przekazał jubilatom błogosławieństwa od Ojca św. W imieniu jubilatów przemówił ks. Janusz Mękarski dziękując przede wszystkim Panu Bogu za łaskę powołania i wytrwania oraz ludziom, których Bóg postawił na ich życiowych drogach. Kończąc Msze Świętą jubilaci wszyscy razem udzielili zgromadzonym błogosławieństwa. Galeria zdjęć tutaj.12.06.2010 - Szczecińskie uroczystości ku czci Serca Pana Jezusa
Tegoroczne uroczystości odpustowe w prowadzonym przez chrystusowców Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie zbiegły się z 23. rocznicą pobytu w Szczecinie Jana Pawła II i zakończeniem Roku Kapłańskiego. Uroczystą Eucharystię odpustową poprzedziła procesja, która wyruszyła o godz. 18.00 z kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli głównymi ulicami miasta w kierunku Sanktuarium. Procesja zakończyła się zawierzeniem parafii, Szczecina i wszystkich kapłanów Bożemu Sercu. W sumie odpustowej wzięli udział przedstawiciele władz miasta, szczecińskich szkół i uczelni wyższych, zgromadzeń zakonnych posługujących w Szczecinie, wielu parafii, klerycy Arcybiskupiego Seminarium oraz delegacja kleryków seminarium naszego zgromadzenia z Poznania. Eucharystię koncelebrowało ponad 50 kapłanów, wśród nich wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. Mszy Świętej przewodniczył Dziekan Roty Rzymskiej J.E. bp. Antoni Stankiewicz, a homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński J.E. abp Andrzej Dzięga. Obecni byli również biskupi pomocniczy archidiecezji: bp. Marian Błażej Kryszyłowicz oraz bp. Jan Gałecki. Podczas uroczystości odbył się obrzęd pasterskiego błogosławieństwa i pożegnania z archidiecezją młodych chrystusowców udających się do pracy emigracyjnej.Kilka zdjęć tutaj.11.06.2010 - Nowa książka o Polonii brazylijskiej
Ukazała się kolejna książka naszego współbrata ks. dra Zdzisława Malczewskiego TChr, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii i redaktora periodyku wychodzącego w Kurytybie: „Polonicus. Czasopismo refleksji Brazylia-Polska”. Książka nosi tytuł „Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta. 2007-2010” i została wydana w serii „Biblioteki Iberyjskiej” pod redakcją dra Jerzego Mazurka. Wydawcami są: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Oficjalna promocja książki odbędzie się w pałacu Blanka w Warszawie w początkach października br., kiedy autor będzie w Polsce. Zachęcamy Czytelników do zapoznania się ze słowem autora, jak również do obejrzenia okładki książki i przeglądnięcia aneksu ze zdjęciami. Warto przy okazji przypomnieć, że, ks. Malczewski wydał w Kurytybie w 2007 r. książkę o podobnym tytule, a zawierającą artykuły i reportaże z lat 1979-2006. Ks. Zdzisławowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.10.06.2010 - Zaproszenie na modlitewne czuwanie w Szczecinie
Księża z duszpasterstwa powołań naszego Zgromadzenia wraz z Siostrami Misjonarkami zapraszają na IV czuwanie młodzieży w intencji polskich emigrantów. Spotkanie modlitewne odbędzie się 19 czerwca w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach. Początek o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy duszpasterzy z młodzieżą. Plakat na czuwanie do pobrania tutaj.09.06.2010 - Pożegnanie misjonarzy w Domu Głównym
W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyło się dziś (9 czerwca) podczas porannej Mszy Świętej liturgiczne posłanie nowych misjonarzy do pracy wśród Polonii w różnych krajach. W tym roku do pracy za granicą wyjeżdża ośmiu chrystusowców. Sześciu z nich było obecnych na dzisiejszej uroczystości, której przewodniczył przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. W homilii ks. Generał, podkreślając aktualność naszej misji w Kościele, przestrzegał nowych misjonarzy przed pokusą oglądania się wstecz, na to, co zostawiają w Ojczyźnie i zachęcał do otwartości na nowych ludzi, kulturę i specyfikę duszpasterstwa w krajach, do których zostają posłani. Wyjeżdżający w tym roku chrystusowcy podejmą posługę w Anglii, USA, Rumunii i na Ukrainie. Misjonarzy otoczmy życzliwą modlitwą.07.06.2010 - Chrystusowcy na Lednicy
W ubiegłą sobotę (5 czerwca) na lednickich polach już po raz XIV odbyło się spotkanie młodych. W tej wielkiej manifestacji wiary wzięli także udział chrystusowcy - księża oraz klerycy. Kapłani przybyli z młodzieżą ze swoich parafii z Pomorza Zachodniego (Szczecin, Stargard, Pyrzyce, Chociwel, Płoty) oraz z Władysławowa, a także z Niemiec. Młodzi nie tylko modlili się i śpiewali, ale wzięli także udział w promocji Ruchu Czystych Serc. Błogosławiona Karolina Kózkówna, o której wyjątkowo było „głośno” podczas spotkania jest patronką wspólnoty RCS i jak mówią organizatorzy: „to ona uczyniła, by o chrystusowcach na Lednicy dowiedzieli się wszyscy”. Gdy bowiem po południu wyruszyła środkiem pola procesja młodzieży skupionej i tworzącej RCS wraz z kapłanami i klerykami chrystusowcami ks. Robert Biel TChr zaznajamiał rzeszę ok. 85 tys. młodych z ideą Ruchu Czystych Serc, mówił o chrystusowcach jako tych, którzy założyli ten ruch i wydają dwumiesięcznik Społecznej Krucjaty Miłości „Miłujcie się”,. Na koniec zaprosił wszystkich do sięgania po „Miłujcie się” i do przybycia na rekolekcje. Kilka zdjęć tutaj.05.06.2010 - Parafianie z Mallet w Rzymie i w Polsce
W drugiej połowie maja dwudziestoosobowa grupa parafian z Mallet w Brazylii pod opieką swojego proboszcza, ks. Kazimierza Długosza SChr udała się do Rzymu i Polski. Był to ich pierwszy wyjazd do Wiecznego Miasta oraz do kraju, skąd około 140 lat temu wyjechali ich przodkowie. Pielgrzymi spędzili w Rzymie cztery dni, pozostały czas w Polsce. Więcej informacji i refleksji z pobytu w kraju przodków na blogu ks. Proboszcza. Audycja w Radio Kielce tutaj.04.06.2010 - Odznaczenia „Pro Ecclesia et Pontifice” dla chrystusowców
Przed zakończeniem Mszy Świętej celebrowanej w Ślesinie z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich ks. bpa Władysława Blina, ordynariusza w Witebsku na Białorusi w dniu 25 maja z udziałem arcybiskupów: Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski i Wojciecha Ziemby, metropolity warmińskiego oraz bpa Bronisława Dembowskiego, seniora diecezji włocławskiej, a także licznie koncelebrujących kapłanów i uczestniczących parafian dostojny Jubilat przekazał trzem kapłanom chrystusowcom: Romanowi Wernerowi z Londynu, Edmundowi Druzowi z Koblenz i Józefowi Kubickiemu, dyrektorowi Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy SKEP od Ojca Świętego Benedykta XVI odznaczenia „Pro Ecclesia et Pontifice”. Serdecznie gratulujemy współbraciom.31.05.2010 - „Festyn Rodzinny” w parafii Chrystusa Króla w Stargardzie
Z okazji Dnia Dziecka a także na zakończenie Białego Tygodnia organizacje młodzieżowe wraz z Akcją Katolicką i grupą Rodziców zaangażowanych w Duszpasterstwie Dzieci w parafii Chrystusa Króla wszechświata w Stargardzie Szczecińskim zorganizowali w niedzielę, 30 maja 2010 „Festyn Rodzinny”. Pomimo niezbyt słonecznej pogody, zgromadził on bardzo liczne grono uczestników. W programie było wiele atrakcji. Najpierw znakomite brzmienie i śpiew zespołu wokalnego. Podobały się także śpiewy dzieci występujących w konkursie śpiewaczym. Dzieci bawiły się świetnie przez udział w licznych konkursach sportowych, wokalnych, plastycznych a także z wiedzy religijnej. Rodzinną atmosferę podtrzymywała szeroka oferta gastronomiczna. Atrakcją była niewątpliwie obecność ekipy straży pożarnej z prezentacją działania wozu strażackiego. Wiele starszych osób skorzystało z bezpłatnego punktu medycznego. Można było także wybić dla siebie na pamiątkę „Stargardzką Monetę” z czasu średniowiecza. Dochód z imprezy postanowiono przeznaczyć na pomoc dla powodzian.31.05.2010 - Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Banneux
W ostatnią sobotę maja (29 maja), jak co roku, dzieci pierwszokomunijne z placówek prowadzonych przez chrystusowców w Niemczech, wraz ze swymi duszpasterzami oraz katechetami i rodzinami, pielgrzymowały do sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux (Belgia). Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Bogdan Renusz TChr. Oprawę liturgiczną zapewniła Polska Misja Katolicka z Leverkusen. Licznie zgromadzeni pielgrzymi wzięli także udział w nabożeństwie majowym oraz w nabożeństwie eucharystycznym.26.05.2010 - Nowe czasopismo polonijne
W Brazylii ukazało się nowe czasopismo Polonii “Polonicus” wydawane przez Polską Misję Katolicką w tym kraju. Więcej informacji tutaj. Pierwszy numer można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej PMK w Brazylii.26.05.2010 - Formacyjne spotkanie księży wikariuszy
W Domu Głównym w Poznaniu rozpoczęło się dziś (26.05.) doroczne dwudniowe spotkanie formacyjne księży wikariuszy i katechetów. Bierze w nim udział 25. kapłanów chrystusowców posługujących na polskich parafiach Towarzystwa. W programie przewidziane są wykłady, warsztaty, spotkanie z przełożonymi i oczywiście wspólna modlitwa i Eucharystia. Pierwszego dnia młodzi chrystusowcy wysłuchają wykładów: o. Ernesta Zielonki OCD - „Wierność w życiu zakonnym i posłudze kapłańskiej a owocność duszpasterska” oraz pani Małgorzaty Skwarskiej z Akademii Sztuki i Etykiety - „Miejsce księdza we współczesnej kulturze i wydarzeniach społecznych”. Natomiast w czwartek będą mieli m.in. spotkanie z o. Janem Górą OP na temat metod i form dotarcia do trudnej młodzieży akademickiej oraz wykład ks. prof. dra hab. Bernarda Kołodzieja TChr „Wkład Towarzystwa Chrystusowego w życie religijne Pomorza Zachodniego – 65 lat posługi chrystusowców”.25.05.2010 - Pielgrzymka Polonii holenderskiej do Heiloo
Jak co roku, Polonia holenderska w drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego (24 maja) modliła się w sanktuarium Matki Bożej w Potrzebie w Heiloo. Po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez księży chrystusowców: Krzysztofa Obiedzińskiego (organizatora pielgrzymki), Józefa Okonka oraz ks. ekonoma Sławomira Nadobnego, który wygłosił homilię, uczestnicy wzięli udział w procesji z obrazem Pani Jasnogórskiej i w tradycyjnym nabożeństwie majowym. Następnie, licznie zgromadzeni pielgrzymi, w atmosferze radosnego spotkania, uczestniczyli w pikniku, w czasie którego, przy dobrze znanych polskich melodiach, mogli się pokrzepić przygotowanymi smakołykami. Wszyscy obiecali przyjazd w przyszłym roku... Kilka zdjęć tutaj .19.05.2010 - Prymicje w Domu Głównym w Poznaniu
Po wczorajszych święceniach dziś rano neoprezbiterzy sprawowali Mszę Świętą prymicyjną dla mieszkańców Domu Głównego i seminarium. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Siedlarz, a homilię wygłosił rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda. Na zakończenie neoprezbiterzy udzielili wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. Natomiast o godz. 17.00 celebrowali Mszę prymicyjną dla przyjaciół i dobroczyńców zgromadzenia. Przewodniczył jej ks. Paweł Jasina, a homilię wygłosił ekonom generalny ks. Karol Kozłowski.18.05.2010 - Święcenia prezbiteratu i diakonatu
Towarzystwo Chrystusowe raduje się dziś (18 maja 2010 r.) nowo wyświęconymi diakonami i prezbiterami. Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w bazylice archikatedralnej w Poznaniu pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, ośmiu diakonów przyjęło święcenia kapłańskie oraz pięciu akolitów z V roku zostało wyświęconych na diakonów. W koncelebrze wzięli udział przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z przełożonym generalnym Tomaszem Sielickim na czele, zarząd i członkowie rady generalnej, prowincjałowie z Niemiec i Francji, rektor Wyższego Seminarium Duchownego TChr ks. dr Bogdan Molenda wraz ze współpracownikami, wielu współbraci chrystusowców z różnych stron świata, proboszczowie rodzinnych parafii i inni kapłani związani więzami krwi i przyjaźni z przyjmującymi święcenia. W uroczystości uczestniczyli rodzice i najbliżsi święconych, ich przyjaciele i znajomi, siostry zakonne, bracia zakonni, klerycy i nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego. Nowych prezbiterów i diakonów chrystusowców polecamy modlitwie Czytelników kalendarium. Zdjęcia tutaj.17.05.2010 - I Miedwiański Festiwal Piosenki Religijnej
„By niebo i ziemię poruszyć” – pod takim hasłem odbył się I Miedwiański Festiwal Piosenki Religijnej. Koncert zorganizowany w niedzielę 16 maja nad jeziorem Miedwie przez parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim (proboszcza ks. Tadeusza Kłapkowskiego TChr), Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie i Urząd Gminy Kobylanka zgromadził blisko 500 słuchaczy, którzy wraz z młodymi muzykami radośnie uwielbiali Boga śpiewem. Na scenie miedwiańskiego amfiteatru wystąpiło 200 muzyków, dzieci i młodzieży, a wśród nich: grupa „Kolorowe nutki”, Laureaci I Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Religijnej w Stargardzie, zespół z parafii w Pyrzycach, zespół „Janua Coeli” i „Boże Światełka” z parafii Chrystusa Króla w Stargardzie, młodzieżowy zespół z Kunowa. Specjalnymi gośćmi festiwalu były szczecińskie „Serduszka” z parafii NSPJ, chór „Cantore Gospel” ze Stargardu oraz „Gaudeamus II” (zespół księży chrystusowców, którzy niegdyś tworzyli klerycką formację „Gaudeamus”). Jak zapewnia organizator i pomysłodawca przedsięwzięcia ks. Krzysztof Wąchała TChr festiwal odtąd organizowany będzie co roku. Wpisany zostaje w kalendarz imprez nad jeziorem Miedwie. Spotkał się bowiem z bardzo życzliwym i entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, którzy już czekają na kolejny za rok, bo jak powtarzają za św. Augustynem: „Kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli”.17.05.2010 - Pielgrzymka Polonii do Matki Bożej w Kevelaer
W sobotę, 8 maja, prawie tysięczna rzesza pielgrzymów z Niemiec i Holandii, przybyła do Kevelaer, aby uczestniczyć w dorocznej pielgrzymce Polaków do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył biskup Wojciech Polak z Gniezna, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji. Organizacją tej pielgrzymki zajmuje się, z ramienia prowincji św. Józefa, Polska Misja Katolicka Niederrhein. Mottem obecnej pielgrzymki były słowa: "Bądźmy świadkami miłości".11.05.2010 - Zmarła mama ks. Leszka Kryży
W dniu 11 maja 2010 r. odeszła do wieczności śp. Marta Kryża (l. 91), mama naszego współbrata ks. Leszka Kryży pracującego w Budapeszcie. Pogrzeb odbędzie się 14 maja (piątek). Msza Święta rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Luzinie (ul. Kościelna 4). Zmarłą śp. Martę polecamy Bożemu miłosierdziu i modlitwom Współbraci.07.05.2010 - Pogrzeb śp. Stanisława Gładysza
Dnia 11 maja 2010 r. (wtorek) odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Gładysza (l. 88), ojca naszego współbrata ks. Stanisława Gładysza pracującego w Anglii. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 9.00 w Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim. Obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym „nowym” w Stargardzie Szczecińskim rozpoczną się o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek racz mu, dać, Panie!07.05.2010 - Drugi dzień jubileuszowych obchodów w Szczecinie
Dnia 06 maja 2010 r., dokładnie w 65 lat po odprawieniu przez chrystusowca, ks. Floriana Berlika pierwszej Mszy w powojennym Szczecinie, spadkobiercy duchowego dziedzictwa podjęli historyczną refleksję nad przebytą wspólnymi siłami drogą wiary. Sesja naukowa „Zakony i zgromadzenia w powojennym duszpasterstwie na Pomorzu Zachodnim”, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, prócz rysów historycznych niosła w sobie wielkie świadectwo zaangażowania pionierów tutejszego duszpasterstwa. O nieocenionym wkładzie chrystusowców i ważnej także dla naszego Zgromadzenia karcie historii mówili ks. dr Edward Szymanek i ks. dr hab. Bernard Kołodziej. Refleksja naukowa nie pozostała wyłącznie przyczynkiem do satysfakcji i wdzięczności, ale stała się okazją do zastanowienia się nad jakością i znaczeniem naszego dzisiejszego posługiwania na Pomorzu Zachodnim. W sesji naukowej wzięli udział współbracia na czele z Wikariuszem Generalnym, a także nowicjusze i klerycy seminarium Towarzystwa Chrystusowego.

