Chiros

TOWARZYSTWO CHRYSTUSOWE
dla Polonii Zagranicznej

Societas Christi pro Emigrantibus - SChr


60-962 P O Z N A N, ul.Panny Marii 4, skr. p. 23; tel.: (061) 8551 034; fax: 8524 383


ks. Bernard Kolodziej TChr

<<


^^