Spotkanie czytelników Miłujcie się w Częstochowie

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2001 w Częstochowie odbyło się spotkanie młodych czytelników Miłujcie się . W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób z całej Polski, w większości uczestników letnich rekolekcji w Makowie Podhalańskim i w Muszynie. 

Czas wypełniała wspólna modlitwa, Eucharystia, konferencje i spotkania. W dzień i w nocy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiele osób skorzystało z sakramentu pojednania. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza św. odprawiona przed Obrazem Matki Bożej w sanktuarium jasnogórskim, a po niej uroczyste odczytanie tekstu ślubowania Czystego Serca
Tekst śubowania, publikowany w każdym numerze Miłujcie się, spotyka się z coraz liczniejszym odzewem młodych ludzi, decydujących się zachować dziewiczą czysto?ć do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa i ofiarujących Bogu pragnienie życia w wolności od jakichkolwiek nałogów. Krąg osób, które podpisały Deklarację Czystego Serca tworzy nieformalny ruch, a Księga Czystych Serc, zawierająca ich imiona i nazwiska ma być ofiarowana Ojcu Świętemu.

Pomysł letnich i zimowych spotkań powstał w odpowiedzi na pragnienie wielu czytelników Miłujcie się, aby połączyć środowisko związane z tym pismem. Do tej pory w dwóch spotkaniach letnich wzięło udział ok. 200 osób, a ilość deklarujących chęć udziału w formacji rekolekcyjnej rośnie z roku na rok. 

Spotkania prowadzą księża: M. Piotrowski, A. Trojanowski i M. Jarząbek.