Wieczorną uroczystość w Archikatedrze Szczecińskiej poprzedził koncert chóru „Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. Stefana Stuligrosza. Dziękczynnej Eucharystii, która zgromadziła blisko 100 przedstawiciel wszystkich wspólnot zakonnych Szczecina, przewodniczył ks. kard. Józef Glemp, Prymas Senior. Towarzystwo Chrystusowe reprezentowali m.in. współbracia służący od wielu lat Kościołowi szczecińskiemu. W swoim słowie metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga podkreślił ogromy wkład duchowieństwa zakonnego w kształtowanie duchowej tożsamości Szczecina. Wspomniał również o długu wdzięczności wobec Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, który „posłał Szczecinowi swoich chrystusowców” i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który wspierał początki diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Wymownym znakiem pamięci o zasłużonych dla Kościoła nad Odrą i Bałtykiem stały się nadane Prymasowi Seniorowi i posługujących najdłużej zgromadzeniom Ordery Świętego Ottona z Bambergu. W imieniu wszystkich chrystusowców order odebrał wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak. Uroczystość była również okazją od wyrażenia wdzięczności poszczególnym kapłanom, którzy najdłużej służyli i służą lokalnemu Kościołowi. W gronie tych, którzy otrzymali specjalne wyróżnienia i błogosławieństwo znalazło się wielu naszych współbraci: ks. Wiktor Szczęsny (61 lat na Pomorzu), ks. Józef Kamiński (53 lata), ks. Marian Koniewski (50 lat), ks. Marian Nowak (37 lat), ks. Czesław Lesiak (51 lat), ks. Janusz Mękarski (45 lat), ks. Stanisław Bojarski (47 lat), ks. Tadeusz Jóźwiak (47 lat), ks. Eugeniusz Śpiewak (41 lat), ks. Stanisław Malczewski (26 lat). Ks. Arcybiskup zauważył również osobę ks. Witolda Stańczaka, który zainicjował wielkie dzieło wieczystego konfesjonału i kaplicy adoracji w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Na zakończenie uroczystości ks. Wikariusz podziękował za to świąteczne zwołanie do Katedry i wspólne świętowanie wielkich dzieł Bożych dokonujących się od 65 lat. W imieniu wyróżnionych kapłanów kilka słów wygłosił ks. Józef Kamiński. Uroczyste obchody zakończyły się kolacją w AWSD w Szczecinie. Niewątpliwie duży wkład w przygotowanie rocznicowych obchodów wniósł proboszcz i kustosz Sanktuarium NSPJ w Szczecinie ks. Adam Staszczak. Galeria zdjęć z uroczystości tutaj. Okolicznościowy folder wydany w związku z rocznicą do pobrania tutaj.
Ks. Kamil Żyłczyński06.05.2010 - Zmarł tato ks. Stanisława Gładysza
W dniu 6 maja 2010 r. Pan Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława Gładysza (l. 88), ojca naszego współbrata ks. Stanisława Gładysza pracującego w Anglii. Termin pogrzebu zostanie podany po ustaleniu.
Wieczny odpoczynek racz mu, dać, Panie!06.05.2010 - 65. rocznica sprawowania Mszy w powojennym Szczecinie
Obchody 65. rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Świętej w powojennym Szczecinie wyjątkowo wyraźnie wpisują się w cykl duchowych przeżyć roku kapłańskiego. Szczecin, jego mieszkańcy, kapłani diecezjalni i zakonni na czele z pasterzem Kościoła szczecińsko-kamieńskiego ks. abp. Andrzejem Dzięgą stają w hołdzie wdzięczności za dar Eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego Pana. Pierwszą stacją obchodów rocznicy było Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tu właśnie 5 maja o godz. 18.00 sprawowano dziękczynienie za odprawioną przez chrystusowca, śp. ks. Floriana Berlika pierwszą Mszę oraz za późniejsze lata służby Bogu i wiernym Pomorza Zachodniego księży chrystusowców.

Uroczystości przewodniczył J.E. ks. bp Stanisław Stefanek SChr, a wzięli w niej udział także: J.E. ks. abp Andrzej Dzięga, J.E. ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, przedstawiciele szczecińskich parafii, a także chrystusowcy z Pomorza, Puszczykowa, Ziębic i z Domu Głównego w Poznaniu na czele z wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem. W gronie dostojnych gości należy szczególnie zauważyć naszych współbraci, którzy większość swojego kapłańskiego posługiwania realizowali na ziemi szczecińskiej.

„To wielkie święto Szczecina i także chrystusowców” – mówił ks. abp Andrzej Dzięga rozpoczynając uroczystości i wyrażając uznanie dla duszpasterskiego posługiwania przez Towarzystwo Chrystusowe na Pomorzu. Szczególnym wyrazem wdzięczności było nadanie bp Stanisławowi Stefankowi SChr– Orderu Świętego Ottona z Bambergu. Metropolita dziękował za kapłańską i biskupią służbę Szczecinowi i polskiej rodzinie.

Wieczorem, o godz. 20.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela rozpoczął się koncert szczecińskich chórów zakończony Apelem Jasnogórskim. W modlitwie apelowej ks. abp Andrzej Dzięga zawierzał Matce Najświętszej pionierów szczecińskiego Kościoła, w tym wielu naszych współbraci posługujących przez kilkadziesiąt lat na Pomorzu.

W dniu 6 maja, podczas uroczystości w katedrze szczecińskiej pod przewodnictwem J.E. lard. Józefa Glempa, ks. Arcybiskup odznaczy kilkunastu chrystusowców za zasługi dla rozwoju życia duchowego na Pomorzu.
ks. Kamil Żyłczyński SChr04.05.2010 - Kapituła prowincjalna chrystusowców w USA i Kanadzie
W dniach od 16 do 19 kwietnia 2010 r. w Stanach Zjednoczonych, w Domu Prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Lombard niedaleko Chicago obradowała VII Kapituła Prowincji pw. Królowej Polonii Zagranicznej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obrady poświęcone były aktualnym problemom, z którymi zmagają się chrystusowcy w swej posłudze wśród Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Delegatem ks. Generała był na kapitule radny generalny ks. Tadeusz Kłapkowski. Efektem obrad są uchwały i postulaty, które po zatwierdzeniu przez Przełożonego Generalnego będą wskazaniem i zachętą do ofiarnej i skutecznej posługi chrystusowców dla Rodaków żyjących za Oceanem.04.05.2010 - Doktorat kolejnego chrystusowca
W dniu 28 kwietnia ks. Stanisław Hajkowski - chrystusowiec posługujący obecnie w Irlandii Północnej, w Newry obronił w Stanach Zjednoczonych pracę doktorską. Temat pracy napisanej w języku angielskim brzmi: „Przemiany w kulturze i stosunku polskich rodzin emigracyjnych do rozwodów i autorytetu rodziców w Stanach Zjednoczonych, 1931-1940”. Rozprawa oparta o materiały źródłowe programu radiowego „Godzina Różańcowa Ojca Justyna OFMConv z Buffalo” została napisana pod kierunkiem profesor dr Leslie Woodcock Tentler na wydziale historii Katolickiego Uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie (Catholic University of America). Komisji egzaminacyjnej przewodniczył dr Claes G. Ryn, z wydziału nauk politycznych CUA. Funkcję sekretarza komisji egzaminacyjnej pełnił dr Joseph M. White z wydziału teologii CUA. W składzie komisji byli dr Leslie Woodcock Tentler, dr Christopher J. Kauffman i dr Timothy J. Meagher z wydziału historii CUA. Obecni podczas obrony doktorskiej byli ks. Jan Fiedurek, TChr., proboszcz z Silver Spring i br. Daniel Geary OFMConv, dyrektor „Godziny Różańcowej Ojca Justyna z Buffalo”. Księdzu Stanisławowi serdecznie gratulujemy.

Dnia 15 maja ks. Stanisławowi Hajkowskiemu został nadany tytuł doktora podczas ceremonii zorganizowanej przy Bazylice Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Waszyngtonie. Uroczystości przewodniczył JE Donald W. Wuerl, Arcybiskup Waszyngtonu i Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Amerykańskiego oraz JM ks. David M. O'Connell CM, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Amerykańskiego. Krótki film z ceremonii można obejrzeć na YouTube.02.05.2010 - Nadanie nazwy „Polonia” nowej odmianie tulipana
W Dzień Polonii, 2 maja br. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu miała miejsce niecodzienna uroczystość nadania nazwy „Polonia” nowej odmianie tulipana wyhodowanego w Holandii przez pana Jana Ligtharta, znanego hodowcę tulipanów. W tym wydarzeniu uczestniczył pan Jan Ligthart oraz kilkudziesięciu zaproszonych gości, wśród których zauważyć trzeba prezesów i przedstawicieli Polskiego Związku Ogrodniczego oraz Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego, a także hodowców kwiatów.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30 koncelebrowaną Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej w intencji Polonii oraz Królestwa Niderlandów. Eucharystii przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. W homilii ks. Wikariusz mówił o związkach łączących Polaków w kraju i za granicą. Od dziś pewnego rodzaju symbolem tej łączności będzie także tulipan o imieniu „Polonia”.

Po obiedzie wszyscy przeszli z zakonnego refektarza do parku znajdującego się przy Domu Głównym Towarzystwa i tam miało miejsce nadanie biało-czerwonemu tulipanowi grupy Triumph imienia „Polonia”. „Ojcem chrzestnym” nowej odmiany tulipana został wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. W ramach nadania imienia hodowca pan Jan Ligthart oraz „ojciec chrzestny” ks. Krzysztof Grzelak podpisali specjalne certyfikaty stwierdzające, że Królewskie Stowarzyszenie Hodowców Cebul w Hillegom wpisuje tę nazwę do rejestru Royal Horticultural Society w Londynie. Nazwa ta zostanie również wpisana do Międzynarodowego Spisu Nazw Tulipanów.

Tulipan „Polonia” to nie pierwszy wyhodowany pana Jana Ligtharta kwiat, który otrzymuje polską nazwę. Jego dziełem jest także tulipan o imieniu „Maria Kaczyńska” oraz kilka innych, m.in.: „Mikołaj Kopernik”, „Kalisz”, czy „Piękna Polka”. Galeria zdjęć z uroczystości tutaj.01.05.2010 - Chrystusowcy w pielgrzymce kapłanów na Jasną Górę
W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kapłanów na Jasną Górę, która odbyła się 1 maja br. w ramach obchodów Roku Kapłańskiego, wzięła udział grupa kapłanów chrystusowców z wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele oraz wszyscy klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego wraz z rektorem i wychowawcami.01.05.2010 - Relacja z kapituły chrystusowców we Francji
VII Kapituła Prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej we Francji i Hiszpanii rozpoczęła się 21 kwietnia w domu prowincjalnym w Aulnay-sous-Bois. W kapitule wzięli udział członkowie zarządu prowincji jak również delegaci z wyboru ks. Józef Wąchała, ks. Jarosław Kucharski i ks. Zdzisław Początek oraz delegat przełożonego generalnego ks. Leszek Kryża. Kapituła rozpoczęła się wspólną Eucharystią w kaplicy domowej, w czasie której homilię wygłosił ks. Leszek Kryża. Następnie rozpoczęły się dwudniowe obrady zakończone w godzinach popołudniowych 22 kwietnia. Zebrani na kapitule zajęli się najważniejszymi sprawami i problemami prowincji Towarzystwa Chrystusowego we Francji i Hiszpanii. Szczególną uwagę poświęcono aktualności misji i jakości posługi Towarzystwa Chrystusowego w kontekście Roku Kapłańskiego. Owocem obrad są uchwały i postulaty dotyczące życia prowincji, które zostały przesłane do zatwierdzenia przełożonemu generalnemu. Uczestnicy VII Kapituły dziękują wszystkim współbraciom za ofiarną posługę dla dobra polskich emigrantów i naszej rodziny zakonnej oraz przesyłają serdeczne pozdrowienia w Chrystusie.30.04.2010 - Kapituła w prowincji św. Józefa
W dniach 27 i 28 kwietnia w Domu Prowincjalnym w Bochum obradowała VI Kapituła Prowincjalna chrystusowców posługujących w Niemczech, Holandii, we Włoszech i na Węgrzech. Zasadniczym tematem refleksji uczestników kapituły była aktualność oraz jakość misji naszej rodziny zakonnej, szczególnie w kontekście kończącego się Roku Kapłańskiego. Przełożonego Generalnego reprezentował członek Rady Generalnej, magister nowicjatu, ks. Jerzy Senderek. Na zakończenie obrad skierowano odezwę do członków Prowincji św. Józefa, a także sformułowano propozycje uchwał i postulatów, które zostały przesłane ks. Generałowi.28.04.2010 - Kapituła chrystusowców w Brazylii
Chrystusowcy pracujący w Brazylii uczestniczyli w dniach 19-24 kwietnia w dorocznych rekolekcjach zakonnych, których szczególnym zwieńczeniem były święcenia kapłańskie i prymicje współbrata ks. Jeffersona Slussarka. Natomiast we wtorek, 27 kwietnia w domu prowincjalnym w Kurytybie rozpoczęła się VII Kapituła Prowincjalna. Zarząd prowincji i wybrani delegaci podejmują refleksję nad aktualnością i owocnością posługi chrystusowców na terenie Ameryki Południowej. W obradach bierze udział przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki.25.04.2010 - Błogosławieństwo misjonarzy w Gnieźnie
Dziś, 25 kwietnia, podczas uroczystej Eucharystii ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk pobłogosławił i nałożył krzyże misyjne osobom duchownym i świeckim, które niebawem wyjadą do pracy misyjnej. Wśród nich było ośmiu księży z Towarzystwa Chrystusowego, którzy zostali w tym roku posłani do pracy wśród Polonii zagranicznej w Anglii, Rumunii, USA i na Ukrainie.25.04.2010 - Święcenia kapłańskie chrystusowca w Brazylii
Najmłodszy kapłan chrystusowiec, Jeferson Slussarek - Brazylijczyk polskiego pochodzenia, został wyświęcony w sobotę 24 kwietnia 2010 r. w kościele parafialnym p.w. MB Częstochowskiej w Áurea. Szafarzem sakramentu był ordynariusz diecezji Erechim, biskup Girônimo Zanandréa. W liturgii święceń wzięli udział, po zakończonych dorocznych rekolekcjach, chrystusowcy pracujący w prowincji brazylijskiej, księża diecezjalni oraz wiele sióstr zakonnych. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki TChr. oraz ks. Mieczysław Piotrowski TChr, redaktor czasopisma „Miłujcie się”. Ze wzruszeniem i dumą w uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina neoprezbitera: rodzice i dziewięcioro rodzeństwa. Liturgię święceń przepajała atmosfera radości i uwielbienia Boga za dar powołania kapłańskiego i zakonnego. Galeria zdjęć na stronie Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Południowej.24.04.2010 - Rekolekcje i kapituła chrystusowców w Anglii
W dniach od 12 do 15 kwietnia br. w All Saints Pastoral Centre w Colney, blisko Londynu, odbyły się rekolekcje dla księży należących do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z prowincji Najświętszego Serca Jezusowego obejmującą Wielką Brytanię, Islandię i Republikę Południowej Afryki. Uczestniczyło w nich 36 ksieży, którzy przybyli z Anglii, Walii, Szkocji, Północnej Irlandii i Islandii. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Karol Kozłowski, ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego. Przybliżały one wszystkim uczestnikom ideał życia kapłańskiego i zakonnego. Rekolekcje odbywały się w atmosferze żałoby narodowej po katastrofie pod Smoleńskiem, co pomagało jeszcze bardziej skupić się na prawdach najbardziej ważnych dla każdego człowieka.

Po rekolekcjach zarząd prowincji i wybrani delegaci uczestniczyli w VII Kapitule Prowincjalnej, która odbywa się co trzy lata. Delegatem ks. Generała był ekonom generalny ks. Karol Kozłowski. Tematem kapituły była „Aktualność misji i jakość posługi Towarzystwa Chrystusowego w prowincji w kontekście Roku Kapłańskiego”.24.04.2010 - Kolejny pogrzeb
Dzisiaj, 24 kwietnia, zmarła mama księdza Mariana Ogórka, śp. Wiktoria Ogórek. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 kwietnia o godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Abramowie koło Lublina.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.23.04.2010 - Zmarł br. Jan Tybor
Dzisiaj, 23 kwietnia 2010 r., w godzinach porannych, w naszym domu zakonnym w Puszczykowie zmarł brat Jan Tybor SChr.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 27 kwietnia. Msza Święta pogrzebowa rozpocznie sie o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Puszczykowie. Bezpośrednio po Mszy złożenie ciała Zmarłego w kwaterze chrystusowców na cmentarzu w Puszczykowie.

Śp. br. Jan Tybor SChr urodził się 21 maja 1925 r., Jurgowie k. Nowego Targu. Wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w 1950 r. Dnia 19 marca 1955 r. w Puszczykowie na ręce Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego złożył dozgonną profesję zakonną. Pełnił misję Towarzystwa w: Szczecinie, Władysławowie, Chociwlu, Brojcach, Ziębicach, Poznaniu, Zakopanem, Częstochowie, Łomiankach i Puszczykowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!23.04.2010 - Nagroda dla ks. Zdzisława Malczewskiego
W Kurytybie (Brazylia) 16 kwietnia br. podczas uroczystego posiedzenia Rady Municypalnej przyznano II 12 osobom fizycznym i prawnym nagrody im. Jana Pawła. Wśród nagrodzonych znalazło się trzech księży polskiego pochodzenia: ks. Wilson Czaja - duszpasterz głuchoniemych i sam będący od urodzenia naznaczony tym kalectwem, ks. Andrzej Biernaski – rektor wyższego seminarium archidiecezji oraz ks. dr Zdzisław Malczewski TChr – chrystusowiec, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Swoją obecnością zaszczyciła to ważne dla miasta i miejscowego Kościoła wydarzenie Polska Konsul Generalna Dorota Joanna Barys. Podczas tej sesji Rady Municypalnej uczczono także pamięć osób, które zginęły w katastrofie lotniczej koło Smoleńska.

W Kurytybie po śmierci Ojca św. Jana Pawła II w 2005 r. ustanowiono nagrodę Jego imienia. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie osobom i instytucjom, za działalność realizującą wartości głoszone przez Kościół katolicki.
(za PAP – Polonia dla Polonii)22.04.2010 - Pomoce na tydzień modlitw o powołania kapłańskiem i zakonne
Na stronie duszpasterstwa powołań Chrystusowców: znajdują się do pobrania materiały i modlitwy do wykorzystania podczas rozpoczynającego się w niedzielę tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.21.04.2010 - Relikwie św. Jana Vianneya w Domu Głównym Towarzystwa
W nocy z wtorku na środę 20/21 kwietnia mieszkańcy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa przeżyli nawiedzenie relikwii św. Jana Marii Vianneya. To ważne wydarzenie przeżywane w Roku Kapłańskim rozpoczęło się w poznańskiej katedrze o godz. 21.00 nabożeństwem przy relikwiach. Na modlitwie prowadzonej przez kleryków naszego seminarium zgromadzili się chrystusowcy: kapłani, bracia zakonni, klerycy, a także Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i wierni świeccy.

O godz. 22.00 proboszcz parafii katedralnej w serdecznych słowach „pożegnał” relikwie, które przejęli chrystusowcy i ponieśli je w procesji ze śpiewem do kaplicy swojego Domu Głównego. Procesję prowadził przełożony Domu Głównego, ks. Andrzej Sołopa, który także „przywitał” św. Jana Vianneya w naszym domu. Przy relikwiach cała wspólnota odmówiła różaniec z rozważaniami zaczerpniętymi z nauczania Świętego w intencji kapłanów i o nowe powołania. Modlitewne czuwanie trwało całą noc. Przy relikwiach modlili się księża i bracia zakonni z Domu Głównego i z domu w Puszczykowie oraz klerycy seminarium.

Punktem kulminacyjnym była uroczysta Msza Święta sprawowana w środę o godz. 5.30 pod przewodnictwem i z homilią ks. prof. Bogusława Nadolskiego. W homilii celebrans podkreślił służebny i pełen miłości wymiar kapłaństwa zarówno wobec Chrystusa jak i ludu Bożego. W kontekście obecności relikwii ręki św. Jana wskazywał także, że kapłan jest swoistym przedłużeniem „Bożej prawicy, Bożej ręki” działającej dla zbawienia świata.

Po Mszy Świętej nastąpiło „pożegnanie” relikwii przez rektora WSD TChr ks. dra Bogdana Molendę i zgromadzeni odprowadzili relikwiarz do samochodu-kaplicy, którym odjechał do poznańskiego domu księży emerytów.

Uroczystość odbyła się w ramach nawiedzenia relikwii św. Jana Marii Vianneya w archidiecezji poznańskiej, które trwa od 14 do 26 kwietnia. Do Polski przyjechał relikwiarz z parafii Dardilly koło Lyonu, gdzie św. Jan się urodził i został ochrzczony. Relikwia to część przedramienia prawej ręki św. Jana Marii.20.04.2010 - Wyjątkowy doktorat chrystusowca
Dzisiaj o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej alumna III roku Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, kl. Bartłomieja Urbanowicza. Doktorant przedstawił dysertację: „Sprawy majątkowe Kościoła katolickiego w konkordatach z 1925 i 1993 roku. Studium prawno-porównawcze”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Krzysztofa Warchałowskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego. Recenzentem pracy był ks. prof. Józef Krukowski, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Drugim recenzentem miał być śp. ks. bp prof. Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia br. Recenzja śp. bpa Płoskiego została odczytana przez sekretarz, piszącą sprawozdanie z obrony.

W obronie uczestniczyli chrystusowcy: ks. dr Bogdan Molenda, rektor WSD TChr, ks. Bogusław Burgat, wicerektor WSD TChr, ks. dr Bogusław Kozioł, ojciec duchowny WSD TChr, ks. prof. Wojciech Necel, wykładowca w UKSW i WSD TChr i ks. Krzysztof Ośka, superior domu w Puszczykowie. Na obronę przybyła także najbliższa rodzina Doktoranta, a także koledzy i znajomi z czasów studiów na Wydziale Prawa.17.04.2010 - Polonia w żałobie
W odpowiedzi na prośbę przełożonego generalnego z różnych stron świata napływają informacje i relacje z uroczystości żałobnych w polonijnych ośrodkach po katastrofie prezydenckiego samolotu. Są one świadectwem, że na całym świecie, wszędzie tam gdzie biją i czują polskie serca przeżywana jest żałoba pełna nadziei płynącej z wiary w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Publikujemy dokumentację złożoną z nadesłanych do tej pory informacji i jednocześnie prosimy pozostałych współbraci chrystusowców o przesłanie krótkich relacji z uroczystości w swoich wspólnotach.

W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przez cały tydzień kapłani, bracia zakonni i klerycy modlili się za ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu, ich rodziny oraz za naszą Ojczyznę.

Dziś (17.04.) rano w intencjach ofiar i ich rodzin sprawowana była Msza Święta żałobna, którą koncelebrowali kapłani mieszkający w Domu Głównym i wychowawcy seminarium. Uczestniczyli w niej klerycy i bracia zakonni. Eucharystii przewodniczył ks. dr Edward Szymanek – były przełożony generalny Towarzystwa, a homilię wygłosił ks. dr hab. Stanisław Ormanty, prof. PWTW, wykładowca Pisma św.13.04.2010 - Prośba o informacje na temat uroczystości żałobnych
Środki społecznego przekazu informują o modlitewnej reakcji duszpasterstwa polonijnego całego świata na tragedię pod Smoleńskiem. Dla zobrazowania udziału chrystusowców w zawierzaniu Miłosierdziu Bożemu ofiar tragedii Przełożony Generalny prosi o nadsyłanie informacji o odprawionych Mszach Świętych i nabożeństwach żałobnych do rzecznika prasowego naszego Towarzystwa (rzecznik@tchr.org). Naszą narodową tragedię przeżywajmy w świetle Chrystusowego zmartwychwstania polecając Zwycięzcy śmierci Zmarłych i ich Rodziny oraz naszą Ojczyznę i Rodaków żyjących poza jej granicami.11.04.2010 - Śluby wieczyste w Towarzystwie Chrystusowym
W atmosferze narodowej żałoby, w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego odbyła się uroczystość złożenia dozgonnej profesji zakonnej przez pięciu kleryków z V roku studiów naszego seminarium. Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego złożyli: Michał Darcz (Kuślin), Jakub Jeleń (Płoty), Michał Kłos (Mosina), Robert Ozimkiewicz (Pyrzyce), Oleksander Ryepin (Szachtiorsk/Ukraina).

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią ks. Generała rozpoczęła się o godz. 10.30 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia. W koncelebrze byli: wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak, rektor seminarium ks. dr Bogdan Molenda wraz z wychowawcami i wykładowcami seminarium, prodziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie o. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SI, magister nowicjatu, księża proboszczowie z parafii pochodzenia profesów i inni zaprzyjaźnieni kapłani. W uroczystości wzięli udział oczywiście rodzice i rodziny oraz przyjaciele składających śluby. Dziękujemy Panu Bogu za tych naszych współbraci i polecamy ich drogę zakonną modlitwie Czytelników kalendarium.

Śluby dozgonne składane są w Towarzystwie Chrystusowym po rocznym nowicjacie i pięciu latach profesji czasowej. W przypadku kandydatów na kapłanów poprzedzają one święcenia diakonatu.10.04.2010 - Chrystusowcy wobec narodowej tragedii
„W chwili, kiedy się nie spodziewacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.” Mt 24,44

Przeżywając naszą narodową tragedię, która wydarzyła się pod Smoleńskiem: śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej, a także ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie, przedstawicieli polskiego Parlamentu, duchowieństwa z Biskupem Polowym, wraz z szeregiem osób towarzyszących - wybitnych Synów i Córek naszego Narodu - pragniemy nasz smutek zamienić w modlitwę.

Przełożony Generalny poleca wszystkim kapłanom Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na całym świecie odprawienie, w najbliższym czasie, Mszy Świętej w intencji ofiar katastrofy, a także naszej Ojczyzny, możliwie z udziałem wiernych.
Bracia zakonni, nowicjusze, klerycy oraz kapłani niezdolni do odprawiania Mszy Świętej z powodu choroby winni w podanych wyżej intencjach odmówić cały Różaniec święty.

Zmartwychwstałemu Chrystusowi polecajmy Zmarłych i ich Rodziny. Bożej Opatrzności zawierzajmy naszą Ojczyznę i Rodaków żyjących poza jej granicami.
10.04.2010 - Medal „Salesiani Merentibus” dla Towarzystwa Chrystusowego
Podczas świętowania dziękczynienia za wpisanie przez Prezydenta RP pocysterskiego zespołu klasztornego w Lądzie nad Wartą na listę „Pomników Historii Rzeczypospolitej” na ręce przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego został wręczony medal „Salesiani Merentibus” na zasługi Towarzystwa Chrystusowego dla wspólnoty salezjańskiej w Lądzie. Od lat 70-tych ubiegłego wieku profesorowie chrystusowcy wykładają w tutejszym seminarium duchownym księży salezjanów.09.04.2010 - Zakończenie obrad Kapituły Krajowej
W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu zakończyły się obrady VII Kapituły prowincjalnej w części Towarzystwa obejmującej Polskę. Ojcowie kapitulni podjęli w czasie trzydniowych obrad refleksję nad aktualnością misji i jakością posługi Towarzystwa Chrystusowego w kontekście przeżywanego obecnie Roku Kapłańskiego. Uczestnicy Kapituły wystosowali do współbraci odezwę, w której piszą miedzy innymi: „Świadomi tego, że aktualność i jakość naszej posługi zależą nade wszystko od świadectwa życia, budowanego we współpracy z Bogiem udzielającym się człowiekowi, skoncentrowaliśmy naszą refleksję na tematyce formacyjnej. Jej walor podkreśla tegoroczny Rok Kapłański, aczkolwiek podjęliśmy temat formacji zarówno kapłanów, jak i braci. (…) Ufamy, że owoce Kapituł Prowincjalnych, zarówno w kraju, jak i za granicą, staną się inspiracją dla całej naszej wspólnoty zakonnej w dziele gorliwej odpowiedzi na znaki czasu, wobec których stawia nas Pan dziejów”. Pełny tekst odezwy i postulaty kapituły do pobrania w zakładce In Familia.08.04.2010 - List do Benedykta XVI
W związku z ostatnimi medialnymi atakami na papieża Benedykta XVI przełożeni trzech Konferencji życia konsekrowanego w Polsce: s. Danuta Wróbel, s. Weronika Sowulewska i ks. Tomasz Sielicki SChr skierowali do Ojca Świętego list zapewniający o poparciu i modlitwie w intencjach Papieża. Publikujemy jego treść.07.04.2010 - Rozpoczęcie obrad Kapituły Krajowej w Poznaniu
W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 7 kwietnia rozpoczęła się VII Kapituła prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Polskę. Tematem kapituły jest „Aktualność misji i jakość posługi Towarzystwa Chrystusowego w prowincji w kontekście Roku Kapłańskiego”. W spotkaniu biorą udział: zarząd zgromadzenia, radni generalni oraz współbracia pracujący w Polsce wybrani jako delegaci. Kapituła potrwa do 9 kwietnia.06.04.2010 - Wieści z Holandii
W Niedzielę Palmową (28 marca) ordynariusz diecezji Breda w Holandii, biskup Van den Hende, dokonał uroczystego wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Sławomira Klima SChr. Uroczystość miała miejsce w czasie Mszy Świętej sprawowanej w kościele pw. św. Wawrzyńca (Breda-Ginneken). Tam też będzie teraz sprawowana Eucharystia w języku polskim w każdą niedzielę o godz. 9.15. Towarzystwo Chrystusowe reprezentował ekonom generalny, ks. Karol Kozłowski. Rzymskokatolicka parafia personalna dla polskich katolików w diecezji Breda została oficjalnie ustanowiona dnia 1 listopada 2009 r. Jej patronem ogłoszono św. Maksymiliana Kolbe.01.04.2010 - Życzenia przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego
Od czasów apostolskich corocznie w Niedzielę Wielkanocną Kościół z mocą woła:
„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24,34).
To wołanie, przypominane i aktualizowane w każdą niedzielę roku i w każdej Eucharystii, skierowane jest zarówno do uczniów Chrystusa jak i do wszystkich poszukujących sensu życia. Sens ten najpełniej wypływa z prawdy o zbawczej Bożej miłości, objawionej w Męce i Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Życzę, by ta radosna prawda przeplatała się jak złota nić w każdym pożytecznym zajęciu, w każdym dobrym przedsięwzięciu zainspirowanym przez Ducha Świętego, posyłanego nam przez „Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana”.

ks. Tomasz Sielicki SChr
przełożony generalny
Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej31.03.2010 - Wręczenie Nagrody Polonijnej Towarzystwu Chrystusowemu
Tegoroczną Nagrodę Polonijną im. Ireny i Franciszka Skowyrów Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznał Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Wręczenie nagrody odbyło się 24 marca w Lublinie. Nagrodę w imieniu zgromadzenia odebrał przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki. Obecni byli także inni chrystusowcy: ks. prof. Bernard Kołodziej TChr i ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor IDE. Wcześniej nagrodę tę otrzymali już dwaj chrystusowcy: ks. Józef Bakalarz i ks. Bernard Kołodziej.

Laudację wygłosił prof. KUL dr hab. Tomasz Panfil, dyrektor Instytutu Polonijnego KUL zaznaczając szczególną rolę, jaką od lat odgrywa Towarzystwo Chrystusowe ogarniając troską duszpasterską Polonię w 20 krajach świata. Ks. Generał przedstawił w swoim przemówieniu charakter działalności Towarzystwa Chrystusowego i aktualne zadania podejmowane zwłaszcza w Europie wobec najmłodszej emigracji.

Wręczeniu nagrody towarzyszyła II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne” zorganizowana przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. O sytuacji Polaków na emigracji referaty przedstawili m.in.: ks. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, o. dr Marian Brudzisz CSsR, o. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD i o. dr Sławomir Brzozecki OP.28.03.2010 - Kolejny pogrzeb
Zmarła Mama naszego współbrata ks. Mariana Gerusa, śp. Maria Gerus (lat 89). Pogrzeb odbędzie się w środę, 31 marca 2010 r. o godz. 14.00 w Racławicach Śląskich w parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!25.03.2010 - Zmarła Mama ks. Krzysztofa Chwałka
W dniu 25 marca 2010 r. Pan powołał do wieczności w 88. roku życia śp. Helenę Chwałek, Mamę ks. Krzysztofa pracującego w Australii. Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 31 marca (środa) o godzinie 13.00 w kaplicy na cmentarzu w Dąbrowie Tarnowskiej. Ostatnie pożegnanie bezpośrednio po Mszy Świętej. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!24.03.2010 - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie
Dnia 23 marca w Budapeszcie (III dzielnica Óbuda) z udziałem prezydenta Republiki Węgierskiej László Solyoma oraz występującego w imieniu prezydenta RP Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Mariusza Hadzlika, posłów polskiego i węgierskiego parlamentu, Ambasady RP w Budapeszcie oraz przedstawicieli miast partnerskich Polski i Węgier, reprezentacji organizacji polonijnych i samorządowych, odbyły się centralne obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w kościele księży salezjanów, której przewodniczył chrystusowiec ks. Leszek Kryża - proboszcz Polskiej Parafii w Budapeszcie. Następnie w auli miejscowego uniwersytetu odbyła się sesja plenarna podczas której wielokrotnie podkreślano uwarunkowania historyczne, aktualność i znaczenie polsko-węgierskiej przyjaźni. Również podczas tej sesji reprezentanci Krosna przekazali władzom Óbudy symboliczny sztandar obchodów Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. Następnie przy tablicy Męczenników Katyńskich odbyła się uroczystość składania wieńców, a po niej, na ruinach rzymskiego amfiteatru wojskowego pokaz Legionu Wysockiego oraz innych stowarzyszeń rekonstrukcji historycznych.

Święto Polsko-Węgierskiej Przyjaźni zostało zapoczątkowane uroczystością, która odbyła się 24 marca 2006 roku. W tym dniu nastąpiło w Győr odsłonięcie pomnika Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jak również spotkanie przedstawicieli polskich i węgierskich miast partnerskich. W uroczystości wzięli udział prezydent Polski Lech Kaczyński i prezydent Węgier László Sólyom. Wówczas została podpisana "Deklaracją z Győr ", w wyniku której powstała inicjatywa ustanawiająca przez Parlament Republiki Węgierskiej "z uwagi na wspólną wielowiekową historię i przyjaźń obu narodów oraz współpracę na wielu platformach", dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Węgiersko-Polskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opierając się na tych samych przesłankach również dzień 23 marca ogłosił Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dzięki decyzji obu narodów Dzień Przyjaźni stwarza możliwość wspólnego corocznego świętowania, a jego centralne obchody na przemian w jednym roku obchodzone są Polsce, a w następnym na Węgrzech. Pogłębiając i umacniając tym przyjaźń naszych krajów, umożliwiając spotkania przedstawicieli miast partnerskich. W 2007 roku Przemyśl podjął się zorganizowania pierwszych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w 2008 roku świętowano w Debreczynie, zaś 2009 roku znów strona polska była gospodarzem uroczystości, które odbyły się w Krośnie. W bieżącym roku ta tradycyjna już uroczystość zorganizowana została na Węgrzech, zaś w przyszłym - jak oficjalnie poinformowano - gospodarzem święta będzie Poznań.24.03.2010 - Wieści z Pyrzyc
W dniach 18.03-20.03.2010 r. w Pyrzycach w parafii pw. Matki Bożej Bolesnej metropolita szczecińsko-kamieński ks. abp Andrzej Dzięga głosił XIV Ogólnopolskie Rekolekcje Radia Maryja dla Rolników i Mieszkańców Wsi. Uroczyste zakończenie rekolekcji miało miejsce w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach, gdzie pracują księża chrystusowcy. O godz. 9.00 rozpoczęła się transmisja w TV Trwam i w Radiu Maryja. Po krótkim wprowadzeniu i śpiewie pieśni wielkopostnych przez pyrzycki Zespół Pieśni i Tańca proboszcz parafii ks. Tadeusz Zachara TChr przedstawił historię pyrzyckiej parafii, jak również przekazał podstawowe informacje na temat posługi chrystusowców w Pyrzycach. Podczas Uroczystej Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji obecni byli między innymi: przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki, wikariusz generalny ks. Krzysztof Grzelak oraz kilku chrystusowców posługujących w parafiach na Pomorzu Zachodnim.24.03.2010 - Prośba o modlitwę
Modlitwom Współbraci oraz Czytelników kalendarium polecamy przebywającego w szpitalu ks. Mariana Nowaka z Goleniowa. Więcej informacji w zakładce „In Familia”.21.03.2010 - Nowa strona www parafii w Marianowie
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uruchomiła nową stronę internetową. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin pod adresem www.marianowo.org.20.03.2010 - Wspomnienie o Janie Pawle II w Stargardzie Szczecińskim
Z kilkunastodniowym wyprzedzeniem parafia pw. Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim przeżywała wspomnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II. Proboszcz, ks. Tadeusz Kłapkowski przesyła relację z tego wydarzenia i kilka zdjęć:

„Z pewnym wyprzedzeniem przeżywaliśmy we wtorkowy wieczór (16 marca 2010 r.) 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Centrum tego wydarzenia był niezwykły spektakl wykonany przez grupę artystyczną z Krakowa „ARS – Impresariat”. Widowisko upamiętniające osobę papieża Polaka zrealizowane w formie teatralno – muzycznej. Spektakl bardzo refleksyjny, pełen zadumy rysunek ukazujący postać wielkiego Polaka. Obraz rzeczywistości, z którą przyszło mu się zmagać w trudnych czasach młodości oraz kapłaństwa w Polsce. Obraz tematów i idei, odnoszących się do wiary, religii, Kościoła, ale też Polski – wielkości Państwa i Narodu, które chciał nam wszystkim przekazać, jako duchowy opiekun chrześcijaństwa. Wszystko spojone pełnymi zadumy tekstami i utworami muzycznymi – wykonanymi pięknym śpiewem. Spektakl był nie tylko opowieścią o wielkim człowieku, ale też o wielkiej idei, która pozostała w sercach milionów”.17.03.2010 - Modlitwy o powołania do Towarzystwa Chrystusowego
W trosce o powołania do naszej wspólnoty zakonnej od IV niedzieli Wielkanocy, czyli tzw. niedzieli Dobrego Pasterza (25.04.2010) rozpocznie się cykl modlitw o powołania kapłańskie i zakonne we wszystkich prowadzonych przez Towarzystwo Chrystusowe parafiach w Polsce. Szczegóły w piśmie wikariusza generalnego. Kontynuując inicjatywę z ubiegłego roku, każda parafia w wyznaczonym dniu (od 25 kwietnia do 22 maja) podejmie całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a jedna z Mszy Świętych sprawowana będzie w intencji powołań. Szczegółowy program dnia modlitwy opracowują poszczególne wspólnoty parafialne. Inicjatywę modlitw o powołania pragniemy rozciągnąć na wszystkie parafie i placówki, w których posługują chrystusowcy na całym świecie. Zapewne warunki duszpasterskie w poszczególnych przypadkach będą określały jej formę. Współbraci pracujących za granicą prosimy o przesyłanie na adres: pow@tchr.org terminu, w którym wraz z wiernymi powierzonymi ich pasterskiej trosce będą „prosić Pana żniwa, aby posłał robotników” do naszego Towarzystwa.17.03.2010 - Wieści z Węgier
W czwartek 11 marca, w Szeged na południu Węgier odbyło się spotkanie księży i sióstr zakonnych z Polski, pracujących na terenie Węgier. Inicjatorem spotkania był ordynariusz diecezji Szeged, bp. Kiss Rigo Laszlo a współorganizatorem Polska Parafia Personalna w Budapeszcie. Niestety, ze względu na wielkopostne zajęcia, nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć. „Polski” dzień w gościnnym Szeged rozpoczął się od spotkania z gospodarzem tego miejsca, podczas którego ks. Biskup w serdecznych słowach podziękował Polakom za ich służbę dla węgierskiego Kościoła i gorliwą pracę bardzo potrzebną tutejszemu społeczeństwu. Następnie, cała grupa pod przewodnictwem rektora tamtejszego seminarium odwiedziła miejscową katedrę i muzeum diecezjalne.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, sprawowana w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył najdłużej pracujący na terenie Węgier polski kapłan o. Artur Prenkiewicz OFM. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do rezydencji ks. Biskupa na wspólny obiad. W czasie kolejnego popołudniowego spotkania każdy z uczestników opowiadał jak długo jest na Węgrzech, czym się zajmuje, jakich trudności i radości doświadcza. Te spontaniczne wypowiedzi pokazały jak wiele dobra i to na różnych odcinkach życia lokalnego Kościoła, dokonuje się za sprawą posługi polskich kapłanów i sióstr zakonnych na terenie Węgier.

Obecnie na Węgrzech pracuje 20 kapłanów, 1 brat oraz 15 sióstr zakonnych z Polski. Wśród nich są dwaj kapłani diecezjalni, pozostali to członkowie rożnych rodzin zakonnych: dominikanie, chrystusowcy, franciszkanie, księża misjonarze, salezjanie, salwatorianie i werbiści. Natomiast siostry zakonne to: franciszkanki misjonarki Maryi, misjonarki Chrystusa Króla, salezjanki, salwatorianki, służebnice Ducha Świętego, szarytki oraz siostry Sacre Coeur.16.03.2010 - Nagroda Polonijna KUL dla Towarzystwa Chrystusowego
Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznał w tym roku Nagrodę Polonijną im. Ireny i Franciszka Skowyrów Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się 24 marca 2010 r. w Lublinie i będzie połączone z II Międzynarodową Konferencją Naukową pt. Emigracja polska wczoraj i dziś. Duszpasterstwo polonijne. Nagrodę w imieniu zgromadzenia chrystusowców odbierze przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki.

Nagroda Polonijna im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznawana jest corocznie od 1981 r. przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Zagranicznym KUL. Wyróżniane są prace z dziedziny historii najnowszej, problematyki religijnej i polonijnej, zwłaszcza prace ukazujące wkład Kościoła i duchowieństwa w rozwój kultury narodowej oraz walkę o wolność i niepodległość Polski, sprawiedliwość społeczną i prawa człowieka. W sposób szczególny promuje prace i działania podejmujące problematykę Polaków i Polonii świata.

Fundatorami Nagrody byli: Franciszek Skowyra, zmarły w 1978 r. w USA wybitny działacz Polonii amerykańskiej oraz jego małżonka Irena Skowyra. Inicjatorem tej idei był prof. dr hab. Czesław Bloch (+2000 r.) przez długi okres związany z KUL.15.03.2010 - III Czuwanie Młodzieży Chrystusa za Emigrantów
Blisko 80. młodych ludzi zgromadziło kolejne „Czuwanie Młodzieży Chrystusa za Emigrantów” zorganizowane przez duszpasterzy powołań naszego zgromadzenia ks. Mariusza Sokołowskiego i ks. Roberta Biela oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Spotkanie odbyło się w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie-Zdrojach. Czuwanie jest odpowiedzią na wołanie kard. A. Hlonda, który mówił : „Ratować braci na wychodźstwie to święty obowiązek katolicki i polski”.

Na trzecie spotkanie modlitewne za Polonię przybyła młodzież wraz z opiekunami z parafii chrystusowców z: Pyrzyc, Chociwla, Płot, Stargardu Szczecińskiego (Chrystusa Króla i Św. Józefa), Goleniowa, Szczecina (Świętych Apostołów Piotra i Pawła; Najświętszego Serca Pana Jezusa). Obecna była także młodzież ze Szczecina-Zdrojów pełniąca obowiązki gospodarzy spotkania. Obok elementów modlitewnych (koronki do Bożego Miłosierdzia, Drogi krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św.) młodzi zebrani w kościele Świętego Ducha wysłuchali konferencji nt. „Eurosieroty – negatywny owoc emigracji”. Ponadto wzięli udział w projekcji filmu „Skafander i Motyl”, obejrzeli pantomimę traktującą o zagrożeniach współczesnego świata przygotowaną przez uczniów z Pyrzyc pod kierownictwem s. Anny Paluch MChr a także wysłuchali ponad godzinnego koncertu ewangelizacyjnego zespołu „Gaudeamus II”. Formację specjalnie na czuwanie reaktywowali księża: Krzysztof Janicki (klawisze), Sergiusz Angur (gitara), Krzysztof Wąchała (śpiew), Mariusz Sokołowski (śpiew), którzy kilka lat temu tworzyli klerycki „Gaudeamus”. Gościnnie wystąpili: Arek ze Szczecina-Podjuch (bębny) oraz s. Anna Paluch MChr (gitara basowa). Punktem kulminacyjnym wieńczącym całe spotkanie była Msza Święta sprawowana o godz. 22.00 pod przewodnictwem ks. proboszcza Ryszarda Szymanika. Kolejne czuwanie Młodzieży Chrystusa odbędzie się jeszcze przed wakacjami. Szczegółowe informacje niebawem na www.chrystusowcy.pl/pow.11.03.2010 - Modlitwa o beatyfikację kard. Hlonda i sesja naukowa
Po Mszy Świętej sprawowanej w dniu 10 marca w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie 2010 r. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza, z udziałem kard. Józefa Glempa, abpa Damiana Zimonia z Katowic, bpa Jana Kopca z Opola, bpa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza oraz kapłanów chrystusowców na czele z przełożonym generalnym ks. Tomaszem Sielickim i inspektora salezjanów prowincji warszawskiej, odbyła się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupiego sesja naukowa na temat: „Kapłaństwo w posłudze i nauczaniu kard. Augusta Hlonda”. W sympozjum udział wzięli także: nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik oraz pan prof. dr hab. Jerzy Pietrzak autor książki poświęconej kard. Hlondowi „Pełnia prymasostwa”. Relację z tego wydarzenia przygotowła KAI. Galeria zdjęć tutaj.11.03.2010 - Zaproszenie na czuwanie młodzieży w intencji emigrantów
Zapraszamy młodzież wraz z duszpasterzami z okolic Szczecina na „Czuwanie Młodzieży Chrystusa za Emigrantów”. Spotkanie organizowane po raz trzeci przez duszpasterzy powołań Towarzystwa Chrystusowego wraz Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla odbędzie się 13 marca br. w Szczecinie-Zdrojach, w parafii p.w. Świętego Ducha. Zamieszczamy do pobrania plakat informacyjny i szczegółowy program.09.03.2010 - Zaproszenie na pielgrzymkę duchowieństwa na Jasną Górę
Z okazji Roku Kapłańskiego, dnia 1 maja 2010 r. odbędzie się pielgrzymka polskiego duchowieństwa na Jasną Górę. Przełożony Generalny gorąco zachęca wszystkich chrystusowców do udziału w tej pielgrzymce. Zamieszczamy program pielgrzymki oraz pismo kard. Stanisława Dziwisza, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski jest jej organizatorem.07.03.2010 - Wielkopostne Dni Skupienia w Domu Głównym
„Szukałem Was a wy przyszliście do mnie”. Refleksja nad duchową kondycją pokolenia JPII w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II była tematem wiodącym przeprowadzonych przez duszpasterzy powołań w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu rekolekcji dla młodzieży męskiej. Skupienie odbyło się w dniach 05-07 marca i zgromadziło 34. chłopaków z parafii z różnych stron Polski: ze Szczecina (parafia NSPJ), Szczecina-Zdrojów (parafia Ducha Świętego), Stargardu Szczecińskiego (parafia Chrystusa Króla), Dobrzan, Chociwla, Pyrzyc, Potulic, Rudy Śląskiej, Władysławowa, Wrocławia, Leszna oraz z Niemiec. Młodzi ludzie w czasie rekolekcji mieli okazję do pogłębionej modlitwy (m.in. Msza Święta, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, sakrament pokuty), wysłuchania konferencji oraz do indywidualnych rozmów z duszpasterzami niejednokrotnie podejmując temat powołania kapłańskiego i zakonnego. Czas pobytu wśród kleryków dał też okazję zapoznania się z formacją w seminarium i z misją chrystusowców. Rekolektanci opuszczali nasz dom ze słowami Sługi Bożego Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Spotkanie dla kandydatów do Towarzystwa odbędzie się 21 czerwca oraz 12 lipca w seminarium. Więcej o proponowanych akcjach, dniach skupienia na stronie duszpasterstwa powołań.06.03.2010 - Rekolekcje prowincji niemieckiej
W dniach od 1 do 4 marca, współbracia z Prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. św. Józefa w Niemczech, Holandii, Włoszech i Węgrzech wzięli udział w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które odbyły się w bawarskim Hösbach. Rozważania rekolekcyjne prowadził rektor WSD w Koszalinie, ks. dr Dariusz Jastrząb. Tradycyjnie rekolekcje zakończył akt odnowienia profesji zakonnej.03.03.2010 - Relacja z pogrzebu śp. ks. Jana Bojdy
We wtorek 2 marca 2010 r. o godz. 14:00 w kościele st Charles w Montigny-en-Ostrevent rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Bojdy SChr. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Stanisław Jeż, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Wokół ołtarza zgromadziło się blisko 50 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, wśród których należy zauważyć obecność miejscowego duchowieństwa archidiecezji Cambrai z wikariuszem generalnym tej diecezji na czele ks. Xavierem Bris i miejscowym dziekanem ks Gerardem Lorgnier. Przybyli duszpasterze polonijni z Nord i Pas-de-Calais oraz chrystusowcy z prowincji francusko-hiszpańskiej, z Niemiec i Holandii oraz z Domu Głównego Towarzystwa z Poznania z ekonomem generalnym zgromadzenia ks. Karolem Kozłowskim SChr. Na pogrzeb swojego brata, szwagra i wuja przybyła kilkuosobowa delegacja rodziny śp. ks. Jana, jego parafianie z Roubaix i Montigny oraz przedstawiciele polonijnych organizacji działających na północy Francji. Pod koniec Mszy Świętej przedstawicielka rodziny zmarłego podziękowała zgromadzonym za udział w pogrzebie, wspólnocie Towarzystwa Chrystusowego i parafianom z Roubaix i Montigny, iż stworzyły ich zmarłemu krewnemu drugą rodzinę. Następnie w imieniu Towarzystwa Chrystusowego przemówił ks. Karol Kozłowski – ekonom generalny, w imieniu miejscowego duchowieństwa – ks. Xavier Bris. Na zakończenie ks. Jan Ciągło SChr, przełożony prowincji, podziękował za udział w liturgii i wspólną modlitwę. Po obrzędach ostatniego pożegnania, które poprowadził ks. Prowincjał zgromadzeni udali się na cmentarz w Hesdigneul-lez-Béthune, gdzie spoczywają chrystusowcy, którzy pracowali na francuskiej ziemi. Modlitwom na cmentarzu przewodził również ks. Prowincjał. Ciało zmarłego kapłana zostało złożone w zakonnym grobowcu.01.03.2010 - Kolejny pogrzeb
Dziś, 1 marca 2010 r. zmarł śp. Stefan Cwajda (l. 88), ojciec naszego współbrata Jana Cwajdy.

Pogrzeb odbędzie się 9 marca (wtorek). Msza Święta rozpocznie się o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela dawniej kaplica przedpogrzebowa) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Wjazd od Alei Gen. Władysława Andersa.

Zmarłego polecamy Bożemu Miłosierdziu i modlitwie Współbraci.28.02.2010 - Zmarła Mama Przełożonego Generalnego
W dniu 28 lutego 2010 r. Pan powołał do wieczności w 82. roku życia śp. Florentynę Sielicką zd. Posadzy, Mamę naszego Przełożonego Generalnego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 3 marca w kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu-Górczynie. Msza Święta pogrzebowa o godzinie 12:30. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu górczyńskim bezpośrednio po Mszy Świętej.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!26.02.2010 - Nowa witryna prowincji australijskiej
Prowincja Towarzystwa Chrystusowego w Australii i Nowej Zelandii pw. Świętej Rodziny ma nową stronę internetową. Zapraszamy do wirtualnych odwiedzin.25.02.2010 - Zmarł ks. Jan Bojda
Z Francji nadeszła smutna wiadomość o śmierci naszego współbrata, śp. ks. Jana Bojdy. Ks. Jan zmarł dzisiaj, 25 lutego, o godz. 4 nad ranem w wieku 77 lat podczas rekolekcji kapłańskich w domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté sous Jouarre.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana Bojdy odbędą się we Francji, 2 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 14.00 w kościele św. Karola w Montigny-en-Ostrevent. Zmarłego kapłana polecamy Bożemu miłosierdziu i modlitwom Współbraci i Czytelników kalendarium. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Ks. Jan Bojda SChr urodził się 7 kwietnia 1933 r. w miejscowości Terliczka. Pierwsze śluby zakonne w Towarzystwie Chrystusowym złożył 8 września 1953 r. w Bydgoszczy. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1959 r. w Poznaniu z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Duszpasterz w: Chociwlu, Stargardzie Szczecińskim, Pyrzycach. Od 1 stycznia 1975 r. duszpasterz polonijny we Francji: Roubaix, Montigny-en-Ostrevent. W latach 1977-1984 był ekonomem Prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej.22.02.2010 - Akolitat i lektorat w naszym seminarium
Wczoraj, w I niedzielę Wielkiego Postu, 6 kleryków czwartego roku naszego seminarium zostało ustanowionych akolitami. Wprowadzenia w posługę akolitatu dokonał podczas Mszy Świętej wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak.

Natomiast dzisiaj klerycy z roku trzeciego (10) zostali ustanowieni lektorami. Obrzęd również był połączony ze sprawowaniem Eucharystii, której przewodniczył ks. Wikariusz Generalny.

Nowych akolitów i lektorów oraz wszystkich seminarzystów polecamy modlitwie Czytelników.22.02.2010 - Wieści z Francji i Hiszpanii
Z Francji
Tradycyjnie już, po I niedzieli Wielkiego Postu księża chrystusowcy z prowincji francusko-hiszpańskiej rozpoczynają swoje rekolekcje, które odbywają się w domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi ks. prof. Tadeusz GUZ - kierownik Katedry Filozofii Prawa na KUL-u i dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Prosimy o modlitwę w intencji uczestników rekolekcji.

Z Hiszpanii
Ks. Czesław Piela, wiceprowincjał chrystusowców w Hiszpanii, dzieli się radosną wiadomością o zatwierdzeniu 19 lutego umowy między Towarzystwem Chrystusowym i diecezją w Getafe koło Madrytu. Umowa dotyczy posługi duszpasterskiej chrystusowców w tej diecezji. Pracę podejmie tam ks. Andrzej Sobczyk SChr, który otrzymał dekret na kapelana Polaków w Mostoles i Getafe oraz na wikariusza w parafii Matki Bożej Radości w Mostoles.17.02.2010 - Rekolekcje wielkopostne w seminarium
Jak co roku w Środę Popielcową wieczorem w naszym seminarium rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. Leszek Kamiński, ojciec duchowny oraz wykładowca teologii duchowości i historii sztuki z Łomży. Rekolekcje zakończą się w niedzielę wprowadzeniem w posługę akolitatu kleryków IV roku. Ojca rekolekcjonistę i uczestników rekolekcji polecamy modlitwie Czytelników kalendarium.16.02.2010 - List Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych
W sobotni wieczór, 13 lutego, zakończyło się XIV Zebranie plenarne Europejskiej Unii Konferencji Przełożonych Wyższych (UCESM) zakonów męskich i żeńskich. Przez cały tydzień około 100 delegatów poszukiwało odpowiedzi w jaki sposób zakonnice i zakonnicy, których w Europie jest obecnie ponad 400 tysięcy mogą pomóc współczesnym ludziom odnaleźć sens życia, a przez to być świadkami chrześcijańskiej nadziei. W spotkaniu brał udział nasz przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki, który jest przewodniczącym Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Owocem dyskusji jest list skierowany do osób konsekrowanych Europy, którego polskie tłumaczenie zamieszczamy.15.02.2010 - Egzaminy magisterskie w naszym seminarium
Dziś w naszym Wyższym Seminarium Duchownym 11 alumnów szóstego roku (w tym 10 diakonów) złożyło, kończące studia seminaryjne, egzaminy Ex Universa Theologia oraz obroniło prace magisterskie. Gratulujemy!10.02.2010 - Zaproszenie na sesję naukową o kard. Auguście Hlondzie
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, Zgromadzenie Salezjańskie, Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej oraz Katolicka Agencja Informacyjna zapraszają na sesję naukową organizowaną z okazji Roku Kapłańskiego i poświęconą Słudze Bożemu kard. A. Hlondowi: „Kapłaństwo w posłudze i nauczaniu kard. Augusta Hlonda”.

Sympozjum odbędzie się 10 marca (środa). Rozpocznie się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą w bazylice archikatedralnej w Warszawie, gdzie spoczywa kard. August Hlond. Eucharystii będzie przewodniczył Metropolita Warszawski ks. abp Kazimierz Nycz. Sesja naukowa odbędzie się w Sali Konferencyjnej Domu Arcybiskupiego w Warszawie (ul. Miodowa 17/19).

Szczegółowy program do pobrania tutaj.10.02.2010 - Odznaczenie chrystusowca w Waszyngtonie
Na wniosek Ambasadora RP w Waszyngtonie, pana Roberta Kupieckiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył naszego współbrata, ks. Jana Fiedurka Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył ks. Janowi minister Waldemar Stasiak, szef kancelarii Prezydenta RP.

Uroczystość odbyła się 8 lutego 2010 r. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W podziękowaniu za odznaczenie ks. Jan powiedział m.in.: „To, co udało mi się z Bożą pomocą zrobić podczas prawie 20-letniej posługi wśród Polonii Amerykańskiej, jest tylko małym elementem wielkiego dzieła, jakie czynią od ponad 150 lat polscy duszpasterze w USA. Jest nim szczera troska o umocnienie, rozwój i przekazanie następnym pokoleniom bogatego dziedzictwa polskiej kultury, tradycji i religii, aby krzyż i biały orzeł były zawsze symbolami narodowej i religijnej tożsamości Polonii Amerykańskiej”.
Księdzu Janowi serdecznie gratulujemy.08.02.2010 - VI Konkurs wiedzy o kard. Auguście Hlondzie
Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi oraz Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku już po raz VI organizują ogólnopolski konkurs wiedzy o kard. Auguście Hlondzie: „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, młodzież pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, nauczyciele, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Główną nagrodą są indeksy na Katolicki Uniwersytet Lubelski (teologia, filozofia, kulturoznawstwo). Zachęcając do wzięcia udziału w konkursie oraz do propagowania tej idei zamieszczamy szczegóły dotyczące prac konkursowych i regulamin.

Materiały źródłowe i pomocnicze w przygotowaniu prac znajdują się na internetowych stronach Towarzystwa Chrystusowego i Akcji Katolickiej w Rumi.04.02.2010 - Wieści z Białorusi
Stało się dobrą tradycją, że Dzień Życia Konsekrowanego chrystusowcy pracujący na Białorusi świętują razem z werbistami. Ta tradycja została podtrzymana i w tym roku. Wieczorem 2 lutego, po obowiązkach parafialnych, w gościnnych progach domu ojców werbistów w Baranowiczach, spotkali się gospodarze tego domu, wszyscy chrystusowcy, oraz kapucyni i sercanie. Spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie zgromadzeni odśpiewali uroczyste Nieszpory. Konferencję wygłosił tym razem ks. Andrzej Łysy TChr. Końcowym akordem tego kilkugodzinnego spotkania, była świąteczna kolacja.02.02.2010 - Odznaczenie Sybiraka w domu Towarzystwa w Huddersfield
W niedzielę 17 stycznia br. pan konsul Szymon Białek z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej z Manchesteru przybył do Domu Opieki „Jasna Góra” w Huddersfield, aby odznaczyć rezydenta tego domu p. Piotra Wawiórkę krzyżem Sybiraków. Była to pierwsza wizyta przedstawiciela Konsulatu w naszym domu, który został otwarty 10 lat temu i spełnia bardzo ważną misję na rzecz naszych starszych rodaków. Dom jest własnością Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obecnie kapelanem jest ks. Jan Wojczyński SChr, a pracują w nim Siotry Albertynki z prowincji poznańskiej oraz osoby świeckie.

Pan Piotr Wawiórko zamieszkał w domu „Jasna Góra” w marcu ubiegłego roku ze względu na konieczność pełnej opieki. Pan Piotr (ur. 1923 r.), w lutym 1940 r. został wywieziony z rodziną na Syberię. Dzięki generałowi Andersowi wydostał się z nieludzkiej ziemi i przerzucony do Szkocji, został wcielony do Brygady Spadochronowej dowodzonej przez generała Sosabowskiego. Był jednym z tych spadochroniarzy, którzy w sierpniu 1944 r. zostali zrzuceni pod Arnhem. Z dumą pokazywał panu konsulowi książkę w języku angielskim pod tytułem: „POLES APART THE POLISH AIRBORNE AT THE BATTLE OF ARNHEM”, napisanej przez George’a Cholewińskiego. Jest w niej fotografia pana Piotra i opis dramatycznych przeżyć jego i kolegów na linii frontu. Panu Piotrowi gratulujemy odznaczenia. Kilka zdjęć tutaj.02.02.2010 - Dzień Życia Konsekrowanego
Od 1997 r. w święto Ofiarowania Pańskiego w całym Kościele przeżywany jest Dzień Życia Konsekrowanego. W Poznaniu od czterech lat obchody rozpoczynają się od sympozjum organizowanego w przeddzień święta w kościele księży Pallotynów. Jak co roku wzięli w nim udział klerycy naszego seminarium wraz z wychowawcami. Tematem tegorocznego spotkania było hasło „Bądźmy świadkami Miłości”.

Natomiast w sam dzień Ofiarowania Pańskiego metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki przewodniczył o godz. 10.00 uroczystej Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej. Wokół Pasterza diecezji zgromadzili się licznie przedstawiciele zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich, stowarzyszeń życia apostolskiego i instytutów świeckich działających na terenie archidiecezji poznańskiej, którzy po homilii ks. Arcybiskupa odnowili swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W uroczystości wzięli udział przełożeni naszego zgromadzenia z ks. Generałem i ks. Wikariuszem na czele oraz mieszkający w Domu Głównym księża i bracia zakonni, klerycy seminarium i nowicjusze. W tym roku nasi seminarzyści pełnili posługę liturgiczną w czasie celebracji Eucharystii. Galeria zdjęć tutaj.28.01.2010 - Dzień imienin Przełożonego Generalnego
Przypadające 28 stycznia wspomnienie św. Tomasza z Akwinu to dzień imienin przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego. W Domu Głównym w Poznaniu imieninową radość dzieliło z nim wielu współbraci przybyłych z kraju i z zagranicy (z Niemiec, Białorusi i Ukrainy), inni wyrażali łączność korzystając z telefonu, czy Internetu.

Solenizant przewodniczył uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00. W koncelebrze było 45 kapłanów – chrystusowców, wśród nich wikariusz generalny, ks. Krzysztof Grzelak, który wygłosił homilię oraz członkowie zarządu generalnego i rady generalnej, prowincjał i ekonom chrystusowców z Niemiec, zarząd seminarium, przełożeni domów zakonnych i proboszczowie parafii oraz inni współbracia. We Mszy Świętej uczestniczyła delegacja Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej z przełożoną generalną s. Edytą Rychel na czele oraz pracujące w Domu Głównym Siostry Wspólnej Pracy. Nie zabrakło także braci zakonnych oraz najmłodszych chrystusowców – nowicjuszy i kleryków seminarium. W refektarzu, przed obiadem, Wikariusz Generalny złożył Czcigodnemu Solenizantowi życzenia w imieniu całej wspólnoty. Zdjęcia z uroczystości tutaj.17.01.2010 - Wizyta ks. bpa Wojciecha Polaka w Domu Głównym
W związku z przypadającym w dzisiejszą niedzielę Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu gościł ks. bp Wojciech Polak, który jest nowym delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Polonii. Dzień 17 stycznia to także rocznica śmierci współzałożyciela Towarzystwa, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego (+17.01.1984r.). Każdego roku w rocznicę śmierci w Domu Głównym i w seminarium jest przeżywany dzień skupienia.

Goszczący u nas ks. bp Wojciech o godz. 9.00 wziął udział w konferencji dla całej wspólnoty poświęconej problematyce emigracyjnej, którą wygłosił ks. Wiesław Wójcik – dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (IDE). Następnie dostojny Gość modlił się przy grobie Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, oraz odwiedził wraz z przełożonymi zgromadzenia siedzibę IDE.

Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 pod przewodnictwem i z homilią ks. bpa Polaka. W koncelebrze wzięli udział przełożeni Towarzystwa z ks. Generałem na czele oraz kapłani mieszkający w Domu Głównym. Po obiedzie odbyło się spotkanie księży z ks. Biskupem.

Po południu w małej kaplicy, przy grobie Sługi Bożego o. Ignacego klerycy i domownicy odmówili różaniec prosząc o beatyfikację naszego Współzałożyciela, a następnie trwali na adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzień skupienia zakończył się uroczystymi niedzielnymi nieszporami. Galeria zdjęć tutaj.15.01.2010 - Uroczystości w San Diego (USA)
W dniu 10 stycznia 2010 r. Polska Misja św. Maksymiliana Kolbe w San Diego, której proboszczem jest ks. Jerzy Frydrych SChr gościła ordynariusza diecezji San Diego bpa Roberta Brom oraz przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego i prowincjała prowincji północnoamerykańskiej chrystusowców ks. Pawła Bandurskiego. Wizyta miała miejsce w związku z zakończeniem prac przy budowie plebani i odnowieniu sali parafialnej. Ks. Biskup po uroczystej Mszy Św. pobłogosławił nową plebanię wybudowaną po 14 latach od czasu zakupienia kościoła dla wspólnoty polskiej w 1995 r. oraz odnowioną salę parafialną im. Jana Pawła II. Dostojni goście wzięli następnie udział w świątecznym obiedzie w sali parafialnej. Dla ks. Generała dodatkowym tytułem wizyty była kanoniczna wizytacja tej placówki Towarzystwa. Kilka zdjęć tutaj.14.01.2010 - Pogrzeb śp. Ks. Romana Podchorodeckiego
W czwartek 14 stycznia odbyły się w Ziębicach uroczystości pogrzebowe, zmarłego 10 stycznia, śp. ks. Romana Podchorodeckiego. Rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła koncelebrowaną przez 13 kapłanów Mszą świętą, której przewodniczył wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak, on też wygłosił homilię pogrzebową. We Mszy Świętej uczestniczyli także bracia zakonni, delegacja kleryków naszego seminarium, poczet sztandarowy Związku Sybiraków i wierni z ziębickiej parafii. Po końcowych modlitwach i podziękowaniach w kościele, kondukt na cmentarzu poprowadził przełożony naszego domu zakonnego w Ziębicach i proboszcz ks. Zbigniew Kutnik TChr. Na koniec wikariusz generalny ks. K. Grzelak, nad otwartą jeszcze mogiłą, podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych. Zmarły ks. Roman spoczął w kwaterze chrystusowców na cmentarzu w Ziębicach. Kilka zdjęć tutaj.13.01.2010 - Wieści z Niemiec
Z dniem 1 stycznia 2010 r. Polska Misja Katolicka w Aachen decyzją miejscowych władz kościelnych stała się głównym gospodarzem St. Marien Kirche (kościoła do tej pory również używanego przez polską wspólnotę). W wyniku reformy tamtejszych struktur powstała nowa duża niemiecka parafia w centrum Aachen pod wezwaniem Franziska von Aachen, składająca się z siedmiu kościołów filialnych. Radość jest tym większa, że również salki przy kościele Polska Misja otrzymała do własnej dyspozycji oraz pozostałe do wspólnego użytku z miejscową parafią niemiecką. Jest to niewątpliwie docenienie przez tutejszy Kościół Polskiej Misji Katolickiej powstałej w 1987 roku z inicjatywy Towarzystwa Chrystusowego i prowadzonej przez chrystusowców. Obecny proboszcz misji, ks. Jan Urbanek SChr został mianowany przez miejscowego biskupa Rektorem kościoła (Rector Ecclesiae).11.01.2010 - Zmarł ks. Roman Podhorodecki
Wczoraj wieczorem w Ziębicach zmarł w wieku 84. lat nasz współbrat, ks. Roman Podhorodecki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 14 stycznia o godz. 12.00 w Ziębicach w kościele pw. Św. Piotra i Pawła.

Śp. ks. Roman wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego w 1960 r. we Francji, gdzie odbył formację zakonną i studia seminaryjne. Po święceniach pracował wśród Polonii francuskiej do 2003 r., kiedy to wrócił do Polski i został rezydentem w naszym domu zakonnym w Ziębicach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!04.01.2010 - Koncert charytatywny w Stargardzie Szczecińskim
W dniu 28 grudnia 2009 r. w kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim miało miejsce największe świąteczne przedsięwzięcie muzyczne w Stargardzie - koncert charytatywny "Śpiew(d)ajmy MU", z którego całkowity dochód został przekazany na potrzeby dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie.

Na scenie pojawiło się w sumie około pięćdziesięciu wykonawców, a wśród nich m.in.: wokalistki Jolanta Szczepaniak, Beata Andrzejewska,Joanna Stach, Honorata Zajączkowska, zespół muzyczny Grupa D-TONACJA i chór Cantore Gospel. Kierownictwem muzycznym całego przedsięwzięcia zajął się pochodzący ze Stargardu pianista, kompozytor i aranżer Tomasz Lewandowski.

W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze polskie kolędy, oraz popularne utwory świąteczne, w nowych, często zaskakujących aranżacjach.

Więcej o różnych inicjatywach w prowadzonej przez księży chrystusowców parafii Chrystusa Króla w Stargardzie Szczecińskim na internetowej stronie parafii. Zapraszamy.01.01.2010 - W imię Boże w Nowy Rok
Niech Was Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami,
Niech Was obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku Wam oblicze swoje
i niech Was obdarzy pokojem.
Por. Lb 6,24-26

Współbraciom chrystusowcom w różnych zakątkach świata oraz wszystkim drogim Czytelnikom naszego kalendarium życzymy w Nowym Roku wszelkiej pomyślności, Bożej opieki i pokoju. Oby był to dla nas wszystkich dobry czas...
Redakcja kalendarium